ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov. http://tzb.fsv.cvut.cz. Učitelé 2 profeso ři 2 docenti 10 as istentů 3 výzkumníci 0,5 sekretářky. Student i 318 III. ročník 226 IV. ročník 43 V.ročník Budovy a prostředí 18 doktorandů - PowerPoint PPT Presentation

Text of ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra...

 • ESK VYSOK UEN TECHNICK V PRAZEFAKULTA STAVEBNKatedra technickch zazen budovhttp://tzb.fsv.cvut.cz**Setkn kateder 10

  Setkn kateder 09

 • Katedra TZBUitel2 profesoi2 docenti 10 asistent3 vzkumnci0,5 sekretkyStudenti318 III. ronk226 IV. ronk43 V.ronk Budovy a prosted18 doktorand

  2008/200946 Bc. zamen TZB v rmci SI a AS25 Ing. Budovy a prosted

  Katedra zajiuje vuku pedmt technickch zazen budov vbakalskch, magisterskch i doktorskch studijnch programech Stavebn inenrstv, Architektura a stavitelstv, Budovy a prosted, Civil Engineering a Buildings and Environment. Zkladn pedmty jsou uren pro vechny studenty, pro zjemce o specializaci jsou ureny pedmty vyuovan vzamen. Na katede je mon zpracovvat bakalskou i magisterskou diplomovou prci a studovat doktorsk studium.**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • PEDAGOGIKA**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Studium na Fakult stavebn VUT v Praze**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Studijn programy na FSvBakalsk studijn programy:

  A+SArchitektura a stavitelstvSI Stavebn inenrstvCICivil Engineering (v anglitin)BaRisBezpenostn a rizikov inenrstvG+KGeodzie a kartografie

  4 rokyprezenntitul Bc.**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Studijn programy na FSv Magistersk studijn programy:

  A+SArchitektura a stavitelstv 2 roky, Ing.archXInteligentn budovy2 roky, Ing.SI Stavebn inenrstv1,5 roku, Ing.G+KGeodzie a kartografie1,5 roku, Ing.BBudovy a prosted1,5 roku, Ing. WBuildings and Environment1,5 roku, Ing.CICivil Engineering (v anglitin)1,5 roku, Ing.G+KGeodesy and Cartography1,5 roku, Ing.

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Studijn programy na FSvPijmac zen 2008/2009:

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Bakalsk studiumKonstrukce pozemnch staveb125EEB1 (Energetick a ekologick systmy 1) 3.r.125EEB2 (Energetick a ekologick systmy 2) 3.r.124PJ1C (Projekt 1) 3.r.125PJ2C (Projekt 2) 4.r.125BAP (Bakalsk prce) 4.r.Povinn voliteln125YNST (Navrhovn systm TZB)125YPMT (Potaov modelovn systm TZB)125YPBZ (Porn bezpenostn zazen)

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Bakalsk studiumArchitektura a stavitelstv125TZ1 (Technick zazen budov 1) 3.r.125TZ2 (Technick zazen budov 2) 4.r.125BAPA (Bakalsk prce) 4.r.129ATT3 (Atelirov tvorba 3) 4.r.

  Building structures125BEE1 (Energetical and ecological systems 1) 3.r.125BEE2 (Energetical and ecological systems 2) 3.r.125STD2 (Structural design project 2) 4.r.125BPR (Bachelor project) 4.r.

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Bakalsk studiumManagement a ekonomika ve stavebnictv125TZB (Technick zazen budov) 3.r.

  Informan systmy ve stavebnictv125TZB (Technick zazen budov) 3.r.

  Pprava, realizace a provoz staveb125EEB1 (Energetick a ekologick systmy 1) 3.r.125EEB2 (Energetick a ekologick systmy 2) 3.r.

  Porn bezpenost staveb15PBZ1 (Porn bezpenostn zazen 1) 4.r.125PJ2P (Projekt 2 Porn een objektu) 4.r.**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Magistersk studiumArchitektura a stavitelstv125BUE (Budovy a energie) 3.s.129ATT5 (Atelirov tvorba 5) 1.s.**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Magistersk studiumBudovy a prostedPovinn pedmty125ESB1 (Energetick systmy budov 1) 1.s.125MOEB (Modelovn energ. chovn budov) 1.s. 125TVNP (Teorie vnitnho prosted) 1.s.125EAB1 (Energetick audit budov 1) 2.s.125ESBT (Energetick systmy budov T) 2.s.125DPM (Diplomov prce) 3.s.

  Zamen Technick zazen125EIB (Elektrotechnika a inteligentn budovy) 1.s.125SPJ1 (Specializovan projekt 1) 1.s.125DIS (Semin k diplomov prci) 2.s125SPJ2 (Specializovan projekt 2) 2.s.125EKS (Ekologick systmy budov) 2.s.125OZE1 (Obnoviteln zdroje energie 1) 2.s.125TZS (Technologick zazen staveb) 2.s.125LTZB (Laboratoe TZB) 2.s.

  Voliteln pedmty pro obor Budovy a prosted125YKOT (Kotelny a komnov technika)125YUOB (Uml osvtlen budov)125YATM (Aplikovan termomechanika)125YOPZ (Odbrn plynov zazen)125YMAB (Mikroklima a architektura budov)

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Magistersk studiumBuildings and EnvironmentPovinn pedmty125BES1 (Building Energy Systems 1) 1.s.125BEPM (Building Energy Performance Modelling) 1.s. 125TIE (Theory of indoor environment) 1.s.125ENA1 (Energy Audit 1) 2.s.125BES2 (Building Energy Systems 2) 2.s.125DPT (Diploma theses) 3.s.

  Zamen Building Services125EIBU (Elektrotechnics and Inteligent Buildings) 1.s125DPR1 (Design Project 1) 1.s.125DTS (Dipoma Theses Seminar) 2.s125DPR2 (Design Project 2) 2.s.125BENS (Building Environmental Systems) 2.s.125RES (Renewable Energy Sources) 2.s.125BUT (Building Technologies) 2.s.125BSL (Building Services Laboratories) 2.s.

  Voliteln pedmty 125YATH (Applied Termomechanics)125YMCB (Mikroclima and Architecture)

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Magistersk studiumMezifakultn obor Inteligentn budovyPovinn pedmty125PIB1 (Projekt1) 2.s.125EABI (Energetick audit budov) 2.s.125ESB (Ekologick systmy budov) 2.s.125SYB (Systmy budov)3.s.125TECE (Technologick celky) 3.s.125DPIB (Diplomov prce) 4.s.

  Povinn voliteln pedmty125EES1 (Energetick a ekologick systmy budov 1) 1.s.125TVPB (Teorie vnitnho prosted) 1.s.125MECB (Modelovn energetick chovn budov) 1.s.125ESBB (Energetick systmy budov 1) 1.s.125EIBB (Elektrotechnika a inteligentn budovy) 1.s.125EES2 (Energetick a ekologick systmy budov 2) 2.s.125ES2 (Energetick systmy budov 2) 2.s.125OZEB (Obnoviteln zdroje energie) 2.s.125OPZ (Odbrn plynov zazen) 2.s.125PBZB (Porn bezpenostn zazen) 2.s.125LATZ (Laboratoe TZB) 2.s.

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Voliteln pedmty pro vechny programy bakalskho studia125XME1 (Mikroenvironment 1)125XME2 (Mikroenvironment 2)

  Voliteln pedmty pro vechny programy magisterskho studia125XOPZ (Odbrn plynov zazen)

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • VDA A VZKUM**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • *Setkn kateder 09*Vvoj softwarovho nstroje pro komplexn modelovn energetickch a environmentlnch aspekt ve fzi zemnho plnovn. Krom vlastnho simulanho programu obsahuje vukov nstroj ve form ppadovch studi a databzi vstupnch daj.SUNtool5. FP EU 2002-2005UK, France, Finnland, Greece, Switzerland, Czech RepublicVzkumn projekty

  Setkn kateder 09

 • *Setkn kateder 09*SMARTHOMES5.FP EU 2001-2004Mezinrodn projekt s clem vvoje a testovn e-slueb vyuvajcch gateway Ericcson a centrln databze. Implementace novch e-slueb v R, vdsku, ecku a Skotsku.Monitorovn,men a regulace energetickch slueb systm TZB vytpn, vtrn, osvtlen. Soust koncepce Inteligentn dm. Vzkumn projekty

  Setkn kateder 09

 • *Setkn kateder 09*VZ 05 Udriteln vstavbaOptimalizace energetickch a environmentlnch systm budov

  Volba zdroj energieVolba soustav pro distribuci energiVolba systm pro sdlen energiIntegrace systmFormulace poadavk na regulaciOptimalizace vnitnho prostedVyuit alternativnch zdrojPasivn a nzkoenergetick domyPirozen klimatizace

  Vzkumn projekty

  Setkn kateder 09

 • *Setkn kateder 09*Makromodelovn energetickch systm budov 2005-2006 Modelovn energetickho chovn budov

  2006-2007 Modelovni klimatu (pohoda vnitnho prosted, mikroklima).

  2007-2009 Aplikace stochastickch model na modelovn lidskho faktoru.

  2006-2010 Aplikace potaov dynamiky tekutin pi modelovn vnj aerodynamiky budov a vnitnho prosted.VZ 03 Rozvoj algoritm potaovch simulac a jejich aplikace v inenrstvVzkumn projekty

  Setkn kateder 09

 • Simulace energetickch systm budovSimulace vzduchotechnick jednotky s rekuperanm vmnkem- meme zjistit pnos rekuperanho vmnku v ronm provozu vzduchotechnick jednotky v zvislosti na innosti rekuperace, zmn objemovho prtoku vzduchu i venkovnch klimatickch podmnkchSimulace systmu se stratifikanm zsobnkem- meme posoudit zaten zsobnku rznmi odbry tepla v jednotlivch teplotnch vrstvch a sledovat zmny teplotnch vrstev v ase- pome optimalizovat nvrh zsobnku podle pedpokldan skladby spoteby tepla v objektu- velmi dleit pro posouzen efektivnho vyuit tepla z obnovitelnch zdroj (nap.: kapalinov solrn kolektory)**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Voln iiteln oteven vpoetn nstroj provpoet celkov spoteby energie budovPrvn pilotn pomcka pro hodnocen energetick nronosti budov podle nov legislativyProstedek pro energetickou certifikaci budovOptimalizan nstroj pro navrhovn budovReferenn vzor pro komern software**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Vda, vzkumAkumulace tepla-vyuit akumulace pro spory energie.Extern mikroklima budov-vliv proudn vzduchu v exteriru na vnitn prosted budovyPotaov simulace-simulace technickch zazen, budov pro optimalizaci parametrEnergetick audit-analza provozu budovVzkumn zmr External aerodynamics development (Vzkumn a zkuebn leteck stav)**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Vda,vzkum

  Vzkumn a kolc centrum aplikac obnovitelnch zdroj tepelnch erpadel spoluprce na vzkumu, len realizanho tmu, odborn garant vuky spoluprce s firmami VESKOM GROUP a Tepeln erpadla IVT, s.r.o.**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • ZahraninClear-up : clean and resource efficient buildings for real life (*01.11.2008)

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • ZahraninTHERMCOThermal comfort and low-energy cooling2008-2009

  **Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • NPV - MPOSniovn provozn energetick nronosti budov inteligentnmi systmy zen2006-2010Spoluprce s firmami ADP a PROLOGVvoj systmu inteligentnho domu KOBRALaborato inteligentnch budov na kTZB FSv**Setkn kateder 09

  Setkn kateder 09

 • Setkn kateder 09Zpracovn projektov dokumentace v lednu a noru 2007Vbrov zen pro vbr hlavnho dodavatele probhlo v dubnu a kvtnu 2007Stavebn pravy mstnost A022 a A023 na katede TZB zapoat v e