19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG GIANG Trường THCS Tân Thịnh 9 E Giáo viên: Hà ThuLinh Trường THCS Tân Hưng

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

 • Upload
  doli

 • View
  327

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9 E. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG GIANG Trường THCS T ân Thịnh. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP. Giáo viên: H à Thu ỳ Linh Trường THCS Tân Hưng. Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2). TruyÒn thuyÕt kÓ r»ng. Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2). MỤC TIÊU. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG GIANG

Trường THCS Tân Thịnh

9 E

Giáo viên: Hà Thuỳ Linh

Trường THCS Tân Hưng

Page 2: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Page 3: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

MỤC TIÊU

- Làm được xiro quả theo đúng quy trình kỹ thuật.

Page 4: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Xirô là một dung dịch chủ yếu là đường. Nồng độ đường khoảng 55-65% (bão hòa hoặc gần như vậy). Phần còn lại là nước và chất màu, mùi nhân tạo hay tự nhiên. khi ngâm trái cây bằng đường đến bão hòa cũng là xiro.

XIRO LÀ GÌ?

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Page 5: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

I. Duïng cuï vaø vaät lieäu:

Một số loại quả( táo, quất, mơ…) đã rửa

sạch.

Đường hoa mai.

Lọ sạch.

Kim nhọn.

RỔ.

Dụng cụ đảm bảo vệ sinh ATTP:

Page 6: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Clip 2 vsattp

Page 7: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Bước 1: Lựa chọn quả đều, không dập nát, rồi

rửa sạch, để ráo nước.

• Bước 2:

• - Xếp quả vào lọ, cứ 1 lớp quả, 1 lớp đường.

• - Tỷ lệ: 1kg quả cần 1.5kg đường.

• - Đậy nắp kín để nơi quy định.

Page 8: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

• Bước 3:

• - Sau 20 ngày chiết lấy dịch quả.

• - Cho thêm đường, để 1-> 2 tuần chiết lấy dịch quả lần 2.

Page 9: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

BÁO CÁO THỰC HÀNHNHÓM:

TT Họ tên

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Lấy dụng

cụ TH

Chọn quả

Cân đường và quả

Châm quả

Cho đường vào lọ

MTT

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhóm trưởng: Thư ký:

Page 10: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

PHIẾU CHẤM ĐIỂMNHÓM:

Nội dung đánh giáĐiểm tối đa

Điểm của

nhóm

Đảm bảo thời gian thực hành 1

Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. 3

Đảm bảo vệ sinh ATTP 3

TH nghiêm túc. 1

Giữ vệ sinh vị trí TH 1

Báo cáo đầy đủ, chính xác. 1

Tổng điểm

Page 11: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

An toàn: An toàn: Không đổ vỡ dụng cụ, không có học sinh bKhông đổ vỡ dụng cụ, không có học sinh bị ị đđứứt tayt tay..

CHÚ Ý: TThhực hành đúng vị trí của nhóm, thực hiện theo các bước ực hành đúng vị trí của nhóm, thực hiện theo các bước trong quy trình.trong quy trình.

Thời gian : Thời gian : Không vi phạm thời gian thKhông vi phạm thời gian thực ực hànhhành..

YYêu cầu: êu cầu: Giữ vệ sinh sạch sẽ vị trí thực hành của nhóm.Giữ vệ sinh sạch sẽ vị trí thực hành của nhóm.

Kết quả thực hành tốt.Kết quả thực hành tốt.

Page 12: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

CÁC NHÓM THỰC HÀNH

Page 13: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Page 14: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Page 15: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

- Giúp mau hồi phục trong thời kỳ dưỡng bệnh: xiro ăn ngon…- Giúp chữa một số bệnh: Xiro thông táo, Xiro ho…

- Nước giải khát thơm, ngon, mát, bổ, dễ tiêu:

TÁC DỤNG CỦA XIRO

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Page 16: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

Clip day chuyen dong xiro

Page 17: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

MỘT SỐ XIRO KÉM CHẤT LƯỢNG BỊ THU HỒI

Page 18: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Tiết 31: THỰC HÀNH LÀM XIRO QUẢ (T2)

• Xem bài, học bài.

• Đem đầy đủ các dụng cụ, vật liệu

theo yêu cầu.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Page 19: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP