Click here to load reader

Česká republika Obyvatelstvo Z_105_Česká_republika_Obyvatelstvo

  • View
    50

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Česká republika Obyvatelstvo Z_105_Česká_republika_Obyvatelstvo. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Česká republika Obyvatelstvo Z_105_Česká_republika_Obyvatelstvo

PowerPoint Presentation

esk republika ObyvatelstvoZ_105_esk_republika_Obyvatelstvo

Autor: Mgr. Milue afov

kola: Zkladn kola Frytk, okres Zln, pspvkov organizace Registran slo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025Nzev projektu: Modernizace vuky na Z Sluovice, Frytk, Kaava a VelehradTento projekt je spolufinancovn z Evropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu esk republiky.Anotace:

Digitln uebn materil je uren pro seznmen k s obyvatelstvem R, s vvojem potu obyvatel, vkovm a nrodnostnm sloenmMateril rozvj nov znalosti a procviuje vdomosti z nich ronk. Je uren pro pedmt zempis, 8. ronk.Tento materil vznikl jako doplujc materil k uebnici: Zempis na vlasti: Uebnice zempisu pro zkladn koly a vcelet gymnzia pro 8. nebo 9. ronk. Praha: Nakladatelstv esk geografick spolenosti, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-86034-85-0Obyvatelstvo esk republiky

Poet obyvatel: 10505445 (k 1. 1. 2012)Podobn poet obyvatel maj: ecko, Belgie, Portugalsko, MaarskoZalidnn v Evrop: R na 14. mst ze 44 stt.Hustota zalidnn: 131 obyvatel/km2 - R stedn zalidnn stt

Zalidnn na svt: R na 78. mst ze 194 stt.Vvoj potu obyvatel R

Je dn poty narozench, zemelch, pisthovalch a vysthovalch.Pirozen prstek rozdl mezi poty narozench a zemelchPirozen bytek, nzk porodnost,migracePirozen bytek,rod se nejmn dt v historii, pibv starchlid

Vvoj potu obyvatel R od r. 1993

Od osamostatnn v r. 1993 do roku 2010. (Data z FAO).Zdroj: www.wikipeda.orgRozmstn obyvatel R

Nerovnomrn, zpsobeno: geografickou polohouprodnmi faktory (nadmo. vka, klima, rodnost pd, surovinysocioekonomickmi a historickmi faktory (stupe urbanizace)Nejmnzalidnn zem mn ne 50 obyv./km2JesenickoJihoesk pohraniZpadoesk pohrani

Nejvce zalidnn zem nad 200 obyv./km2 mstsk aglomerace.

Aglomerace v R, zdroj WikipediaVkov sloen obyvatelstva R

Dochz ke strnut esk populace (trend vysplch zem).Prodluuje se stedn dlka ivota (nadje na doit)u mu 72 letu en 78 letPro?Zlepil se zdravotn stav obyvatelstvaZmnily se stravovac nvykySnila se porodnostPrmrn vk 39 let (za 10 let se zvil o 2,5 roku) Pevauje mrn poet en, dovaj se vyho vkuRod se vce chlapc ne dvat

Sloen obyvatelstva R podle vku a pohlav

tzv. vkov pyramidakol:Pokuste se vysvtlit,pomoc grafu,vztah mezi vkema potemobyvatel Rv roce 2007 Poet obyvatel v tiscchvkEkonomick aktivita obyvatelstva R

kol: Vysvtlete vznam vty Narst poet obyvatel dchodovho vku ve vztahu k obanm ekonomicky aktivnm.Obyvatelstvo v produktivnm vku (15-59 let) 65,3 %, z toho ekonomicky aktivnch 45 %Snilo se procento zamstnanch en (z 47,7 % na 39,3 %)Zvila se nezamstnanost od 90. let ze 4 % na 9 %

Nrodnostn sloen obyvatelstva R

Pi stn lidu v r. 2011 respondenti mohli uvst jednu nrodnost, dvnrodnosti nebo neuvst nrodnost dnou, nrodnost byla otzkou pocitu.OstatnzahrnujePolciNmciVietnamciUkrajinciMaaiRusovRomov

Zdroj: WikipediaObyvatelstvo eska Nboensk vyznn obyvatel R

Pi stn lidu v roce 2011se polovina obyvatel Rnevyjdila k nboensk ve.Vsledky z r. 2011Oban, kte odpovdli,se hlsili:34,2 % k ateistm20,6 % k vcmNejvce vcchmskokatolick crkeveskobratrsk crkev evangelickZdroj: WikipediaObyvatelstvo eska Shrnut: Obyvatelstvo R

1. Kolik obyvatel ije na zem R?10,5 mil.2. Podle eho zjiujeme pirozen prstek a bytek obyvatel?Podle potu narozench a zemelch.3. Jak jsou tendence ve vvoji potu obyvatel?Rst potu obyvatel se zastavil, zvyuje se podl starch lid, kles porodnost.5. Jak je nrodnostn sloen obyvatelstva R?Pevauj ei, ostatn nrodnosti mal zastoupen.4. Co je pinou prodluovn prmrnho vku obyvatelstva?Zlepil se zdravotn stav, zmnily stravovac nvyky, snila porodnost.

Pouit zdrojeFile:Vc-podl.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21.1.2010 [cit. 2013-08-28]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-pod%C3%ADl.png Soubor:Czech Republic demo.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26.12.2009 [cit. 2013-08-28]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Republic_demo.png File:Pyramide Republique Tchque.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7.6.2008 [cit. 2013-08-29]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramide_Republique_Tch%C3%A8que.PNGSoubor:Female baby.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15.12.2006 [cit. 2013-08-30]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Female_baby.jpg Soubor:Bubble wrap play.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25.10.2006 [cit. 2013-08-30]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bubble_wrap_play.jpg Soubor:003 p4 dd.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 3.11.2010 [cit. 2013-08-30]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:003_p4_dd.JPG Soubor:Touristenmassen auf der Karlsbrcke.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 27.9.2005 [cit. 2013-09-01]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Touristenmassen_auf_der_Karlsbr%C3%BCcke.jpg File:Horcko national costumes of Baudy group in Teb, Czech Republic.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 24.6.2009 [cit. 2013-09-01]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hor%C3%A1cko_national_costumes_of_Baudy%C5%A1_group_in_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_Czech_Republic.jpg

13Pouit zdrojeFile:Erik vehlk Senko.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20.6.2011 [cit. 2013-09-01]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erik_%C5%A0vehl%C3%ADk_Senko.JPGFile:Visla, X21, lid na palub.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9.11.2008 [cit. 2013-09-01]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visla,_X21,_lid%C3%A9_na_palub%C4%9B.jpg Obyvatelstvo eska. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 28.8.2013 [cit. 2013-09-01]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska )Soubor:Mapka aglomerace.PNG Skoit na: Navigace, Hledn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 17.2.2010 [cit. 2013-09-01]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapka_aglomerace.PNGZempis esk republiky. Praha: Nakladatelstv esk geografick spolenosti, s.r.o., 2003. ISBN 80-86034-53-4. Geografie esk republika. Praha: SPN Pedagogick nakladatelstv, a. s., 2004. ISBN 80-7235-266-0. Zempis na vlasti. Praha: Nakladatelstv esk geografick spolenosti, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-86034-85-0.www.office.com