18
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI BUCUREŞTI ROMÂNIA CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 02/10/2018 PUBLICATE ÎN DATA DE 09/10/2018

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCIBUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE02/10/2018

PUBLICATE ÎN DATA DE 09/10/2018

Page 2: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

2

Cereri Mărci publicate în 09/10/2018(în ordinea numărului de depozit)

Nr.Crt

Nr. Depozit DataDepozit

Titular DenumireMarcă

(0) (210) (151) (732) (540)1 M 2018 05601 02/10/2018 DURAS IMPERIUM

CONSTRUCT SRLREGNUM

2 M 2018 05894 02/10/2018 NOVA TECH INTEGRATEDSOLUTIONS SRL

NVT Revolution throughEvolution

3 M 2018 06270 02/10/2018 SUBURB FASHION SRL SUBURB

4 M 2018 06361 02/10/2018 SC STAR STORAGE SRL STARVAULT

5 M 2018 06407 02/10/2018 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL Pirifan Inima Naturii COLECȚIEECOPirifan BIO

6 M 2018 06411 02/10/2018 S.C. ALCONOR COMPANYS.R.L.

4 for you Uth ENERGY FORYOU (TH)

7 M 2018 06473 02/10/2018 ORA DOUA SRL CAIER

8 M 2018 06474 02/10/2018 HAIR TOUCH SRL HT HAIR TOUCHPROFFESIONAL HAIREXTENSIONS

9 M 2018 06475 02/10/2018 CENTAS SECURITY SRL CENTAS SECURITY

10 M 2018 06476 02/10/2018 SIMART ARHITECTURE SA AQUA CITY IZVORUL CASEITALE

11 M 2018 06477 02/10/2018 MALIKA BOUTIQUE SRL Malika Boutique

12 M 2018 06478 02/10/2018 S.C. A.S.E.R.CONSULTING&MANAGEMENTS.R.L.

WINE SPECIAL ACTOR

13 M 2018 06479 02/10/2018 SUMMIT OFFICE SERVICESS.R.L.

Fruit Break

14 M 2018 06480 02/10/2018 SofiMed Iaşi S.R.L. MediBlue

15 M 2018 06481 02/10/2018 Matei-Eugen Vasile

16 M 2018 06482 02/10/2018 MIHAI CIPRIAN ROGOJAN 2 VIBES SYMPHONY

17 M 2018 06483 02/10/2018 Matei-Eugen Vasile dactac

18 M 2018 06484 02/10/2018 SC ADI SHOP BEST SRL ASHOP

19 M 2018 06485 02/10/2018 SALLIS COSMETICS SHOPSRL

SALLIS COSMETICS PASSIONFOR SALT

20 M 2018 06486 02/10/2018 SALLIS COSMETICS SHOPSRL

SARE MEDICINALA

21 M 2018 06488 02/10/2018 VERTICAL ENTERTAINMENTSRL

CINEMANIA

22 M 2018 06489 02/10/2018 M.P. BANEASA-PASTE SA LA GRANDE FATTORIA

Page 3: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

3

Nr.Crt

Nr. Depozit DataDepozit

Titular DenumireMarcă

(0) (210) (151) (732) (540)23 M 2018 06490 02/10/2018 LION EYE SECURITY SRL LION EYE SECURITY

24 M 2018 06491 02/10/2018 DEALUL CU AFINE S.R.L. Dealul cu Afine

25 M 2018 06493 02/10/2018 BAYADERA MANAGEMENTLIMITED

KOZAK

26 M 2018 06494 02/10/2018 SC WESTHOUSE GROUP SRL OVIDIU INDUSTRIAL AREA

27 M 2018 06495 02/10/2018 SC WESTHOUSE GROUP SRL OVIDIU BUSINESS PARK

28 M 2018 06496 02/10/2018 IKTA COMFORTINTEGRATORS S.R.L.

IKTA COMFORTINTEGRATORS

29 M 2018 06497 02/10/2018 DELHAIZE LE LION/DE LEEUW MEGA IMAGE CONNECT

30 M 2018 06498 02/10/2018 PROMAT COMIMPEX S.R.L. Promat

31 M 2018 06499 02/10/2018 PROMAT COMIMPEX S.R.L. Promat Agro

32 M 2018 06501 02/10/2018 SC JUMPERONE SRL tomy parker TP T tomyparker

33 M 2018 06502 02/10/2018 SC ERCONF SRL ZEO BASIC ZB

34 M 2018 06504 02/10/2018 EMIL GALL erp SCEPTRUM cloud businesscontrol

35 M 2018 06506 02/10/2018 DRAGOȘ STANCA UPGRADE FESTIVALDOWNLOAD THE BESTVERSION OF YOURSELF

Page 4: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 05601(151) 02/10/2018(732) DURAS IMPERIUM CONSTRUCT

SRL, STR. MARASESTI NR.30A, JUD. ILFOV, OTOPENI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)REGNUM

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Lucrări de birou aferente unui ansamblurezidential, publicitate imobiliară pentru unansamblu imobiliar, conducerea şi administrareaafacerilor imobiliare rezidenţiale.36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblurezidenţial., servicii de agenţie imobiliară,vânzare şi închiriere spaţii rezidenţiale şicomerciale.37. Construcţii imobiliare rezidentiale, reparaţiişi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şimentenanţă pentru instalaţii.

───────

(210) M 2018 05894(151) 02/10/2018(732) NOVA TECH INTEGRATED

SOLUTIONS SRL, BDUL.AVIATORILOR NR. 54, SECTOR1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

NVT Revolutionthrough Evolution

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;27.05.02; 24.01.25; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde, roșu,albastru, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,geodezice, fotografice, cinematografice, optice,de cântărire, de măsurare, de semnalizare,de control (verificare), de siguranță(salvare) și didactice, aparate si instrumentepentru conducerea, distribuirea, transformarea,acumularea, reglarea sau comanda curentuluielectric, aparate pentru înregistrarea,transmiterea, reproducerea sunetului sauimaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale de înregistrare,mecanisme pentru aparate cu preplată, case demarcat, mașini de calculat, echipamente pentrutratarea informației și calculatoare, software decalculator, extinctoare.35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administrație comercială, lucrări de birou.42. Servicii științifice și tehnologice, precumși servicii de cercetare și de creație,referitoare la acestea, servicii de analiză șicercetare industrială, crearea și dezvoltareacalculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06270(151) 02/10/2018(732) SUBURB FASHION SRL, STR.

ZIGONENI NR. 232, JUD. ARGEȘ,BĂICULEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)SUBURB

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole careservesc la acoperirea capului.

───────

Page 5: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06361(151) 02/10/2018(732) SC STAR STORAGE SRL, B-

DUL DIMITRIE POMPEI NR. 8,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STARVAULT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

286C)(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:9. Echipamente de prelucrare a datelor șicalculatoare.35. Conducerea și administrarea afacerilor,lucrări de birou, servicii de asigurare acontinuității afacerii și de recuperare a datelorîn caz de dezastru, servicii de protecțiea datelor, centru de date, servicii privindmanagementul informației (date și documente înformat electronic).42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologieica şi cercetarea şi proiectarea aferente, serviciide analiză şi cercetare industrială, proiectare şidezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 06407(151) 02/10/2018(732) PIRIFAN DISTRIBUTION SRL,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 37,ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,011682, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pirifan Inima NaturiiCOLECȚIE ECOPirifan BIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;27.05.11; 27.05.24; 03.07.21; 05.03.11;29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,orez, tapioca şi sago, făină şi preparate dincereale, pâine, produse de patiserie şi produsede cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apăîngheţată). (Solicităm protecție pentru întreagalistă de produse incluse în această clasă conformClasificării de la NISA)31. Produse agricole, de acvacultură, horticoleşi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şiseminţe brute şi neprocesate, fructe şi legumeproaspete, ierburi proaspete, plante şi florinaturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listăde produse incluse în această clasă conformClasificării de la NISA)

───────

Page 6: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06411(151) 02/10/2018(732) S.C. ALCONOR COMPANY S.R.L.,

STR. AL. I. CUZA NR. 27, JUDEŢSATU MARE, CAREI, SATU MARE,ROMANIA

(540)

4 for you Uth ENERGYFOR YOU (TH)

(531) Clasificare Viena: 27.07.17; 27.05.01;27.05.02; 27.05.17; 26.04.10; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturinealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri dinfructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricareabăuturilor.

───────

(210) M 2018 06473(151) 02/10/2018(732) ORA DOUA SRL, STR. LUPTEI

NR. 40, JUD. SIBIU, SIBIU, 550362,SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,ROMANIA

(540)

CAIER

(531) Clasificare Viena: 26.01.10; 26.01.12;26.01.16; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

25. Îmbrăcăminte, articole de încălţăminte,articole pentru acoperirea capului, curele(accesorii vestimentare).35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntulîn legătură cu accesorii de modă, servicii devânzare cu amănuntul în legătură cu accesoriipentru haine, regruparea la un loc în beneficiulterţilor a articolelor de îmbrăcăminte şi accesoriipentru îmbrăcăminte (exceptând transportul)pentru a permite clienţilor să le vadă şi săle achiziţioneze cât mai comod, organizareşi realizare de evenimente promoţionale,organizare de evenimente, expoziţii, târguri şispectacole în scopuri comerciale, promoţionaleşi publicitare, prezentări de modă în scopuricomerciale, organizarea de prezentări de modăîn scop promoţional, servicii de vânzare cuamănuntul în domeniul vestimentar, publicitateonline, servicii de comenzi online, servicii decomenzi online computerizate, închiriere despaţiu publicitar online, realizare de târguri şiexpoziţii virtuale online, servicii de vânzare cuamănuntul online referitoare la bijuterii, serviciide vânzare cu amănuntul online referitoare laarticole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu

Page 7: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

amănuntul online referitoare la genţi de mână,organizarea de expoziţii în scopuri publicitare.41. Educaţie, instruire, formare în domeniuldesignului (instruire), servicii educaţionale îndomeniul designului, organizare de activităţididactice, elaborarea de materiale didacticedistribuite la cursurile profesionale, organizarede evenimente de divertisment şi evenimenteculturale, organizare de evenimente educative,organizare de evenimente de recreere,organizare de evenimente în scopuri culturale,organizare de evenimente sportive şi culturalecomunitare, prezentare de evenimente dedivertisment în direct, servicii de divertismentde tipul organizare de evenimente sociale dedivertisment, divertisment de tipul prezentărilorde modă, organizarea de parade de modă pentruamuzament, furnizarea de instruire online,publicarea de materiale multimedia online,servicii de expoziţii de artă, realizare de expoziţiicu scopuri culturale, organizare de conferințe,expoziţii şi concursuri (cu scop cultural şieducativ).42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,design de bijuterii, design de produs, serviciide design textil, design vestimentar pentruterţi, servicii de artă grafică şi design, serviciide design vestimentar, cercetare în domeniuldesignului, design şi dezvoltare de produs,servicii de design de încălţăminte, servicii dedesign de bijuterii, design de accesorii demodă, design pentru ceasuri de mînă, designde accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii deanaliză a designului de produs, evaluare adesignului de produs, servicii de consultanţăîn design vestimentar, furnizare de informaţiidespre servicii de design vestimentar.

───────

(210) M 2018 06474(151) 02/10/2018(732) HAIR TOUCH SRL, STR.

FOIȘORULUI NR. 5, BL. F4C,SC. 1, PARTER, AP. 1, SECTOR3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

HT HAIR TOUCHPROFFESIONAL

HAIR EXTENSIONS

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;27.05.01; 27.05.22; 29.01.04

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.45. Servicii juridice, servicii de securitatepentru protecţia fizică a bunurilor materialeşi a persoanelor, servicii personale şi socialeprestate de terţi pentru a satisface nevoilepersoanelor.

───────

(210) M 2018 06475(151) 02/10/2018(732) CENTAS SECURITY SRL, PIAȚA

25 OCTOMBRIE NR. 13, AP. 2,JUD. SATU MARE , SATU MARE,440026, SATU MARE, ROMANIA

(540)CENTAS SECURITY

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

45. Servicii de securitate pentru protecţiabunurilor şi persoanelor, servicii de investigațiiși supraveghere referiotoare la siguranțapersoanelor și a colectivităților, servicii oferiteunor persoane pentru evenimente sociale,respectiv servicii de escortă (bodyguard).

Page 8: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

───────

(210) M 2018 06476(151) 02/10/2018(732) SIMART ARHITECTURE SA,

INTRAREA ROCILOR NR. 12-16,C6, CAMERA 16, SECTOR 6,BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

AQUA CITY IZVORULCASEI TALE

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 27.05.01;24.17.25

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone801C), negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii deinstalaţii.

───────

(210) M 2018 06477(151) 02/10/2018(732) MALIKA BOUTIQUE SRL, STR.

ROZELOR NR. 27, AP. 3, JUD.ALBA, CUGIR, ALBA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING, STR. 11IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)

Malika Boutique

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.13;25.01.19; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.21;29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, maro, auriu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

───────

Page 9: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06478(151) 02/10/2018(732) S.C. A.S.E.R.

CONSULTING&MANAGEMENTS.R.L., STR. LACULUI NR. 12A,PARTER, JUDEȚUL ILFOV,CIOROGÂRLA, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING, STR. 11IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)WINE SPECIAL ACTOR

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole delegătorie, fotografii, articole de papetărie şide birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentrupapetărie sau de uz casnic, materiale de desenşi materiale pentru artişti, pensule, materialedidactice şi educative, folii de plastic pentrudocumente, folii şi pungi pentru ambalat şiîmpachetat, caractere tipografice, forme detipar (solicităm protecţie pentru întreaga listăde produse incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)(solicităm protecţie pentru întreaga listă deproduse incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06479(151) 02/10/2018(732) SUMMIT OFFICE SERVICES

S.R.L., STR. BRANARULUI NR.36, PARTER, CAMERA 1, SECTOR1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)Fruit Break

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou(Solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).39. Transport, ambalarea şi depozitareabunurilor, aranjamente de călătorie (Solicitămprotecţie pentru întreaga listă de servicii incluseîn această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

Page 10: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06480(151) 02/10/2018(732) SofiMed Iaşi S.R.L., STR.

GEORGE COŞBUC NR. 8,CONSTRUCŢIA C1, PARTER,CAMERA 1, JUDEŢUL IAŞI, VALEALUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual ProprietateIndustriala CATALIN NEAGU,STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

MediBlue

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;05.05.20; 02.01.23; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru(Pantone2748C)

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.44. Servicii medicale, servicii veterinare, serviciide îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentrupersoane şi animale, servicii de agricultură,horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06481(151) 02/10/2018(732) Matei-Eugen Vasile, STRADA:

NUCSOARA, NUMAR: 6, BL.42, SC. C, APT. 41, SECTOR6, BUCUREŞTI, 060524,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:13. Arme de foc, arme de tir sportiv, arme devânătoare, tocuri de pistol.28. Echipamente pentru diverse sporturi şi jocuri(teci de cuţit de antrenament, de jucărie, tocuride replică de jucărie).

───────

(210) M 2018 06482(151) 02/10/2018(732) MIHAI CIPRIAN ROGOJAN, STR.

INOCENTIU MICU KLEIN NR.6, JUDEŢ MARAMURES, BAIAMARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)2 VIBES SYMPHONY

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,activităţi sportive şi culturale.

───────

Page 11: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06483(151) 02/10/2018(732) Matei-Eugen Vasile, STRADA:

NUCSOARA, NUMAR: 6, BL.42, SC. C, APT. 41, SECTOR6, BUCUREŞTI, 060524,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)dactac

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

13. Arme de foc, arme de tir sportiv, arme devânătoare, tocuri de pistol.28. Echipamente pentru diverse sporturi şi jocuri(teci de cuţit de antrenament, de jucărie, tocuride replică de jucărie).

───────

(210) M 2018 06484(151) 02/10/2018(732) SC ADI SHOP BEST SRL, STR.

DANTELEI NR. 24, CAMERA1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)ASHOP

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06485(151) 02/10/2018(732) SALLIS COSMETICS SHOP SRL,

STRADA: SAT MOLDOVENESTI,NUMAR: 465, JUDET: CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET ENPORAINTELLECTUAL PROPERTYSRL, STR. GEORGE CALINESCUNR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,BUCUREŞTI, 011854

(540)

SALLIS COSMETICSPASSION FOR SALT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.15;05.03.16; 27.05.11

(591) Culori revendicate:verde deschis, verdeînchis

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletănemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.5. Preparate farmaceutice si medicale,preparate sanitare pentru scopuri medicale,substanţe şi alimente dietetice adaptate pentruscopuri medicale.35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

Page 12: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06486(151) 02/10/2018(732) SALLIS COSMETICS SHOP SRL,

SAT MOLDOVENESTI NR. 465,JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,ROMANIA

(740) CABINET ENPORAINTELLECTUAL PROPERTYSRL, STR. GEORGE CALINESCUNR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,BUCUREŞTI, 011854

(540)

SARE MEDICINALA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;27.05.17; 05.03.13; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:verde deschis, verdeînchis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletănemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.5. Preparate farmaceutice si medicale,preparate sanitare pentru scopuri medicale,substanţe şi alimente dietetice adaptate pentruscopuri medicale.35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06488(151) 02/10/2018(732) VERTICAL ENTERTAINMENT

SRL, STR. TOKIO NR. 11, SECT. 1,BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

CINEMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 27.05.17;27.05.24; 16.03.11; 26.04.05; 26.04.18;26.07.20

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

41. Servicii de distribuţie a filmelorcinematografice, video şi a programelor deteleviziune.42. Servicii de creare şi întreţinere site web şipagini de socializare.

───────

(210) M 2018 06489(151) 02/10/2018(732) M.P. BANEASA-PASTE SA, STR.

RASARITULUI NR. 47B, CORP C1,ETAJ PARTIAL, JUDETUL ILFOV ,BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,011653, ROMANIA

(540)

LA GRANDE FATTORIA

Page 13: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.11;27.05.17; 27.05.24; 26.15.01; 26.01.14;25.01.05; 02.07.18; 02.07.23; 02.07.25;12.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,galben, bej, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,extracte din carne, fructe şi legume conservate,congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiurişi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentruîntreaga listă de produse incluse în aceastăclasă conform clasificării de la Nisa).30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,orez, tapioca şi sago, făină şi preparate dincereale, pâine, produse de patiserie şi produsede cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apăîngheţată), (solicităm protecţie pentru întreagalistă de produse incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06490(151) 02/10/2018(732) LION EYE SECURITY SRL,

STR. PINCIPAL NR. 66A, JUD.COVASNA, LILIENI, 527105,COVASNA, ROMANIA

(540)

LION EYE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;26.15.25; 26.04.15; 03.01.01; 03.01.16;03.01.24; 27.05.09

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

45. Servicii de securitate pentru protectiabunurilor si persoanelor, servicii personale si

sociale oferite de terti pentru satisfacerea unornevoi personale.

───────

(210) M 2018 06491(151) 02/10/2018(732) DEALUL CU AFINE S.R.L., ŞOS.

NORDULUI NR. 96H, SC. 2, ET.1, AP. 13, CAMERA 2, SECTOR1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

Dealul cu Afine

(531) Clasificare Viena: 29.01.13(591) Culori revendicate:albastru, verde,

negru(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:29. Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produselactate, uleiuri şi grăsimi comestibile31. Produse agricole, horticole, forestiere şicereale brute, animale vii, fructe şi legumeproaspete, seminţe, plante şi flori naturale,mâncare pentru animale, malţ.43. Restaurante şi cazare temporară.44. Servicii medicale, servicii veterinare, serviciide igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentruanimale, servicii din agricultură, horticultură şisilvicultură.

───────

Page 14: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06493(151) 02/10/2018(732) BAYADERA MANAGEMENT

LIMITED, KARPENISIOU 30,P.C.,NICOSIA, 1660, CY, CIPRU

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITULDE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

KOZAK

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 02.01.30;27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.

───────

(210) M 2018 06494(151) 02/10/2018(732) SC WESTHOUSE GROUP SRL ,

STR. CUZA VODĂ NR. 54, AP. 7,PARTER, JUDEŢUL CONSTANŢA,CONSTANŢA, CONSTANȚA,ROMANIA

(540)OVIDIU INDUSTRIAL AREA

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,administraţie comercială, lucrări de birou.36. Asigurări, afaceri financiare, afacerimonetare, afaceri imobiliare.37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii deinstalaţii.41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale.42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precumşi servicii de cercetare şi de creaţie,referitoare la acestea, servicii de analiză şicercetare industrială, crearea şi dezvoltareacalculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06495(151) 02/10/2018(732) SC WESTHOUSE GROUP SRL ,

STR. CUZA VODĂ NR. 54, AP. 7,PARTER, JUDEŢUL CONSTANŢA,CONSTANŢA, CONSTANȚA,ROMANIA

(540)OVIDIU BUSINESS PARK

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,administraţie comercială, lucrări de birou.36. Asigurări, afaceri financiare, afacerimonetare, afaceri imobiliare.37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii deinstalaţii.41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale.42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precumşi servicii de cercetare şi de creaţie,referitoare la acestea, servicii de analiză şi

Page 15: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

cercetare industrială, crearea şi dezvoltareacalculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06496(151) 02/10/2018(732) IKTA COMFORT INTEGRATORS

S.R.L., STR. GRIGOREALEXANDRESCU NR. 32,SUBSOL ŞI PARTER, SECTOR1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

IKTA COMFORTINTEGRATORS

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis(Pantone 376 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

11. Aparate de iluminat, de încălzire, deproducere a aburului, de gătit, frigorifice, deuscare, de ventilare, de distribuţie a apei şiinstalaţii sanitare.37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii deinstalaţii.

───────

(210) M 2018 06497(151) 02/10/2018(732) DELHAIZE LE LION/DE LEEUW,

1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN, RUE OSSEGHEM 53,BRUXELLES, BELGIA, .

(740) FRISCH & PARTNERS SRL ,B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET.3, AP. 5, SECTOR 2, 020915BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)MEGA IMAGE CONNECT

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

9. Carduri magnetice.16. Imprimate (produse de imprimerie) şi carduride loialitate (tipărituri).35. Publicitatea promoţiilor, compilaţii statistice,studiul, cercetarea şi analiză pieţei, servicii deconsiliere pentru organizarea şi gestionareaafacerilor, sondaje de opinie, servicii de informaţiieconomice bancare.36. Asigurare şi finanţe, emiterea cardurilor decredit şi a cecurilor de călătorie, servicii definanţare.41. Informaţii despre divertisment şi educaţie,servicii de cluburi (divertisment saueducaţionale).

───────

(210) M 2018 06498(151) 02/10/2018(732) PROMAT COMIMPEX S.R.L., STR.

ÎNFĂŢIŞĂRII NR. 112, JUD. SATUMARE, TÂŞNAD, SATU MARE,ROMANIA

(540)

Promat

Page 16: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 29.01.12;27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,horticultură şi silvicultură, răşini articificialeneprelucrate, materiale plastice neprelucrate,compoziţii pentru stingerea şi prevenireaincendiilor, preparate pentru călirea şi lipireametalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilorşi a blănurilor de animale, adezivi pentruutilizare în industrie, chituri şi alte materialede umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,preparate biologice pentru utilizare în industrie şiştiinţe.4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legareaprafului, combustibili şi surse de iluminat,lumânări şi fitile pentru iluminat.31. Produse agricole, de acvacultură, horticoleşi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şiseminţe brute şi neprocesate, fructe şi legumeproaspete, ierburi proaspete, plante şi florinaturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.39. Transport, ambalarea şi depozitareabunurilor, organizarea de călătorii.44. Servicii medicale, servicii veterinare, serviciide îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentrupersoane şi animale, servicii de agricultură,horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06499(151) 02/10/2018(732) PROMAT COMIMPEX S.R.L., STR.

ÎNFRĂŢIRII NR. 112, JUD. SATUMARE, TÂŞNAD, SATU MARE,ROMANIA

(540)Promat Agro

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,horticultură şi silvicultură, răşini articificialeneprelucrate, materiale plastice neprelucrate,

compoziţii pentru stingerea şi prevenireaincendiilor, preparate pentru călirea şi lipireametalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilorşi a blănurilor de animale, adezivi pentruutilizare în industrie, chituri şi alte materialede umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,preparate biologice pentru utilizare în industrie şiştiinţe.4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legareaprafului, combustibili şi surse de iluminat,lumânări şi fitile pentru iluminat.31. Produse agricole, de acvacultură, horticoleşi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şiseminţe brute şi neprocesate, fructe şi legumeproaspete, ierburi proaspete, plante şi florinaturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.39. Transport, ambalarea şi depozitareabunurilor, organizarea de călătorii.44. Servicii medicale, servicii veterinare, serviciide îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentrupersoane şi animale, servicii de agricultură,horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06501(151) 02/10/2018(732) SC JUMPERONE SRL, STR.

STOLNICUL VASILE NR. 13,BL. 34, SC. 1, AP. 1, SECTOR2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

tomy parker TP T tomyparker

Page 17: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 24.07.01;24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.02;27.05.04; 27.05.21; 27.05.23; 27.05.24;29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,albastru, auriu, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 06502(151) 02/10/2018(732) SC ERCONF SRL, STR.

FOISORULUI NR. 11, BL. F7C, SC.1, AP. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZEO BASIC ZB

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 05.03.20;05.13.04; 27.05.22

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 06504(151) 02/10/2018(732) EMIL GALL, STR. NICOPOLE NR.

77, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,BRAȘOV, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI, CALEA 13 SEPTEMBRIENR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

erp SCEPTRUM cloudbusiness control

(531) Clasificare Viena: 03.09.24; 26.11.21;26.11.25; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, roșu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:9. Software, aplicații software, platformesoftware de management colaborativ, platformede software colaborative (software), programeinformatice pe telefonul mobil, software pentrutelefoane mobile, software pentru planificarearesurselor întreprinderii (ERP).42. Dezvoltare software, programare șiimplementare, design și dezvoltare de software,proiectare, dezvoltare și implementare desoftware, proiectare, întreținere, dezvoltare șiactualizare de software de calculator, proiectareși dezvoltare de software de operare pentruaccesarea și folosirea serviciilor de cloudcomputing.

───────

Page 18: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE … · 2018. 10. 9. · şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de02/10/2018

(210) M 2018 06506(151) 02/10/2018(732) DRAGOȘ STANCA, STR. VALERIU

BRANIȘTE NR. 56, BL. B, SC.B, ET. 4, AP. 10, SECTOR 3,BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)UPGRADE FESTIVAL

DOWNLOAD THE BESTVERSION OF YOURSELF

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Organizarea de evenimente în scopuripublicitare.41. Organizarea de evenimente în scopuriculturale, educaționale și de divertisment,organizarea de conferințe, congrese, seminarii,organizarea de festivaluri în scopuri culturale,educaționale și de divertisment.

───────