of 12 /12
Centrals Hidroelèctriques Treball realitzat per: · Roger Massot · Marcel Martínez

Centrals hidroelèctriques

Embed Size (px)

Text of Centrals hidroelèctriques

Page 1: Centrals hidroelèctriques

Centrals Hidroelèctriques

Treball realitzat per:· Roger Massot

· Marcel Martínez

Page 2: Centrals hidroelèctriques

Què és una central hidroelèctrica?

Energia potencial

(Embassament)

Energia cinètica (Canonades)

Energia cinètica de rotació (Turbina)

Energia elèctrica (Alternador) Utilització

Una central hidroelèctrica es aquella que transformal’energia que aporta l’aigua dels rius per obtenir-ne d’elèctrica.

Page 3: Centrals hidroelèctriques

Centrals d’aigua fluent i centrals d’aigua embassada

Les centrals d’aigua fluent aprofiten l’energia cinètica de l’aigua,directament o amb l’ajut de petites preses. Són instal·lacions d’unrendiment baix.

Les centrals d’aigua embassada són aquelles on l’aigua s’acumula en un llac artificial i es depèn molt de la seva situació.

Page 4: Centrals hidroelèctriques

Centrals de derivació i centrals d'acumulació

Les centrals de derivació, consisteixen en l'acumulació d’aigua, per mitjà d’una presa, i la seva desviació cap al conducte que condueix a la turbina. Un cop acabat el procés es torna l’aigua al riu pel canal de descàrrega.

Les centrals d'acumulació es troben en trams amb un pronunciat desnivell, en aquests llocs, s’hi construeix una gran presa on s’acumula l’aigua i s'obté energia potencial. S'instal·la una sortida, que arriba a la turbina

Page 5: Centrals hidroelèctriques

Avantatges i contres de les centrals hidroelèctriques (1)

Avantatges:- És una energia neta.- Diverses utilitats.- Costos de manteniment

baixos.- Les turbines són d’un

control fàcil i un cost de manteniment també petit.

Page 6: Centrals hidroelèctriques

Avantatges i contres de les centrals hidroelèctriques (2)

Contres:- Es troben lluny del punt

de consum.- Té un temps de

construcció llarg.- Influencia de les

condicions meteorològiques.

Page 7: Centrals hidroelèctriques

Components d’una central hidroelèctrica (1)

La presa

És una construcció deformigó que té com afinalitat retenir iacumular l’aigua d’un riuen qüestió.

Page 8: Centrals hidroelèctriques

Components d’una central hidroelèctrica (2)

Els conductes d’aigua i la sala de màquines

Sobre els conductes d’aigua, caldestacar que disposen d’unesreixes metàl·liques que fan unafunció de protecció.I, a la sala de màquines, hi haels turboalternadors, que sónel grup de turbines quegeneren l’energia elèctrica.

Page 9: Centrals hidroelèctriques

Components d’una central hidroelèctrica (3)

Transformadors i parc de distribució

Page 10: Centrals hidroelèctriques

Funcionament d’una central hidroelèctrica

Page 11: Centrals hidroelèctriques

Centrals de bombeig

Són instal·lacions quetenen com a objectiuracionalitzar la producciód’energia sobre lademanda. Subministren oconsumeixen l’energiasegons la demandad’aquell moment

Page 12: Centrals hidroelèctriques

Minicentrals hidroelèctriques