Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? ?· Planowanie eksperymentów pisanie projektów Każdy wątek…

Embed Size (px)

Text of Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? ?· Planowanie eksperymentów pisanie projektów Każdy...

Co naukowiec wiedzie i

robi powinien?

Izabela Mynarczuk-Biay

http://www.census.gov/pubinfo/www/multimedia/img/reading-hi.jpg

Podstawowe obszary dziaania

ledzenie

literatury i

znajdowanie

oryginalnych

pomysw

w ramach

tematw

wasnych

Planowanie

eksperymen-

tw

pisanie

projektw

Staranne

przeprowa-

dzenie

zaoonych

zada

odpowied-

nie grupy

kontrolne

Wnioski i

obserwacje

Interpretacja

wynikw

dyskusja w

zespole

badawczym

Formy

upowszechniania

wynikw

Prezen-

tacja na

konferencj

i

Publika

cja

Wsplnie z

opiekunem

Weryfikacja

przez

recenzentw

Ein mal ist

kein mal

Weryfikacja

wyniku/

obserwacji

w grupie

Weryfikacj

a na

szerszym

forum

Weryfik

acja na

najszer

szym

forum

ledzenie literatury

Literatura globalna Bazy danych: PubMed

Google

ledzenie zgosze

patentowych

Wski zakres: Wpisywanie sowa np.

proteasom raz w tyg. do

przegldarki

ledzenie bada jednego-

dwch zespow (B. Tomkinson

TPPII)

Warto ju na tym etapie napisa prac przegldow do jednego z czasopism polskich lub zagranicznych Postpy Biologii Komrki krtkie 5-10 stron doniesienia bdce

przedstawieniem aktualnych tematw max 5 ostatnich lat

Sowa kluczowe Tumor, cancer, neoplasia,

malignancy

Proteasome, kinase,

Apoptosis

Cell cycle

Zestawienia sw: Odpowiednia kombinacja

Fragment sowa

ledzenie literatury

Fora dla naukowcw

Protocols on line

Foldery firmowe

Charakterystyka

szlaku, procesu

Charakterystyka

metody

Protokoy i dane

techniczne

Dane na stronach

polskojzycznych, np.

wikipedia

Podrczniki

Co to jest IF? Impact factor

Wspczynnik cytowa

In wyszy tym lepiej, s pisma wiodce z danej

dziedziny

Foldery firmowe

znajdowanie oryginalnych pomysw

Oryginalnych nie znaczy oderwanych od

rzeczywistoci

Inspiracj prawie zawsze s ju napisane

publikacje i/lub doniesienia zjazdowe

Pomysem jest n.p. inne ujcie tego samego tematu

Pomysy rodz si gdy otrzymujemy zaskakujcy,

niezgodny z hipotez wynik exp.

Pomysy rodz si w dyskusji z kolegami czy to

modszymi czy to starszymi

Planowanie eksperymentw

pisanie projektw

Kady wtek badawczy musi mie swj plan

Krtkofalowy Dugofalowy

Metodyka pracy Stosowanie znanych metod Szukanie metod w literaturze Dyskutowanie metod na

forach dla naukowcw

Zamwienia: materiay i rodki trwae Szukanie firm i

dystrybutorw Zbieranie ofert cenowych System workflow

Projekty Napisanie projektu

zamierzonych bada nadaje projektowi ramy czasowe i punkty do zrealizowania

Mini-granty studenckie

Dobry sposb na

gospodarowanie wasnym

budetem

Dla doktorantw granty promotorskie

Projekty s recenzowane weryfikacja przez osob niezalen

Uwagi recenzentw s bezcenne

Staranne przeprowadzenie zaoonych zada

odpowiednie grupy kontrolne

Kady eksperyment musi mie swj protok Umoliwiajcy odtworzenie

warunkw exp

Wszelkie odstpstwa notowane

Staranne prowadzenie dziennika laboratoryjnego

Odpowiedni czas Zapewni czas wolny na exp,

zapewni jedzenie i odpoczynek

Grupy kontrolne poz. i neg

Powtrzenia exp

Grupy kontrolne

Read out system na podstawie gr. poz i neg kady moe zinterpretowa wynik

Najlepiej jeli s dwie grupy kontrolne

Wnioski i obserwacje interpretacja wynikw

dyskusja w zespole badawczym

Najczciej wynik jest

odmienny od naszych

zaoe

Najgorzej, jeli tak

naprawd nie wiadomo

co wyszo

Metoda nie dziaa

Za kadym razem

wychodzi inny wynik

Dyskusja w zespole:

Inni mog mie podobny

problem

Widz nasz wynik

inaczej

Mog co doda od

siebie np. dorobi cykl

komr

kowy

Formy upowszechniania wynikw

Aktywny udzia w konferencji Weryfikacja na szerszym

forum

Konieczno zebrania i usystematyzowania wynikw

Konieczno zapoznania si z literatur

Konieczno przedstawienia wynikw w sposb czytelny i zrozumiay

Dyskusja z innymi, wymiana intelektualna

w

Publikacja

-systematyczne przedstawienie wynikw

-dobre ryciny wraz z ich opisami

-materiay i metody oraz wyniki s najatwiejsze do napisania

-wstp i literatura

-dyskusja jest trudna

PUBLIKACJA

Z tego jestemy

rozliczani - wszyscy

Mona mie jedn b.

dobr lub kilka

mniejszych

Naley zaczyna

maymi kroczkami, np.

od przegldwki

PRACE ORYGINALNE: Streszczenie

Wstp

Materiay i metody

Wyniki

Ryciny

Dyskusja

Tekst ma by niezwykle

zwizy i konkretny

Jak napisa publikacj

Zacz od rycin (max 8) one bd porzdkowa

kolejno opisywania wynikw

Ryciny naley starannie opisa aby osoba

postronna wiedziaa co przedstawiaj i dlaczego

Materiay i metody moe pisa kady i zawsze

Wyniki koresponduj z rycinami

Wstp jest mini przegldwk

W dyskusji bronimy naszej hipotezy i przedstawiamy

dowody j potwierdzajce

Zesp, zesp, jeszcze raz

zesp

KADY SUKCES MA WIELU OJCW

Wsplnie moemy wicej

Wsplnie jestemy bardziej krytyczni

Lepiej mie 2 publikacje ze wspautorami ni jedn samemu

Lojalno w zespole

Podzieli si pisaniem

publikacji

Znajdowanie pomysw

Planowanie exp

Przeprowa

dzenie exp

Wnioski i obserwacje

Prezentacje i publikacje

Czytanie

literatury