Cerere Tip Salubritate Rosal

Embed Size (px)

Text of Cerere Tip Salubritate Rosal

www.FirmaDeProiectare.ro

Catre, ROSAL

Societatea Comerciala ..., cu sediul in Bucuresti, Sector , Str. .. nr. .. avand . si numar de ordine in Reg. Com. .., proprietar a terenului din str. .., nr , nr. cadastral , doreste sa construiasca ".".

Pentru aceasta am obtinut Certificatul de Urbanism nr. din data .., prelungit pana la data de .. Va rog sa ne eliberati un aviz de amplasament in vederea emiterii Acordului Unic, fiindu-ne necesar in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. Anexez: C.U. copie, planurile de situatie 1:500 si 1:2000 vizate spre neschimbare, Certificat de Inmatriculare, act de proprietate.

Pesoana de contact: Nr. Telefon fix: .

Va multumim anticipat, ..

20..

www.FirmaDeProiectare.ro