24
MOÂN COÂNG NGHEÄ LỚP 6

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ. MOÂN COÂNG NGHEÄ LỚP 6. KI ỂM TRA BÀI CŨ. 1.Em hãy nêu công dụng và cách chọn tranh ảnh? 2.Gương có công dụng gì và cách treo như thế nào?. TIẾT 26. BÀI 11. TRANG TRÍ NHÀ Ở BẰNG MỘT SỐ ĐỒ VẬT (TT). CHÂU THỊ LIÊN. III. Rèm cửa. 1.Công dụng. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

MOÂN COÂNG NGHEÄ LỚP 6

Page 2: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

KIKIỂM TRA BÀI CŨỂM TRA BÀI CŨ

1.Em hãy nêu công dụng và cách chọn tranh ảnh?

2.Gương có công dụng gì và cách treo như thế nào?

Page 3: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

TIẾT 26. BÀI 11

TRANG TRÍ NHÀ Ở

BẰNG MỘT SỐ ĐỒ VẬT (TT)

CHÂU THỊ LIÊN

Page 4: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

III. Rèm cửaIII. Rèm cửa

Page 5: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

1.Công dụng1.Công dụng Tạo vẻ râm mát. Tạo vẻ râm mát. Che khuất, làm tăng vẻ đẹp cho cChe khuất, làm tăng vẻ đẹp cho cănăn nhànhà..

Page 6: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

2. Cách chọn vải may rèm2. Cách chọn vải may rèma) Màu sắc: (.)

Chọn vải may rèm hài hoà với màu tường,màu cửa

Page 7: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Em thấy màu sắc giữa rèm với

tường và đồ vật trong phòng

Page 8: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

2. Chọn vải may rèm2. Chọn vải may rèm

b) Chất liệu vải - Vải bền, mềm mại ,có độ rủ. - Loại vải dày: Vải in hoa, nỉ,

gấm.., - Loại Vải mỏng: voan, ren…

Page 9: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Rèm Hoa Rèm Voan

Page 10: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Rèm ren

Page 11: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

3.Giới thiệu một số kiểu rèm3.Giới thiệu một số kiểu rèm

Page 12: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Rèm ở phòng khách

Page 13: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Rèm ở phòng ngủ

Page 14: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Rèm hội nghị

Page 15: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Mành tre

IV. Mành IV. Mành

Page 16: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

1.Công dụng: Mành che bớt nắng, gió, che khuất

và làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng.

Page 17: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

So sánh giữa rèm cửa và mành (thảo luận)Giống nhau:

Che nắng, che khuất,trang trí nhà, đặt ở cửa sổ.Khác nhau:

Rèm• Đặt ở cửa sổ trang trí

• Che khuất hết

Mành • Đặt ở giữa nhà –

để ngăn cách• Che khuất một phần

rèm cửa • Che khuất hết

Mành • Đặt ở giữa nhà

để ngăn cách.• Che khuất một phần,

•che mưa, gió

Page 18: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

2. Các loại mành2. Các loại mành

Mành đựơc làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: tre, trúc, gỗ, nhựa, nhôm…

Page 19: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Mành tre

Page 20: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Mành sáo nhôm

Page 21: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Page 22: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Page 23: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

1.Em hãy nêu công dụng và cách chọn vải rèm cửa?

2.Mành có công dụng gì và được làm bằng chất liệu gì?

Page 24: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Dặn dòDặn dò

Học thuộc bàiĐọc trước bài 12 SGK

TRANG TRÍ NHÀ Ở BẰNG HOA VÀ CÂY CẢNH