Cleanroom namjetaj21

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Cleanroom namjetaj21

 • Za ist i ugodan zrak Broj 21 studeni 2011. ISSN 1334-8736

  21

  NOVI PROIZVODI

  r Cleanroom namjetaj

  r Bazenska klima komoraProkPOOL

  r Krovni ventilatori

  AKTUALNO

  r Ventilacija u garaama

  SAJMOVI

  r MEDICA, Dsseldorf

 • 2 | klimaopremainfo | studeni 2011.

  Sadraj

  2 Uvodnik

  3 Zanimljivosti

  4 TP: Cleanroom namjetaj

  6 SUSTAV ZATITE OD POARA U GARAAMA: Ventilacija u garaama

  9 NOVI PROIZVODI: ProokPOOL... kompaktna bazenska klima komora

  10 PREDSTAVLJAMO: Gradska ljekarna Zagreb

  12 KOMERCIJALNI PROGRAM: Nova generacija krovnih ventilatora, tipovi DVA i DHA

  13 MEDICA 2011.: Izlaganje na MEDICI, Dsseldorf, 16.-19.11.2011.

  14 PUTOPIS: Bern, vicarska

  15 VIJESTI: Novosti

  16 Reference

  Impressum

  KLIMAOPREMA INFOasopis za promicanje novih tehnologija,materijala i proizvoda na podruju klimatizacije,ventilacije i istih prostora.

  Izdava:Klimaoprema d.d. Samobor, HrvatskaGradna 78ATel.: +385 1 33 62 513Fax: +385 1 33 62 905info@klimaoprema.hrwww.klimaoprema.hr

  Urednica: Helena Hrastnik

  Oblikovanje i grafika priprema:Alegra d.o.o.

  Tisak:Tiskara Zelina d.d.Naklada: 1200 primjeraka

  RIJE UREDNICE

  Dobrodoli na stranice novog broja naegasopisa. Sigurna sam da vrijeme provedenomeu stranicama ovog asopisa nee bitimanje vrijedno od onoga provedenog u raz-govoru s ljudima s kojima vrijeme naprostoproleti, a to Vam sve donosimo

  Kako bismo zadovoljili potrebe trita i eljenaih partnera, Klimaoprema-Cleanroom Tech-nology razvila je i poela s proizvodnjomCleanroom namjetaja za iste prostore. Svakikvadratni metar u Cleanroom zoni predstavljavisok troak, zbog ega standardan namjetajesto nije optimalno rjeenje. Projektiramo i iz-raujemo namjetaj specifinih i posebnih di-menzija, prema zahtjevima prostora ipotrebama kupaca, ime smo upotpunili nauponudu po sistemu klju u ruke.

  Donosimo struan tekst o projektiranju su-stava ventilacije u garaama. Garae kao diograevine moraju osigurati komfornost ljudi usvakodnevnom koritenju kao i sigurnost ljudi usluaju poara te je potrebno odrediti nainprorauna normalne ventilacije i kontrole dimau sluaju poara.

  Na partner, tvrtka Proklima d.o.o. razvilaje kompaktnu bazensku klima komoru Prok-POOL, klima ureaj s dvostrukim rekuperato-

  rom energije, zatienim od korozije i sa kom-presorskim rashladnim krugom, idealno je rje-enje za kue i manje hotelske bazene.

  Pored ve postojeih modela krovnih venti-latora, u ponudi je nekoliko novih modela kojeodlikuje moderan dizajn i visoka uinkovitost.

  Klimaoprema-Cleanroom Technology je kaoizlaga sudjelovala na sajmu MEDICA u Ds-seldorfu, najveem europskom sajmu iz po-druja medicinske i farmaceutske tehnologije.

  Bili smo u glavnom gradu vicarske, gradumedvjeda - Bernu, u ivotopisnom putopisudonosimo dojmove s putovanja.

  Ugovorili smo isporuku opreme za sustavventilacije i klimatizacije u Zagrebake blizance,poslovnu zgradu Sky Office te smo zavriliposao u Gruziji, gdje je, u glavnom Gruzijskomgradu Tbilisiju niknula tvornica za proizvodnjuantibiotika.

  Sigurna sam da ete u bogatom sadrajuovoga broja nai temu uz koju ete se opustiti,temu koja e Vas moda inspirirati, koja eosvjeiti neke ideje i stvoriti nove ciljeve.

  Dragi partneri, elimo Vam ugodne nadola-zee blagdane, da ih provedete s obitelji i pri-jateljima, za zajednikim stolom, u toplom iveselom okruenju.

  Potovani itatelji,

  Helena Hrastnik, mag. oec.

 • klimaopremainfo | studeni 2011. | 3

  ZANIMLJIVOSTI

  JESTE LI ZNALI DA...

  Prva solarnaelektrana kojaradi nou

  panjolska tvrtka Torresol Energy sagradilaje, u panjolskoj Andaluziji, pokraj Seville, elek-tranu Gemasolar, prvu solarnu elektranu kojaproizvodi elektrinu energiju i po noi.

  Solarna elektrana snage 19,9 MW, ima sredi-nji toranj visok 140 metara koji prikuplja sun-evu energiju pomou 2.650 heliostata ili zrcalarasporeenih oko tornja koja fokusiraju sunevuenergiju na sredinji toranj. Energija se pohra-

  njuje u dva rezervoara rastopljene soli koja u-vaju toplinsku energiju generiranu tijekom dana.Prikupljena suneva energija slui za zagrijavanjevode do pare koja pokree elektrini generator.

  Jedinstven sustav skladitenja topline djelujekao divovska toplinska baterija. Akumulirana to-plina tijekom cijelog dana pohranjuje se u spre-mita s otopljenom soli iji je sastavni elementnatrij - metal velike energetske gustoe koja,

  kada nema sunevog zraenja, omoguava oslo-baanje topline za proizvodnju pare tijekom 15sati. Zahvaljujui sustavu pohranjivanja topline,Gemasolar moe raditi najmanje 270 danagodinje to je tri puta vie od slinih postroje-nja i proizvodi 110 GWh godinje to je do-voljno da se zadovolje energetske potrebegotovo 25.000 kuanstava, a time e se emisijaCO smanjiti za 30.000 tona.

  beskonani izvor energije lei ispod valovaoceana. Ocean ima golemi energetski potencijal,ukupna energija valova koji udaraju u svjetskuobalu je procijenjena na 2-3 milijuna MW to jegolem neiskoriten potencijal.

  zrak u zatvorenim prostorima sadri znatno veekoncentracije radioaktivnog radona koji prirodnoizlazi iz zemlje i oslobaa se iz zidova zgrada teulazi u prostorije gdje se akumulira, esto i iznaddoputenih granica.

  uslijed punjenja cjevovoda ponekad se dogaa dazrak u vodi ostane zarobljen u obliku sitnih mje-huria. Kada se voda isputa iz slavine, sitni mje-hurii ine vodu bijelom. Oslobaanjemmjehuria, kroz nekoliko trenutaka, voda postajebistra. Dakle, bjelina vode koju vidimo nije odklora nego od zraka otopljenog u vodi.

  samo 10% svih prehlada uzrokovano je vanjskimzrakom, dok je 90% uhvaeno u zatvorenomprostoru.

  HUMOR

  Razmjena uenikaU Australiji skae klokanica i svakih stotinjakmetara se zaustavi. No, umjesto klokania iznjezinog tobolca viri pingvini, vrti mu se i zlomu je.Za to vrijeme na Antarktiku u grupi pingvinasjedi jedan klokani, zabrinuto gleda okolo, kiei mumlja:- Eh, te glupe razmjene uenika!

  Upoznavanje gradaDoe Amerikanac u Zagreb, sjedne u taksi damalo pogleda grad. Vozi se tako kraj Ciboninogtornja pa pita taksistu:- to vam je ovo?- To je poslovna zgrada, a kraj nje je sportskadvorana.- Kod nas u Americi takvu zgradu naprave zasedam dana.Voze se dalje, prolaze kraj Velesajma kad opetpita majstor :- to je ovo ovdje?- To je sajam na kojem izlau tvrtke iz cijelogsvijeta.

  - Kod nas u Americi takav sajam naprave zamanje od tjedan dana.Taksist polako ludi... Prolaze oni kraj katedrale,kad pita Amerikanac:- A to je ova lijepa graevina?- Nemam pojma. Toga jutros nije bilo!

  U parkuDok se mali Marko igra u parku mama sjedi naklupi i ita novine. Odjednom Marko dojuri domame:- Mama, mama, jel jagoda ima noge?- Jao sine, opet si pojeo bubamaru!

  Tvrtka Torresol Energy uspjela je rijeiti problem pretvaranja sunevih zraka uelektrinu energiju ak i kada Sunce ne sja

 • 4 | klimaopremainfo | studeni 2011.

  Cleanroom namjetaj se koristi u raznim industri-jama gdje je nuno sprijeiti kontaminaciju te irenjebakterija, virusa i drugih neistoa. Koristi se u farma-ceutskoj i medicinskoj industriji, kao i u elektronici, in-enjerstvu, automobilskoj industriji, optikoj,prehrambenoj i drugim industrijama.

  Cleanroom namjetaj je izraen od nehrajueg e-lika, a ine ga okomiti drai i perforirane ili izraeneiz drugog materijala, radne povrine. Namjetajem sejednostavno rukuje, lako se odrava te je pogodan zasve vrste istih prostora.

  CLEANROOM STOLOVI I LADIARICleanroom stolovi i cleanroom ladiari su izraeni iznehrajueg elika tj. bruenog ili poliranog inoxa. Do-stupni su razni materijali radnih ploha; perforiraneploe, Kerrock, staklo, mramor, inox ili drugi metal.Ispune bonih stranica i radnih ploha izvedene su izstiropora ili kamene vune.

  Stolovi i ladiari su dostupni u raznim dimenzijama,ovisno o veliini prostora i zahtjevima kupaca.

  Dizajnirani za siguran rad s kemikalijama i prijeno-snim laboratorijskim instrumentima, koriste se u raz-

  liitim vrstama laboratorija, u kemijskoj proizvodnji, ukolama, u medicinskoj industriji, elektronici, u pre-hrambenoj i drugim industrijama.

  Dostupni su razni modeli stolova; kutni stolovi, duplistolovi, konferencijski stolovi, fiksni ili mobilni stolovi,kao i ladiara; s ladicama, s vratima, s ladicama i vratima,s policama, na klju, za ispod stola, fiksni ili mobilni la-diari i drugi tipovi.

  CLEANROOM ORMARI I POLICECleanroom ormari i cleanroom police su izraeni iznehrajueg elika tj. bruenog ili poliranog inoxa.Ispune bonih stranica i ploha izvedene su iz stiroporaili kamene vune. Povrine se jednostavno iste, dezin-ficiraju i odravaju.

  Ormari i police dostupni su u raznim dimenzijama,ovisno o veliini prostora i zahtjevima kupaca.

  iani stalci i police osiguravaju troko-vno uinkovitu i efikasnu pohranu ma-terijala za proizvodnju te su prikladniza sva postrojenja unutar medicin-skog i laboratorijskog sektora, pre-hrambene i drugih industrija.

  Prostor u Cleanroom zoni je vrlo zahtjevan, svaki kvadratni metar predstavljavisok troak zbog ega standardan namjetaj esto nije optimalno rjeenje.Projektiramo i izraujemo cleanroom namjetaj specifinih i posebnihdimenzija, prema zahtjevima prostora i potrebama kupaca

  Cleanroom namjetajInox namjetaj

  Helena Hrastnik, mag. oec.

  NOVI PROIZVODI

 • Dostupni su razni modeli ormara; s ladicama, s vra-tima, s ladicama i vratima, s policama, na klju, fiksni ilimobilni ormari, s viseim ili kliznim vratima, kao i po-lica; samostojee, zidne ili mobilne police.

  CLEANROOM SUDOPERICleanroom sudoperi su izraeni iz nehrajueg elikatj. bruenog ili poliranog inoxa. Ispune bonih stranicai ploha izvedene su iz stiropora ili kamene vune. Po-vrine se jednostavno iste, dezinficiraju i odravaju.

  Sudoperi su dostupni u raznim dimenzijama, ovisnoo veliini prostora i zahtjevi