CHAPTER 4 : MATERIAL TESTING (UJIAN BAHAN) ?· MATERIAL TESTING JF302- 4/1 CHAPTER 4 : MATERIAL TESTING (UJIAN BAHAN) PENGENALAN Ujian-ujian ke atas sesuatu bahan adalah perlu

Embed Size (px)

Text of CHAPTER 4 : MATERIAL TESTING (UJIAN BAHAN) ?· MATERIAL TESTING JF302- 4/1 CHAPTER 4 : MATERIAL...

 • MATERIAL TESTING JF302- 4/

  1

  CHAPTER 4 : MATERIAL TESTING (UJIAN BAHAN) PENGENALAN

  Ujian-ujian ke atas sesuatu bahan adalah perlu bagi tujuan-tujuan seperti berikut :-

  Untuk menentukan mutu sesuatu bahan. Ini boleh menjadi satu aspek proses

  kawalan dalam loji pengeluaran.

  Untuk menentukan sifat-sifat mekanikal seperti kekuatan, kekerasan dan kemuluran.

  Untuk mengesan kecacatan dalam bahan komponen yang dihasilkan.

  Untuk menilai prestasi bahan dalam keadaan perkhidmatan yang tertentu.

  Tidak ada satu kaedah ujian boleh digunakan untuk memenuhi kesemua kehendak/tujuan di

  atas, maka berbagai kaedah ujian direka yang dikategorikan kepada :

  Ujian Musnah (destructive testing).

  Ujian Tanpa Musnah (non-destructive testing).

  4.1 Sifat-Sifat Mekanikal Bahan

  Bahan yang digunakan dalam kerja kejuruteraan dipilih atas sifat-sifat yang diperolehinya.

  Sifat-sifat ini merupakan ciri-ciri hablur bahan itu dan boleh diperkuatkan lagi dengan proses

  rawatan haba, mengaloikannya dan kerja-kerja mekanikal yang lain. Kualiti sifat-sifat ini

  dinilaikan dalam sebutan darjah yang ditentukan oleh Ujian Musnah Piawaian.

  1. Kemuluran (ductility) - kebolehan sesuatu bahan ditarik oleh daya tegangan tanpa

  putus. Sifat ini adalah penting dalam proses tarikan (drawing) dan tekanan (pressing).

  2. Kebolehtempaan (malleability) - kemampuan sesuatu bahan menerima canggaan atau

  ubah-bentuk plastik oleh daya mampatan tanpa pecah. Sifat ini membolehkan bahan itu

  ditempa dan digelek.

  3. Keliatan (toughness) - kebolehan sesuatu bahan menyerap tenaga dan mengalami ubah-

  bentuk plastik sebelum ianya patah semasa menerima hentaman dan kejutan.

  4. Kerapuhan (brittleness) - ketidak mampuan sesuatu bahan mengalami ubah-bentuk

  plastik dan pecah jika dihentamkan secara mengejut.

  5. Kekerasan (hardness) - kebolehan sesuatu bahan menentangcakaran, kehausan dan

  tembusan.

  4.2 Destructive Test (Ujian Musnah)

  Ujian musnah merupakan satu pemeriksaan ujian bahan yang dijalankan ke atas bahan dan ia

  mungkin mengakibatkan kerosakan pada bahan itu. Ujian ini amat penting bagi menentukan

  sifat- sifat mekanikal sesuatu bahan seperti kekuatan, kekerasan dan kemuluran. Ia menentukan

  mutu atau kualiti sesuatu bahan. Ujian Musnah juga menilai prestasi bahan dalam keadaan

  perkhidmatan yang tertentu.

 • MATERIAL TESTING JF302- 4/

  2

  4.2.1 Hardness Test (Ujian Kekerasan)

  Kaedah ujian yang dijalankan ialah :-

  Ujian Brinell.

  Ujian Vickers.

  Ujian Rockwell.

  Ujian Shore Soleroscope.

  4.2.1.1 Ujian Brinell

  Dalam ujian ini, satu bebola keluli keras ditekan oleh satu daya/beban yang tertentu dan

  melekukkan (indent) permukaan bahan yang diuji. Adalah perlu memilih kombinasi yang

  betul di antara saiz bebola dengan beban supaya bebola yang digunakan tidak terherot dan

  pengukuran dapat dijalankan merujuk Gambarajah 9.1. Sebagai contoh, bebola keluli boleh

  terbenam sepenuh dalam logam yang lembut seperti plumbum. Dari segi praktik beban P

  (kg) dan diameter pelekuk D (mm) dihubungkan dengan persamaan di bawah.

  K = 2D

  P

  Di mana K ialah konstant dengan nilai-nilai yang tertentu bagi bahan yang berlainan.

  Bahan

  Nilai K

  Logam ferus 30

  Tembaga dan aloi tembaga 10

  Aluminium dan aloi aluminium 5

  Pb, Sn dan logam galas putih 1

  http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=brinell+hardness+tester&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rzu2sRqU0P064M&tbnid=YyRJW8h3B73ktM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.metalkorea.or.kr%2Fmeasurable%2FRockwell.html&ei=J4MHUaOpIIrIrQfX94DIBg&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNHztQUyeWzZbIGJJ8Ws5Hn37-v3jw&ust=1359533223912440http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=brinell+hardness+tester&source=images&cd=&cad=rja&docid=bTSLc0xHKkqBSM&tbnid=1jdIl-Pr36Kj6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcore.materials.ac.uk%2Fsearch%2Fdetail.php%3Fid%3D2782&ei=J4MHUaOpIIrIrQfX94DIBg&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNHztQUyeWzZbIGJJ8Ws5Hn37-v3jw&ust=1359533223912440

 • MATERIAL TESTING JF302- 4/

  3

  ))((

  )(2

  222 mmdDDD

  kgPHB

  ))((

  )(2

  222 mmdDDD

  kgPHB

  )5.21010(.10

  )3000(2

  22

  HB

  )25.610010(.10

  6000

  HB

  32.63

  6000 HB

  Nombor kekerasan Brinell boleh diukur dengan formula :

  Gambarajah 4.1 menunjukkan dimensa-dimensa tertentu,

  D = Diameter bebola (mm)

  d = Diameter lekuk (mm)

  P = beban dalam unit kilogram daya (kg) dan 1 kg = 9.81 N.

  Contoh 1

  Contoh 1

  Ujian Brinell menggunakan diameter bebola bersaiz 10 mm dan bahan digunakan ialah keluli

  di mana nilai K sebanyak 30. Selepas ujian Brinell dilakukan didapati nilai diameter lekuk yang

  terhasil ialah 2.5 mm. Hitungkan beban yang digunakan dan nilai kekerasan Brinell.

  Penyelesaian

  P = KD2

  P = 30 x 102 = 3000 kg.

  Beban

  Bebola

  pelekuk

  Spesimen

  d

  D

  Gambarajah 4.1: Kedudukan bebola dan beban

 • MATERIAL TESTING JF302- 4/

  4

  2/ 76.94 mmkgHB

  Prinsip mengukur kekerasan Brinell bagi mendapatkan keputusan yang konsisten, langkah-

  langkah berikut hendaklah diambilkira.

  a) Tebal spesimen hendaklah sekurang-kurangnya tujuh kali ganda daripada dalam lekuk bebola

  yang dihasilkan.

  b) Jarak di antara pinggir spesimen yang terdekat dengan pinggir lekuk hendaklah tiga kali

  ganda garispusat bebola.

  c) Ujian yang dijalankan tidak melebihi 500 HB sebab bebola pelekuk boleh terherot.

  Selain daripada nilai kekerasan, data lain yang boleh diperolehi daripada ujian ini ialah :

  a) Kebolehmesinan - Untuk alat pemotong jenis kelajuan tinggi, bagi mengelakkan

  daripada cepat tumpul dan rosak kekerasan bendakerja mestilah kurang daripada 350 HB.

  Bendakerja yang mempunyai nilai kekerasan kurang daripada 100HB biasanya menghasilkan

  permukaan yang kurang baik atau 'terkoyak'.

  b) Kekuatan tegangan - Terdapat hubungan yang rapat di antara nilai kekerasan dengan

  kekuatan tegangan muktamad (UTS) sesuatu komponen. Nilai yang hampir adalah seperti

  berikut : HD X 3.4

  c) Kebolehkerja-keras - Bahan-bahan yang belum dikerja-keras akan terkumpul

  disekeliling bebola pelekuk manakala bahan yang telah dikerja-keras akan terbenam

  disekeliling pelekuk seperti Gambarajah 9.2.

  (a) Terkumpul (b) Terbenam

  Gambarajah 9.2: Perbezaan antara bahan yang belum dikerja-keras dan yang telah dikerja-keras.

  4.2.1.2 Ujian Vickers

  Ujian ini hendaklah diutamakan daripada ujian Brinell jika bahan yang diuji adalah alat

  pemotong dan komponen-komponen yang telah dirawat haba. Ujian dijalankan dengan

  melekukkan permukaan bahan dengan mata piramid berlian yang berdasar empatsegi sama.

  Kekerasan berlian ialah lebih kurang 6000HB. Sudut antara permukaan mata yang bertentangan

  ialah 136o. Beban tindakan adalah berbeza antara 5 - 120 kg sebab hanya pelekuk tunggal yang

 • MATERIAL TESTING JF302- 4/

  5

  digunakan dan dikenakan selama 15saat bergantung kepada kekerasan bahan yang diuji. Beban

  yang piawai ialah 5, 10, 20, 30, 50, 100kg. Adalah perlu memilih beban yang sesuai bagi

  menentukan nombor kekerasan Vickers.

  Lekuk yang dihasilkan oleh mata piramid berlian adalah terlalu kecil maka permukaan yang

  licin diperlukan sebelum ujian dijalankan. Ini bermakna ujian Vickers adalah lebih sesuai bagi

  komponen yang telah siap.

  Nilai kekerasan Vickers (HV ) diukurkan seperti berikut:

  )/(lekukpermukaan luas

  Beban 2mmkgHV

  2

  0

  02 d

  68sin 2F

  )136(2

  1sin2/d

  F HV

  2d

  1.854F HV

  di mana F = beban dalam kg

  d = jarak purata antara pepenjuru tajam dalam mm .

  Jika nombor kekerasan Vickers yang diperolehi ialah 200, beban yang digunakan ialah 50 kg,

  angka kekerasan sepatutnya ditulis seperti berikut : 200 HV/50. Ujian Vickers merupakan ujian

  yang boleh memberikan sekil kekerasan yang sesuai untuk bahan yang lembut sehingga bahan

  http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=vickers+hardness+tester&source=images&cd=&cad=rja&docid=7OuYm_5Sz8lE6M&tbnid=xy5vrjSSApefhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsscalibration.blogspot.com%2F&ei=toEHUfS8NsbLrQfhiIGIBQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNG2H3Laj0eUZJUdwL9KmoP3o0W_Nw&ust=1359532855321579http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=vickers+hardness+tester&source=images&cd=&cad=rja&docid=NKlsdFXb-333eM&tbnid=HRA36N1w9e8DZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.substech.com%2Fdokuwiki%2Fdoku.php%3Fid%3Dhardness_test_methods&ei=toEHUfS8NsbLrQfhiIGIBQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNG2H3Laj0eUZJUdwL9KmoP3o0W_Nw&ust=1359532855321579

 • MATERIAL TESTING JF302- 4/

  6

  yang lebih keras. Gambarajah 4.3 menunjukkan kesan lekuk yang dikenakan oleh beban selepas

  ujian Vickers dilakuk