codul de deontologie al functionarului public – specialist in

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

CODUL DE DEONTOLOGIE AL FUNCTIONARULUI PUBLIC SPECIALIST IN OPCUPAREA FORTEI DE MUNCA

ROMANIAAGENTIA JUDETEANA PENTRU

OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ILFOV

Str. Ruginoasa, nr.4, sector 4, Bucuresti,

Tel. /Fax: (021) 332 37 08, 330.20.14

Site: www.ilfov.anofm.ro E-mail : ilfov@ajofm.anofm.roOperator de date cu caracter personal 582

CODUL DE DEONTOLOGIE AL FUNCTIONARULUI PUBLIC

SPECIALIST IN OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN CADRUL AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ILFOV

Motto: A-ti respecta profesia inseamna

a te respecta pe tine insuti,

respectandu-i pe ceilalti.- 2010 -

nedeterminat a unei functii publice, in vederea realizarii scopului existential al A.J.O.F.M. Ilfov si implicit al A.N.O.F.M. in conformitate cu statutul si anume protectia persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov, ca unitate cu personalitate juridica, serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judetului Ilfov, aflat in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, asigura potrivit legii: Implementarea: masurilor de prevenire a somajului a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca

Protectia sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munc

Organizarea si realizarea activitatii de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.

Pentru realizarea obiectivelor sale A.J.O.F.M. Ilfov indeplineste in principal, urmatoarele atributii:

asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin furnizori de servicii actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal subventioneaza locurile de munca nou creatre pentru diverse categorii defavorizate (grupuri tinta) sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic afectata aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora

aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar

elaboreaza si implementeaza proiecte finantate din fondurile structurale europeneDOMENIUL DE APLICARE AL CODULUI DEONTOLOGIC Codul de Deontologie al functionarului public specialist in ocuparea fortei de munca cuprinde normele de conduita morala si profesionala care contribuie la consolidarea unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului A.J.O.F.M. Ilfov si implicit A.N.O.F.M., obligatorii in legatura cu exercitiul drepturilor si indatoririlor functionarului public - specialist in ocuparea fortei de munca. Rolul Codului deontologic este acela de a formula standarde ale conduitei functionarului public specialist in ocuparea fortei de munca, pentru ca aceasta sa fie conforma cu onoarea si demnitatea profesiei sale.

Deontologia specialistului in ocuparea fortei de munca este manunchiul de reguli si uzante care dau expresia cea mai completa si exacta a ceea ce trebuie, dar si a ceea ce nu trebuie facut in relatiile dintre ei, precum si in relatiile dintre acestia si subiectii de drept beneficiarii de servicii privind ocuparea fortei de munca in relatiile cu autoritatile si cu alte institutii, care prin natura activitatii lor au relatii cu publicul si se interfereaza cu activitatea specifica. De asemenea, prin deontologia specialistului in ocuparea fortei de munca se apara valorile sociale pe care se intemeiaza activitatea A.J.O.F.M. Ilfov implicit a A.N.O.F.M.

Prevederile prezentului cod, atat cele morale cat si aspectele tehnice, precum si comportarea fata de colegi, sunt obligatorii pentru functionarii publici din evidenta A.J.O.F.M. Ilfov .

Normele deontologiei specialistului in ocuparea fortei de munca protejeaza valorile sociale, prin a caror stiinta de armonizare contribuie substantial la binele social si la intarirea functiei statului, aceea de garant al legalitatii. Specialistul in ocuparea fortei de munca, indiferent de gradul ierarhic este in serviciul clientilor sai, in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, a normelor si procedurilor aferente. Prezentul Cod se poate aplica tuturor specialistilor in ocuparea fortei de munca. Pentru obiectivul acestui cod, termenul de functionar public - specialist in ocuparea fortei de munca inseamna orice persoana in serviciul A.J.O.F.M. Ilfov. Din momentul intrarii in vigoare a acestui cod, conducerea A.J.O.F.M. Ilfov are datoria de a informa personalul asupra dispozitiilor acestuia. Acest cod va face parte din conditiile de munca ale personalului din momentul in care acesta a certificat ca a luat la cunostinta de existenta lui. Fiecare functionar public - specialist in ocuparea fortei de munca este dator sa ia toate masurile necesare pentru a fi in conformitate cu dispozitiile acestui cod.

Finalitatea acestui cod consta in precizarea regulilor privind integritatea si conduita pe care functionarul public - specialist in ocuparea fortei de munca din cadrul A.J.O.F.M. Ilfov trebuie sa-l respecte, in a-l ajuta sa respecte aceste norme si de a informa publicul asupra conduitei la care acesta este indreptatit sa se astepte din partea functionarului.

Respectarea standardelor de conduita cuprinse in Codul deontologic este evaluata de catre organele competente potrivit legii. Incalcarea normelor de conduita conduce la angajarea, potrivit legii, a raspunderii disciplinare a functionarului public - specialist in ocuparea fortei de munca din cadrul A.J.O.F.M. IlfovPRINCIPII GENERALE PRIVIND DEONTOLOGIA SPECIALISTULUI IN OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Deontologia specialistului in ocuparea fortei de munca din cadrul A.J.O.F.M. Ilfov se manifesta prin recunoasterea si respectarea in intreaga activitate a urmatoarelor principii :

Suprematia Constitutiei si a legii Prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal Principiul echidistantei si impartialitatii fata de solicitantii (beneficiarii) serviciilor privind ocuparea fortei de munca Principiul adevarului, echitatii si bunei credinte a functionarului Principiul legalitatii actului si procedurilor folosite in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul ocuparii fortei de munca Principiul confidentialitatii activitatii desfasurate Principiul integritatii morale principiu conform caruia functionarilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze intr-un fel de aceasta functie Libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.Capitolul 2INDATORIRI SI DREPTURI

In stiinta administratiei s-au formulat mai multe obligatii cu caracter moral dintre care unele au dobandit si caracter de obligatii profesionale:

Probitate: corectitudinea de care trebuie sa dea dovada functionarul public in indeplinirea sarcinilor de serviciu Demnitate: sub aspect material, functionarul este platit pentru a-si exercita functia, iar sub aspect moral el se bucura de autoritate, neavand dreptul de a se degrada pe sine sau functia sa cerand avantaje pentru el sau pentru altii Interdictia cumulului: functionarul public nu poate avea interese contrarii administratiei pe care o serveste si ca atare, nu ar putea desfasura activitati lucrative in scop personal ( cu mici exceptii prevazute de lege ) I