12
Môn: Học vần- Lớp 1

Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

  • Upload
    lam

  • View
    163

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!. Môn: Học vần- Lớp 1. Học vần. Kiểm tra bài cũ:. Viết:. Đọc:. khoai lang, gió xoáy, hí hoáy, quả xoài. Tổ 1: điện thoại. điện thoại, khoai lang, loay hoay, hí hoáy. Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Môn: Học vần- Lớp 1

Page 2: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Đọc:

điện thoại, khoai lang, loay hoay, hí hoáy khoai lang, gió xoáy, hí hoáy, quả xoàiTháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

Tháng ba cày vỡ ruộng ra

Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.

Viết:Tổ 1: điện thoại

Tổ 2: gió xoáy

Tổ 3: quả xoài

Học vần

Page 3: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Học vầnBài 93: oan - oăn

oan

khoanoan

giàn khoan

oăn

xoănoăn

tóc xoăn

Page 4: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Học vầnBài 93: oan - oăn

Page 5: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Luyện viết bảng con

Học vầnBài 93: oan - oăn

Page 6: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Học vầnBài 93: oan - oăn

oan

khoanoan

giàn khoan

oăn

xoănoăn

tóc xoăn

phiếu bé ngoan

học toán

khỏe khoắn

xoắn thừng

Page 7: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Thứ ngày tháng năm 2012Học vần: oan oăn

Chọn màu đoán chữ

đoàn tàu

liên hoan

xoắn xuýt

khỏe khoắn

1 2

34

Học vầnBài 93: oan - oăn

Page 8: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Thứ ngày tháng năm 2012Học vần: oan oăn

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Học vầnBài 93: oan - oăn

Page 9: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Học vầnBài 93: oan - oăn

oan khoanoan

giàn khoan

oăn xoănoăn

tóc xoănphiếu bé ngoan

học toán

khỏe khoắn

xoắn thừng

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Page 10: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Con ngoan, trò giỏioan

Học vầnBài 93: oan - oăn

Page 11: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!

Thứ ngày tháng năm 2012Học vần: oan oăn

Nối chữ với chữ

Bé thích học

Chị Mai đi xem

Hai bạn xoắn xuýt

hỏi chuyện nhau

môn Toán

liên hoan văn nghệ

Học vầnBài 93: oan - oăn

Page 12: Chào mừng quý thầy cô về thăm lớp!