CHƯƠNG 21 Thẳng thắn để được khoan hồng trai, toàn nói chuyện bạn khác giới…

Embed Size (px)

Text of CHƯƠNG 21 Thẳng thắn để được khoan hồng trai, toàn nói chuyện bạn khác...

 • Tc Gi: Mo Li Ng Ngy Dch Gi: Trn Qunh Hng TRC M L SI

  CHNG 21

  Thng thn c khoan hng

  S vic n nc ny, ch cn cch thng thn c khoan hng. Yu nghit sp xp li suy ngh, ht mt hi tht su, bnh tnh k li. ng

  vy, ng l nm xa hn hc c mt s ti vt t ch Trnh M Giai, nhng ti vt ny dng i ph vi ngi khc c th kh, nhng li tha sc i ph vi Tiu Tiu.

  Sau khi sang M, yu nghit rt t khi lin lc vi Nhan Tiu, hoc gi ni, k c hai a c gp nhau trn MSN, cng khng bit nn ni g. Mt mt yu nghit mun nm c tnh hnh gn y ca Tiu Tiu, mt khc li s c b ngi ta la, ri li s mnh ni chuyn vi c, c li ngi... Tm li l v nhng l do trn m cui cng Vn Dch la chn vo vai hacker m thm theo di Nhan Tiu.

  Hm nay, Tiu Tiu chat vi bn thn, h, ha ra con gi cng chng khc g con trai, ton ni chuyn bn khc gii vi phim sex.

  Hm nay, Tiu Tiu ang vit bo co cng tc, ... , sao li ngc nh vy? Th m cng i tt nghip ngnh x hi, nh ngi khng bit l c ch b sai chnh t ? Th nn mi ni, khng c ta bn, IQ ca nh ngi s gim i.

  Gn y thng xuyn c con trai gi tin cho Tiu Tiu, li cn quen nhau trn mng na. H, Nhan Tiu Nhan Tiu, em vi hn ta hp chuyn tht y, em c bit rng nhng g n ng hn h trong th gii o u tm chuyn tnh mt m hay sao?

  Hm nay, Tiu Tiu chat vi Ninh Khim Nh, bn h... thi, khng xem h ni nhng g na...

  C ln ln lt lt theo di Nhan Tiu mt thi gian nh vy, thng n nm n, t nhin, yu nghit nhn thy Tiu Tiu post bi ln din n, c y ni, mnh b sy thai mt ln... Khi c n cu ny, th gii ca yu nghit sp hon ton.

  Bt lun ci thai l ca ai, hn u khng th chp nhn. Nu l ca Ninh Khim Nh th hn s v nc ngay lp tc tn cht g khn ny. Cn nu l ca hn sau m hm , hn...

  Bn tay yu nghit run ry ng k ID trn mng, hn rp tm gi danh bc s hi han t m chuyn c sy thai, thi gian, a im, mi th u trng

  www.vuilen.com

  225

 • Tc Gi: Mo Li Ng Ngy Dch Gi: Trn Qunh Hng TRC M L SI

  khp vi m hm cn g ni na? Cn g c th nghi ng na? Sau khi bit c s tht, yu nghit nh mun pht in, va t trch mnh va xt xa, ly ngay in thoi gi cho Nhan Tiu, nhng nghe thy ging ni ca n tng i vin, t nhin hn li thy s.

  Bit ni g y? Bit hi g y?

  Theo li k ca Nhan Tiu trn din n, trc khi hn sang M, c bit mnh c thai, hm hai ngi chia tay nhau, c ti khng h nhc n, khng -nhc - n - mt - t - no. Vn Dch tha nhn hi hn cng ngng ngng, v cn qu tr cha hiu r tnh cm ca mnh i vi Nhan Tiu, v v ghen t vi Nhan Tiu v Ninh Khim Nh.

  ng, l s ghen t n pht in. Hi , yu nghit c tn mt nhn thy Ninh Khim Nh li xe a Tiu Tiu v nh, nt mt va sng st va mng r ca thi hu, ng vy... tri tim hn ang nh mu. n cui cng, Tiu Tiu khng nhc g n chuyn c thai vi hn, ti sao li nh vy?

  Do s a tr ny s ngn cn bc tin ca c ? Hay cn l do no khc na? Chnh v th, c la chn m thm sy thai cn hn l ni cho ng s l hn bit? Trong lng Nhan Tiu, hn chng ng mt xu ? Ngh vy, yu nghit m thm cp my.

  Ni xong, yu nghit cau my ni tip: Nhng chuyn sau ... em bit ht ri, anh chi x Trnh M Giai mt v, sau khi v nc li xui xo gp li b ta, anh.... Vn Dch ci u, ngp ngng mt lt mi ni tip: Anh khng mun nhc li chuyn qu kh na, anh mun cng em bt u li t u, anh sn sng chu nhng li e da ca b chn .

  Nhan Tiu sng ngi ra mt lt: Ni nh vy c ngha l anh theo di my tnh ca em sut, th ti sao trc anh khng lin lc g vi em, va xy ra chuyn ca T Gia Minh th anh....

  Nhan Tiu cha ni ht, nghe ci tn T Gia Minh, Vn Dch li bc ha, ang ngi trn ging lin ng pht dy, mng: l do em qu ng nghch! Qu n! Lc u anh ngh nu em ght b anh nh vy, ngay c chuyn sy thai cng khng chu ni vi anh, anh... Cho d au kh n u th anh cng ch c th m thm cu chc cho em c hnh phc, nhng em.... Yu nghit va ni va nghin rng. Em xem em ngc th no, tm ai khng tm li tm g T Gia Minh hn chat vi em l ra bao nhiu s h m em ng nghch tin li hn. Kh khn lm mi bit c hn c v cha ci m em vn cn ng nghch nh vy, chp nhn cho hn la, liu c phi hn c ni kh kh ni g hay khng, chc chc... Nu anh khng ko em, c khi by gi em l ngi th ba tht ri y!!.

  www.vuilen.com

  226

 • Tc Gi: Mo Li Ng Ngy Dch Gi: Trn Qunh Hng TRC M L SI

  Nhan Tiu ngn ngi, thi c, c tha nhn ng l hi c ng nghch, phi tht lng cm n thiu gia Vn Dch kp thi nhc nh, nn c mi bit quay tr li sau khi lc ng. Nhan Tiu bm mi: Sau th sao? Sau anh khng bit ti sao li v nc h?.

  Nghe hi vy, yu nghit lin dng li mt lt, lng l ngi xung, ri ci u ni vi v ngi ngng: Lc anh ngh, m n ng quanh em chng c g no ra hn, nu em lm v bn h th chng th... chng th ly anh cn hn. Tm li, u l theo ui, anh khng tin l khng vt c bn h. Chnh v th anh v nc... v nc ph bnh cc cuc hn h m ngi khc lm mi cho em, h h....

  Nghe yu nghit k, Nhan Tiu va tc va bun ci, v quan trng hn l, li cm thy vui vui. y chnh l ci gi l thch c ch p chng? R rng tng b ngi ny lm tn thng, b hn theo di, ng l phi bc mnh, phi chi hn, bt hn bi thng, nhng n khi c nghe nhng iu ny, ti khng bc tc nh lc u ngh. L do trong lng cng thch g ngc ny ?

  Hai ngi lng l nhn nhau, s vic n nc ny, dng nh cu chuyn nm xa ch cn li mt cu hi. Sng hm sau khi say ru, ti sao yu nghit li b i? Ti sao ni sang M l sang M ngay? C tng ngh n hng nghn l do, nhng n khi chun b cng b p n, c li cng thng n mc khng bit hi th no.

  Anh...

  Em...

  Ba nm trc...

  Ngn ng hi lu, khng ng hai a li ln ting cng lc, nhn thy v nghim tc him c ca i phng, c hai u bt ci.

  Nhan Tiu trn mt: em ni trc.

  Yu nghit rn r: Ci ny m em cn tranh vi anh na h?.

  Hai v chng ang tranh ginh th in thoi ca Nhan Tiu chung. Thy vy, yu nghit lin chu mi mt cch bt lc, ch vo in thoi ni: n ni trc vy.

  www.vuilen.com

  227

 • Tc Gi: Mo Li Ng Ngy Dch Gi: Trn Qunh Hng TRC M L SI

  B Vn Hn, m Vn Dch, gi n. Va nhn mn hnh Nhan Tiu cht d, mun th ny m m chng cn gi in, nu l hi yu nghit i u th cn may, nhng nu l tin v ng ngoi ca Vn Dch...

  Nhan Tiu khng ngh g thm, bt loa cho c yu nghit cng nghe, th nghe thy u bn kia, ging b Vn Hn run ry, ni nng khng u khng cui. Lc u yu nghit cn ci hnh hch nhn v, nghe thy ging m lp tc ngi dy mt cch cnh gic, nghe c hai, ba cu, thy Nhan Tiu v m ni cha ra c vn bn ng pht dy, git ly in thoi t tay Nhan Tiu, h thp ging ni: M, c chuyn g vy? M ng cung.

  B Vn Hn ni ging ngt qung, cha ni ht st st. Nhan Tiu nn th nghe hai m con ni chuyn, c long thong nghe thy c ting ci xe cp cu u bn kia in thoi. May m lc ny, ng Bruce li n ly in thoi ni bng ting Trung khng lu lot cho lm: Dch, ng ngoi con t nhin ngt xu, ba m a ng ln xe cp cu, chun b n bnh vin y, cc con cng mau n i!.

  Yu nghit cp my, nt mt m chiu. Cha kp ni g Nhan Tiu vi ly chm cha kha trc t i ra ca: Anh ung ru khng c li xe, em.

  Lc n bnh vin, ng Vn c chuyn vo phng cp cu. Cm n Tri Pht, tm thi cha nguy him n tnh mng.

  T trc n gi, cuc sng ca b Vn Hn lc no cng thun bum xui gi, t nhin ri vo hon cnh ngi cha mnh m qu xung, ch trong mt m m trng b gi hn. Lc Nhan Tiu v Vn Dch n bnh vin, b ang ngi trn gh bng bng g ngoi hnh lang run ry, nc mt lng trng, ng Bruce nh nhng an i g bng ting Anh.

  Thy con trai n, b Vn Hn nh gp c v cu tinh, tm cht tay con trai ni: Vn Dch, ng ngoi con thng con nht, nht nh con phi khuyn ng, nu khng... ng cht khng r rng, m... m cng s khng tha cho con u.

  Cu ni ny khin c Vn Dch v Nhan Tiu u s, hi ng Bruce cn kh bnh tnh ngi bn cnh mi bit c tnh hnh. Va ny ng Vn c a

  www.vuilen.com

  228

 • Tc Gi: Mo Li Ng Ngy Dch Gi: Trn Qunh Hng TRC M L SI

  n bnh vin, bc s L iu tr cho ng cng c mt. Bc s L l bn thn ca ng Vn, trc mt ng, b Vn Hn v ng Bruce ch l b di, sau khi cp cu cho ng Vn xong, bc s L mng cho v chng b Vn Hn mt trn. Mng xong mi b knh lo ra, th di ni: Cc chu lm con m khng quan tm n ba nhiu hn hay sao?.

  Lc ny v chng b Vn Hn mi bit c s tht, ha ra, k t khi bit mnh b ung th d dy, bc s L khuyn ng nn m ct b khi u, nhng v bnh tnh ca ng n giai on gia, m cng c nhng ri ro nht nh. Sau khi tm hiu nhiu ni, ng Vn nghe ni s trng hp t bo ung th di cn hoc ti pht cng khng phi l t, v ng quyt nh iu tr bng thuc.

  Nhng v tm l c bnh vi t phng, gn y khng bit ng Vn lin h c vi v bc s k cu no , k cho ng my v thuc qu tp nham my chc nghn nhn dn t, ni nhng thuc ny c th git cht t bo ung th, ko di tui th, gim bt au n.

  V th mi c chuyn ti nay ng c t nhin ln cn au ri ngt i. Bc s L ni: Bc l bn ca ng Vn my chc nm m cn khng hiu c suy ngh ca ng c ? T nh ng y s i vin, by gi ni n phi m li cng s hn, cc chu l b di, nhn ng y vui v, ngh thong nh vy, nhng thc ra ng y s cht hn cc chu nhiu, v s cht nn mi khng dm m, s ca m tht bi!.

  Ni n y, bc s L dng li, sau li ni nh: Cn na, nguyn nhn quan trng nht khin ng Vn khng chu m l... v lo cho Vn Dch.

  Vn Dch c ng nui nng t nh n ln, tnh cm khng ai c th snh c. ng yu chiu cu chu ngoi ny n mc kh tin. S nghip ca Vn Dch mi bt u, ng mong mt ngy no c nhn thy chu thnh cng, v vang trc t tin. C qu nhiu th khin ng Vn khng th bung xui, s la xa ci trn, iu tr bng thuc may chng cn ko di c mt thi gian, nhng nu m....

  B Vn Hn hi: Th bnh ca ba chu, ngoi m ra cn c cch no khc khng ?.

  Bc s L lc u: Cu tr li ca bc vn l nh vy, m sm c th ct b khi u trc khi t bo ung th di cn nu khng... ng c s ch au n hn thi.

  Sau khi bn bc, hai v chng mi quyt nh khuyn ng c m, v ngi ph hp nht a ra li khuyn, d nhin l Vn Dch. Yu nghit an i ba m mt hi ri mi ngoi u li nhn v: Tiu Tiu, em ngh th no?.

  www.vuilen.com

  229

 • Tc Gi: Mo Li Ng Ngy Dch Gi: Trn Qunh Hng TRC M L SI

  T ny n gi Nhan Tiu khng ni g, y l chuyn ca nh h Vn, c khng nn xen vo. Nu c nh u ng h vic m, ng Vn khe ln th khng cn g bng, nhng nu tht bi, n lc c nh s i mt th no vi kt qu ng s y?

  Nhan Tiu nm cht tay yu nghit, chp mt ni: Em tin rng sc mnh con ngi s chin thng ng tri, chc chn ng tri s khng tn nhn n mc chia r gia nh mnh sm nh vy u. Bt lun anh quyt nh th no em u ng h anh. Nghe thy vy, tri tim yu nghit run ln, khng km c nm cht tay Nhan Tiu, t nhin nh n cu: Em khng th gip anh