Cerere Obtinere Aviz de Specialitate

Embed Size (px)

DESCRIPTION

non

Text of Cerere Obtinere Aviz de Specialitate

DOMNULE DIRECTOR

DOAMN DIRECTOR

Subsemnatul (a).

Reprezentant(a) al

domiciliat (cu sediul) in orasul (comuna)

cu numarul de telefon...

rog sa aprobati eliberarea avizului dumneavoastra in vederea obtinerii (aprobarii) autorizatiei de construire pentru obiectivulavand suprafata construita propusa de.si suprafata desfasurata de...................... situat in...str...

pentru faza de proiectare.

Estimez inceperea lucrarii la data de...

DATA SEMNATURA

Doamnei Director al DJCPN Constanta