Cenovnik opreme 3d

 • View
  175

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cenovnik

Transcript

 • 3D Construction d o o3D Construction d.o.o.BETONSKA

  GALANTERIJA

  OPLATA

  SREDSTVA TRANSPORTA I MEHANIZACIJE

  C e n o v n i k -oplata, sredstva transporta i mehanizacije,

  betonska galanterija

 • Z a k u p o p l a t a

  r.br. O P L A T Acena

  (/d )jedinica

  mere

  Z a k u p - o p l a t a

  (/dan) mere1. elina oplata zidova tip FERESIN 0.58 m

  2. Aluminijumska oplata krunih stubova tip NOE 9.45 kom

  3 Oplata ploe tip FERESIN padajue glave 0.42 m3. Oplata ploe tip FERESIN padajue glave 0.42 m

  4. Oplata ploe ute grede 0.05 m

  5. Oplata ploe pocinkovani podupirai I = 2,00 4,00 m 0.08 kom

  6. Oplata ploe pocinkovani podupirai I = 2,50 5,00 m 0.11 kom

  7. Cevasta skela 0.05 m

  8. Ramovska skela - tip PLETAC 0.07 m

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p o p l a t aZ a k u p - o p l a t a

  oplata zidova FERESIN oplata ploe tip FERESIN padajue glave

  oplata ploe ute grede

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p o p l a t aZ a k u p - o p l a t a

  ramovska skela PLETTAC cevna konstrukcija

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  BAGER standardna oprema sa dodatnom opremom/van lokala

  jedinica jedinica vrsta dodatne

  Z a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  r.br. vrsta radne maine/kamiona tip radne maine/kamiona cena jedinica mere cenajedinica

  merevrsta dodatne

  opreme

  1 Bager guseniar CAT 330 33t 85 /h 110 /h eki 3,5t

  2 Bager guseniar CAT 323 24t 65 /h

  3 Bager guseniar LIU GONG 24t 65 /h3 Bager guseniar LIU GONG 24t 65 /h

  4 Bager guseniar PC 210 LC 22t 65 /h

  5 Bager guseniar PC 240 LC 24t 65 /h

  6 Bager guseniar SANY 22t 65 /h

  B i G 1000 6 /h7 Bager guseniar G 1000 65 /h

  8 Bager guseniar G 700 50 /h 70 /h eki 1,5t

  9 Mini bager guseniar NOJSON 6003 45 /h

  10 Bager toka PW 200- 22t 60 /h 80 /h eki 2t

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j eZ a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  bager guseniar

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  BOB CAT, KOMBINIRKA, BULDOER, VILJUKAR, AGREGAT, PUMPA... standardna oprema sa dodatnom opremom/van lokala

  Z a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  r.br. vrsta radne maine/kamiona tip radne maine/kamiona cena jedinica mere cenajedinica

  merevrsta dodatne

  opreme

  1 Bob cat CATERPILLAR, KOMATSU 25-30 /h 40 /hetka za pranje saobraajnica, rovokopaka grana

  2 Kombinirka CATERPILLAR, KOMATSU 35-40 /h 45 /h sa ekiem

  3 Buldoer TG75-220, CAT D8 35-140 /h

  4 Telehendler TEREX 4514 35 /h

  5 Kompaktor MERCEDES 30 /h

  6 Utovariva ULT 160 50 /h

  7 Viljukar KOMATSU 25 /h

  8 Vibro valjak 2,5 10t 25-40 /h

  9 Vibro oprema za nabijanje materijala Od 100 do 200kg 25-35 /danp j j j g

  10 Kompresor 20-30 /h

  11 Tajfun 20 /h

  12 Pumpa za vodu 20 /dan

  13 Agregat 5 5 250Kw 5 65 /h13 Agregat 5,5 250Kw 5-65 /h

  14 Kotao parni 50 /h

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j eZ a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  kombinirka bob cat

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j eZ a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  buldoer viljukar utovariva

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  AUTODIZALICA, TORANjSKI KRAN standardna oprema sa dodatnom opremom/van lokala

  jedinica jedinica vrsta dodatne

  Z a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  r.br. vrsta radne maine/kamiona tip radne maine/kamiona cena jedinica mere cenajedinica

  merevrsta dodatne

  opreme

  1 Autodizalica DEMAG 120t 200 /h

  2 Autodizalica TEREX T790 82t 150 /h 150-200 /h po potrebi

  3 Autodizalica METALNA 40t 80 /h3 Autodizalica METALNA 40t 80 /h

  4 Autodizalica TATRA AD 28t 65 /h

  5 Autodizalica KAMAZ 25t 60 /h

  6 Autodizalica METALNA 16t 50 /h

  A di li FAP 8 40 /h7 Autodizalica FAP 8t 40 /h

  8 Toranjski kran 18-25 /h

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j eZ a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  autodizalica autodizalica 82t

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  KAMION, KIPER, DOSTAVNO VOZILO, AUTOBUS, CISTERNA ZA GORIVO... standardna oprema sa dodatnom opremom/van lokala

  jedinica jedinica vrsta dodatne

  Z a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  r.br. vrsta radne maine/kamiona tip radne maine/kamiona cena jedinica mere cenajedinica

  merevrsta dodatne

  opreme

  1 Kamion sanduar od 5 do 20t nosivost 50-100 /turi - lokal 1,5 /km van lokala

  2 Kamion kiper od 8 do 22m 20-30 /h

  3 Dostavno vozilo (pick up kombi putar) do 3 5t nosivost 15-20 /turi - lokal3 Dostavno vozilo (pick up, kombi, putar) do 3,5t nosivost 15-20 /turi lokal

  4 Kamion sanduar sa prikolicom 24t nosivost 130 /turi - lokal 1,5 /km van lokala

  5 Teglja sa komercijalnom prikolicom od 12 do 13,6m, 25t nosivost 150 /turi - lokal 1,5 /km van lokala

  6 Teglja sa poluprikolicom kiperkom 7,4m, 27t nosivost 100 /turi - lokal 1,5 /km van lokala

  T lj i k l ik li 33 i 200 / i l k l 2 /k7 Teglja sa niskonoseom poluprikolicom 33t nosivost 200 /turi - lokal 2 /km

  8 Cisterna za gorivo kapacitet 6.000 litara 40 /h

  9 Autobus kapacitet 50 sedita 50 /h

  KIPER R E L A C I J AKIPER R E L A C I J A

  r.br.

  vrsta radne maine/kamiona do 1km 1-3km 3-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-25km Od 25km

  1 Kiper od 8m 1,5/m 2/m 2,5/m 3/m 3,5/m 4/m 4,5/m dogovor

  2 Kiper od 12 do 22m 1/m 1 5/m 2/m 2 5/m 3/m 3 5/m 4/m dogovor2 Kiper od 12 do 22m 1/m 1,5/m 2/m 2,5/m 3/m 3,5/m 4/m dogovor

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j eZ a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  kamion kiper kamion sanduar teglja sa prikolicom

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j eZ a k u p - sredstva t r a n s p o r t a i m e h a n i z a c i j e

  TORANjSKE DIZALICE - KRANOVIr.br vrsta krana

  godinaproizvodnje Snaga/nosivost cenar. proizvodnje

  1 LIEBHERR EC90 1995 3t/27.6m - 1,5t/50m

  2 METALNA LM120HC 1983 8t/15,7m - 2t/50m

  3 POTAIN F3-29 1979 5t/14,8m - 2,9t/50m

  4 MIN-POTAIN 744D 1978 5t/26,8m - 2,5t/45m

  5 COMANSA 10LC140 2007 8t/17,5m - 2t/60m

  6 COMANSA 10LC140 2007 8t/17,5m - 2t/60m

  7 COMANSA 10LC140 2007 8t/17,5m - 2t/60m

  8 COMANSA 5LC5010 2007 5t/12,2m - 1t/50m

  10-20 eura po satu,zavisno od krana

  9 RICHIERR GT 1297R5.1 1978 12t/11m - 2t/50m

  10 RICHIERR GT 1297R5.1 1976 12t/11m - 2t/50m

  11 RICHIERR GT 1297R5.1 1976 12t/11m - 2t/50m

  12 METALNA LM120HC 1979 8t/15,7m - 2t/50m

  13 METALNA LM120HC 1988 8t/15 7m 2t/50m13 METALNA LM120HC 1988 8t/15,7m - 2t/50m

  14 METALNA LM120HC 1979 8t/15,7m - 2t/50m

  15 METALNA LM120HC 1980 8t/15,7m - 2t/50m

  16 LIEBHERR 97 KR4 - Guseniar 1982 12t/15,5m

  17 RICHIERR GT 1289 1969

  18 RICHIERR 1174 1971 8t

  19 METALNA LM120HC 1980 8t/15,7m - 2t/50m

  20 RICHIER GT 1194B 1976 8t/14,5m - 2,2t/45m

  Kontakt: Tatjana TodorovicTel. +381 64 841 2600; tatjana.todorovic@3d.co.rs

 • Z a k u p b e t o n s k a g a l a n t e r i j aZ a k u p b e t o n s k a g a l a n t e r i j a

  F E R T G R E D I C E B E T O N S K I E L E M E N T I

  j di ir.br. dimenzija cena/m (rsd) armatura

  1 do 3,60m 192.62 bez ojaanja

  2 3,61 4,00 227.83 1RA8

  3 4,01 4,20 244.65 1RA10

  r.br. naziv materijala jedinica mere cena v.p. (rsd)

  1 Betonski blok 40x20x19 kom 45.00

  2 Betonski blok 40x20x12 kom 35.00

  3 Ventilacioni kanal H 1 kom 78 004 4,21 4,50 260.85 2RA8

  5 4,51 4,80 297.78 2RA10

  6 4,81 5,10 271.24 1RA12

  7 5,11 5,30 294.40 1RA14

  3 Ventilacioni kanal H-1 kom 78.00

  4 Ventilacioni kanal H-2 kom 82.00

  5 Ventilacioni kanal H-3 kom 52.00

  6 Prelazni element E-1 kom 105.007 5,11 5,30 294.40 1RA14

  8 5,31 6,00 335.83 2RA12

  9 preko 6m 382.70 2RA14

  7 Betonska ploa 40x40x4 kom 84.00

  8 Betonska ploa 40x20x6 kom 93.00

  9 Raster ploa 60x40x10 kom 155.00

  10 Rigola 40x40x12 kom 168.00

  11 Betonski ivinjak sivi 24x18/12x60 kom 290.00

  12 Radijalna opeka kom 25.00

  Kontakt: Biljana PricaTel. +381 11 331 6011; biljana.prica@3d.co.rs

 • Z a k u p b e t o n s k a g a l a n t e r i j aZ a k u p b e t o n s k a g a l a n t e r i j a

  fert gredice fert gredice

  Kontakt: Biljana PricaTe