of 14 /14
3. Centrals eòliques Joel Fabrellas Llapart Aleix Gispert Garcia Arnau Policarp Colomé

Centrals eòliques

Embed Size (px)

Text of Centrals eòliques

1. 3. Centrals eliquesJoel Fabrellas Llapart Aleix Gispert Garcia Arnau Policarp Colom 2. ndex Lenergia elica Labans i el desprs de lenergia elica Aprofitament de lenergia elica Tipus daeroturbines Aeromotors Aerogeneradors Parts duna aeroturbina Tipus daerogeneradors i els seus elements Aerogeneradors deix vertical Aerogeneradors deix horitzontal Parcs elics 3. Lenergia elica Energia elica formada per corrents daire (vent). El vent s lefecte derivat de lescalfament desigual de la superfcie de la Terra pel Sol. Energia elica neta i renovable. 4. Labans i el desprs de lenergia elica Primer mol de vent (orgue) Primers molins prctics a Afganistn Actualment, lenergia elica sutilitza per produir electricitat. 5. Aprofitament de lenergia elica i tipus daeroturbines Per aprofitar lenergia elica sutilitzen aeroturbines. Tipus de aeroturbines. Aeromotors Aerogeneradors 6. Aeromotors 7. Aerogeneradors 8. Parts duna aeroturbina Rotor o turbina Sistema dorientaci Sistema de regulaci Convertidor energtic Bancada Suport o torre 9. Elements dun aerogenerador 10. Aerogenerador eix vertical Generador proper a la base Rendiment baix Poc desenvolupats 11. Aerogenerador deix horitzontal Ms desenvolupatsGeneradors petita potncia s classifiquen: Rotos desquena al vent Rotos de cara al vent 12. Parcs elics Installacions no connectades a la xarxa comercial Installacions connectades a la xarxa elctrica com a suport Installacions connectades a la xarxa elctrica com a central productora denergia 13. Rendiment centrals eliques Potncia superior a 1 MW La fora del vent determina la quantitat denergia produda Per determinar la ubicaci del parc elic abans de construir, shan de fer estudis previs 14. Energia elica marina Lenergia elica marina no contamina, s inesgotable i frena lesgotamant de combustibles fssils. La generaci delectricitat a partir del vent no produeix gasos txics, ni contribueix a lefecte hivernacle, ni destrueix la capa doz.