Chrnen© plazy sveta

  • View
    88

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chránené plazy sveta. Najznámejšie. Hady : Jašterice: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Chrnen© plazy sveta

Chrnen plazy sveta

Chrnen plazy svetaNajznmejieHady: Jaterice:Zemn had Jaterica krtkohlavPytn mriekovan Jaterica zelenKobra krovsk Jaterica obyajnAnakonda vek Jaterica mrovtrk diamantov Jaterica ivorodMamba ierna Jaterica bystrKorytnaky: Krokodly:Korytnaka obrovsk Krokodl morskKorytnaka slonia Krokodl nlskyKropkaka smradav Aligtor severoamerickKorytnaka zelenkast Kajman okuliarnat

O hadochbeznohnestla teplota telarozmnoovanie vajcamizvliekanie koe

Zemn hadnajmen had na svetevyskytuje sa na ostrov Sv. Lucie, Martiniku a Barbadosu m zakrpaten oi a ruov farbu pokokymaximlne presiahne dku 10cm

Pytn mriekovannajdlh had (9,76m)ije na ostrove Celebesv zoo dosiahol dku 9,15mvek oi a hned pokoka so kvrnami

Kobra krovsknajdlh jedovat hadije v juhovchodnej ziiv Londnskej zoo dosiahol dku 5,71mv divoine sa hovor o troch metroch

Anakonda veknaja hadije v junej Amerike a na Trinidadus dkou 9,15m vila a 227kgjuhoamerick indini lovia anakondy pre mso

trk diamantovnaja jedovat hadije v Spojench ttochpri zhruba 2,5 metrovej dke me dosiahnu a 13 kgierna pokoka s tmavo iernymi kvrnami

Mamba iernanajrchlej had ije v Afrikedoke na krtku dobu vyvin rchlos 14-19 km/hsiv farba pokoky so upinami

O jatericiachpatria medzi studenokrvn organizmyaktvne od jari do jeseneivia sa hmyzom a pavkmi

Jaterica krtkohlavije v suchom a slnenom trvnatom prostredpremenliv teplota telazimu presp v krytoch, neprijma potravuiv sa hmyzom, pavkmi, slimkmi a pod.

Jaterica krtkohlavSamekSamika

Jaterica zelennajvia zo tyroch druhov jatercdorastanie do 40cmije v juhovchodnej Eurpe, severozpadnom Taliansku a Raksku cez jun Ukrajinu a iernomorsk pobreie Turecka po Kaspick more

Jaterica zelenSamekSamika

Jaterica obyajnjedna z najkrajch a najrozrenejch plazov Eurpypotrebuj tepl, such a chrnen miestarast cel ivotpri pren samci bojuj

Jaterica obyajnSamekSamika

Jaterica mrovvskyt po celej Eurpe a zpadnej ziitelo jaterice mrovej je uspsoben na nezvyajn pohyb po kolmch stenchzimuje vemi krtko v dobrch podmienkach vbec

Jaterica mrovSamek Samika

Jaterica ivorodije v celej Eurpe, zpadnej a vchodnej ziiiv sa bezstavovcami a hmyzomzana hibernova v septembri a oktbri prebdza sa vo februrimlat s ierne a meraj a 4cm

Jaterica ivorodSamekSamika

Jaterica bystrpatr medzi najpoetnejie plazy v Eurpevyskytuje sa v zpadnej a strednej Eurpe (aj na Slovensku)jej nepriatemi s: uovky, vretenice, drav vtky, kuny, lky

Jaterica bystrSamekSamika

O korytnakchrodenie z vajecpancier sli ako ochrana teladlhovek (a 152 rokov)s nemmaj dobr pam a orientan schopnosti

Korytnaka obrovskvi a 318kgmeria takmer 2 metre pancier dlh 1,4 metrafarba iernavyskytovala sa po bl mesta Massachusettsteraz je v zoo v Novom Anglicku

Korytnaka slonia najvia suchozemsk korytnaka na sveteije v sostrov Galapgydospel jedinec me vi 300kg a mera 1,2m me sa doi a 150 - 200 rokov. iv sa rastlinami.

Klopkaka smradav najmenia korytnaka na svetepancier dlh 7,6 8cm a hmotnos 0,23kgpomenovanie dostala poda zapchajceho vluku, ktor vypa pri nebezpeenstve

Korytnaka zelenkastdka panciera 28cmsfarbenie olivov a hned.ije na Balerskych ostrovoch (panielsko), Franczsko, Taliansko, Korzika, Sardnia, zpadn Turecko a Balkn

O krokodlochij v Afrike, Ameriky, Austrlii a zii ivotn prostredie je vodapotravou s cicavce, vtky, ryby a in druhy plazovtelo je pokryt rohovitmi ttmi

Krokodl morsknajv krokodl na svetedka 5-7 metrov (rekord 10 metrov)obva juhovchodn ziu, Indonzie a pobreie severnej Austrliesamice klad 90 vajec

Krokodl nlskymeria 6-7 metrovhmotnos okolo 750kgije v juhovchodnom Egypte, Sudne, strednej Afrike a po vchod a sever junej Afrikysamica kladie 28-80 vajec

Aligtor severoamerickjeden z dvoch druhov ijcich aligtorovfarba iernaije v moiaroch, riekach, bainch, ktor sa asto kryj s obydliami ud

Kajman okuliarnat pomerne mal plazobva stredn a jun Amerikudosahuj max. 3 metreiv sa cicavcami, rybami vtkmi, vodnmi bezstavovcami a pod.sfarbenie ierne

Na zver I ke sa nm zd, e plazy s odporn nie je to tak. S uiton. Maj vek vznam v prrode, pretoe niia kodliv hmyz (jaterice) a kodlivch hlodavcov (vretenice). Niektor s sce nebezpen, ale s nm aj okrasou a hlavne s zkonom chrnen. Nevyleujme ich z re zvierat!

5.Bakujeme za pozornos