Click here to load reader

Competencies Digital Primaria

 • View
  2.387

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Competències Digital Primaria

Text of Competencies Digital Primaria

 • Competncies bsiques de lmbit digital

  Identificaci i desplegament a leducaci primria

 • Competncies bsiques de lmbit digital

  Identificaci i desplegament a leducaci primria

 • Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Pere Marqus i el Dr. Jaume Sarramona.

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

  Elaboraci: Direcci General dEducaci Infantil i PrimriaEdici: Servei de Comunicaci i Publicacions1a edici: novembre de 2013Disseny de la coberta: Estudi Carme VivesImpressi: Milenio ServeisTiratge: 500 exemplarsDipsit legal: B-25.057-2013

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria; reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

 • COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. MBIT DIGITAL 3

  NDEX

  ndex

  Presentaci ............................................................................................................................................................... 4

  Introducci ............................................................................................................................................................... 5

  Competncies bsiques de lmbit digital ............................................................................................................ 7

  Dimensi instruments i aplicacions ..................................................................................................................... 8 Competncia 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats dacord amb les tasques a realitzar ..................................................................................................................... 9 Competncia 2. Utilitzar les funcions bsiques de les aplicacions dedici de textos, tractament de dades numriques i presentacions multimdia ............................................................................................ 12 Competncia 3. Utilitzar programes i aplicacions de creaci de dibuix i edici dimatge fixa, so i imatge en moviment ...................................................................................................................................... 18

  Dimensi tractament de la informaci i organitzaci dels entorns de treball i daprenentatge.................... 22 Competncia 4. Cercar, contrastar i seleccionar informaci digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals .................................................................................................................................................... 23 Competncia 5. Construir nou coneixement personal mitjanant estratgies de tractament de la informaci amb el suport daplicacions digitals ....................................................................................... 28 Competncia 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i daprenentatge .... 33

  Dimensi comunicaci interpersonal i collaboraci .......................................................................................... 39 Competncia 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals ........................... 40 Competncia 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball collaboratiu ...... 44

  Dimensi hbits, civisme i identitat digital .......................................................................................................... 48 Competncia 9. Desenvolupar hbits ds saludable de la tecnologia ......................................................... 49 Competncia 10. Actuar de forma crtica, prudent i responsable en ls de les TIC, considerant aspectes tics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i didentitat digital ......................................................... 51

  Annex 1Representaci de les relacions entre les dimensions ......................................................................................... 54

  Annex 2Continguts clau de les competncies ................................................................................................................... 55

  Annex 3Competncies i nivells de gradaci ....................................................................................................................... 57

  Annex 4Portals de referncia del Departament dEnsenyament ..................................................................................... 59

  Glossari ..................................................................................................................................................................... 60

 • 4 COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. MBIT DIGITAL

  PRESENTACI

  Presentaci

  El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjanant el Departament dEnsenyament, promou i lidera una ofen-siva de pas a favor de lxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana, amb lobjectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracs escolar i daband dels estudis.

  La Uni Europea ha establert objectius educatius, en el marc de lEstratgia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre lassoliment duna economia intelligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Catalunya assumeix i que lobliguen a focalitzar els esforos del Govern en la millora dels resultats escolars i del nivell formatiu dels ciutadans, per aconseguir el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida.

  Dins daquest objectiu de millora de lxit escolar del nostre alumnat, el curs passat el Departament dEnsenya-ment va fer pblics uns documents de desplegament i concreci de les competncies bsiques de lmbit mate- mtic i de lmbit lingstic (llengua i literatura, catalana i castellana), amb la finalitat de contribuir a la millora de lassoliment daquestes competncies bsiques en finalitzar leducaci primria.

  Com a continuaci del treball realitzat, es presenta el document didentificaci i desplegament de les compe-tncies en lmbit digital, ats que dacord amb els currculums vigents aquestes tenen tamb la consideraci de competncia bsica.

  Aix mateix, cal recordar que, segons el que estableixen els articles 58 i 59 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci), tant en leducaci primria com en leducaci secundria obligatria shan de desenvolupar, en el nivell adequat, les competncies necessries per a ls de les noves tecnologies.

  El document que ara presentem correspon a les competncies bsiques de lmbit digital per a leducaci pri- mria. Duna banda, ats el seu carcter transversal i instrumental, aquestes competncies estan vinculades a totes les matries del currculum. Per al seu assoliment, s fonamental que lalumnat tingui accs als dispo-sitius i a les diverses aplicacions. Daltra banda, s convenient que els centres educatius acullin experincies i coneixements que els estudiants tenen dels entorns digitals i que han pogut adquirir en contextos no escolars, per completar-los amb continguts de lmbit acadmic i relacionar-los amb aspectes de carcter ms tcnic.

  Els elements que componen el document aporten informaci relativa a la gradaci de lassoliment de les compe- tncies de lmbit digital al final de leducaci primria, la identificaci dels continguts clau associats a cada com- petncia, les orientacions metodolgiques per a laplicaci a laula, exemples dactivitats davaluaci amb indica- dors relacionats amb els diferents graus dassoliment i, finalment, un recull dels portals de referncia del Depar- tament dEnsenyament on es pot accedir a diferents recursos didctics, aix com un glossari de terminologia relacionada amb les competncies digitals.

  Aquest document ha estat elaborat amb la participaci de professionals de lmbit universitari i de professorat dels centres pblics i privats de Catalunya. El treball dut a terme ha de contribuir a continuar avanant en la millo- ra de la qualitat del sistema educatiu del nostre pas, en lactualitzaci professional dels nostres docents i, en defi- nitiva, en la millora de lxit educatiu del nostre alumnat.

  Irene Rigau i OliverConsellera dEnsenyament

 • COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. MBIT DIGITAL 5

  INTRODUCCI

  Introducci

  Aquest document completa el currculum vigent en lmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies di- gitals.

  El desplegament de les competncies digitals s indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta dun conjunt dhabilitats, coneixements i tamb dactituds que els alumnes han danar assolint durant la seva estada a leducaci bsica.

  Les competncies digitals sn dmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les rees curriculars i sn susceptibles devoluci constant pels canvis de qu sn ob- jecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.

  Es tracta de competncies metodolgiques que fan referncia a desenvolupar mtodes de treball eficaos i ade- quats en ls de les tecnologies de la informaci i la comunicaci per a la resoluci de problemes que es plante- gin en situacions i entorns diferents.

  Per facilitar el desplegament de les competncies sha optat per dividir-les en quatre grans blocs o dimensions que les configuren. Sn:

  1. Instruments i aplicacions sobre el coneixement i ls de diversos dispositius digitals. Cal conixer el s

Search related