Čerekonvljev efekt

Embed Size (px)

Text of Čerekonvljev efekt

erekonvljev efekt

ruski fiziar jedan do dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1958 godine, za otkride erenkovog zraenja.

je elektromagnetsko zraenje koje nastaje kada nabijene estice prolaze kroz dielektrini materijal brzinom vedom nego to je brzina svjetlosti u tom materijalu. Jedan od primjera je karakteristina plavkasta svjetlost koja se primjeduje u nuklearnim reaktorima.

erenkovljevo zraenje

Uzrok erenkovljeva zraenja Svaki objekt koji se giba kroz medij brzinom vedom nego to je brzina irenja valova u tom mediju, stvarat de val konusnog oblika oko sebe. Ova injenica vrijedi za valove na vodi i za valove zvuka (probijanje zvunog zida). Isti uinak vrijedi i za elektromagnetske valove, tj. svjetlost.

Pavel Aleksejevi erenkov ga je prvi uoio Detaljniju analizu dali su Ilja Frank i Igor Jevgenjevi Tamm

erenkovljevo zraenje u nuklearnom reaktoru

Geometrija erenkovljeva zraenja

Bududi da je brzina svjetlosti u nekom mediju manja nego u vakuumu, mogude je u blok materijala usmjeriti snop estica ija je brzina veda od brzine svjetlosti u tom mediju. Tada nastaje stoasti val svjetlosti, a vrh stoca nalazi se u izvoru zraenja estica. Mjerenjem kuta ovog stoca mogude je odrediti brzinu estica koje su izazvale ovo zraenje, to je jedna od metoda kojom se mjeri brzina estica u fizici visokih energija.

erenkovljevo zraenje se moe koristiti za otkrivanje pojave odreenih nuklearnih interakcija. Takve interakcije mogu otpustiti velike koliine energije i izbacivati estice na vrlo velike relativistike brzine. Ova vrsta otkrivanja pojava se koristi u Sudbury Neutrino Observatory (SNO) za otkrivanje interakcija neutrina

Upotreba erenkovljevog zraenja

Sudbury Neutrino Observatory

estica svjetlosti (foton) proizvedena na nekoj udaljenoj zvijezdi

Doe do gornjih dijelova atmosfere i unitena je. Od nje nastane tisude malih estica

Podaci skupljeni na povrini Zemlje se koriste za izraunavanje smjera odakle je dola estica i njezine energije Svjetlo erenkovljevog efekta doe do Zemlje u promjeru vedem od 100m

Neke se gibaju bre od brzine svjetlosti u zraku

erenkovljev efekt Je emisija svjetlosti kad nabijena estica prolazi kroz transparentnu tekudinu ili vrsti materijal brzinom vedom od brzine svjetlosti u tom materijaluKolektor erenkovljevog zraenja

erenkovljev teleskop(na slici) erenkovljev teleskop MAGIC na kanarskom otoku La Palmi kojim se opaaju visokoenergijske kozmike gama-zrake iz brojnih galaktikih i izvangalaktikih izvora.

erenkovljev teleskop sastoji se od segmentiranog zrcala koje reflektira erenkovljevu svjetlost u kameru sastavljenu od matrice fotosenzora.

Magic teleskopDijelovi zrcala teleskopa MAGIC H.E.S.S. II

KRAJ