of 2/2
O CESTO DOS TESOUROS equipo educativo da escola infantil de allariz ¿Como podedes organizalo na casa? O cesto dos tesouros é unha actividade interesante para todos os nenos asistan ou non á escola infantil. Aínda que é un xogo moi común das escolas infantís, podedes organizalo na casa seguindo algunhas normas: * Podedes organizalo solo co voso fillo u filla pero o ideal é reunir a dous ou tres nenos e nenas (veci- ños, amigos ou primos). A interac- ción e os intercambios comunicati- vos (risas, berros, balbuceos) son os puntos fortes deste xogo. * Antes de poñer o cesto diante dos bebés debedes asegurarvos de retirar da zona todo aquelo que poda distraer a súa atención: xoguetes, teléfono, biberón, etc. * Hai que seleccionar minuciosamente os materiais para evitar que o neno se manque. Tamén é imprescindible estar pendentes de cómo os manipula e cómo xoga, sen perdelo de vista pero sen intervir nin dirixir o seu xogo. Cando perda interese e concentración será o momento de recoller e poñer fin á actividade. * Debemos lavar a miúdo os obxectos do cesto dos tesouros. A hixiene é fundamental xa que chupan e tocan todo. hora de recoller convén verbalizar conceptos que axuden ao bebé a desenvolver a súa capacidade de clasificación e orientación espacial:“Imos recoller os tapóns de corcho; agora os aros e as pinzas que están fóra do cesto,...” * O neno necesita xogar a moitas cousas e o cestos dos tesouros é un xogo mais. documento para as familias

CESTO DOS TESOUROS · 2016-11-29 · O cesto dos tesouros é un cesto ou caixón con obxectos de diferentes mate riais, pesos e texturas para que nenos e nenas experimenten. Neste

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CESTO DOS TESOUROS · 2016-11-29 · O cesto dos tesouros é un cesto ou caixón con obxectos de...

 • O CESTO

  DOS

  TESOUROS

  equipo educativo da

  escola infantil de allariz

  ¿Como podedes organizalo na casa?O cesto dos tesouros é unha actividade interesante para todos os nenos

  asistan ou non á escola infantil. Aínda que é un xogo moi común das escolas

  infantís, podedes organizalo na casa seguindo algunhas normas:

  * Podedes organizalo solo co voso

  fillo u filla pero o ideal é reunir a

  dous ou tres nenos e nenas (veci-

  ños, amigos ou primos). A interac-

  ción e os intercambios comunicati-

  vos (risas, berros, balbuceos) son

  os puntos fortes deste xogo.

  * Antes de poñer o cesto diante

  dos bebés debedes asegurarvos

  de retirar da zona todo aquelo que

  poda distraer a súa atención: xoguetes, teléfono, biberón, etc.

  * Hai que seleccionar minuciosamente os materiais para evitar que o neno

  se manque. Tamén é imprescindible estar pendentes de cómo os manipula

  e cómo xoga, sen perdelo de vista pero sen intervir nin dirixir o seu xogo.

  Cando perda interese e concentración será o momento de recoller e poñer

  fin á actividade.

  * Debemos lavar a miúdo os obxectos do cesto dos tesouros. A hixiene é

  fundamental xa que chupan e tocan todo.

  *Á hora de recoller convén verbalizar conceptos que axuden ao bebé a

  desenvolver a súa capacidade de clasificación e orientación espacial:“Imos

  recoller os tapóns de corcho; agora os aros e as pinzas que están fóra do

  cesto,...”

  * O neno necesita xogar a moitas cousas e o cestos dos tesouros é un xogo

  mais.

  documento para as familias

 • O cesto dos tesouros é un cesto ou caixón con obxectos de diferentes mate

  riais, pesos e texturas para que nenos e nenas experimenten.

  Neste xogo, as crianzas manipulan

  elementos da natureza ou do seu

  entorno cotiá. Estes obxectos, pola

  súa variedade de formas, texturas,

  cores e olores estimulan os sentidos

  e as capacidades (motrices, cogniti-

  vas, comunicativas) dos bebés, faci-

  litando o seu desarrollo.

  Esta actividade está indicada a partir dos seis meses (cando son capaces de

  permanecer sentados) e deica o ano.

  En que consiste o xogo?

  * Os bebés xogan nun lugar tranquilo. O elemento central é o cesto ou caixa

  duns 8 cms de altura, sólida e estable, que non volque cando os pequenos se

  apoien nela para sacar o que hai dentro. Convén que non teña asas e que os

  remates estén redondeados para evitar danos.

  * Dentro deste cesto métense uns 30 ou 40 obxectos que non sexan xoguetes

  comerciais senon cousas que se poden atopar na natureza ou na casa: pedras,

  castañas, corchos, esponxas, cunchas, peines, caixas, botóns grandes, cepillos,

  pinceis, pinzas da roupa, bobinas de fía, etc.

  * A sesión de xogo dura unha media hora e débese estar moi pendente dos

  bebés para evitar que metan na boca obxectos pequenos.

  *Este xogo da aos nenos e nenas a oportunidade de aprender por si sós.

  Que habilidades desenvolven os bebés xogando con

  obxectos cotiás?

  * Exercitan a súa autonomía e a capacidade de elixir e decidir, xa que

  ninguén lles di o que teñen que facer.

  * Os sentidos: vista, oído, tacto, olfacto, incluso o gusto vanse desa-

  rrollando mentras manipulan libremente esos obxectos. Ademais, este

  xogo permítelles ir interiorizando conceptos como volume, capacidade,

  equilibrio, cantidade, etc.

  * Estimulan a coordinación corporal e as habilidades manipulativas,

  agarrar e soltar obxectos, a pinza dixital (coller cousas pequenas co

  pulgar e o índice), a atención e a concentración.

  * Favorecen a socialización, a interacción e a comunicación con outros

  bebés, así como a creatividade. Cada neno pode facer cos “xoguetes”

  do cesto dos tesouros o que queira e ao seu propio ritmo.

  * É unha actividade física moi interesante, pero sobre todo é unha

  actividade mental que estimula a aprendizaxe a base de experimentar,

  explorar e investigar.

  Página 1Página 2