of 35 /35
Dr n. med. Anita Chudecka-Głaz Prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM, Kierownik dr hab. n. med. Janusz Menkiszak CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE ?

CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE · elderly patients with advanced ovarian cancer. A Multicenter Italian Trial in Ovarian Cancer (MITO-5) study. Crit Rev Oncol Hematol 2008

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE · elderly patients with advanced ovarian cancer. A...

 • Dr n. med. Anita Chudecka-Głaz

  Prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska

  Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i

  Dziewcząt PUM, Kierownik dr hab. n. med. Janusz Menkiszak

  CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs

  DOSE DENSE ?

  http://konferencje.termedia.pl/?Strona_glowna&e=96&p=1006http://www.pum.edu.pl/

 • IP

 • DOSE DENSE

 • IP vs DOSE DENSE

  Dotyczy przypadków zaawansowanych postaci

  raka jajnika

  Wczesne raki jajnika

  Badanie ACTION (2003)

  Badanie ICON 1 (2007) (OS 82 % vs 74%)

  (PFS 76% vs 65%)

  GOG 157 (2006)

 • PRZEŁOMOWE MOMENTY W CHEMIOTERAPII RAKA

  JAJNIKA

  GOG 111 (McGuire WP et al. N Eng J Med

  1996)

  OV -10 (Piccart MJ et al. J Natl Cancer Inst

  2000)

  STANDARDEM LECZNIA W I RZUCIE RAKA

  JAJNIKA STAŁA SIĘ CISPLATYNA W

  POŁĄCZENIU Z PAKLITAXELEM

 • PRZEŁOMOWE MOMENTY W CHEMIOTERAPII RAKA JAJNIKA

  duBois A, Quinn M, Thighpten T et al. 2004

  consensus statement on the management of

  ovarian cancer : final document of the 3rd

  International Gynecologic Cancer Intergroup

  Ovarian Cancer Consensus Conference

  STANDARDEM LECZNIA W I RZUCIE RAKA

  JAJNIKA STAŁA SIĘ KARBOPLATYNA W

  POŁĄCZENIU Z PAKLITAXELEM

 • RADIO-

  TERAPIA

  IMMUNO-

  TERAPIA

  DOSE

  INTENSE

  Dodatkowe

  leki

  Nowe leki

  -badania

  kliniczne

  Maintenance

  therapy

  Dose

  dense

  IP

  I RZUT

 • DOSE DENSE THERAPY

  efekt antyangiogenny

  większa ekspozycja na lek

  mniejsze prawdopodobieństwo naprawy

  subtotalnych uszkodzeń DNA wywołanych

  przez platyny

 • DOSE DENSE THERAPY

  dotychczasowe zastosowania

  monoterapia w nawrotowym raku jajnika Sharma et al. „ Extended weekly dose dense paclitaxel

  /carboplatin regimen …” Br J Cancer 2009 ; 100 ; 707-12.

  Cadron et al. „ The „Leuven” dose dense paclitaxel/carboplatin regimen in patients with recurrent ovarian cancer. Gynecol Oncol 2007 ; 106 : 354-61.

  w leczeniu raka sutka Citron ML et al. „ Randomized trial of dose dense vs

  conventionally scheduled …” J Clin Oncol 2003; 21 : 1431-9.

  Sparano et al. „ Weely paclitaxel in the adjuvant treatment of breast cancer . N Engl J Med. 2008 : 1663-71.

 • DOSE DENSE THERAPY- badania nierandomizowane

  Sehouli et al. „Weekly paclitaxel and carboplatin (PC-W) for patients with primary advanced ovarian cancer : results of multicenter phase –II study of the NOGGO.

  Cancer Chemother Pharmacol 2008 ; 61 : 243-50.

  Pignata et al. „A phase II study of weekly carboplatin and paclitaxel as first-line treatment of elderly patients with advanced ovarian cancer. A Multicenter Italian Trial in Ovarian Cancer (MITO-5) study.

  Crit Rev Oncol Hematol 2008 ; 66 : 229-36.

  Safra et al. „Combined weekly carboplatin and paclitaxel as primary treatment of advaced epithelial ovarian carcinoma”

  Gynecol Oncol 2009 ; 114: 215-8.

  Tiersten AD et al. „A Phase I Trial of Dose Dense (Biweekly) Carboplatin

  Combined with Paclitaxel and Pegfilgastrim: A Feasibility Study in Patients

  with Untreated Stage II and IV ovarian , Tubal or Primary Peritoneal Cancer:

  A Gynecology Oncology Group Study.

  Gynecol Oncol 2010 ; 118 ; 303-307.

 • DOSE DENSE THERAPY- badania nierandomizowane

  Sehouli et al. „Weekly paclitaxel and carboplatin

  (PC-W) for patients with primary advanced ovarian

  cancer : results of multicenter phase –II study of the

  NOGGO. Cancer Chemother Pharmacol 2008 ; 61 : 243-50.

  FIGO IIB do IV

  paclitaxel 100 mg/m2 , karboplatyna 2 AUC co 7 dni

  129 kobiet

  PFS 21 miesięcy

  OS 43 miesiące

 • DOSE DENSE THERAPY- badania nierandomizowane

  Pignata et al. „A phase II study of weekly carboplatin and paclitaxel as first-line treatment of elderly patients with advanced ovarian cancer. A Multicenter Italian Trial in Ovarian Cancer (MITO-5) study.

  Crit Rev Oncol Hematol 2008 ; 66 : 229-36.

  FIGO IC do IV

  26 kobiet powyżej 70 rż

  paclitaxel 60 mg/m2 / karboplatyna 2 AUC co 7 dni

  PFS 13.6 miesięcy

  OS 32 miesiące

 • DOSE DENSE THERAPY- badania nierandomizowane

  Safra et al. „Combined weekly carboplatin

  and paclitaxel as primary treatment of

  advanced epithelial ovarian carcinoma”

  Gynecol Oncol 2009 ; 114: 215-8.

  FIGO III oraz IV

  64 kobiety

  paclitaxel 80 mg/m2 / karboplatyna 2 AUC co 7 dni

  PFS 25,74 miesiące

  OS 52 miesiące

 • DOSE DENSE THERAPY- badania nierandomizowane

  Tiersten AD et al. „A Phase I Trial of Dose Dense (Biweekly) Carboplatin Combined with Paclitaxel and Pegfilgastrim: A Feasibility Study in Patients with Untreated Stage II and IV ovarian , Tubal or Primary Peritoneal Cancer: A Gynecology Oncology Group Study.

  Gynecol Oncol 2010 ; 118 ; 303-307.

  co 2 tygodnie paclitaxel 175 mg/m2 oraz karboplatyna 5 AUC

  częste przypadki neuropatii i małopłytkowości 3 i 4 stopnia

 • DOSE DENSE THERAPY – badania randomizowane

  de Jongh FE et al. „Dose-dense cisplatin/paclitaxel : a well tolerated and highly effective chemiotherapetic regimen in patients with advanced ovarian cancer”

  European J Cancer 2002 ; 38 : 2005-13.

  cotygodniowa cisplatyna + paclitaxel co 4 tyg vs cotygodniowa cisplatyna + cotygodniowy paclitaxel

  noworozpoznany rak jajnika n=21 oraz platynowrażliwy nawrót choroby n=25

  PFS 23 miesiące

  OS 48 miesięcy

  Brak różnic między grupami z paclitaxelem podawanym co 7 lub co 28 dni

 • DOSE DENSE THERAPY- badania

  randomizowane

  Katsumata N et al. „ Dose-dense

  paclitaxel once a week in combination

  with carboplatin every 3 weeks for

  advanced ovarian cancer a phase 3, open

  label , randomised controlled trial”.

  Lancet 2009 ; 374 : 1331-38.

 • 637

  kobiet

  Grupa kontrolna

  N=320

  Paclitaxel 180 mg/m2 dz 1

  Karboplatyna 6 AUC dz1

  Grupa Badana

  N=317

  Paclitaxel 80 mg/m2 dz 1,8,15

  Karboplatyna 6 AUC dz 1

  192 kobiety >= 6 cykli 232 kobiety >= 6 cykli

  2 lata follow up

  OS 83,6 %

  2 lata follow up

  OS 77,7%

  3 lata follow up

  OS 72,1 %

  PFS 28 m-cy

  3 lata follow up

  OS 65,1 %

  PFS 17,2 m-ce

 • DOSE DENSE THERAPY

  Badanie Katsumata N. et al…………

  29% mniejsze ryzyko wznowy

  25% mniejsze ryzyko zgonu

  działania niepożądane- niedokrwistość

 • DOSE DENSE THERAPY

  Badanie Katsumata et al…………

  wpływ na projekty/strukturę nowych badań

  wpływ na zmianę standardów chemioterapii

  pacjentek z nowo-rozpoznanym rakiem jajnika Bookman MA, Lancet 2009 ;374: 1303-05.

 • Study Comparing Weekly Versus Every 3

  Week Chemotherapy in Patients With

  Ovarian Cancer (MITO-7)

  koniec włączania pacjentek połowa 2012

 • GOG 262

  Paclitaxel and Carboplatin With or Without

  Bevacizumab in Treating Patients With Stage II,

  Stage III, or Stage IV Ovarian Epithelial Cancer,

  Primary Peritoneal Cancer, or Fallopian Tube

  Cancer

 • Metzger-Filho O. et al. Curr Op Oncol 2010; 22 : 513-520`

 • Joyce Liu et al. Oncology 2010; 24 : 721-728

 • National Cancer Institute –US 2006

  Przeprowadzona metaanaliza przez NCI

  oraz GOG była podstawą wydanych

  rekomendacji zalecających , stosowanie

  chemoterapii IP jako standardu leczenia

  pacjentek z rakiem jajnika w III stopniu FIGO

  po optymalnej operacji cytoredukcyjnej

 • BRAK SZEROKIEJ AKCEPTACJI ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

  PO OPUBLIKOWANIU ZALECEŃ NCI

  POWIKŁANIA

  TOSYCZNOŚĆ LEKU

  POWIKŁANIA ZWIĄZANE Z PORTEM

  24 h WLEW PACLITAXELU

  BRAK DOŚWIADCZENIA

  OGRANICZONY DOSTĘP DO SPECJALISTÓW

  GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW

  PROPONOWANE SCHEMATY PODAWANE W

  TRYBIE HOSPITALIZACJI

 • UDOSKONALANIE METODY CHEMIOTERAPII IP

  CISPLATYNA W MNIEJSZEJ DAWCE

  KARBOPLATYNA ZAMIAST CISPLATYNY

  NOWE CEWNIKI/PORTY DOOTRZEWNOWE

  AMBULATORYJNE PODAWANIE

  CHEMIOTERAPII

 • NEOADJUWANT, IDS A CHEMIOTERAPIA

  DOOTRZEWNOWA

 • De Stefano et al. Cancer Chemother Pharmacol 2011 ; 68 : 107-116

  HYALURONIC ACID-PACLITAXEL: EFFECTS OF

  INTRAPERITONEAL ADMINISTRATION AGAINST

  cd44(+) HUMAN OVARIAN XENOGRAFTS.

 • KONSENSUS

 • JGOG-3019

  746 pacjentek

  po operacji cytoredukcyjnej

  FIGO II-IV

  Grupa badana

  Paclitaxel 80 mg/m2 dz 1,8,15 IV

  Karboplatyna 6 AUC IV dz 1

  Gupa kontrolna

  Paclitaxel 80 mg/m2 dz 1,8,15 IV

  1000-1500 ml 0,9 % NaCl przez port

  Karboplatyna 6 AUC IP dz 1

  BRAK WYNIKÓW

 • GOG 252

  NOWOROZPOZNANY RAK JAJNIKA

  RANDOMIZACJA

  FIGO II vs III vs IV

  Choroba resztkowa

  Paclitaxel 80 mg IV dz 1,8,15

  Carboplatin AUC 6 IV dz. 1

  Bevacizumab 15 mg dz.1

  6x co 21 dni

  Paclitaxel 80 mg IV dz 1,8,15

  Carboplatin AUC 6 IP dz. 1

  Bevacizumab 15 mg dz.1

  6x co 21 dni

  Paclitaxel 135 mg IV dz 1

  Cisplatin 75 IP dz. 1

  Paclitaxel 80 mg IP dz. 8

  Bevacizumab 15 mg dz.1

  6 x co 21 dni

  Bevacizumab 15 mg IV dz. 1,

  od 7 do 15 cyklu

  Bevacizumab 15 mg IV dz. 1,

  od 7 do 15 cyklu

  Bevacizumab 15 mg IV dz. 1,

  od 7 do 15 cyklu

 • Paclitaxel +

  cisplatyna

  (McGuire

  1996 )

  Paclitaxel +

  karboplatya

  (Ozols RF

  2003)

  Paclitaxel +

  cisplatyna IP

  (Armstrong

  2006 )

  Dose dense

  paclitaxel +

  karboplatyna

  IV

  (Katsumata

  2009)

  Dose dense

  paclitaxel

  +karboplatyn

  a IP

  (Fujiwara)

  Mediana PFS

  [m-c]

  18

  20,7

  23,8

  28

  ?

  Mediana OS

  [m-c]

  38

  57,4

  65,6

  ?

  ?

 • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ