of 8 /8
E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja s pomočjo sodelovanja šol v Evropi. Učencem in učiteljem pomagajo doseči in izboljšati določena znanja in spretnosti, ne samo na področju teme projekta, temveč tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov. V okviru šolskih partnerstev obstajata dva tipa projektov, in sicer večstranski projekti in dvostranski projekti. V šolskem letu 2012/2013 smo na ŠC PET vstopili v večstranski projekt šolskih partnerstev s sodelujočimi partnericami Turčijo, Romunijo in Bolgarijo.

Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva...

Page 1: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 1

Comenius šolska partnerstva

Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja s

pomočjo sodelovanja šol v Evropi.

Učencem in učiteljem pomagajo doseči in izboljšati določena znanja in

spretnosti, ne samo na področju teme projekta, temveč tudi na področju

timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih

aktivnosti ter uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Sodelovanje

v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem

jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov.

V okviru šolskih partnerstev obstajata dva tipa projektov, in sicer večstranski

projekti in dvostranski projekti.

V šolskem letu 2012/2013 smo na ŠC PET vstopili v večstranski projekt šolskih partnerstev s sodelujočimi partnericami Turčijo, Romunijo in Bolgarijo.

Page 2: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 2

Comenius večstranska šolska partnerstva

Akcija Comenius večstranska šolska partnerstva je namenjena povezovanju in

sodelovanju najmanj treh šol iz treh različnih sodelujočih držav na skupno temo.

Projekt mora imeti jasno opredeljeno temo in predvidene lokalne in mednarodne

aktivnosti. Lahko je vključen v redne šolske aktivnosti in redni učni načrt.

Glavni cilj večstranskih šolskih partnerstev je prispevati k mednarodnemu

sodelovanju izobraževalnih organizacij (od vrtca do srednješolske ravni). Projekt

je lahko osredotočen na učence ali na šolo. Projekt sestavljajo načrtovane lokalne

in mednarodne aktivnosti na določeno temo.

Aktivnosti oziroma rezultate določi partnerstvo v prijavi (npr. študijski obisk

vodstva organizacije, projektni sestanki, izmenjave učiteljev in učencev,

aktivnosti učencev povezane s temo projekta, priprava priročnika, mednarodna

analiza, primerjava dejavnosti med šolami, izvedba seminarja, mednarodnih

srečanj, obiski podjetij, itd.) Delo v drugačni šoli in v drugi državi omogoča

razmislek o lastnih metodah poučevanja pa tudi vzpostavitev dragocenih

poklicnih in osebnih stikov s kolegi na partnerski instituciji.

Vir: http://www.cmepius.si/vzu/comenius/partnerstva/vecstranska.aspx

Page 3: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 3

Bistvo projekta je povezovanje vsebin različnih držav in narodnosti,

medpredmetno sodelovanje, popestritev pouka s pomočjo novejše

tehnologije, uporabo računalnikov in interneta, ki naj bi se pojavljali na

vsakem področju, pri večini predmetov. Zaradi zavedanja po povečanju

sodobnejše opreme v prihodnosti je nujno potrebno sodelovanje med

državami in prenos dobre prakse, znanj, izkušenj in vsebin. Cilji projekta so

med drugim tudi povečanje motivacije za delo v razredu, medkulturni dialog,

večja prepoznavnost posamezne države med mladimi, ...

Projekt je zasnovan za obdobje od 1.8.2013 do 31.7.2015, v katerem mora

biti izvedeno najmanj 24 mednarodnih mobilnosti.

Prvo srečanje držav udeleženk bo v Romuniji (naziv in kraj šole: Liceulul

Tehnic „Constantin Brancoveanu“, Pompierilor Street, No. 33,

Scornicesti Town) v terminu od 18. 11. do 22.11.2013.

Srečanja se bo udeležilo pet učiteljev in štirje dijaki ŠC PET. Dva dijaka

bosta predstavljala program tehnik elektronskih komunikacij, dve dijakinji

pa program ekonomski tehnik.

Vse šole so zadolžene, da pripravijo predstavitve programov, regije, celotne

države, predlog skupnega logotipa in temo za tematski večer do prvega

srečanja. Na vsaki šoli se za ta projekt pripravi takoimenovani Comenius

kotiček, predlog skupnega logotipa, gradiva, brošure, članke za internet in

lokalne časopise.

Program temelji na različnih tematikah in zajema partnerstvo in primerjavo

med šolami, državami na različnih področjih (vseživljenjsko učenje -

gledališče, več znanj - glasba, raziskovalno učenje – tradicionalni plesi,

internetno izobraževanje – varovanje narave, uporaba pametnih tabel v

učilnicah – recikliranje, uporaba tabelaričnih računalnikov – lokalni obroki).

Prenos inovativnih uporabljenih metod in izkušenj bo potekal na podlagi

kulturnih večerov, raznih aktivnosti, ki bodo potekale vsak večer, internetne

strani, kreiranje logotipa in izdelava filma na DVD, izdelal se bo majhen

slovar najbolj uporabljenih fraz v domačem jeziku in v angleščini, izdelan bo

vodnik in podroben koledar celotnega dogajanja.

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.Vsebina publikacije (komunikacije) je

izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."

Page 4: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 4

Nekaj o Romuniji ...

Romunija, mistična dežela na jugovzhodu Evrope, je mnogo več

kot domovina najbolj znanega vampirja na svetu, grofa Vlada

Tepeša, po katerem je nastala zgodba o Drakuli. V zadnjem

desetletju Romunija doživlja pravi turistični »boom«. Letovišča ob

Črnem morju, ki se lahko primerjajo tudi z bolgarskimi in grškimi, bogata kulturnozgodovinska

Vir: http://www.ccs-si.com/1-14-6-2013-caravaning-romunija-2013-bojan-potocar

Page 5: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 5

dediščina in ohranjena srednjeveška mesta z gradovi in cerkvami razkrijejo, zakaj je potovanje po Romuniji privlačno, zanimivo in očarljivo. Romunija očara tudi z romantično Transilvanijo in naravnimi zakladi druge največje evropske rele Donave. Romunija je obmorska država na Balkanskem polotoku v jugovzhodni Evropi. Izvirno ime România odraža zgodovinske

korenine države, ki segajo v čas Rimskega imperija. Romunija na zahodu meji na Srbijo in Madžarsko, na severu in vzhodu na Ukrajino, na severovzhodu na Moldavijo, na vzhodu na Črno morje, ter na jugu na Bolgarijo. Vir: http://www.ccs-si.com/1-14-6-2013-caravaning-romunija-2013-bojan-potocar

V času Rimskega imperija je bila leta 106 na območju današnje Romunije ustanovljena rimska provinca Dakija, ki je bila ukinjena leta 271/275. Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest Romunija je članica Evropske unije (od 1. januarja 2007). Romunija leži na jugovzhodu Evrope. Na severu je gorata, za južni del pa je značilna širna dolina Donave. V bližini Črnega morja se Donava razširi v delto, ki je naravni rezervat za neštete domače ptice in ptice selivke. Romunski parlament ima dva doma: senat (Senat) in poslansko zbornico (Camera Deputaţilor). Volitve v oba doma so vsaka štiri leta. Prebivalstvo sestavlja 90% Romunov in 7 % Madžarov. Romunščina tako kot nekateri južnoevropski jeziki izhaja neposredno iz latinščine, od drugih romanskih dežel pa jo ločijo slovanske dežele. Romunija ima precejšnje naravno bogastvo – nafto, zemeljski plin, premog, železo, baker

Page 6: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 6

in boksit. Glavne industrijske panoge so kovinsko predelovalna, petrokemična in strojna industrija. Romunske specialitete so meso na žaru, sarmale (zeljni listi, polnjeni z mesom), svinjska obara s česnom in čebulo ter krofi, polnjeni s smetano in sirom.

Zamisel za znano zgodbo o Drakuli izvira iz življenja romunskega kneza iz 15. stoletja Vlada Drakule in njegovega sina, o katerem je šel glas, da zajete vojne ujetnike nasadi na kol. Med svetovno znane Romune sodijo pisatelj Eugene Ionesco, telovadka Nadia Comaneci in skladatelj George Enescu.

Vir: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_sl.htm

Romunija meri 238.391

kvadratnih kilometrov

in ima 21,8 milijona

prebivalcev. Glavno

mesta je Bukarešta,

uradni jezik romunski,

valuta pa leu. V državi se uporablja metrični sistem.

Število prebivalcev se v zadnjih letih postopoma zmanjšuje zaradi

padajoče rodnosti, rastoče smrtnosti in emigracije (po ocenah

Mednarodne organizacije za migracije desetina odraslega prebivalstva

dela v tujini - največ v Franciji - od tega več kot dve tretjina ilegalno).

Dobra polovica prebivalstva (54 %) živi v mestih. Romuni predstavljajo

89,5 % prebivalstva, madžarska manjšina 6,6 %, Romi pa 2,5 %. 86,8 %

prebivalcev pripada pravoslavni cerkvi, 7,5 % je

protestantov, 4,7 % rimsko katoliški veri, drugih –

večinoma muslimanov 0.9 % in neopredeljenih 0,1 %.

Približno 25 % prebivalcev živi pod mejo revščine.

Vir: EIU; Factiva, junij 2013.

Page 7: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 7

Predsednik Romunije je Traian Basescu, ki je zmagal v drugem krogu

predsedniških volitev leta 2004 ter nato ponovno leta 2009. Basescu deluje

kot predsednik tako že drugi 5-letni mandat.

Po letu 1990 so v Romuniji

postopno začeli uvajati

liberalno ekonomsko

politiko in privatizirali

podjetja v državni lasti. Po

vstopu v EU leta 2007 je

Romunija začela z novo

fazo ekonomskega razvoja

s številnimi tujimi

investicijami in

preoblikovanjem v tržno

gospodarstvo.

Vir: http://www.ccs-si.com/1-14-6-2013-caravaning-romunija-2013-bojan-potocar

Kmetijski sektor predstavlja dobrih 7 % BDP in zaposluje več kot četrtino aktivnega prebivalstva. Glavni pridelki so žita, sladkorna pesa in krompir. 25 % države prekrivajo gozdovi, ki jih je največ v Transilvaniji, zato se gozdarstvo zelo hitro razvija.

Industrijski sektor predstavlja dobro tretjino BDP in zaposluje 25 %

aktivnega prebivalstva. Industrija je vedno predstavljala hrbtenico

romunskega prebivalstva. Veliko tujih investitorjev je vlagalo predvsem v

težko industrijo, gradbeništvo, tekstilno industrijo in proizvodnjo

avtomobilskih delov. V zadnjih nekaj letih se hitro razvijajo tudi nove

tehnologije, predvsem zaradi visoko kvalificirane in poceni delovne sile.

Gospodarski razvoj v Romuniji ovirata korupcija na vseh nivojih in

pretirana birokracija.

Page 8: Comenius šolska partnerstva - scpet.net · E. H. Berlec/ Comenius 1 Comenius šolska partnerstva Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja

E. H. Berlec/ Comenius 8

Storitveni sektor predstavlja okoli 60 % BDP in zaposluje čez 40 %

delovnega prebivalstva. Najbolj se razvija turizem.

Vir: EIU; Factiva, junij 2013.

Uradni naziv România / Romunija Mednarodna oznaka RO / ROU Glavno mesto Bukarešta Velikost (km2) 238.391 Prebivalci (mio) 21,8 (ocena 2013) Uradni jezik Romunski Vera Pravoslavni 86,8%, protestanti 7,5%, rimskokatoliška 4,7%, ostali 1%. BDP na prebivalca 6.124 EUR (2012) Denarna enota Novi romunski leu (RON) Čas Slovenija +1. Klicna številka +40

Vir: EIU; Factiva, maj 2013.

Vir:

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Romunija/Predstavitev_drzave_4253.aspx

Koordinatorica projekta:

Elizabeta Hernaus Berlec