Cerere Pentru Actualizare Aviz Tehnic de Racordare Consumatori Necasnici

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cerere actualizare

Text of Cerere Pentru Actualizare Aviz Tehnic de Racordare Consumatori Necasnici

 • Pagina 1/2

  F-PO-01-03-01#01#19_Cerere pentru actualizare aviz tehnic de racordare consumatori necasnici_rev06

  SC CEZ DISTRIBUTIE SA societate administrata in sistem dualist Prin mandatar, SC CEZ Romania SA societate administrata in sistem dualist CRC..................... Nr. inreg.: .../

  DOMNULE DIRECTOR Subsemnatul ... , cu domiciliul in localitatea ......... str. , nr.......... bl....sc.....,apt....... jud. telefon* : ., fax*.. avand B.I. seria , nr. ........, C.N.P....................................,, reprezentant al SC ., cu cu sediul in.............................. ......str.......................... nr........,bl...........sc.........apt......... telefon*.................,fax.................... nr. de inregistrare in Registrul Comertului , Cod Unic de Inregistrare..,avand contul nr............................, deschis la . va rog a aproba actualizarea avizului tehnic de racordare nr../. a spatiului : ..................... , situat in localitatea , str. ............, nr. , judetul . , avand ca obiect de activitate :... .................................... pentru o noua putere totala instalata Pi =.................kW Adresa de corespondenta: loc......, str. ... nr......, bl......, sc...... ap........., judeul ......., telefon* : .., fax*.... Solicit actualizarea avizului tehnic de racordare, avand cod Loc consum nr:....................(se va trece dupa factura de energie electrica) preciznd urmtoarele : Scopul solicitarii este urmatorul (se va incercui, dupa caz, unul sau mai multe din situatiile prezentate mai jos): aparitia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar. separarerea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator ,in vederea racordarii

  directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea. dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii utilizatorului la locul de consum care necesita depasirea puterii aprobate. modificarea unor elemente de natura tehnica ale locului de consum fata de situatia

  existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare , fara depasirea puterii aprobate. modificarea unor elemente de natura administrativa ale locului de consum fata de de situatia existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare , fara depasirea puterii

  aprobate. modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum fara schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului. Eventuale indicaii/informatii/optiuni privind stabilirea grupului de msurare a energiei electrice ................................................................................................. .

 • Pagina 2/2

  F-PO-01-03-01#01#19_Cerere pentru actualizare aviz tehnic de racordare consumatori necasnici_rev06

  1. Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente : a) n cazul dezvoltarii tehnice si energetice a locului de consum, cu spor de putere datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului (Chestionar energetic, Lista receptoare, sa), conform reglementrilor n vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competent; certificatul de urbanism n termen de valabilitate, n copie; planul de situatie la scar, cu amplasarea n zon a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anex la acesta, pentru construciile noi sau pentru construciile existente care se modific, n copie. Pentru construciile existente care nu se modific este suficient schia de amplasament, cu coordonate din care s rezulte precis poziia locului de consum; planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dac acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, n copie; copia certificatului de nregistrare la registrul comerului sau a altor autorizaii legale de funcionare emise de autoritile competente; actul de proprietate sau orice alt nscris care atest dreptul de folosin asupra terenului, incintei ori cldirii n care se constituie locul de consum pentru care se solicit racordarea, n copie. n cazul spaiilor nchiriate, este necesar i acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrri n instalaiile electrice; autorizaia de construire a obiectivului, n termen de valabilitate, in copie, n situaia n care se solicit racordarea unei organizri de antier pentru realizarea acestuia; alte documente pe care utilizatorul consider necesar s le depun n sprijinul cererii sale b) descrierea modificrilor de natur tehnic fa de situaia anterioar, n cazurile modifiarilor fara spor de putere; c) n copie, actele doveditoare ale modificarii de natura adminisatrativa (Schimbare denumire sau schimbare titular, adresa); d) expunerea problemei a crei rezolvare impune modificarea instalaiei de racordare i documente care s susin aceast cerere. 2. Sunt de acord cu accesul pentru executia si intretinerea instalatiei de alimentare precum si cu ocuparea si traversarea instalatiei de alimentare pe terenul proprietate personala, daca este cazul. 3. Ma angajez ca n cazul n care voi executa o extindere a instalaiei de utilizare prin construcii noi (supraetajri, anexe, etc.), sau cnd la prezentul loc de consum putere urmeaz a depai putere aprobata de COER ..., s depun o nou cerere privind alimentarea cu energie electric. Alte precizri: ............................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Declar pe propria ca datelor din documentelor prezentate n copie, anexate cererii, sunt n conformitatea cu originalele. Data: Semnatura *) Pentru comunicarea rapid cu consumatorul privind solicitarea de clarificari, completare documentatie, etc, se va solicita nr. Tel/Fax unde poate fi contactat **) Dosarul se considera complet dupa achitarea taxei de actualizare ATR.