Co warto wiedzieć o wytrzymałości muru i jego elementó ?· Co warto wiedzieć o wytrzymałości…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Co warto wiedzie o wytrzymaoci muru i jego elementw?

Wytrzymao jest jedn z podstawowych waciwoci uytkowych materiaw ciennych,

deklarowanych przez producentw. Ten parametr ma take znaczenie przy okrelaniu wytrzymaoci

muru, ktra bezporednio wpywa na bezpieczestwo konstrukcji.

Wytrzymao elementw murowych rozumiana jest najczciej jako wytrzymao na ciskanie, ktra

oznacza zdolno do przeniesienia si ciskajcych. Jest to stosunek siy ktr mog przenie bloki

do powierzchni jej oddziaywania, wyraana w MPa (N/mm2). Od klasy wytrzymaoci zaley zakres

zastosowania materiaw budowlanych.

Jak okreli wytrzymao muru?

Wedug normy PN-EN 1996-1-1 do okrelania wytrzymaoci muru konieczne jest dostarczenie

podstawowych informacji od producenta m.in. wskazanie grupy oraz kategorii elementw murowych.

Grupa elementw murowych odnosi si do udziau dre wystpujcych w elemencie. Norma PN-EN

1996-1-1 rozrnia dwie grupy dla bloczkw wapienno-piaskowych 1 oraz 2. Kategoria elementw

murowych zwizana jest ze sposobem nadzoru nad produkcj wyrniamy kategori I (udzia

niezalenej jednostki w nadzorze nad zakadow kontrol produkcji) oraz kategori II. Elementy murowe

nalece do kategorii I i grupy 1 charakteryzuje najwysza jako, ktra zapewnia powtarzalno cech

wytrzymaociowych i mechanicznych wyjania Wojciech Rogala, ekspert Stowarzyszenia Biae

murowanie.

Wytrzymao na ciskanie zaley take od rodzaju materiaw ciennych, zastosowanej zaprawy (rodzaj

i sposb przygotowania) oraz klasy wykonanych robt standardowo przyjmuje si klas A

(wykwalifikowana ekipa pod nadzorem inspektora).

Jak rodzaj materiau wpywa na wytrzymao muru?

Wytrzymao na ciskanie wpywa na nono muru, ale decydujcy wpyw ma rodzaj elementw

murowych.

Mimo zastosowania elementw murowych o tej samej klasie wytrzymaoci, nono muru moe rni

si nawet dwukrotnie. Dla bezpieczestwa konstrukcji istotna jest nono muru, dlatego przy wyborze

materiau nie naley sugerowa si jedynie wytrzymaoci elementw murowych, ale take ich rodzajem.

Najkorzystniejsze wspczynniki bezpieczestwa przyjmuje si dla betonu komrkowego. Pomimo niskiej

wytrzymaoci elementw murowych z betonu komrkowego, nono muru jest wysoka twierdzi

Wojciech Rogala, ekspert Stowarzyszenia Biae murowanie.

Dlaczego warto inwestowa w materiay cienne o wysokiej wytrzymaoci?

Bezpieczestwo konstrukcji jest podstawowym wymogiem stawianym budynkom. Stosowanie elementw

murowych kategorii 1 i grupy I z betonu komrkowego i silikatw jest gwarancj znacznie korzystniejszych

parametrw.

Rodzaj zastosowanych materiaw ma bardzo duy wpyw na bezpieczestwo konstrukcji. Naley

jednak pamita, e nie mniej istotny jest: wybr technologii wnoszenia budynku (np. murowa,

szkieletowa), staranny i przygotowany zgodnie z normami projekt oraz prawidowe wykonawstwo

podsumowuje Joanna Nowaczyk, ekspertka Stowarzyszenia Biae murowanie.

Artyku powsta na podstawie materiaw i informacji przekazanych przez Ekspertw Stowarzyszenia

Biae murowanie. Opracowanie tekstu: Alicja Piekarz, Omega Communication.

Informacje o Stowarzyszeniu Producentw Biaych Materiaw ciennych Biae Murowanie

Stowarzyszenie Producentw Biaych Materiaw ciennych Biae murowanie jest organizacj zrzeszajc producentw wyrobw wapienno-piaskowych, czyli silikatw i betonu komrkowego. Nale do niego przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownikw omiu firm produkujcych silikaty i beton komrkowy oraz same przedsibiorstwa Xella Polska Sp. z o.o., Grupa SILIKATY Sp. z o.o., P.P.H. "Silikaty- Biaystok" Sp. z o.o.; Przedsibiorstwo Produkcji Materiaw Budowlanych Niemce S.A., "PREFABET - Osawa Dbrowa" Spka Akcyjna, Przedsibiorstwo Obsugi Budownictwa EFEKT, Silikaty - Szlachta S.C., Zakad Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wsplnicy Sp.J. - jako czonkowie wspierajcy. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz pogbianie wiedzy dotyczcej zastosowania wyrobw silikatowych i z betonu komrkowego w budownictwie oraz ich wpywu na rodowisko naturalne. Wicej informacji na www.bialemurowanie.pl

http://www.bialemurowanie.pl/