17

Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

  • Upload
    zalman

  • View
    293

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng các thầy, cô về dự giờ. Tự nhiên và xã hội. Líp 1 B. Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên và xã hội. Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên và xã hội. Trß ch¬i:. §i chî gióp mÑ. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 60. Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên và xã hội. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ
Page 2: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Page 3: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

012345

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Trß ch¬i:

60

Page 4: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hộiĂn uống hàng ngày

Hãy kể tên đồ ăn, thức uống mà gia đình em thường dùng hằng ngày?

Page 5: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 6: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 7: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 8: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 9: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 10: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 11: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngàySự lớn lên của cơ thể

Các ban có sức khoẻ

tốt.

Các bạn học tập

tốt

Page 12: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Chúng ta phải làm gì để cơ thể khoẻ mạnh, mau lớn và học tập tốt?

Để cơ thể mau lớn, khoẻ mạnh và học tập tốt thì hằng ngày cần ăn uống đầy đủ.

Page 13: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngàyKhi nào chúng ta cần phải ăn và uống?

Chúng ta cần ăn khi đói và uống khi khát

Chúng ta cần ăn uống như thế nào?

Chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn như cơm, cháo, thịt, cá, trứng, rau, hoa quả... ; uống sữa và nước lọc để có đủ các chất đường, bột, đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng.

Page 14: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Hằng ngày em ăn mấy bữa, vào những lúc nào?

Hằng ngày nên ăn ít nhất 3 bữa vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối.

Chúng ta có nên ăn bánh kẹo trước bữa ăn chính không? Vì sao?

Chúng ta không nên ăn bánh kẹo trước bữa ăn chính vì đến bữa ăn chính sẽ không ngon miệng và không ăn được nhiều.

Page 15: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống đầy đủ

+ Sau khi ¨n b¸nh, uèng s÷a hoÆc c¸c lo¹i qu¶ có vá c¸c em th êng làm gì? V× sao?

+ Trước khi ăn, chúng ta nên làm gì?

+ Theo em uèng nh thÕ nµo lµ hîp vÖ sinh?

Page 16: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

Tự nhiên và xã hội

Ăn uống hằng ngày

Page 17: Chào mừng các thầy, cô về dự giờ