29

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

  • Upload
    melody

  • View
    102

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC. MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10. TIẾT 12 – BÀI 11. KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT. GVTG: HUỲNH THỊ THÚY PHƯỢNG. NỘI DUNG. I. KHÍ QUYỂN. Cấu trúc của khí quyển. 2. Các khối khí. 3. Frông. II. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC
Page 2: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10

TIẾT 12 – BÀI 11

KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN

TRÁI ĐẤT

GVTG: HUỲNH THỊ THÚY PHƯỢNG

Page 3: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

NỘI DUNG

I. KHÍ QUYỂN1.1. Cấu trúc của khí quyểnCấu trúc của khí quyển2. 2. Các khối Các khối khíkhí3. Frông3. Frông

II. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

1. 1. Bức xạ và nhiệt độ không khíBức xạ và nhiệt độ không khí2. 2. Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái ĐấtPhân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

a. Phân bố theo vĩ độ địa lý

b. Phân bố theo lục địa và đại dương

c. Phân bố theo địa hình

Page 4: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

I. KHÍ QUYỂN

Cho biết khí quyển là gì? Khí quyển

bao gồm các thành phần nào?

?

Page 5: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

I. KHÍ QUYỂN

Page 6: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

I. KHÍ QUYỂN

Hình 11.1. Các tầng của khí quyển

1. Cấu trúc của khí quyển

Page 7: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

MỘT SỐ TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Khí thải Hiệu ứng nhà kính

Page 8: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

MỘT SỐ TÁC HẠI CỦA

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Lỗ thủng tầng ôdôn

Page 9: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

Quan sát hình bên dưới cho biết ở tầng đối lưu có những khối khí nào? Đặc tính của chúng ra sao?

?

2. Các khối khí

Page 10: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

A

P

TE

T

AFA

FP

FP

FA

P

Page 11: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

3. Frông :3. Frông :

Quan sát hình bên dưới cho biết front là gì, có mấy loại front? ?

Page 12: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

A

P

T

E

T

AFA

FP

FP

FA

P

Page 13: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

Nơi front và dải hội tụ nhiệt

đới đi qua có sự

nhiễu loạn không khí

(mưa nhiều)

Page 14: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

II. SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT :

1. Bức xạ và nhiệt độ không khí :

- Dựa vào hình 11.2, hãy cho biết bức xạ mặt trời tới tráiđất được phân bố như thế nào ?

Page 15: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

900

660

230

00 góc nhập xạ

900

660230

00

NGÀY 21 / 3Xuân phân

CT

VC

C

21 / 3

900

660

230

00

Page 16: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

2. Sự phân bố nhiệt độ không khí

trên Trái Đất (Thảo luận nhóm: 5’)Nhóm 1: Phân bố theo vĩ độ địa lý :

- Dựa vào kiến thức đã học và quan sát bảng 11 trang 41 SGK, hãy nhận xét và giải thích :

+ Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ.

+ Sự thay đổi biên độ nhiệt trung bình năm theo vĩ độ.

Page 17: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

*Nhóm 2: Phân bố theo lục địa và đại dương

- Quan sát hình 11.3 trang 42 SGK, hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

*Nhóm 3: Phân bố theo địa hình :-Quan sát hình 11.4 trang 43 SGK, hãy phân tích mối quan hệ giữa hướng phơi của sườn núi với góc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được.

Page 18: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

Nhóm 4: Dựa vào nội dung phân bố nhiệt độ theo độ cao và quan sát hình vẽ dưới đây, hãy tính độ cao chênh lệch giữa điểm B so với điểm A. Giải thích

B

A

Page 19: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

- Vĩ độ càng cao, biên độ nhiệt càng lớn.

- Nguyên nhân :

Do sự thay đổi góc nhập xạ (càng về cực, càng nhỏ).

Tại vĩ độ cao, góc nhập xạ thay đổi theo mùa lớn (trục trái đất nghiêng 66o33’).

- Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo đến cực.

a: Phân bố theo vĩ độ địa lý

Page 20: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

900

660

230

00 góc nhập xạ

900

660230

00

NGÀY 21 / 3Xuân phân

CT

VC

C

21 / 3

900

660

230

00

Page 21: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

b: Phân bố theo lục địa và đại dương

-Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn thay đổi theo bờ đông và bờ tây lục địa do ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

- Biên độ nhiệt của đại dương nhỏ hơn biên độ nhiệt của lục địa vì: Nước hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt chậm hơn đất

Page 22: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

c: Phân bố theo địa hình :

- Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, độ dốc và hướng phơi của địa hình.

Page 23: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

• Độ cao chênh lệch giữa B và A = 1000m .A: 250C = 0m ; nhiệt độ giảm theo tiêu chuẩn của không khí ẩm-trung bình cứ lên cao 100m thì giảm 0,60C; do điểm B có nhiệt độ là 190C nên điểm B có độ cao chênh với điểm A là 1000m .

B

A0m

1000m

Page 24: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

ĐÁNH GIÁ

Câu 1: Khí chiếm tỉ lệ cao nhất trong thành phần của không khí:

a. Khí nitơb. Khí oxic. Hơi nướcd. Các khí khác

Page 25: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

Câu 2: Các khối khí hình thành từ:

d. Tầng nhiệt

a. Tầng đối lưub. Tầng bình lưuc. Tầng giữa

Page 26: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

Câu 3: Sự phân chia các khối khí căn cứ vào:

d. Hai câu a và b đúng

a.Hướng di chuyển của các khối khí b. Phạm vi ảnh hưởng của các khối khíc. Vị trí hình thành (vĩ độ, bề mặt tiếp xúc là lục địa hay đại dương)

Page 27: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

Câu 4: Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo về hai cực là do:

a. Trái Đất có hình cầu và tự quay quanh trụcb. Góc nhập xạ ở xích đạo lớn và giảm dần về cựcc. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời và trục nghiêng không đổid. Xích đạo nhiều biển, càng xa xích đạo diện tích lục địa càng tăng

Page 28: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC

a. Nước hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt nhanh hơn đất

b. Nước hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt chậm hơn đất

c. Đại dương phân hóa bức xạ Mặt Trời hơn lục địa

d. Đại dương phân hóa bức xạ Mặt Trời ít hơn lục địa

Câu 5: Biên độ nhiệt của đại dương nhỏ hơn biên độ nhiệt của lục địa vì:

Page 29: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC