Chuyện Đời Chưa Kể Hết

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chuyện Đời Chưa Kể Hết. Từ tháng Tư chuyện đời chưa kể hết, Mỗi một năm lại bộc phát vết thương, Bao chứng nhân vẫn lên tiếng hùng hồn, Đòi phạm nhân phải chuyển tâm, sám hối… (Trích “Chuyện Đời Chưa Kể Hết” của Nguyễn P. Thúy) Mời đồng bào xem một phần của tội ác CS từ tháng Tư Đen. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Chuyện Đời Chưa Kể Hết

 • T thng T chuyn i cha k ht,Mi mt nm li bc pht vt thng,Bao chng nhn vn ln ting hng hn,i phm nhn phi chuyn tm, sm hi

  (Trch Chuyn i Cha K Ht ca Nguyn P. Thy)

  Mi ng bo xem mt phn ca ti c CS t thng T en. Nhng ti c ny khng th no k ht.

  Phn I: Bao Gi Anh Tr Li?Phn II: Ngi T Khng C Ti !!!Phn III: Bin enPhn IV: Trm LunPhn V: Him Ha Ba VyPhn VI: Em B Vit Nam

 • Th: Nguyn P. ThyNhc: Reset ~Thank You Version~ (Okami)Hnh nh: CBS News Video and Internet sources

 • m tng m, nc mt ru gic ng,i qu tang thng lng nh c qun,c mng vy quanh, m nh, mun phin,Tay bt tc, m u, dm ting khc.

 • Chic thuyn nan, nht nhi bao sinh mng,

 • Bin mnh mng, sng bc rt v tnh,

 • Cung n,Dp vi,X nt con thuyn,Vc thm nut bng mnh v con nh.

 • T trch mnh khng cht tay m n,Mi ln nm, trong trng, c ti g,Con i uTing gi vang i,Con c s, c lnh mnh khng h?

 • Bn tay vy, nhn chm trong tuyt vng,Vi tht go: ng Hy rng i anh,Bi ngc dng, tranh th vi thi gian,Anh van ly T thn tha mng sng.

 • Em Em u...Con i, u l nh,Bin v tri, mt khi ti en thui,ui m qu qung, Lp chp, y x,Anh in di, tri tim kh kit qu.

 • Mt st na,Bn b m, thn nh,Dp dnh theo sng v, dt vo b,c nc tun, hi tnh, kip sng tha,Khng v con, na i ngi mt ht.

 • Anh on Tri cao sao khng c mt,L ti ,khng bt chng em i,Xung a ngc, em x ti lng tr,Vc du si, t tan thnh tro bi.

 • Bi v chng m thn anh chm ni,Qu hng v dn tc kh, lm than,

 • Mi th nh, n nc mikhc mang,Dit Cng Sn, raoan hn khut.

 • m tng m, nc mt ru gic ng,i qu tang thng lng nh c qun,c mng vy quanh, m nh, mun phin,Tay bt tc, m u, dm ting khc.

  Chic thuyn nan, nht nhi bao sinh mng,Bin mnh mng, sng bc rt v tnh,Cung n,Dp vi,X nt con thuyn,Vc thm nut bng mnh v con nh.T trch mnh khng cht tay m n,Mi ln nm, trong trng, c ti g,Con i uTing gi vang i,Con c s, c lnh mnh khng h?Bn tay vy, nhn chm trong tuyt vng,Vi tht go: ng Hy rng i anh,Bi ngc dng, tranh th vi thi gian,Anh van ly T thn tha mng sng.Em Em u...Con i, u l nh,Bin v tri, mt khi ti en thui,ui m qu qung, Lp chp, y x,Anh in di, tri tim kh kit qu.

  Mt st na,Bn b m, thn nh,Dp dnh theo sng v, dt vo b,c nc tun, hi tnh, kip sng tha,Khng v con, na i ngi mt ht.Anh on Tri cao sao khng c mt,L ti , khng bt chng em i,Xung a ngc, em x ti lng tr,Vc du si, t tan thnh tro bi.Bi v chng m thn anh chm ni,Qu hng v dn tc kh, lm than,Mi th nh, n nc mi khc mang,Dit Cng Sn, ra oan hn khut.

  Nguyn P. Thy, 08/30/2007

  ***************************