35
CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin: Naipapakita ang matalinong paggamit ng enerhiya. II. Paksang Aralin Pagpapkita ng Matalinong Paggamit ng Enerhiya B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman E.L.C. : EKAWP pah. 26 Kagamitan : larawan, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Gaano kahalaga ang enerhiya sa buhay ng mga tao? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa Sitwasyon Panganay na anak si Carla. Siya ang inatasan ng ina na mamalantsa ng mga uniporme sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Kaya tuwing Sabado ng hapon, pinaplantsa niya ang lahat ng uniporme sa buong isang linggo. Ayaw niya ng arawan dahil magastos ito sa kuryente. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Bakit ayaw niya ng arawang pamamalantsa? Ano ang katangiang ipinamalas ni Carla sa sitwasyon? Ano ang magandang ibubunga nito? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang katangiang dapat mong ipakita sa paggamit ng enerhiya? Ano ang idudulot ng pagtitipid na ito? 2. Paglalapat Gumagabi na. Madilim na ang buong kabahayan ninyo. Ano ang gagawin mo? Sisindihan mo ba ang lahat ng ilaw sa bahay? 3. Pagpapahalaga Ang mabuting mamamayan ay matalinong gumagamit ng enerhiya. IV. Pagtataya: Tama o Mali 1. Hayaan mong bukas ang ilaw habang natutulong sa gabi. 2. Tiyakin mong hindi nakasindi ang bentilador kung aalis ng bahay. 3. Kung wala din namang magandang palabas sa TV. huwag na itong buksan: 4. Ang nanonood ng t.v. nang buong maghapon ay nag-aaksaya ng kuryente.

Character Education Vi 4th Rating

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Charac. Ed.

Citation preview

CHARACTER EDUCATION V

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naipapakita ang matalinong paggamit ng enerhiya.II.Paksang Aralin

Pagpapkita ng Matalinong Paggamit ng Enerhiya

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman

E.L.C.:EKAWP pah. 26

Kagamitan:larawan, tsart

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

Gaano kahalaga ang enerhiya sa buhay ng mga tao?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagbasa sa Sitwasyon

Panganay na anak si Carla. Siya ang inatasan ng ina na mamalantsa ng mga uniporme sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Kaya tuwing Sabado ng hapon, pinaplantsa niya ang lahat ng uniporme sa buong isang linggo. Ayaw niya ng arawan dahil magastos ito sa kuryente. 2.Pagtalakay

Sino ang pangunahing tauhan?

Bakit ayaw niya ng arawang pamamalantsa?

Ano ang katangiang ipinamalas ni Carla sa sitwasyon?

Ano ang magandang ibubunga nito?

C.Pangwakas na Gawain

1.Paglalahat

Ano ang katangiang dapat mong ipakita sa paggamit ng enerhiya?

Ano ang idudulot ng pagtitipid na ito? 2.Paglalapat

Gumagabi na. Madilim na ang buong kabahayan ninyo. Ano ang gagawin mo? Sisindihan mo ba ang lahat ng ilaw sa bahay?

3. Pagpapahalaga

Ang mabuting mamamayan ay matalinong gumagamit ng enerhiya.IV.Pagtataya:

Tama o Mali

1.Hayaan mong bukas ang ilaw habang natutulong sa gabi.

2.Tiyakin mong hindi nakasindi ang bentilador kung aalis ng bahay.

3.Kung wala din namang magandang palabas sa TV. huwag na itong buksan:

4.Ang nanonood ng t.v. nang buong maghapon ay nag-aaksaya ng kuryente. V.Kasunduan:

1.Anu-anong halimbawa ang nagpapakita ng pagtitipid sa enerhiya?

2. Ginagawa mo ba ang mga ito?

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Natitipid ang Sariling LakasII.Paksang Aralin

Pagtitipid ng Sariling Lakas

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman

E.L.C.:EKAWP pah. 26

Kagamitan:larawan, tsartIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aralAnong katangian ang dapat mang ipakita sa paggamit ng enerhiya? Ano ang idudulat ng pagtitipid na ito? 2.PagganyakIkaw ba ay nautusan na ng iyong ina na mamili sa palengke? Bago pumunta sa palengke, ano ang dapat mong gawin? B.Panlinang na Gawain

1.Pagbasa sa Sitwasyon

Si Rosa ay laging inuutusang mamili sa palengke. Pero baga siya pumunta sa palengke, nililista muna niya ang lahat ng bibilihin. Ayaw niyang magpabalik-balik patungo roon. Ayaw niyang mapagod siya ng husto. 2.Pagtalakay

Sino ang pangunahing tauhan?

Ano ang ginagawa niya bago magtungo sa palengke?

Sakit niya nililista ang mga bibilhin niya bago mamili?

Ano ang katangiang pinamalas niya? C.Pangwakas na Gawain

Ano ang iyong.gagawin upang makatipid ng lakas sa pamimili?

Ano ang dapat munang gawin upang makatipid ng lakas? D.Paglalapat

Kung ikaw ay nagiilinis ng bahay, ano ang iyong dapat gawin upang makatipid ng lakas? IV.Pagtataya:

1.Upang makatipid ng lakas sa paglalaba: .

a.Ibabad ang mga puting damit upang madaling matanggal ang dumi

b.Makipagkuwentuhan habang naglaba

c.Palagiang magpahinga habang naglaba.

2.Upang makatipid ng lakas sa pamamalantsa

a.Tupiin ng maayos ang mga pangbahay na damit upang hindi na plantsahin

b. Isampay kahit saan ang mga damit

c. Plantsahin ang mga basahan 3.Upang makatipid ng lakas sa paglinis ng bahay

a.Damputin kaagad ang mga kalat

b.Hayaang dumami ang kalat bago maglinis

c.Ugaliin labo-labo ang mga gamit

V.Kasunduan:

1.Paano mo tinitipid ang lakas sa paghuhugas ng pinggan?

2.Ano ang binubunga ng pagtitipid sa lakas?

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naipapakita ang pagpapahalaga at matapat na paggawa

(Pagmamahal sa gawaing manwal)II.Paksang Aralin

Karangalan sa Paggawa

B.P.:Karangalang Paggawa

K.P.:Pangkabuhayan

E.L.C.:EKAWP pah. 28

Kagamitan:mga larawan nagsisigawa sa opisina, sa bakuran, sa bukid at iba pa.III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral

Anung kampanya sa lugar ninyo ang nagtagumpay?2.PagganyakNasubukan mo na bang lumahok sa gawaing manwal? B.Panlinang na Gawain

1.Isang kalagayan:

Si Mang Jose ay tumanda na sa pagsasaka. Ang hanapbuhay na ito ay masaya niyang naisasagawa. Sa loob ng pitong taon, nagkaroon sila ni Aling Manda ng tatlong anak. Sa ngayon ay magsasaka pa rin siya at ito ang tanging ibinubuhay niya sa kanyang parnilya. Kanyang pinagtapos ang lahat ng anak sa pagaaral sa pamamagitan lamang ng pagsasaka.

2.Pangkatin ang mga bata:

Role Playing - Tungkol sa manwal na paggawa.

3.Paglalahad:

Ano ang masasabi mo sa manwal na paggawa?

Mayroon bang pag-asang malaki sa gawaing manwal?

4.Paglalapat:

Bakit dapat tayong matiyaga sa gawaing manwal?

Ikaw, ano ang pipiliin mong gawain? IV.Pagtataya:

Sumulat ng ilang halimbawa na maari nating ipakinabang sa gawaing manwal.V.Kasunduan:

Magbigay pa ng ilang gawaing manwal na nakikita mo sa inyong lugar.

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nakahihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa.II.Paksang Aralin

Paghihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa.

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Saloobin sa Paggawa

L.B.:Nagpapakita ng kasiya-siyang saloobin sa paggawa

E.L.C.:EKAWP pah. 28

Kagamitan:larawanIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Ipaawit: Sundan-sundan mo ako

2.Balik-aralAnu-ano ba ang mga gawaing manwal? propesyonal? 3.PagganyakPagpapakita ang mga larawan ng iba't-ibang uri ng hanap-buhay.Il ang gawain ng bawa't isa sa hanap-buhay. 4.Paglalahad:

Paano mo mahihiyakayat ang iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa? B.Panlinang na Gawain

1.Pagbasa ng Kuwento

Si Mang Roy ay masipag na tagapagbantay ng isang pabrika. Siya ay maagang pumapasok dahil tumutulong siya sa paglilinis ng buong bakuran ng pabrika. Isang araw laking gulat niya dahil pagbukas niya ng pintong pabrika siya ay nakapulot ng isang sabre na may lamang pera. Kinuha niya iyon at itinago, dahil wala namang nakakita. Nang magdatingan ang kanyang mga kasamahan isa rito ay umiiyak na nagtatanong tungkol sa nalaglag na sobre ng pera. Ang lahat ng sinasabi ng nawalan ay tumutugon sa diskripsyon ng kanyang napulot. Ibinigay iyon ni Mang Roy sa lalaking tuwang-tuwa dahil may mga tao pa ring matapat sa panahong ito.

Pagkaraan ng ilang buwan si Mang Roy ay isa sa binigyan ng parangal dahil sa kanyang kasipagan at katapatan. 2.Paglalakay:

1.Sino si Mang Roy?

2.Bakit maaga siyang pumapasok sa pabrika?

3.Ano ang kanyang nakita sa kanyang pagbubukas ng pinto ng pabrika?

3.Paglalahat:

Bakit mahalaga ang katapatan sa lahat ng bagay? 4.Paglalapat:

Kung ang iyong ama ay isang karpintero, paano mahihikayat ang iyong ama na maging matapat sa gawain nito? IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek (() kung nagpapakita ng pagiging matapat sa gawain ang mga sumusunod.

_____ 1. Pumapasok sa tamang oras.

_____ 2. Umuwi mula sa gawain ng wala pa sa takdang oras.

_____ 3. Hind, pinagbubuti ang gawain.

_____ 4. May malasakit sa mga gawain

_____ 5. Hindi nangungupit sa mga kagamitan. V.Kasunduan:

Paano mo maipapakita ang pagiging matapat sa gawain?

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naipakikita ang mabuting halimbawa sa paggawa at industriya II.Paksang Aralin

Karangalan sa Paggawa

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Saloobin sa Paggawa

E.L.C.:EKAWP pah. 28

Kagamitan:mga larawan ng mga taong nagsisigawaIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aralBakit mo nagustuhan amg gawing manwal?

2.PagganyakNaranasan na ba ninyo ang pumasok ng trabaho sa isang pagawaan?

Nasiyahan ba kayo? B.Panlinang na Gawain

1.Isang Kalagayan:

Ang isang anak ni Aling Feliza ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Ang kanilang ginagawa roon ay pawang pang "export". Mas maganda ang kita niya sa pabrika, ito ay dahil pure "native" ang ginagawa nila. Ang hindi naubos na paninda ay itinitinda ng mga manggawa sa kanilang sari-sariling lugar. Sa tuwa ng may-ari ng pagawaan ang lahat ay binibigyan ng bonus.2.Paglalahad:

Bilang isang manggagawa, ano ang higit mong pag-uukulan ng pansin, ang paggawa o oras ng paggawa?

3.Paglalahad:

Bakit tayo kailangang maging matiyaga sa paggawa lalo na at industriya ang pag-uusapan? IV.Pagtataya:

Magbigay ng magandang Halimbawa sa paggawa. V.Kasunduan:

Magtanong sa malalapit na pagawaan upang lalong magkaroon ng kaalaman tungkol sa magagandang halimbawa. CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naisasagawa ang paraan ng pagpaparami ng pagkain

II.Paksang Aralin

Pagpaparami sa Produksyon ng Pagkain

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Pagiging Produktibo

E.L.C.:EKAWP pah. 30

Kagamitan:mga larawan ng ibat ibang uri ng gulay at prutasIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral: Paano natin masasabi na may mabuting halimbawa kang nagawa?

2.Pagganyak: Naranasan na ba ninyong rnagtanim sa bakanteng lugar sa inyong paaralan? B.Panlinang na Gawain

1.Isang kalagayan:

Maagang nag-"meeting" sa mga guro ang prinsipal tungkol sa pagtatanim. Naatasang magtanim ang Grade V-1 sa bakanteng lote ng parnilya Santos. Habang naglilinis at nagbubungkal ang mga bata ay nag-aawitan pa. Si G. Santos naman ay natutuwa dahil sa bukod sa magiging malinis ang kanilang bakanteng lote, ito ay magkakaroon pa ng tanim. Lumipas ang tatlong taon, sari-saring prutas ang inani sa lote. Palibhasa'y may angking kabaitan si G. Santos halos lahat ng inani ay ibinigay sa mga guro at mag-aaral.

2.Magpakita ng dalawang pangkat:

Sa Klase: Isang pangkat na hindi marunong magtanim. Isang pangkat na mahilig magtanim.

Sino ang nais mo sa dalawang pangkat?

3.Paglalahad:

Paano natin mapaparami ang taing pagkain?

Ano ang paraan na nalalaman mo?

4.Paglalapat:

Ano ang dapat nating gawin sa mga bakanteng lote o lupa? Bakit?

IV.Pagtataya:

Sumulat ng paraan kung paano natin mapaparami ang ating pagkain.

V.Kasunduan:

Kung may bakanteng lupa o lote sa inyo ay piliting gumawa ng paraan para dumami ang inyong pagkain. CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nakahihikayat sa iba na gumamit ng intercropping sa pagtatanim

II.Paksang Aralin

Karangalan sa Paggawa

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Saloobin sa Paggawa

E.L.C.:EKAWP pah. 31

Kagamitan:larawan ng sari-saring pananim sa ibat ibang patanimanIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral: Magbigay ng mabuting paraan sa pagtatanim.2.Pagganyak: Sa lugar ba ninyo ay nakakita na kayo ng "intercropping" sa pagtatanim" Anong halaman ang ginamit?

B.Panlinang na Gawain

1.Isang Kalagayan:

Ang kapit-bahay naming si Mang Doming ay isang matiyaga at mahusay na magsasaka. Hindi siya nagpapalipas ng oras at panahan lalo na sa pagtatanim ng iba't-ibang produkto. Sa kanyang bukid ay mapapansing may nakahilerang puno ng mangga. Habang ito ay nagsisilaki ay patuloy naman ang pagtatanim niya ng palay. Pagkatapos ng dalawang ani, magtatanim naman siya ng sitaw a mais. Ang katawan ng mais at sitaw kapag umani ay sinisigan niya para tumaba ang lupa sa susunod na taniman.

2.Pangkatin ang mga bata:

Ipaliwanag: Isang pang kat sa "intercropping".

Isang pangkat sa pangkaraniwang pagsasaka.

3.Paglalahad:

Nagsasaka ba ang Tatay mo?

Ano ang kanyang itinatanim sa "intercropping"? Lagi ba ninyong ginagawa ang paraang itoa?

4.Paglalapat:

Nakita mong mali ang pagsasaka ng mga nasa pook ninya, bilang munting mamamayan, ano ang bahagti mo sa pagkakataong ita sa , "intercropping" sa pagtatanim?

IV.Pagtataya:

Ipaliwanag ang kahalagahan ng "intercropping" sa pagtatanim.

V.Kasunduan:

Magsaliksik pa ng tungkol sa "intercropping". Mag-"interview" sa mga sikat na magsasaka sa inyong pook at ibahagi ang kaalamang matatanggap. CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nakakagamit ng mga planting calendar upang maparami ng produksyon.

II.Paksang Aralin

Pagpaparami ng Produskyon sa Pagkain

B.P.:Pangkabuhayan

K.P.:Saloobin sa Paggawa

E.L.C.:EKAWP pah. 30

Kagamitan:Planting Calendar mga larawanIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral: Mahalaga ang "intercropping" sa pagpaparami ng pagkain? Bakit?2.Pagganyak: Sino ang may tatay na gumagamit ng "planting calendar" sa pagtatanim ng mga halaman at palay. B.Panlinang na Gawain

1.Isang Kalagayan:

Sa Barangay ng Camias ay nagkaroon ng "seminar" tungkol sa pagsasaka. Isa sa pag-uusapan ay ang "planting calendar". Si Mang Pedro ay dumalo upang matuto at magamit ang "planting calendar." Sa ngayon maayos na maayos ang pag-ani ng kanyang pananim dahil sa makabagong paraan ng pagsasaka.

2.Role Playing:

Unang Pangkat:

Pagsasaka ng walang "Planting Calendar"

Pangalawang Pangkat:Pagsasaka ng mayroong "Planting Calendar"

3.Paglalahad:

Sa paggamit ng "planting calendar" may buti bang naitutulong? Bakit? Alin ang pipiliin ninyo may "planting calendar" o wala. sa pagtatanim ng iba't-ibang halaman?

4.Paglalapat:

Hindi magandang umani si Mang Pablo gayong lahat ng pataba at pamatay insekto ay nagagamit niya. Ano kaya ang kanilang sa kanyang pagsasaka? Bakit?

IV.Pagtataya:

Bakit mahalaga ang paggamit ng "planting calendar" sa pagsasaka.V.Kasunduan:

Mag-ipon ng "planting calendar" ng iba't-ibang halaman at ipamudmod sa mga kamag-aral upang magamit ng kanilang Tatay sa pagsasaka. CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naisasagawa ang bayanihan at palusongII.Paksang Aralin

Pagpaparami ng Produksyon ng pagkain

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.Balik-aral

Paano nagiging epektibo ang pagsunod sa "planting calendar"2.PagganyakAno anggagawin mo kung ang iyong kapitbahay ay nagkasakit at wala siyang kasama sa bahay?

B.Panlinang na Gawain

1.Pagbasa sa kalagayan

Kaarawan ni Sherline. May handaan sa kani!a, ngunit wala silang katulong. Nang malaman ito ng kanyang mga kaeskwela ay nag-alok sila ng tulong. May naglinis ng bahay, may tumulong sa pagluluto, may naghakot ng silya at ibang gamit at may naghahanda ng mesa. Gayan na lamang ang pasasalamat nina Sharline at nanay niya sa mga tumulong sa kanya.

Ano ang okasyon kina Sherline?

Bakit kailangan ang tulong ng mga kaibigan niya?

K. Paglalapat:

Ano ang gagawin mo kung ang mga tao sa inyong pook ay samasamang naglilinis sa kapaligiran?

IV.Pagtataya:

Ang kapitbahay mo ay maraming dala. Ano ang gagawin mo?

V.Kasunduan:

Anu-anong bayanihan o palusong ang nagaganap pa rin hanggang ngayon?

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Tinatanggap ng magiliw ang panauhinII.Paksang Aralin:Pagtanggap ng Magiliw sa Panauhin

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang Pagkakakilanlan at Pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32

Sangguniang Aklat: Good Manners and Right Conduct for Children

Rachel A. Valle, pp. 133-136III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Balik-aral: Saang mga okasyon maaaring makita ang bayanihan o palusong?

2.Pagganyak:Anong katangian ang kilalang-kilala ang mga Pilipino sa buong mundo sa pag-istima ng panauhin?

B.Panlinang na Gawain:1.Binisita si Roy

Si Rice at Edy, kasama ng kanilang Lola ay bumisita sa kaibigan nilang si Roy na matagal na nilang hindi nakikita.

Nagpakilala sila kay Gng. Reyes na Nanay ni Roy. Magiliw sila nitong tinanggap at pinapasok sa bahay. Sinabi sa kanila ni Gng. Reyes na may pinuntahan lamang si Roy at maghintay na sila.

Tuwang-tuwa si Roy nang sila'y makita. Masaya silang nagkuwentuhan, habang ang Nanay ni Roy ay abala sa paghahanda ng maiinom nila.

Hindi nagtagal ay nagpaalam na sina Ric at Edy, ngunit sinabi nila na sila ay babalik kinabukasan. Nagpapasalamat sila sa Nanay ni Roy sa maganda nitong pakikitungo sa kanila.

K.Paglalapat:

Ano ang masasabi mo sa magandang pagtanggap na ginawa ng mag-anak na Reyes?

Sa palagay ba ninyo ay nasiyahan sina Ric at Edy? Bakit?

IV.Pagtataya:

Lagyan ng (x) kung mali at tsek ((') kung tama ang sinasabi sa ibaba:

1.Tumuktok sa pintuan nang malakas kung tayo ay tumatawag.

2.Bumati nang "hello" pagbukas ng pintuan.

3.Magpaalam nang rnaayos bago umalis.

V.Kasunduan:

Isadula ang kuwento.

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Ipinagmamalaki ang namumukod at kanais-nais na katangiang PilipinoII.Paksang Aralin:Naipagmamalaki ang Namumukod at Kanais-nais na Katangiang Pilipino

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32

Sangguniang Aklat: Reviving and Developing Desirable Traits for Filipino Boys and Girls, pp. 287-288 Cario and Pealoza

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Balik-aral:Ano ang katangian mo bilang isang batang Filipino?

2.Pagganyak:Ano ang ginagawa natin sa "Flag Ceremony"?

B.Panlinang na Gawain:Awitin natin ang awit na ito: Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika Likas sa aking' puso, adhikaing kay ganda Sa P.ilipinas na aking bayanLantay na Perlas ng Silanganan .

Wari'y natipon ang kayamanan ng Maykapal.

Bigay sa king talino, sa mabuti lang laan Sa aki'y katutubo ang maging mapagmahal

Ako ay Pilipino (2x)

Isang bansa 'sang diwang minimithi ko

Sabayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa

Ako ay Pilipino, Pilipinong tatoo.

Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino

Taas noo kahit kanino ang Pilipino ay ako. K.Paglalapat:

Anu-anong katangian ng Pilipino ang sinasabi sa awit? Ipinagmamalaki mo bang ikaw ay isang Pilipino?

IV.Pagtataya:

Awitin uli ang awit at damhin ang mensahe nito

V.Kasunduan:

Bumasa ng talambuhay ng mga bayani at ibahagi ito sa kaeskwelaCHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naipagmamalaki ang kadakilaan ng ating mga bayaniII.Paksang Aralin

Naipagmamalaki ang Kadakilaan ng ating mga Bayani

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32; PELC 1.2 p.51

Sangguniang Aklat: Reviving and Developing Desirable Values Cario at Pealosa, pp. 131-133

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Balik-aral: Anong katangian ang maipagmamalaki ng Pilipino sa pagtanggap sa panauhin?

2.Pagganyak: Paano. ipinakilala ng ating mga bayani ang pagmamahal sa bayan?

B.Panlinang na Gawain:Pagbasa sa isang kuwento tungkol sa isang bayani.

Si Ramon Cabrera ay tumutol na ibigay ang mga pangalan ng kanyangmga kaibigan na kasama niyang nakikibaka sa mga Hapon, kapalit ng kanyang paglaya mula sa bilangguan. Pinalo siya ng sundalong Hapon sa bibig, natanggal ang kanyang mga ngipin, nabasag ang kanyang panga, at hinampas ang kanyang ilong, ngunit wala silang nakuhang pangalan sa kanya.

Dinala siya sa libingan. Binigyan siyva ng pala at inutusan siyang maghukay para sa kanyang sariling libingan. Sinakssak siya ng bayoneta at siya'y napaluhod. Tiningnan niya ang Hapon at siya'y ngumiti. Pagkatapos, siya'y bumagsak. Ang mga Hapon ang naghukay ng kanyang Iibingan.

1.Bakit si Ramon Cabrera ay pinahirapan ng mga Hapon?

2.Bakit siya itinuring na nagwagi sa bandang huli ng kuwento. K.Paglalapat:

Ano ang masasabi mo sa uri ng pagmamahal ni Ramon sa bayan? Magagawa mo rin ba ang kanyang ginagawa?

IV.Pagtataya:

Sumulat ng mga paraan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa bayanV.Kasunduan:

Ibahagi sa mga kaklase ang 'mga bagay na iyong ginagawa sa iyong pagiging makabansa.

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Naipagmamalaki ang kadakilaan ng ating mga bayaniII.Paksang Aralin

Naipagmamalaki ang Kadakilaan ng Ating mga Bayani

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32

Sangguniang Aklat: Good Manners and Right Conduct, Raque A. Valle A Gallery of Great Filipinos, pp. 68-72III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Pagbasa sa maiikling talambuhay ng ilang mga bayani.

Si Dr. Jose Rizal ay isa sa ating pinakadakilang bayani. Ipinakita niya ang pag-ibig sa bayan at kababayan sa pamamagitan ng pakikibaka sa panulat. Ang dalawang aklat na kanyang sinulat: ang "Noli Me Tangere" at "EI Filibusterismo" ay nagpapahayag ng masidhing pagnanasa na makamtan ng mga Filipino ang kalayaan. Sinabi niya, "Mahal ko ang aking bayan dahil sa kanya ko utang ang aking pagkatao; at tungkulin ng bawat mamamayan na mahalin ang kanyang bayan. Sa aking bayan utang ko ang lahat ng kaligayahan na aking tinatamasa at tatamasahin pa sa lahat ng panahon." Si Andres Bonifacio ay isang matapang na sundalo. Siya ang nagtatag ng Katipunan, isang samahan ng mga Filipino na nakipaglaban sa mga Kastila para tayo ay maging malaya at ligtas sa kanilang kalupitan. Sinabi niya, "Itanim natin sa ating isipan na ang magmahal sa Diyos ay pagmamahal din sa bayan."

2.Paglalapat:Tayong rnga Filipino ay maraming mga bayani na ang buhay ay naging halimbawa ng katapangan, katapatan sa mga adhikain ng ating mga ninuno, ng lahi. Dapat nating pahalagahan ang kanilang nagawa. Dapat natin silang ipagdasal. IV.Pagtataya:

Ama ng Kalayaan Bayani ng Pasong Tirad

V.Kasunduan:

Maghanap ng mga larawan ng mga iba pang bayani at isama sa inyong album ng mga bayani.

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nakatutugon sa Pangangailangan sa Panahon ng KagipitanII.Paksang Aralin:Pagtugon sa Pangangailangan sa Panahon ng Kagipitan

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:B.Panlinang na Gawain:Si Norma ay panganay na anak ni Aling Bidang na labandera. Sila'y apat na magkapatid na inilalangoy ni Aling Bidang na isa nang biyuda.

Nadarama ni Norma ang paghihirap ng kanyang ina, kaya't ang kaunting pera na ibinibigay sa kanya ng kanya Nanay niya ay hindi niya ginagastos lahat.. Nagtatabi siya nang paunti-unti.

Isang araw, biglang nagkasakit si Aling Bidang, gininaw at nilagnat siya nang matindi. Kailangan niya ang magpatingin sa duktor upang humupa ang kanyang lagnat. Wala siyang kapera-pera dahil hindi siva nakapaglabada. Dalidaling kinuha ni Norma ang perang naitabi niya. Nagulat pa si Aling Bidang nang iabot sa kanya ni Norma ang pera na pambayad sa duktor at pambili pa ng gamot niya. Naiyak si Aling Bidang sa tuwa.

K.Paglalapat:

Anong klaseng bata si Norma?

Paano niya nasagip ang Nanay niya sa kagipitan?

IV.Pagtataya:

Lagyan ng tsek (() ang pangungusap na tama:

______ 1.Si Norma ay isang batang matipid.

______ 2.Ginagasta niyang lahat ang ibinibigay na baon ng kanyang Nanay.

______ 3.Ang Nanay ni Norma ay biglang nagkasakit.

V.Kasunduan:

Paano nakaipon ng pera si Norma?

Kayo ba ay marunong ding mag-ipon ng pera at nakahanda ba kayong ipagamit ito sa kagipitan? Paano? CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nahihikayat ang ibang kasapi na tanggapin at sundin ang pasiya ng nakararami.

II.Paksang Aralin:

Paghihikayat sa ibang kasapi na tanggapin at sundin ang pasiya ng nakararami.

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang Pagkakaisa

I.B.:Nakikipagtulungan para sa kabutihan ng nakararami

E.L.C.:EKAWP pah. 34

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:Ano ang iyong magagawa kung ang ilang kasapi ng inyong samahan ay hind sumasang-ayon sa pasya ng nakararami?

B.Panlinang na Gawain:1.Pagbasa sa Sitwasyon:

Ang samahan ni Janet ay nag-isip ng paraan upang makalikom ng pando sa taong ito. Biglang naisip nila ang pagpapalabas ng duladulaan. Si Janet kasama ng nakararami ay sang-ayon dito. Ngunit may iba na hindi. Nagkaroon ng pagtatalo. Tumayo si Janet sa harapan at buong hinahon na ipinaliwanag ang paraan. Nakita ng mga di suman'g-ayon ang ganda ng paraan nito. Kaya sumangayon na rin ang iba. 2.Pagtalakay:

Sino ang pangunahing tauhan?

Ano ang ginawa ni Janet upang mahikayat ang ilan sa pasiya ng nakararami?

Ano ang katangiang pinamalas ni Janet?

Ano ang ibinunga nito? K.Pangwakas na Gawain

1.Paglalahat:

Paano mo hihikayatin ang ilan mong kasapi sa pasya ng nakararami?

2.Paglalapat:

Napagpasiyahan ng nakararami sa inyong kasapi na magtanim sa pagligid ng paaralan. Ang ilan sa kasapi ay ayaw sa ganoong paraan, Ano ang iyong gagawin?

3.Pagpapahalaga:

Nahihikayat ang ilang kasapi na tanggapin at sundin ang pasiya ng nakararami.

IV.Pagtataya:

Tama o Mali1.Ipa1iwanag nang buong hinahon ang puntong nais iparating.

2.Pagsigaw na magsalita sa harap ng mga hindi sumasang-ayon.

3.Pabayaan na lamang ang hindi sumang-ayon.

4.Gumamit ng mga nakahihikayat na pangungusap ngunit matapat at makatotohanan.

V.Kasunduan:

Anong paraan ang maaari mong gawin upang mahikayat ang ibang kasapi sa pasiya ng nakararami?

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Nagsasagawa ng talakayan bago magpasiya.II.Paksang Aralin:

Pagsasagawa ng Talakayan bago Magpasiya

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki

I.B.:Naipapakita ang pagiging matapat, pakikiisa at pagmamalaki sa sariling bansa.

E.L.C.:EKAWP pah. 32

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:Kung kayo ay may gagawing proyekto o pagpapsiya, ano muna ang iyong dapat isagawa? B.Panlinang na Gawain:1.Pagbasa ng Sitwasyon:

Si Rico ay pangulo ng kanilang klase sa Science. Nais ng pangkat na maragdagan ang mga gamit sa kanilang silid-aralan tulad ng "handlens", "models' at mga tsart. Kaya tumawag ng pulong si Rico. Nagkaroon ng talakayan at pagbibigayan ng iba't-ibang kurukuro. Naging matagumpay ang pulong kayanakabuo sila ng isang pasiya. 2.Pagtalakay:

Sino ang pangunahing tauhan?

Ano ang katangiang pinamalas ni Rico?

Ano ang ibinunga nito?

K.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:Ano ang nararapat gawin muna bago gumawa ng pagpapasiya?

2.Paglalapat:

Pinangkat kayo ng guro sa isang gawain. Sa gawaing ito magigng malaya kayo sa pag-uulat at papasiya. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ang napiling pinuno?

3.Pagpapahalaga:

Nagsasagawa ng talakayan bago magpasiya.IV.Pagtataya:

Piliin ang tamang sagot.

1.Nais ng pangkat na magkaroon ng proyekto. Ano ang dapat gawin?

a.Tumawag ng pulong at magtalakayan

b.Pabayaan ang pangulo na mag-isip ng paraan.

c.Sumunod na lamang sa kagustuhan ng karamihan

2. Tumawag ng pulong ang pangulo. Ano ang gagawin mo?

a.Makinig na larnang sa talakayan

b.Sumali sa talakayan

c.Matulog at sundin na lamang ang pangulo 3.Habang nagtatalakayan ang pangkat, may ibang hindi sang-ayaon. Ano ang gagawin?

a.Magpaliwanag nang mahinahon

b.Makinig at manatiling tahimik

c.Makipagsigawan V.Kasunduan:1.Ano ang iyong gagawin kung nais ng pangkat na magpasiya sa isang gawain?

2.Sinu-sino ang maaaring sumali sa talakayan?

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Kinikilala ang mga Pilipinong nagtagumpay sa larangan ng musika.II.Paksang Aralin

Pagkilala sa mga Pilipinong Nagtagumpay sa Larangan ng Musika.

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pandaigdigang Pag-uunawaan/Pagtutulungan

I.B.:Naipamamalas ang kamalayan sa kultura ng iba't-ibang bansa

E.L.C.:EKAWP pah. 35

Sangguniang Aklat: Reviving/Developing Desirable Values Carino & Penalosa, pp. 96-99III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Balik-aral:Paano natin maipakikita ang ating pagka-makabansa?

2.Pagganyak:Pagpapakita ng larawan ng mga Pilipinong nagtagumpay sa iba'tibang larangan, hal. Larawan ni Lea Salonga, Penalosa, etc.

Ano ang napagtagumpayan nila? B.Panlinang na Gawain:1.Pagbasa sa isang Pangyayari

Ang Pilipina ay isa sa mga mang-aawit na susubukan para sa isang papel sa tanyag na "New York Metropolitan Opera Company". Ang kanyang naging paghahanda ay ang kanyang pagtatapos ng musika sa Unibersidad ng Michigan at ang kanyang karanasan bilang soloista sa mga konsyerto na idinaraos sa kanyang maliit na bansa. Kaya, siya'y ninenerbiyos habang naghihintay ng kanyang tawag. Napuna niya na ang lahat ng lumalabas mula sa silid, pagkatapos na sila'y dumaan sa pagsubok ay umiiyak sa pagkasiphayo. Isang soprano na nauna sa kanya ang nagsabi nang ganito. Paano ako makakaawit nang maayos kung hindi naman sila nakikinig. Sila'y naghuhuntahan lamang. Isang malaking insulto ito sa akin.

Nang si Dalisay Aldaba na ang aawit sa harapng mga inampalan, ganoon din ang ginawa sa kanya. Kaya hindi siya umawit. Sinabi niya na bagama't siya'y kung sino lamang na galing sa isang maliit at hindi kilalang bansa, nararapat lamang na siya'y bigyan ng paggalang. Umawit siya matapos na ang mga inampalan ay nakinig sa kanya at nakuha niya ang kanyang paghanga. Nakuha niya ang papel ni Cio Cio San sa "Madame Butterly."

Minsan pa ay sinubukan ang kanyang pagka-makabansa nang sa araw ng palabas ay gusto siyang ipakilala bilang Haponesa. Tumutol siya at umawit lamang siya nang ipakilala siya na siya ay Dalisay Aldaba, isang Pilipina. Si Dalisay Aldaba, mang-aawit mula sa Pilipinas ay gumawa ng pangalan sa buong mundo.

1.Paano nakuha ni Dalisay Aldaba ang papel ni Cio Cio San?

2.Ano ang bagay na ginawa. niya upang makuha ang paghanga ng inampalan?

3.Illarawan si Dalisay bilang isang mang-aawit? Bilang isang Filipina?

K.Paglalapat:

Ano ang masasabi kay Dalisay Aldaba bilang mang-aawit? Bilang isang Filipina? Ano ang mararamdaman mo bilang kung ikaw si Dalisay Aldaba?

IV.Pagtataya:

Sumulat ng mga katangian ng isang Filipina na katanggap-tanggap.

V.Kasunduan:

Gumawa ka ng listahan ng mga pangyayari sa iyong buhay na nagpapakita na ipinagmalaki mo na ikaw ay isang Filipino.

CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Kinilala ang mga Pilipinong nagtagumpay sa larangan ng musika at isports

II.Paksang Aralin:Pagkilala sa mga Pilipinong Nagtagumpay sa Larangan ng Musika at Isports

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pandaigdigang Pag-uunawaan/Pagtutulungan

I.B.:Naipamamalas ang kamalayan sa kultura ng iba't-ibang bansa

E.L.C.:EKAWP pah. 35

Sangguniang Aklat: A Treasury of Stories, pp. 98-99, Cario

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Balik-aral: Ano ang isang magandang katangian ni Dalisay Aldaba bilang isang Filipino?

2.Pagganyak: May mga kilala pa ba kayong mga Pilipino na natanyag sa ibang bansa.

B.Panlinang na Gawain:

DOOlE BOY PENALOZA

A BOXING CHAMPION

Walang nagiging tsampiyon ng aksidente lamang. Pinaghihirapan ito. Ang isang atleta na nagiging tsampiyon ay gumugugol ng panahon at oras sa pagsasanay hanggang sa siya'y maging tsampiyon. Nagsasakripisyo siya upang maabot ito.

Isang matagumpay na boksingero, si Dodie Boy Penaloza ay siyang biktima ng polio nuong maliit pa siya. Ang kanyang kaliwang binti ay mas maliit kaysa sa kanan; Hindi naging sagwil ito upang siya'y masiraan ng loob. Nagsanay siya nang nagsanay, tumatakbo siya upang ang kanyang binti ay maging matatag. Hindi nasayang ang kanyang pagpupunyagi at siya'y tinanghal na! World Champion! K.Paglalapat:

1.Ano ang katangian ni Dodie Boy Penaloza?

2.Karapatdapat ba siyang ipagmalaki bilang isang Pilipino? Bakit?

IV.Pagtataya:

Ilista ang mga katangian ni Dodie Boy Penaloza na nakatulong para siya'y magtagumpay biang isang boksingero.

V.Kasunduan:

Sumulat ng isang talata tungkol sa kung paano mo makakaniit ang iyong pangarap sa buhay. CHARACTER EDUCATION VIDate: _________________

I. Layunin:

Ginagawang huwaran ang mga Pilipinong magkaroon ng kontribusyon sa ibang bansa.II.Paksang Aralin:Ginagawang Huwaran ang mga Pilipinong Magkaroon ng Kontribusyon sa ibang bansa.

B.P.:Pagkamakabansa

K.P.:Pandaigdigang Pag-uunawaan/Pagtutulungan

I.B.:Naipamamalas ang kamalayan sa kultura ng iba't-ibang bansa

E.L.C.:EKAWP pah. 37

Sangguniang Aklat: Revivinq and Developing Desirable Values in Filipino Boys and Girls, Carino and Penaloza, pp. 51-52

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1.Balik-aral:Magbigay ka ng pangalan ng rnga Pilipinong nagbigay ng kontribusyon sa ibang bansa.

2.Pagganyak na Gawain:Sino si Carlos P. Romulo?

B.Panlinang na Gawain:

CARLOS P. ROMULO

Si Carlos P. Romulo ay isang maliit na tao na may. malaking kaisipan. Siya'y isang peryodista bago siya lumahok sa pamahalaan. Naging pongulo siya ng Pandaigdigan na Samahan ng mga Bansa.

Sa isang okasyon, nakikipagtalakayan si Carlos P. Rornulo sa isang dayuhan ang kanyang kaliitan. Nainis si Carlos P. Rornulo sa dayuhan at ang ginawa niya ay dumukot siya ng isang sentimo (noon ay malapad ang isang sentimo) at isang sampung sentimo bago. Ipinakita niya ito sa dayuhan at tinanong kung alin ang mas maliit - ang sampung sentimo o ang isang sentimo, Hindi nakasagot ang dayuhan.

Nang siyg'y maging pangulo ng Nagkakaisang Bansa, tinanong niya ang isang pinuno kung bakit ang Pitipinas ay hindi nakikita sa mapa ng mundo. Ang sagot ng pinuno ay ganito, "Ang iyong bansa ny napakaliit at isang tuldok ito sa mapa kung ilalagay. Sinugot siya ni Carlos. P. Romulo ng ganilo, "ilagay ang tuldok kung gayon,"

Ang kanyang pagmamalaki bilang isang Pilipino ay dapat tularan ng bawat batang lalaki at babaeng Pilipino. Sagutin ang mga tanong na ito:

1.Sakit nainis si Romulo sa dayuhan:?

2. Ano ang kaugnayan ng dalawang barya sa kanyang ideya?

K.Paglalapat:

Ano sa palagay mo ang ginawa ni Romulo sa dalawang sitwasyon: kasama ng dayuhan at ng pinuno?

Ana kaya ang naramdaman ni CPR sa sagot sa kanya ng dalawa niyang kausap?

IV.Pagtataya:

Sumulat ng isang talata tungkol sa: Paano mo rnaipakikita ang iyong pagkamakabansa sa iyong sariling pamamaraan?

V.Kasunduan:

Ilagay mo sa iyong EKAWP kuwaderno kung paano mo isasagawa ang iyong pagkamakabansa.