Ch¢t l°£ng ‘a€o ta£o da£y ho£c Guitar ‰ SEA Guitar

  • View
    37

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ch¢t l°£ng ‘a€o ta£o da£y ho£c Guitar ‰ SEA...

  1. 1. Cht lng ao tao day hoc Guitar SEA Guitar SEA guitar c g khc bit? Gia hng trm cc trung tm o to m nhc, SEA Guitar vn tng bc khng nh , ang v s lun l mt trung tm ging dy guitar uy tn v chuyn nghip hng u Vit Nam. HIu r s thnh cng thc s trong lnh vc m nhc ni chung v lnh vc guitar ni ring lun bt ngun t cm hng sng to ngh thut, SEA guitar lun n lc ht mnh tm cch nhen nhm v thi bng ngn la am m trong mi hc vin n vi trung tm.
  2. 2. Vy iu g lm nn gi tr ct li khc bit ca SEA Guitar? -S mnh hot ng l em n s gio dc tt nht, chnh quy v trch nhim hng u v Guitar cho ngi Vit Nam. - i ng ging vin trnh cao l nhng ngh s ti nng vi b dy kinh nghim biu din v k nng s phm, tn tnh, tm huyt ht mc vi hc vin -Tit kim ti a thi gian v chi ph vi phng php ging dy kiu mi, hiu qu ngay t nhng bc i u tin, ti u ho thi gian dy v hc. Cam kt em li ngun cm hng, say m n tng hc vin -C s h tng y tin nghi (my iu ho, nhc c, nh sng, thit b ging dy,) lun c m bo an ton tuyt i -S s ti a ch 6 hc vin/lp, to iu kin cho ging vin ch dy k lng cho tng ngi hc. Cc hot ng giao lu, ngoi kho c t chc thng xuyn mang n mt mi trng mi m ni cc hc vin c th giao lu, trao i kinh nghim, phng php, tng -H thng kho hc hp l, gm 3 kho hc chnh: kho guitar cp tc, kho guitar quy chun ( t 16 tui), kho guitar dnh cho thiu nin (7-15 tui) p ng nhu cu a dng ca hc vin. Vi tm nguyn c truyn cm hng n vi tng hc vin, SEA Guitar t tin lun gip hc vin c c tm l thoi mi v hi lng nht khi n vi trung tm. D mi ch thnh lp c mt thi gian ngn, SEA Guitar nhanh chng chim c cm tnh ca ng o cc hc vin guitar bi tnh chuyn nghip, uy tn v sng to trong hot ng ging dy. Lun t ho l ni m mm ti nng ngh thut, khi dy cc tng sng to, c o v nim am m vi guitar, SEA Guitar l a ch ng tin cy ca bt k mt hc vin guitar no. Chung ti tin bn a sn sng n vi SEA Guitar tm ra s khc bit ca ring mnh Hotline: 097 5599 284 - Thy Tun C s 1: 80 ng H Biu Chnh (ni di), Phng 11, Qun Ph Nhun, H Ch Minh C s 2: 247A/38 Huynh Vn Bnh, Phng 11, Qun Ph Nhun, H Ch Minh