31
GV: NGUYỄN THỊ XƯỚNG TRƯỜNG THCS PHAN VĂN TRỊ

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

 • Upload
  long

 • View
  296

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH. GV: NGUYỄN THỊ XƯỚNG TRƯỜNG THCS PHAN VĂN TRỊ. THỦY SẢN. PHẦN 4. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản. - Môi trường nuôi thủy sản. - Thức ăn của cá. Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản. Thu hoạch, bảo quản và chế - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

GV: NGUYỄN THỊ XƯỚNG

TRƯỜNG THCS PHAN VĂN TRỊ

Page 2: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

PHẦN 4 THỦY SẢN- Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản

- Môi trường nuôi thủy sản

- Thức ăn của cá

- Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản

- Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

- Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản

Page 3: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN

Tiết 41-Bài 49: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

I. VAI TRÒ CỦA NUÔI THỦY SẢN

II. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA NUÔI THỦY SẢN Ở NƯỚC TA

Page 4: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Tôm hùm

Tôm càng xanh Tôm sú

Tôm thẻ

Page 5: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

CÁ DIẾC CÁ TRÊ

CÁ TRACÁ LÓC

Page 6: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

CÁ MỎ XANHCÁ MỎ XANHCÁ ĐÀOCÁ ĐÀO

CÁ BƯỚM MỎ DÀI CÁ MỎ VÀNG

Page 7: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

CÁ KÈO

CÁ ONG SỌC DƯA

CÁ ĐỐI

CÁ MÒICÁ MÒI

Page 8: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Tiết 41- Bài 49: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

I. Vai trò của nuôi thủy sản

Page 9: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Cung cấp thực phẩm cho xã hội

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu

Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

Làm sạch môi trường nước

Tiết 41- Bài 49: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

I. Vai trò của nuôi thủy sản

Page 10: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

I. Vai trò của nuôi thủy sản:I. Vai trò của nuôi thủy sản:

Page 11: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Những loại thủy sản đã được nước ta xuất khẩu

CÁ TRA CÁ BASA

Page 12: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Những loại thủy sản đã được nước ta xuất khẩu

Tôm Cá basa

Page 13: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

CÁ VÀNG ĂN ẤU TRÙNGCÁ RÔPHI ĂN VỤN HỮU CƠ

Page 14: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Page 15: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

TIẾT 41 – Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

- Cung cấp thực phẩm cho xã hội.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu .

- Cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm.

- Làm sạch môi trường nước.

I. Vai trò của nuôi thủy sản:

Page 16: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

TIẾT 41- Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

I. Vai trò của nuôi thủy sản:

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

Page 17: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

TIẾT 41- Bài 49VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

Làm bè nuôi cá trên sông

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

Page 18: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Đào ao nuôi cá

Làm bè nuôi cá trên sông

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

TIẾT 41- Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

Page 19: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Tận dụng đất ruộng lúa nuôi tôm thẻ

Nuôi cá diêu hồng trong ao xây

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

TIẾT 41- Bài 49VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

Page 20: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Thuần hóa cá hồi

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

TIẾT 41- Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

Cho sinh sản nhân tạo giống cá bống tượng

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

Page 21: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

TIẾT 41- Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

I. Vai trò của nuôi thủy sản:

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

- Tăng diện tích mặt nước sử dụng để nuôi thủy sản - Tăng diện tích mặt nước sử dụng để nuôi thủy sản

- Thuần hóa và tạo nhiều giống mới.

Page 22: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

TIẾT 41- Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

2. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

2. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch

Page 23: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

THỰC PHẨM TƯƠI, SẠCHTHỰC PHẨM TƯƠI, SẠCH

Page 24: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

Thuỷ sản bị nhiễm khuẩn

CÁ NÓCCÁ NÓC

Page 25: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

TIẾT 41-Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

2. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch

3. Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản

1.Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

2. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch

3. Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản

Page 26: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Sản xuấtgiống

Phòng trừ dịch bệnh

Bảo vệ môi trường

Sản xuất thức ăn

TIẾT 41-Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta:

Page 27: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

TIẾT 41-Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

Câu 1: Hãy nêu vai trò của nuôi thủy sản

Vai trò của nuôi

thủy sản

Thực phẩm cho xã hội

Nguyên liệu cho xuất khẩu và công nghiệp chế biến

Làm sạch môi trường nước

Thức ăn chogia súc gia cầm

Page 28: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

TIẾT 41- Bài 49

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

Câu 2: Nêu nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản

NHIỆM VỤ NGHỀ NUÔI THỦY SẢN

Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi

thủy sản

Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi

Cung cấp thực phẩm tươi, sạch (cho tiêu dùng và xuất khẩu)

Page 29: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

EM CÓ BIẾT Một số loài cá quí hiếm cần được bảo

vệ

Cá anh vũ

Cá chình Cá bống tượng

Cá chẽm

Page 30: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

Học thuoäc baøi

Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK tr.132

Cá nhân sưu tầm thêm tranh ảnh liên quan đến nuôi thủy sản, bảo vệ môi trường.

Xem trước bài: Môi trường nuôi thủy sản

Page 31: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH