Cerere Tip Aprobare PUD PUZ

  • View
    503

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TAXA: (lei):

52,4

Ctre, PRIMRIA MUNICIPIULUI BRAOVSERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI I GESTIUNE DATE URBANE

Referitor la : aprobare PUD (PUZ)

Subsemnatul/a ___________________________________________________ cu (sediul) domiciliul n localitatea________________________________________ str.______________________________________, nr._____, bl.___, sc. ____, ap.__, telefon/fax _____________________, (CUI) CNP _______________________, solicit aprobarea documentaiei PUD (PUZ) _____________________________ ____________________________________________________________________, str. __________________________________________ nr. ______, Braov, conform cerinelor Certificatului de urbanism nr. ______ /___________.

Data: _____________Acte necesare pentru aprobare PUD (PUZ):

Semntura: _______________

OPIS:Cerere tip prezenta fila A4 Copia documentaiilor pe suport digital, fiier format *.DWG (pentru compatibilitate GIS) - Cerine: regulament urbanism, memoriu, plan de reglementri, plana cu reele edilitare, plana cu regimul juridic, plana de ncadrare n PUZ sau localitate, plana cu situaia existent, (piese scrise i desenate) 3. Certificatul de urbanism (CU) copie 4. Extras de Carte Funciar de dat recent (nu mai vechi de 6 luni) copie1 5. Schi de Carte Funciar - copie 6. Tema de proiectare avizat dac acest lucru este solicitat prin certificatul de urbanism 7. Studiul geotehnic copie 8. Ridicare topografic copie (vizat de O.C.P.I. Braov) 9. Avizele solicitate prin CU, cu planele aferente copii 10. Proiectul n original - 3 exemplare, din care unul se returneaz beneficiarului 11. Chitana de plat a taxei (copie) Etap urmtoare: obinerea autorizaiei de construire. Extrasul de Carte Funciara se obine de la O.C.P.I. Biroul de Carte Funciar Braov, str. Zizinului nr. 46 Nr. crt. 1. 2. Tip/Denumire act: Cantitate: 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1