15

Chào mừng các thầy cô

  • Upload
    huyen

  • View
    134

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng các thầy cô. Thiết kế bài giảng. GV: Lê Thị Hồng Thân. Kiểm tra bài cũ:. Cơ thể loài chim có đặc điểm gì chung? 1 Có xương sống 2 Có lông vũ 3 Có mỏ, hai cánh và hai chân 4 Cả ba ý trên. II. Giới thiệu bài mới :. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng các thầy cô
Page 2: Chào mừng các thầy cô

Kiểm tra bài cũ:

Cơ thể loài chim có đặc điểm gì chung?

1 Có xương sống

2 Có lông vũ

3 Có mỏ, hai cánh và hai chân

4 Cả ba ý trên

Page 3: Chào mừng các thầy cô

II. Giới thiệu bài mới :

1 Khởi động: Trò chơi : Mặt xanh - Mặt đỏ ( Xanh là sai, Đỏ là đúng)

a) Chim là loài có lông vũ

b) Chim là loài sinh con

c) Ngỗng , vịt là loài chim biết bơi

d) Dơi là loài chim kiếm mồi

về ban đêm

2. Giới thiệu bài: Gv giới thiệu

Page 4: Chào mừng các thầy cô

Moân : Töï nhieân vaø Moân : Töï nhieân vaø xaõ hoäixaõ hoäi

BAØIBAØI

BAÄC TIEÅU BAÄC TIEÅU HOÏCHOÏC

Page 5: Chào mừng các thầy cô

Hoạt động 1: Các bộ phận bên ngoài của thú .

1. Gọi tên các con vật trong hình ?

2. Chỉ và nêu rõ từng bộ phận bên ngoài cơ thể của mỗi con vật ?

3. Nêu điểm giống và khác nhau của các con vật này ?

4. Thú có xương sống không ?

Chia lớp thành nhóm và cùng quan sát các hình trong sách , thảo luận các câu hỏi sau:

Page 6: Chào mừng các thầy cô
Page 7: Chào mừng các thầy cô
Page 8: Chào mừng các thầy cô
Page 9: Chào mừng các thầy cô
Page 10: Chào mừng các thầy cô

+ Một số điểm giống nhau: Đẻ + Một số điểm giống nhau: Đẻ con,có con,có bốn chân , có lông.bốn chân , có lông.+ Một số điểm khác nhau: Nơi + Một số điểm khác nhau: Nơi sống sống khác nhau ,khác nhau , có con có có con có sừng con sừng con không có sừng không có sừng + Cơ thể thú có xương sống+ Cơ thể thú có xương sống

• GV kết luận : Thú có đặc điểm chung là : cơ thể chúng có lông mao bao phủ, thú đẻ con và nuôi con bằng sữa. Thú là loài động vật có xương sống

Page 11: Chào mừng các thầy cô

Hoạt động 2 : Ích lợi của thú Hoạt động 2 : Ích lợi của thú nuôi.nuôi.

HìnhHình Tên con vậtTên con vật Đặc điểm Đặc điểm nổi bậcnổi bậc

Ích lợiÍch lợi

NgựaNgựa

Bò sữa

Lợn

Có bờmCó bờm

Có sừng lông Có sừng lông xám trắngxám trắng

Có mỏ dài Thịt

Có sừng, râu Sữa,thịt ,da

1

2

3

4

Sức kéo,daSức kéo,da

Sữa , thịt , Sữa , thịt , sức kéosức kéo

Học sinh thảo luận nhóm bàn và làm vào vở bài tập

Page 12: Chào mừng các thầy cô
Page 13: Chào mừng các thầy cô

GV hỏi:GV hỏi:

1 .Chúng ta có cần bảo vệ thú nuôi không ?• Chúng ta cần bảo vệ thú nuôi.2. Làm thế nào để bảo

vệ thú nuôi ?• Cho thú ăn đầy đủ,làm chuồng trại

phù hợp, chăm sóc thú để khỏi bị bệnh, lai tạo ra giống thú mới

Page 14: Chào mừng các thầy cô

Thú nuôi đem lại nhiều ích Thú nuôi đem lại nhiều ích lợi. Chúng ta phải bảo vệ lợi. Chúng ta phải bảo vệ chúng bằng cách: cho ăn chúng bằng cách: cho ăn đầy đủ , giữ môi trường đầy đủ , giữ môi trường sạch sẽ, thoáng mát , tiêm sạch sẽ, thoáng mát , tiêm thuốc phòng bệnhthuốc phòng bệnh

Page 15: Chào mừng các thầy cô