Cerere Aviz Psi Anexa 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aviz

Text of Cerere Aviz Psi Anexa 1

MODEL 1

CTRE,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,DELTA" al judetului Tulcea Domnului inspector ef CEREREpentru emiterea avizului de securitate la incendiu

nr.______________ din ___________200__Subsemnatul/Subsemnata__SC E.M.A. URBANISTIK DESIGN SRL _, cu domiciliul n judeul ______Bucuresti_____________, municipiul/oraul/comuna __BUCURESTI_, sectorul/satul __2_______, Str. _PIATA AMEZEI _ nr. ____10-22_____, bl. ____, sc.__, et. __, ap. ____, codul potal _________, telefon ___, fax ______________, e-mail _______________________, n calitate de PROIECTANT GENERAL la RACORD CANALIZARE MENAJERA n conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor i ale Hotarii Guvernului nr 1739/2006, solicit

1. verificarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia anexata;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru RACORD CANALIZARE MENAJERA avand destinatia de locuire , amplasat/amplasat n judeul _______TULCEA_______________, municipiul/oraul/comuna _TULCEA______, sectorul/satul _TULCEA____, Str. GRIVITA, nr 8 , codul potal ________.

Date referitoare la constructie/amenajare:a. destianatia si tip constructie: RACORD CANALIZARE MENAJERAb. categoria si clasa de importanta ale cladirilor (ilustrarate): categoria C ; clasa IIIc. Arie construita: .... ; Arie desfasurata: ...d. volum: ....; regim inaltime : ..;inaltime max ....e. numar maxim uilizatori: f.grad de rezistenta la foc: IIg.riscul de incendiu: mich.distante de siguranta fata de vecinatati: Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului administraieii internelor, nr.80/2009, conform opisului.

Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.

Data ________________

Semntura ________________