[Ck]đặc điểm chung về hình thái răng

  • View
    1.956

  • Download
    16

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. c im chung v hnh thi cung rngCc qui lut v hnh dng v kch thc thn rng:* Qui lut 1:

2. * Qui lut 2: 3. Qui lut 3: 4. * Qui lut 4: 5. * Qui lut 5: 6. C rng: _ ng c rng _ Vng c rng 7. Chn rng:Hc ty:_ Bung ty_ ng tyim li ti a-Tip im-ng vng ln nht 8. Hnh dng cung rng nhn t pha nhai: 9. ng cong Spee 10. ng cong Wilson 11. Mt cuMonson Mtphng nhai 12. T th trc rng: ngha ca nghing thn rngCungrngtrn 13. Cungrngdi 14. H thng mi m liKhongtrungha 15. Cung rng bo v h thng mi m li 16. Khoan rng ci 17. c im mt nhai rng sau, t th lng miHnh th chung ca cc rng trn cung rng 18. S sp xp cc mi rng sauTipxcnhai 19. S phn chia ni phn v ngoi phn 20. NI PHN V NGOI PHN CHC NNG 21. Bn nhai 22. Mi chu v mi hng dn 23. Cc mc mt nhaing nhai ngoi 24. ng nhai trong 25. ng trng gia 26. Quan h gia cc mc mt nhai trongt th lng mi 27. T th lng miTng quan theo chiu ngoi trongTng quan theo chiu gn xaTng quan theo chiu ng 28. c im s n khp gia cc rng ca hai hmtrong t th lng mi- Mt rng tip xc vi hai rng hm i din(2 ngoi l)- hm di, mt rng nm pha gn hn vtrong hn so vi rng cng tn hm trn- Mi rng di trong t th lng mi tip xcvi hai rng trn- Cc mi chu tip xc c ni phn v ngoiphn- Cc mi hng dn ch tip xc ni phn 29. cimchcnngcarngtrctrongt thlngmi 30. Nhng yu t t bo v ca b rngS sp xp cc rng trn cung rngTnh lin tc v hnh th cung rng 31. Tnh lin tc ca ng ni men x mng 32. Vng k rng 33. Hnh thi rng v s bo v ca rng i vi mnha chu Hnh dnh mt ngoi v mt trong ca thn rng 34. Cc mt bn ca thn rng 35. Tc ng hip ng ca s sp xp cc rng