of 6/6

爀匀攀渀愀琀甀 唁娀 稀 搀渀椀愀 ㈀㔀 挀稀攀爀眀挀愀 ㈀ 㤀 爀bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal... · 1 Naturalne planowanie rodziny - pogłębienie

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 爀匀攀渀愀琀甀 唁娀 稀 搀渀椀愀 ㈀㔀 挀稀攀爀眀挀愀 ㈀ 㤀...

 • krawczakPływające pole tekstoweZałącznik nr 25 do uchwały nr 407Senatu UŚ z dnia 25 czerwca 2019 r.

 • Zajęcia fakultatywne: naturalne planowanie rodziny • pogłębienie

  Fonna wtym zaliczenia: Razem L.p. Nazwa przedmiotu/modułu

  Egz/ godziny Zal wykł. ćwicz. semin. inne

  1 Naturalne planowanie rodziny - pogłębienie egz. 28 28 Razem: 28 o 28 o o

  Liczba godzin w semestrze

  Zajęcia fakultatywne: duchowość rodziny

  Fonna w tym zaliczenia: Razem L.p. Nazwa przedmiotu/modułu

  Egz/ godziny Zal wykł. ćwicz. semin. inne

  1 Duchowość rodziny zal. 10 10

  2 Towarzyszenie duchowe oraz sakrament pokuty i zal. 10 10 pojednania w służbie rodziny3 Różne formy rekolekcji małżeńskich zal. 8 8

  Razem: 28 20 8 o o Liczba godzin w semestrze

  Razem ECTS

  wykł.

  6

  6 o

  o

  Razem ECTS

  wykł.

  2

  2

  2 2 o

  o

  Forma zajęć semestr I semestr li

  ćwicz. ECTS wykł. ćwicz. ECTS

  28 6

  o o o 28 6

  :i,1r��.1ri,111;li „;1111, :/;! li. 28 '.ill�ffi��;�� �!�lf;J

  Forma zajęć semestr I semestr li

  ćwicz. ECTS wykł. ćwicz. ECTS

  10 2

  10 2

  8 2 o o 20 8 6

  l\1ri!��ill��•::::,;11,i I -f:'''.''·:'•'t1:;,;.'1il1!�!4l, 1:, ;;'t':Wi•:,·: .. :..:"11;,t;;t .�ii.i;! 28 ,;��.�!·ni�•·i:1·:�fJ1�Jl��ii" il!,;;: t:h,:::!,11'111:t-ttl�:,i�w ,!f.(i;.!!,'i;.'1- ,,,;,\\i,�,i,;'•o:,I

  D ZIEK N Wydzia� Te l�gidfne UŚ

  ··························v····Ą--.:-- ............... .ks. dr hab. prof UŚ Anroni Barto k

  (podpis i pieczęć Kierownika studiów podyplomowych}