of 33/33
KHOO JING BEI ONG YING HONG ROSE CHEN SIEW KEE YAP JING XUAN YONG MEI YEH PENSYARAH: EN. BASKARAN A/L SUBRAMANIAM

Ciri-ciri Guru

  • View
    147

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S

Text of Ciri-ciri Guru

Slide 1

CIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIFKHOO JING BEIONG YING HONGROSE CHEN SIEW KEEYAP JING XUAN YONG MEI YEH PENSYARAH: EN. BASKARAN A/L SUBRAMANIAM

Pekerjaan yang penting & diperlukan oleh masyarakat. Memerlukan komitmen untuk menjaga, mendidik & memimpin kanak-kanak, mencapai kemajuan yang sepenuhnya & menyediakannya untuk menghadapi cabaran pada masa depan.Seorang guru perlu memiliki ciri-ciri efektif ini kerana mereka perlu berhadapan dengan para pelajar dan masyarakat. Oleh kerana itu, guru-guru perlu pendidikan tinggi dan latihan khas sebelum ditempatkan di sekolah.

PENGENALAN

Efektif = ada kesannya (pengaruhnya), berkesanGuru efektif ialah guru yang dapat : Menguruskan bilik darjah dengan berkesan.Membentuk suatu suasana agar murid terangsang dengan apa-apa yang dipelajari dan berusaha melakukan yang terbaik. Menggunakan masa P&P dengan efisien.GURU EFEKTIF

Ciri-ciri guru yang efektif di dalam bilik darjah dilihat dari 3 aspek iaitu :

Kualiti PeribadiKompetensi Pengajaran & PembelajaranPenghayatan & Amalan NilaiCIRI-CIRI GURU EFEKTIF

Kualiti peribadi = kualiti (mutu/kelebihan) yang ada pada seseorang individu.

Kualiti peribadi guru yang efektif merupakan suatu senarai yang panjang.

Kualiti ini membantu guru dalam melaksanakan tugas dengan dengan lebih baik di dalam bilik darjah.

KUALITI PERIBADI

Ada antara kualiti ini sememangnya sudah sedia ada dalam diri seseorang guru.

Ada pula guru yang perlu dilatih atau diingatkan tentang kualiti yang diperlukan supaya membantunya dalam pengurusan bilik darjah.

Mampu memotivasikan muridnya kerana keinginan beliau untuk mengajar dapat dirasakan oleh muridnya.

Murid berasa selamat dan menaruh kepercayaan terhadap guru yang menunjukkan keyakinan dan ketabahan.Guru yang bersemangat dan proaktif

Guru Yang Sensitif & Peka Terhadap Perbezaan Cara Belajar & Keperluan Muridnya

Mengubahsuai cara pengajarannya dengan ambil kira perbezaan yang wujud dalam bilik darjah.

Boleh mewujudkan peluang pembelajaran untuk semua murid.

Murid akan terdorong untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran APABILA keperluan mereka diberi perhatian.

8

Guru Yang Bersikap Peramah, Mesra & Berusaha Mengenali MuridnyaContohnya :

Apabila guru memanggil murid dengan namanya.

Murid merasakan dirinya penting dan dikenali oleh guru.

Situasi itu, secara tidak langsung dapat menjalinkan hubungan antara guru & murid.

MesraPeramahPenyayangKreatifYakinTenangSistematik

AdilBersemangatFleksibelEmpatiMotivasiTidak mudah putus asaCiri-Ciri Guru Efektif

Ciri-Ciri Guru Kurang EfektifCepat marahTidak yakinTegarTiada daya usahaautokratik

Bolehkah anda fikirkan ciri-ciri guru efektif yang lain ?

Apakah implikasi kepada pengurusan bilik darjah jika guru memiliki ciri-ciri guru yang kurang efektif ?

Kompetensi/kecekapan P&P merangkumi pengetahuan dan kemahiran guru dalam mendidik murid.

Antara jenis pengetahuan termasuklah : pengetahuan am, pengetahuan ikhtisas sebagai guru & pengetahuan tentang KBSR.

Antara jenis kemahiran termasuklah : kemahiran pedagogi & penggunaan TMK dalam pendidikanKOMPETENSI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Sebelum seseorang guru mula melaksanakan pengajaran, mereka perlu memahami : Objektif-objektif, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan kaedah penilaian dalam kurikulum tersebut.Perlu sentiasa berusaha mempelajari perkara-perkara baharu misalnya : Membaca, menghadiri seminar atau bengkel berkaitan subjek yang diajar, agar pengajarannya kekal relevan.

Guru perlu memahami konsep, prinsip & struktur subjek yang diajar dengan mendalam. Guru yang memahami isi kandungan subjeknya dengan baik, mampu memberikan pelbagai contoh & mengaitkan dengan kehidupan harian. Pengetahuan itu membolehkan guru menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan sesuai untuk murid.

Guru yang berpengetahuan tentang subjeknya akan mengetahui topik mana sukar dan memerlukan masa lebih serta perlu dijelaskan menggunakan dengan contoh & ilustrasi.

Membantu guru menyampaikan topik dalam bentuk yang jelas mengikut penyusunan idea yang sistematik dan kadar yang sesuai difahami oleh murid.

Cth : ilustrasi & alat bantu mengajarMembantu menjelaskan sesuatu idea dengan tepat & memudahkan murid terima sesuatu konsep yang diajar.

Kemahiran memilih strategi dan kaedah, memberikan peluang guru mempelbagaikan penyampaian bersesuaian dengan : Keperluan murid Tahap pencapaian murid Perbezaan di kalangan murid

Guru efektif mengambil kira gaya pembelajaran yang berbeza dalam kalangan muridnya.

Murid mempunyai tempoh penumpuan yang pendek.

Keupayaan mewujudkan pelbagai rangsangan dapat memberi peluang murid menggunakan pelbagai deria:

Misalnya : Penglihatan Pendengaran Kinestetik Menimbulkan minat Mengekalkan perhatian

Guru perlu mahir menggunakan teknik penyoalan.

Soalan yang tepat, ringkas & berfokus dapat mencungkil idea serta memperkembangkan daya pemikiran murid.

Membantu guru untuk mengetahui tahap pengetahuan sedia ada dan sama ada murid telah memahami satu-satu konsep.

Kemahiran penilaian membantu guru mengetahui jika hasil pembelajaran telah dicapai.

Boleh menggunakan bentuk penilaian formal/tidak formal untuk penilaian yang berterusan.

Keputusan membantu guru, dalam perancangan untuk pengajaran berikutnya.

Membantu guru mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan dan murid yang boleh diberikan aktiviti pengayaan.

Guru perlu mengamalkan sikap peka tentang semua tingkah laku murid di dalam kelas.

Cth : semasa menerangkan atau menulis sesuatu pada papan putih, guru akan sentiasa memerhati murid dan tidak membelakangkan mereka.

Guru perlu mempunyai kemahiran melakukan lebih daripada satu perkara pada masa yang sama.

Cth : jika ada murid bercakap semasa guru menerangkan sesuatu, guru boleh menghampiri dan berdiri di tepi meja & meneruskan penerangan tanpa mengganggu proses pembelajaran.

Kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar & transisi dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain berlangsung tanpa gangguan.

Cth : jika ada salah laku kecil semasa guru mengajar, guru boleh berhenti sejenak, menegur dan kemudian meneruskan pengajaran.

Guru boleh menggunakan kemahiran pedagogi untuk menerapkan nilai-nilai.

Cth : Apabila guru menggunakan teknik perbincangan, maka murid secara tidak langsung akan : Bekerjasama Belajar mendengar Menerima pandangan orang lain

Guru boleh merangka aktiviti yang memberi peluang murid untuk membina pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengetahuan sedia ada.

Peranan guru hanya sebagai fasilitator.

Profesion keguruan tertakluk kepada Kod Etika Keguruan.

Kod ini disediakan dalam bentuk ikrar & bertujuan meningkatkan mutu profesion keguruan.

Menyatakan nilai & tingkah laku yang diterima.

Sebagai profesional, guru perlu patuh kepada peraturan yang ditetapkan untuk mereka iaitu Kod Etika Profesion Keguruan.

PENGHAYATAN DAN AMALAN NILAI

Prinsip Kod Etika KeguruanTanggungjawab terhadap murid.Tanggungjawab terhadap ibu bapa.Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan

Falsafah Pendidikan Guru merupakan panduan kepada guru-guru tentang ciri-ciri kualiti yang ingin dibentuk.Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.Falsafah Pendidikan Guru

FPG mentafsirkan guru sebagai egen perubahan untuk mendidik & menghasilkan generasi akan datang.

Generasi yang bertanggungjawab merealisasikan tujuan dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Wawasan 2020. Cth: Guru perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, terutamanya dalam Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Agar dapat bergerak seiring dengan perubahan dalam pengajaran di dalam kelas.

FPG juga menekankan guru bertanggungjawab dan berkewajipan dalam melaksanakan tugas mereka.

Sebagai guru yang progresif & saintifik, guru harus memajukan & memperkayakan diri dengan menambah ilmu. (pembacaan, hadiri kursus, lanjut pelajaran) Dengan itu, guru akan sentiasa menyedari perkembangan baharu & dapat memainkan peranan sebagai seorang yang inovatif.

Guru juga tertakluk kepada amalan nilai :Penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, bersedia menolong pada setiap masa & patuh etika profesion keguruan.

Guru yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai seperti yang dituntut oleh profesion keguruan, MENJADI Role model kepada murid, sekolah dan masyarakat di tempat mereka berkhidmat.

Sekian, Terima Kasih