Compile Pelan Strategik

Embed Size (px)

Text of Compile Pelan Strategik

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG 21700 KUALA BERANG, HULU TERENGGANU PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM 2009-2013

1. PENDAHULUAN Unit kurikulum merupakan unit utama dalam pendidikan. Pencapaian akademik sekolah dilihat melalui prestasi peperiksaan awam PMR,SPM dan STPM yang menjadi kayu pengukur kecemerlangan sekolah. Kecemerlangan sekolah dijelmakan melalui sijilsijil akademik dapat digunakan oleh pelajar-pelajar untuk memasuki SBP, IPT atau alam pekerjaan. Unit kurikulum terdiri daripada komponen utama iaitu panitia mata pelajaran, Pusat sumber sekolah, Makmal Bestari dan ICT, unit penilaian dan peperiksaan, perkembangan staf, Kelas Rancangan Khas dan Jadual waktu. Dalam struktur organisasi sekolah, pengurusan kurikulum di bawah pimpinan pengetua dibantu oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran serta 4 orang Guru Kanan mata pelajaran iaitu Sains, Bahasa, Kemanusiaan dan Teknik Vokasional. Setiap bidang dipecahkan pula kepada unit panitia mata pelajaran yang diterajui oleh ketua panitia mata pelajaran. Pasukan projek PMR, SPM dan STPM pula dipimpin oleh seorang penyelaras bagi setiap projek. Begitu juga unit perkembangan staf, Kelas Rancangan Khas dan makmal ICT. PSS diketuai oleh seorang guru media. 2. VISI Mengupayakan SeMAT Bestari menjulang prestasi terbaik pencapaian akademik sekolah menengah harian biasa peringkat daerah Hulu Terengganu.

3. MISI Menggunakan kekuatan pelbagai sumber, berfokuskan kerja berpasukan dan berteraskan penggunaan ICT bagi memastikan pendidikan yang diberikan mencapai kecemerlangan dan tahap kualiti pendidikan yang tinggi.

4. ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PMR, SPM DAN STPM

A.-Bilangan dan peratus lulus semua mata pelajaran % LSMP/NGMP (2.00 4.00-STPM) 37.54 52.8 49.5 55.1 62.89 59.52 60.96 50 20.35 29.3 46.63 51.74 31.18 55.78 53.8 75.00

PEPERIKSAAN

TAHUN 2001 2002 2003

JUMLAH LSMP 107 150 98 76/138 122/194 87/146 89/146 61/122 46/226 71/242 97/208 104/201 58/186 111/199 92/156 48/64

PMR

2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003

SPM

2004 2005 2006 2007

STPM

2004

2005 2006 2007 B-Analisis Gred Purata Sekolah PEPERIKSAAN/TAHUN PMR SPM STPM 2005 2.76 6.35 1.86

23/63 43/64 38/45

43 67.19 84.44

2006 2.85 5.81 2.23

2007 2.67 5.32 2.53

2008 2.87 -

Nota: GPS PMR pada tahun 2005-2007 ialah mengikut kaedah pengiraan lama iaitu semakin besar nilai semakin baik.Bagi tahun 2008 dan seterusnya ialah mengikut pengiraan baru iaitu semakin kecil nilai semakin baik.

C.-Analisis pencapaian As dalam PMR,SPM ,STPM

PEPERIKSAAN/AS

TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

10A

9A 1

8A 4 3 1 1 3 1

7A 2 4 2 2 2 3 6 1

6A 2 5 1 6 3 1 6 4 3

5A 4 7 4 13 6 2 7 3 2 2 4 0 5 3

4A 7

3A 84

2A

1A

PMR

0

0

0

0

SPM

0

0

0 1

2 0 2

0 1 3 2

STPM

16 63 1/15/20/30 7 16 25/29 9/22/22/21 4/9/17/18 5 12 13 21 2 14 22 15 2 4 12 30 4 8 26 29 7 10 24 33 11 15 13 24 4 7 11 25 7 9 14 24 17 15 16 13 3 12 1 0 1 4 2 1 2 7 1 0 4 14

D-Straight As peperiksaan PMR,SPM dan STPM (A.A-) * Peperiksaan/ 2005 Tahun Bil. 2006 % Bil. % 2007 Bil. % 2008 Bil %

PMR SPM STPM

1 0 1*

0.5 0 1.5

1 1 2*

0.68 0.5 3.1

3 0 1

2.05 0 2.2

1 -

0.82 -

5. MATLAMAT Matlamat unit kurikulum sekolah ini ialah meningkatkan peratus pencapaian lulus semua mata pelajaran dalam semua peperiksaan awam dan kualiti pencapaian Gred A dan straight As akan terus meningkat dari semasa ke semasa.

6. OBJEKTIF 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Prestasi lulus penuh(NGP 2.00-4.00) STPM mencapai 100% . Prestasi kelulusan /layak SPM 100% dan LSMP mencapai 100% serta GPS 4. Prestasi LSMP mencapai 100% dan 5A ke atas 50% dalam PMR. Pencapaian yang berkualiti dan memenuhi syarat ke IPTA. Pencapaian straight As 25% dalam PMR,10% dalam SPM dan 10% dalam STPM.

7. AUDITAN PERSEKITARAN 7.1 Persekitaran Dalaman 7.1.1 Kekuatan a. Guru-guru mencukupi dan berkelayakan b. Pengalaman memeriksa kertas peperiksaan dimiliki oleh guru. c. PSS telah mempunyai asas penyediaan bahan bantu. d. Makmal sains yang ada dapat menampung P&P amali di kalangan pelajar. e. Pembelajaran satu sesi membolehkan guru menjalankan pelbagai aktiviti P&P tambahan.

f. g. h. i.

Taraf Sekolah BESTARI membolehkan guru menggunakan kemudahan makmal komputer dan TLM secara optimum. Peruntukkan khas di bawah projek sekolah bestari membantu meningkatkan lagi fasiliti ICT. Asrama yang kondusif merangsang pembelajaran pelajar, Kelas KRK.

7.1.2 Kelemahan a. Murid sekolah ini terdiri daripada murid luar bandar yang mempunyai pencapaian rendah dan tahap motivasi yang minimum. b. Bilangan guru mencukupi dari segi bilangan tetapi tidak mencukupi mengikut opsyen. c. Guru terpaksa mengajar mata pelajaran lain daripada opsyen. d. Jumlah waktu mengajar adalah besar iaitu 24-25 waktu seminggu. e. Guru dibebani dengan tugas di luar bidang kurikulum. f. Tugas-tugas semasa yang memerlukan tindakan segera oleh guru.

7.2 Persekitaran Luaran 7.2.1 Peluang a. b. c. d. e. Sokongan daripada PIBG. Kerjasama PPD dan JPNT dalam menyediakan soalan-soalan,panduan dan kursus. Mendapat sumbangan kepakaran daripada guru-guru pakar sekolah lain. Bantuan kewangan daripada dana Program Pendidikan Terengganu Terbilang dan PIBG. Sokongan PKG dan BPTN dalam pembestarian sekolah.

7.2.2Ancaman a. Komuniti kurang peka dengan kepentingan pendidikan. b. Ibu bapa kurang memberi perhatian kepada anak-anak dalam aspek pendidikan dan sahsiah kerana latar belakang pendidikan ibu bapa masih rendah dan krisis kekuluargaan. c. Persekitaran tempat tinggal murid kurang merangsang pembelajaran dan peningkatan tahap motivasi murid (Kurang daya saing)

8. STRATEGI PELAKSANAAN 8.1 Mewujudkan pengurusan kurikulum yang cekap dan berkesan 8.1.1 Memastikan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah , Panitia dan unit-unit kecil berfungsi secara efektif dan proaktif. 8.1.2 Setiap jawatankuasa bermesyuarat sekurang-kurangnya 7 kali setahun. 8.1.3 Setiap jawatankuasa dan unit menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek. 8.1.4 Pemantauan perjalanan mesyuarat dan pelaksanaan aktiviti secara berterusan. 8.1.5 Mewujudkan sistem fail pengurusan kurikulum yang mudah diakses.

8.2

Mewujudkan sistem penilaian yang Komprehensif 8.2.1 Menjalankan ujian formatif dan summatif sekurang-kurangnya 6 kali setahun dengan menyediakan kalendar /takwim peperiksaan tahunan. 8.2.2 Mewujudkan sistem pelaporan prestasi yang informatif dan menyeluruh. 8.2.3 Melibatkan pelajar dalam sistem pelaporan. 8.2.4 Memberi maklumbalas kepada ibu bapa atau penjaga mengenai pencapaian pelajar secara berkala. 8.2.5 Memberi maklumbalas kepada ibu bapa pelajar kelas peperiksaan secara bersemuka. 8.2.6 Mewujudkan sistem kelulusan minimum di peringkat sekolah. 8.2.7 Menyediakan sistem penghargaan dan pengiktirafan terhadap pencapaian pelajar.

8.3 Meningkatkan profesionalisme guru secara berterusan 8.3.1 Menjalankan program perkembangan staf di peringkat dalaman 8.3.2 8.3.3 sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Memastikan setiap guru berpeluang mengikuti kursus anjuran PPD/ Jabatan/ Kementerian/ agensi Luar sekurang-kurangnya sekali setahun . Memastikan setiap panitia/unit menjalankan program perkembangan staf dari segi pedagogi atau perkembangan kurikulum (mata pelajaran) 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 sekurang-kurangnya sekali setahun. Mewujudkan buddy system untuk membimbingan guru baru. Memujudkan budaya ilmu di kalangan guru. Memastikan guru yang berkursus melaporkan hasil kursus secara lisan atau bertulis untuk makluman semua guru. Menjalankan kajian tindakan terhadap permasalahan atau inovasi pengajaran dan pembelajaran serta melaporkan kepada semua guru 8.3.8 hasil dapatan kajian. Menambah bilangan pemeriksa kertas peperiksaan awam untuk melahirkan guru yang lebih efektif dari segi pengajaran dan pembelajaran. 8.4 Program motivasi, kemahiran belajar dan KBKK yang menyeluruh dan berterusan. 8.4.1 Setiap pelajar akan mengikuti program motivasi, kemahiran belajar dan KBKK sekurang-kurangnya sekali setahun.

8.4.2 8.4.3

Setiap pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam akan mengikuti program motivasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menyampaikan motivasi secara berterusan dalam perhimpunan mingguan dan harian.

8.5

Pengurusan kurikulum yang fleksibel dan anjal 8.5.1 Menghabiskan sukatan pelajaran bagi kelas-kelas peperiksaan sekurang8.5.2 kurangnya 2 bulan sebelum tarikh peperiksaan awam. Menghabiskan sukatan pelajaran bagi kelas-kelas bukan peperiksaan sekurang-kurangnya 1 bualn sebelum tarikh peperiksaan.akhir tahun. 8.5.3 8.5.4 Mewujudkan kumpulan keupayaan pelajar iaitu elit,sederhana dan galus. Menyediakan program mengikut kumpulan keupayaan:Pemulihan Kumpulan Galus Pengukuhan- Kumpulan Sederhana 8.5.5 8.5.6 Pengayaan - Kumpulan Elit Melaksanakan Sukatan Pelajaran Minimum (MAS) untuk pelajar galus. Melaksanakan program program kecemerlangan akademik seperti kelas tambahan, tuisyen malam dan tuisyen perkasa secara terancang dan berterusan.

8.6

Mewujudkan sumber pembelajaran yang pelbagai dan efektif

8.6.1 8.6.2

Memastikan pusat sumber sekolah berfungsi sebagai sumber maklumat dan membantu proses pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. Memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan/sumber pengajaran dan

pembelajaran yang efektif dan terkini. 8.6.3 Menjadikan persekitaran sekolah bermaklumat. 8..6.4 Menggalakkan budaya membaca di kalangan warga sekolah. 8.6.5 Mewujudkan literasi ICT di kalangan warga sekolah.

8.7

Mewujudkan sistem pemantaun dan penyeliaan kurikulum yang berkesan 8.7.1 Mewujudkan mekanisma penyeliaan pengajaran dan pembelajaran yang 8.7.2 8.7.3 8.7.4 8.7.5 8.7.6 menyeluruh. Memberi empowerment kepada guru-guru untuk memantau dan menyelia rakan sejawat . Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran sekurang-kurangkan 2 setahun bagi setiap guru. Penyeliaan volume kerja sekurang-kurangya 2 kali setahun. Memberi maklumbalas dan bimbingan kepada guru yang dicerap. Menggalakkan pemantauan dan penyeliaan kendiri.

8.8

Meningkatkan hubungan kemasyarakatan. 8.8.1 Mengadakan seminar/majlis temu murni untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa /penjaga untuk mencapai kecemerlangan.

8.8.2 Mengadakan perjumpaan enam mata untuk memberi maklumbalas kepada ibu bapa/penjaga mengenai pencapaian akademik dan potensi pelajar. 8.8.3 Mendapatkan khidmat kepakaran guru-guru di sekolah lain untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. 8.8.4 Menawarkan khidmat kepakaran guru-guru sekolah ini kepada sekolah lain untuk menjana dan berkongsi pengalaman, kepakaran dalam mata pelajaran. 9.

PELAN TINDAKAN (JADUAL PELAKSANAAN) Lihat Lampiran (Carta Gantt Pelaksanaan Program /Aktiviti dan rumusan aktiviti)

10.

PENILAIAN & PEMANTAUAN 10.1 Penyeliaan dan pemantauan sekurang-kurangnya 3 kali setahun dokumendokumen berkaitan pengurusan panitia dan unit. i. ii. iii. Perancangan Tahunan Panitia Rancangan Pelajaran Tahunan Minit mesyuarat panitia dan unit.

iv. Semakan pelaksanaan perancangan pelajaran tahunan. 10.2 Penyeliaan dan pemantauan setiap minggu dokumen-dokumen berkaitan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran :i. ii. iii. Buku rekod pengajaran dan pembelajaran guru Buku pelaporan pengajaran dan pembelajaran kelas Buku laporan Tuisyen Perkasa, Bimbingan EmaS, Kelas Malam.

10.3 Penyeliaan dan pemantauan setiap penggal dokumen-dokumen berkaitan pembelajaran pelajari. ii. iii. Buku nota dan latihan Buku teks dan rujukan Volume kerja

10.4 Pelaporan pencapaian akademik formatif 4 kali setahun dan summatif 2 kali setahun:i. ii. Buku Profil Prestasi Pelajar (pertengahan dan percubaan /akhir tahun) Kad Prestasi Pelajar ( ujian bulanan dan OTI)

10.4 Analisis dan post-mortem pencapaian pelajar dalam ujian dan peperiksaan :i. ii. iii. iv. v. Ujian setara / TOV,OTI Peperiksaan pertengahan tahun Peperiksaan Percubaan Peperiksaan Pra- Akhir Tahun Peperiksaan Awam.

11.

PENILAIAN IMPAK Keberkesanan program yang telah dilaksanakan di bawah perancangan pengurusan kurikulum dapat dilihat berdasarkan aspek berikutt:i. Kedudukan sekolah di peringkat PPD dan Jabatan:

ii. ii.

Jumlah pelajar PMR yang dapat meneruskan pengajian ke sekolah berasrama penuh dan pelajar SPM ke matrikulasi dan IPT. Sekolah ini menjadi pilihan utama ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka untuk meneruskan pengajian sekolah menengah di sekolah ini.

12.

PENUTUP Adalah diharapkan perancangan yang telah digubal dapat dilaksanakan bagi memastikan matlamat kurikulum yang digariskan dapat dicapai. Kejayaan program yang dirancang bergantung kepada kesungguhan dan komitmen setiap warga Sekolah Menengah Kebangsaaan Matang untuk memastikan visi dan misi yang didokong bersama tercapai sepenuhnya di samping dapat memenuhi kehendak FPK.

PELAN STRATEGIK 2009-2013 I. PENGURUSAN KURIKULUM A. BIDANG BAHASA 1. PANITIA BAHASA MELAYU

1.1ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. 2. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. 3. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari.

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 1. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 2. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 3. Pendedahan melalui media dan internet. 4. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 1. Penyalahgunaan kemudahan IT. 2. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. 3. Bahasa Melayu kurang nilai komesial.

KELEMAHAN 1. Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. 2. Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P. 3. Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar mata pelajaran unit bahasa. 4. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa.

1.2 T0WS MATRIK

ISU 1. Bahasa Melayu tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Kurang keyakinan diri untuk Bersaing 3 4 Kurang pengetahuan am . Kurang pencapaian % A dalam peperiksaan

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan kamus di perpustakaan. S5 - Guru berpegalaman dalam aktiviti koakademik

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W2 - Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. W3 - Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P& P. W4 Kurang tumpuan oleh pelajar semasa p&p di dalam kelas W5 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W6 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kamus. W7 - Penglibat pelajar terhad dalam koakademik

1. Guru kurang berpengalaman dan bukan opsyen OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. O3 - Pendedahan melalui media dan internet. O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan bahan sokongan untuk pembelajaran anak-anak.

SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program bulan bahasa peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolahsekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri.

WO (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan kamus untuk anak-anak mereka. (W5,O3) - Menggalakkan pelajar menyediakan buku skrap berkaitan isu-isu semasa

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan

ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk

SENARAI STATEGI 1. Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan. 2. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. 3. Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P 4. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

1.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit : Panitia Bahasa Melayu Isu Strategik: Matlamat Strategik 1. Bahasa Melayu tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Kurang keyakinan diri untuk bersaing. 3. Kurang pengetahuan am Meningkatkan pencapaian lulus 100%

Objektif Melahirkan pelajar yang menguasai 3M

Indikator Prestasi Lulus 100% dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM

TOV 2008 95%

2009 100 %

2010 100%

2011 100%

2012 100 %

2013 100 %

Meningkatkan penyertaan pelajar dalam koakademik Meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu semasa

Melahirkan pelajar berbakat Melahirkan pelajar berpegetahuan

Pencapaian pertandingan koakademik meningkat % pelajar berpengetahuan meningkat

50%

54%

58%

60%

65%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

4. Kurang pencapaian % A dalam peperiksaan 5. Guru kurang berpengalaman dan bukan opsyen

Meningkatkan pencapaian % A

Lebih banyak pelajar mendapat A Pencapaian pelajar meningkat

% pelajar mendapat A meningkat

25%

28%

30%

32%

35%

40%

Meningkatkan kemahiran guru dalam proses p&p

Peratus pencapaian pelajar dalam peperiksaan meningkat

1.4

PELAN TAKTIKAL

Tahun Pelaksanaan : 2009 Bidang : Kurikulum Objektif :1. Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu 2. Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan. 3. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. 4. Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P 5. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. Bi l 1 Program/ Aktiviti Bulan Bahasa Objektif Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar Deskripsi Pelaksana an Berfokus pada aktiviti peringkat daerah Kumpula n sasar Semua pelajar Tarikh & tempoh masa Feb,Mac Kos (RM) 400.00 TOV Tumpuan kepada aktiviti tertentu ETR Merangku mi aktiviti yang dipertandi ngkan di peringkat daerah Indikator Kejayaan Pemenang akan mewakili sekolah ke peringkat daerah Catatan/ Tanggun g jawab Alina Che Man

2

3

Kursus penandaan kertas BM PMR & SPM Kem BM PMR/SPM/ STPM

Meningkatkan kemahiran guru dalam P&P Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan Melahirkan pelajar yang berpengetahu an dan bermaklumat Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu Memupuk bakat pelajar dalam penghasilan karya kreatif Meningkatkan peratus

Dilakukan secara formal dan tidak formal Hujung minggu

GMP BM SMR

Feb

50.00

Tumpuan kepada soalan kertas 2 2X

Merangku mi semua bahagian soalan 5X

Guru dapat gunakan input dalam P&P Peningkata n % lulus dalam OTI

Pn. Hayati Ahmad

Kelas peperiksaan PMR/SPM /STPM Semua pelajar

April/Jun

300.00

Sy Omar Sy Abd Rahman

4

5

Seminar Menjawab Soalan PMR/SPM/ STPM Penghasila n folio

Pencerama h dalaman dan jemputan SMR= tatabahasa SMA= karangan Bengkel intensif mengikut topik

Julai/Ogo s

300.00

Tumpuan kepada kertas 1 & 2 Tumpuan kepada kelas terpilih Tumpuan kepada pelajar halus

Merangku mi semua aspek soalan Merangku mi aspek peribahas a /karangan Merangku mi tajuk peruncing an

Peningkata n % lulus dalam OTI Peningkata n % lulus dalam OTI Peningkata n % lulus dalam peperiksaa n awam Peserta dapat menghasil kan karya Peningkata n

En. Ahmad Fauzi Talib Guru Mata Pelajaran Pn. Zainah Mat Hasan & Pn. Siti Rokiah Ismail En. Zainuddin Abd Rahman Pn. Zainun

Semua pelajar

Mac-April

100.00

6

Klinik BM

Pelajar gagal peperiksa an semua tingkatan PraU

Sept

100.00

7

Bengkel Penulisan kreatif Modul Bahasa

8

Pendedaha n teknik menulis kepada pelajar Semasa P&P, kelas

Jun

100.00

Mulai April

100.00

Tumpuan kepada pelajar tingkatan 4 1 modul bagi

Merangku mi pelajar yang berminat Kelas peperiksa

kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu

tambahan, releif

setiap tingkatan

an 2 modul

pencapaia n pelajar dalam peperiksaa n

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara 1 Nama Program 2 Objektif

Perincian Bulan Bahasa 1. Melahirkan pelajar berpengetahuan dan bermaklumat 2. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. 3. Mencungkil bakat dalam kalangan pelajar. Feb/Mac Semua Pelajar Semua Guru Bahasa Langkah 1:Mesyuarat -Ucapan GKB -Perbincangan agihan tugas -Hal-hal lain Langkah 2 ;Penyediaan bahan/ aktiviti Perasmian/ Pelaksanaan program -Bahas -Pidato -Pantun

3 4 5 6

Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

- Esei -Silang kata -Forum Langkah 3:Penutupan /Penyampaian hadiah Langkah4:Laporan 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Guru Kanan Bahasa

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Kursus Penandaan Kertas BM PMR/SPM 2 Objektif Memberi pendedahan kepada guru yang kurang pengalaman dan guru bukan opsyen teknik penandaan kertas yang betul 3 4 5 6 Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti FEB 2009 Semua ahli panitia Semua ahli panitia 1.Ucapan 2.Taklimat 3.Perbengkelan 4.Post mortem 5Laporan GPK

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Kem Bahasa Melayu PMR/SPM/STPM Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu April-Jun Kelas peperiksaan PMR/SPM/STPM Guru bahasa 1. Taklimat 2. Menyediakan bahan 3. Agihan pelajar ikut kumpukan keupayaan 4. Pelaksanaan 5. Penilaian 6. Post mortem GKB

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL 1 2 3 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Perincian Seminar Menjawab Soalan PMR/SPM/STPM 1. Meningkatkan peratus lulus dan peratus A pelajar dalam peperiksaan 2. Meningkatkan pengetahuan tentang teknik menjawab soalan Julai/Ogos

4 5 6

Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Semua pelajar kelas peperiksaan Guru bahasa Melayu kelas peperiksaan 1. Taklimat 2. Surat-menyurat 3. Pelaksanaan -seminar -bengkel 4. Penilaian 5. Post mortem

7

Kekangan

8 Pemantauan Pengerusi Panitia 9 Penilaian 10 Penambahbaikan PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Penghasilan buku folio berteras ICT 2 Objektif 1. Membantu pelajar memehami dan menguasai pelbagai format karangan 2. Membantu pelajar meningkatkan pengetahuan tentang peribahasa melayu 3 4 5 6 Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Mac , April , Mei 2009 Pelajar kelas terpilih tingkatan 1&4 GMP Kelas Berkenaan Mesyuarat Taklimat kepada guru Pembahagian tugas Taklimat kepada pelajar di dalam kelas Penyediaan folio Serahan folio Guru Kanan Bahasa

7 8

Kekangan Pemantauan

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Klinik Bahasa Melayu 1. Meningkatkan peratus kelulusan Mata Pelajaran bahasa Melayu 2. Membantu pelajar yang lemah dalam prestasi mata pelajaran bahasa Melayu September Pelajar gagal peperiksaan semua tingkatan Semua guru bahasa Melayu 1. Taklimat 2. Pelaksanaan -sesi klinik 3. Penilaian 4. Post mortem Pengerusi Panitia

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

10

Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Bengkel Penulisan Kreatif 2 Objektif 1. Melahirkan pelajar berpengetahuan dan bermaklumat. 2. Mencungkil bakat penulis dalam kalangan pelajar. 3. Memupuk minat pelajar dalam penulisan kreatif 3 4 5 6 Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti : Jun 2009 Pelajar tingkatan 4 Semua Guru Bahasa Melayu 1.Mesyuarat -Taklimat -Perbincangan bengkel -Hal-hal lain 2.Surat-menyurat 3.Pelaksanaan program -Ceramah -Bengkel

4.Penilaian & Soal selidik 5.Post mortem 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Guru Kanan Bahasa

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum BIL Perkara Perincian 1 Nama Program Modul Bahasa 2 Objektif 1. Melahirkan pelajar berpengetahuan dan bermaklumat. 2. Meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan. 3. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan 3 Tarikh/Tempoh Mulai April 2009 4 5 6 Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Semua pelajar SeMAT 1.Pelaksanaan program -Latih tubi -perbincangan 2.Penilaian 3.Post mortem GPK

7 8

Kekangan Pemantauan

9 10

Penilaian Penambahbaikan

2. PANITIA BAHASA INGGERIS 2.1 Analisis Swot PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. 2. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 1. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 2. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 3. Pendedahan melalui media dan internet. 4. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 1. Penyalahgunaan kemudahan IT. 2. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa.

KELEMAHAN 1. Pelajar luar bandar yang malu dan tiada budaya berbahasa Inggeris. 2. Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. 3. Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P.

4. Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar mata pelajaran unit bahasa. 5. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa.

2.2 Tows Matrik ISU 1. Gagal menguasai Bahasa Inggeris 5. Kurang keyakinan diri untuk Bersaing 6. Kurang pengetahuan am .

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan kamus di perpustakaan. S5 - Penekanan terhadap programprogram dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris S6 - Guru berpengalaman dalam aktiviti koakademik

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1 - Pelajar luar bandar yang malu dan tiada budaya berbahasa Inggeris. W2 - Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. W3 - Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P& P. W4 - Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar. W5 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W6 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kamus. W7 - Penglibatan pelajar terhad dalam koakademik

OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. O3 - Pendedahan melalui media dan internet. O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan bahan sokongan untuk pembelajaran anak-anak. O6 - Hubungan baik di antara guru-guru Bahasa Inggeris di semua sekolah.

SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program bulan bahasa peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri. ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab soalan peperiksaan kepada pelajar. (S3,T1) Pihak sekolah menguatkuasakan garis panduan penggunaan IT. (S5, T4) Memberi pemahaman yang sepenuhnya kepada ibu bapa terhadap kepentingan menguasai Bahasa Inggeris dalam kalangan anak- anak. (S5, T5) Meneruskan program berkala Bahasa

WO (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan kamus untuk anak-anak mereka. (W1, O6) -Mengadakan program pen pal di antara sekolah bandar dengan luar bandar. -Menyertai program-program yang di anjurkan oleh sekolah-sekolah lain.

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. T3 - Bahasa Melayu kurang nilai komesial. T4 Ibu bapa tidak memberi galakan yang sepenuhnya kepada anak-anak dalam menguasai bahasa Inggeris. T5 - Pelajar tidak berminat menguasai Bahasa Inggeris

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada pelajar. (W1, T5) -Mengadakan bengkel atau kem bahasa Inggeris -Mengadakan ceramah kepentingan Bahasa Inggeris oleh guru-guru Bahasa Inggeris yang berpengalaman dari luar.

Inggeris seperti English Day. SENARAI STRATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

2.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit: Bahasa Inggeris Isu Strategik: Matlamat Strategik 1. Gagal menguasai Bahasa Inggeris 2. Kurang Meningkatkan kemahiran dan pencapaian BI dalam peperiksaan Meningkatkan

Objektif Peningkatan penguasaan BI sebanyak 80% Melahirkan

Indikator Prestasi Berlaku peningkatan dalam peratus kelulusan pelajar dalam setiap peperiksaan Pencapaian pertandingan

TOV 2008 69%

2009 70%

2010 72%

2011 75%

2012 78%

2013 80%

50%

54%

58%

60%

65%

70%

keyakinan diri untuk bersaing. 3. Kurang pengetahuan am

penyertaan pelajar dalam koakademik Meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu semasa

pelajar berbakat Melahirkan pelajar berpengetahuan

koakademik meningkat % pelajar berpengetahuan meningkat 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4 PELAN TAKTIKAL PERANCANGAN TAKTIKAL (2009) BIDANG : BAHASA PANITIA : BAHASA INGGERIS Bil Program Objektif

Deskripsi Perlaksanaan Formal 3X / tahun

1

Mesyuarat Panitia

2

Kem Bahasa Inggeris

Menyelaras aktivti panitia dan pembahagian tugas Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan

Kump. Sasaran Dan Bilangan Guruguru BI

Tarikh / Kos / TOV Tempat Sumber (%) (RM) Jan, Apr, Julai, Okt Apr, Julai & Sept 80.00 -

ETR (%) -

Indikator Pencapaian Program panitia berjalan lancar % pencapaian OTI pelajar meningkat

Latihtubi soalan berformatkan peperiksaan

Pelajar T3 dan T5

300.00 / Panitia

69

72

3

Kem Elit dan Galus

4

Pertandingan Bulan Bahasa ETA Program

Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Mencungkil bakat pelajar Program penutur jati untuk membantu pelajar dan guru bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris

Pelajar Elit dan Galus T3 & T5 Pertandingan yang melibatkan pelajar T1-T5 Pelajar T1-T5 Pelajar T1-T6

Jun

400.00 / Panitia

69

72

% pencapaian PMR dan SPM pelajar meningkat % 4 kemahiran pelajar meningkat Hasil kerja pelajar URK OTI Pelajar lebih berani Berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Feb.

5

JanAugust

200.00 / Bidang Bahasa -

30

40

30

60

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil 1 2 3 4 5

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat

Perincian Kem Bahasa Inggeris Memahirkan diri pelajar dengan menjawab soalan format peperiksaan Apr, Julai & Sept Pelajar T3 dan T5 Semua GMP

6 7 8 9 10

Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Latihtubi soalan berformatkan peperiksaan Pelajar tidak hadir ke kelas Guru Penolong Kanan Pentadbiran Peningkatan peratus lulus di dalam peperiksaan OTI dan Percubaan Pembelajaran dengan aktiviti yang menyeronokkan dan soalan yang sesuai dengan aras minda pelajar berkenaan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Perincian Kem Elit dan Galus Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Jun Aplikasi menjawab soalan peperiksaan dengan teknik yang betul Semua GMP 1. Seramai 20 orang pelajar Elit dan 70 orang pelajar Galus akan dipilih. 2. Set-set soalan yang mencabar akan diberikan kepada pelajar Elit. Manakala latihtubi Kertas 1 akan dijalankan untuk pelajar Galus. Pelajar tidak hadir ke Kem berkenaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan Pentadbiran Peningkatan peratus lulus di dalam OTI dan Percubaan Tempat kursus yang selesa

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan

Perincian Pertandingan Bulan Bahasa Mencungkil bakat pelajar Feb. Pelajar T1-T5 Semua GMP Pertandingan-pertandingan yang akan dijalankan ialah Essay Writing, Public Speaking, Cross Word Puzzle dan Story-telling Competition. Pelajar enggan atau kurang berminat untuk menyertai pertandingan Oleh Guru Kanan Bahasa dan Ketua Panitia 33

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

Dari bilangan penyertaan pelajar Promosi kepada pelajar secara berterusan samada semasa perhimpunan atau di dalam oleh GMP.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2009 Tempoh Pelaksanaan: Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkara Nama Program Objektif Tarikh / Tempoh Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja /Aktiviti Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perincian ETA Program Program penutur jati untuk membantu pelajar dan guru bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris Jan-August Pelajar T1-T6 Semua Guru Bahasa Inggeris Diantara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan ialah English Camp, English Day, Drama Production, Book Club, Spelling Bee dan lain-lain. Pelajar enggan atau kurang berminat untuk menyertai pertandingan Oleh Guru Kanan Bahasa dan Ketua Panitia Dari bilangan penyertaan pelajar Promosi kepada pelajar secara berterusan samada semasa perhimpunan atau di dalam oleh GMP.

34

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

.0

PANITIA BAHASA ARAB 3.1 ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 2. Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. 3. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. 3. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. KELEMAHAN 6. Pelajar luar bandar yang dipengaruhi oleh dialek daerah. 7. Kepadatan pelajar dalam kelas dan ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P. 8. Mata pelajaran unit bahasa kurang diberi penekanan dan tumpuan belajar mata pelajaran unit bahasa. 9. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. 3.2 T0WS MATRIK STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar pandai boleh membaca al-Quran . S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar dan juga pemeriksa kertas peperiksaan awam. S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 - Kemudahan kamus di perpustakaan. S5 - Penekanan terhadap programWEAKNESSES (KELEMAHAN) W1 Persekitaran yang tidak mendorong penggunaan Bahasa Arab W2 - Pelajar luar bandar yang tidak boleh membaca al-Quran W3 - Mata pelajaran unit bahasa Arab kurang diberi penekanan dan tumpuan 35 PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 5. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 6. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 7. Pendedahan melalui media dan internet. 8. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 3. Penyalahgunaan kemudahan IT. 4. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. 5. Bahasa Melayu kurang nilai komesial.

ISU 1. Bahasa Arab tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Gagal menguasai Bahasa Arab 3. Pelajar tidak memahami konsep mata pelajaran PA 4. Mentaliti Bahasa Arab tiada nilai komesial

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

5. Kurang keyakinan diri untuk Bersaing 6. Kurang pengetahuan am .

program dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Arab S6 - Guru berpegalaman dalam aktiviti koakademik

W4 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W5 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kamus. W6 - Penglibat pelajar terhad dalam koakademik

OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. O3 - Pendedahan melalui media dan internet. O4 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O5 - Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan bahan sokongan untuk pembelajaran anak-anak. O6 - Hubungan baik di antara guru-guru Bahasa Inggeris di semua sekolah.

SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program bulan bahasa peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri.

WO (W5,O4) Menganjurkan program pemahaman sukatan mata pelajaran Bahasa Arab. (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan kamus untuk anak-anak mereka. (W1, O6) -Menyertai program-program yang di anjurkan oleh sekolah-sekolah lain.

36

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

THREATS (ANCAMAN) T1 - Penyalahgunaan kemudahan IT. T2 - Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. T3 - Bahasa Arab kurang nilai komesial. T4 Ibu bapa tidak memberi galakan yang sepenuhnya kepada anak-anak dalam menguasai bahasa arab. T5 - Pelajar tidak berminat menguasai Bahasa Arab

ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik menjawab soalan peperiksaan kepada pelajar. (S3,T1) Pihak sekolah menguatkuasakan garis panduan penggunaan IT. (S5, T4) Memberi pemahaman yang sepenuhnya kepada ibu bapa terhadap kepentingan menguasai Bahasa Arab dalam kalangan anak- anak. (S5, T5) Meneruskan program berkala Bahasa Arab seperti Bulan Bahasa.

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program usaha sama dengan ibu bapa untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada pelajar. (W1, T5) -Mengadakan bengkel atau kem bahasa Arab -Mengadakan ceramah kepentingan Bahasa Arab kepada pelajar Islam

SENARAI STATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

37

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit: Bahasa Arab Isu Strategik: Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 1. Bahasa Arab tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 2. Gagal menguasai Bahasa Arab 3. Pelajar tidak memahami konsep mata pelajaran PA 4. Mentaliti Bahasa Arab tiada nilai komesial 5. Kurang keyakinan diri untuk bersaing. 6. Kurang pengetahuan am Meningkatkan pencapaian lulus 100% Melahirkan pelajar yang menguasai 3M Lulus 100% dalam peperiksaan PMR

TOV 2008 95%

2009 100 %

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 100 %

Meningkatkan kemahiran dan pencapaian lulus BA dalam peperiksaan Meningkatkan pemahaman pelajar kepada konsep mata pelajaran BA Meningkatkan pencapaian BA dalam PMR Meningkatkan penyertaan pelajar dalam koakademik Meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap isu-isu semasa

Peningkatan penguasaan BA sebanyak 90% Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran BA Melahirkan pelajar yang mahu belajar BA Melahirkan pelajar berbakat Melahirkan pelajar berpegetahuan

Berlaku peningkatan dalam peratus kelulusan pelajar dalam setiap peperiksaan % pelajar lulus mata pelajaran BA

69%

70%

72%

75%

78%

90%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100 %

%lulus BA meningkat

Pencapaian pertandingan koakademik meningkat % pelajar berpengetahuan meningkat

50%

54%

58%

60%

65%

70%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

3.4

PELAN TAKTIKAL 38

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGI 1 Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh Kos Sumber 1 2 3 4 5 Kelas Intervensi (jawi) Modul bahasa KKQ Penyeliaan Buku Nota & Latihan Kem Mata Pelajaran Pengerusi Panitia Pengerusi Panitia Guru KKQ Guru Kanan Bahasa Pengerusi Panitia Jan - Jun Mac Sepanjang tahun Mac - Jun 1 hari RM60.00 RM1000.00 Projek

Output Pelajar dapat membaca Setiap tingkatan ada modul P&P Murid gemar membaca 80% buku diselia Murid mengetahui teknik belajar/ menjawab Murid mengetahui teknik belajar/ menjawab Kemahiran menjawab Pendedahan format peperiksaan

Indikator Prestasi Sifar masalah jawi % kecemerlanga n meningkat % kelulusan meningkat % Kekemasan buku %A meningkat %A meningkat % lulus meningkat % lulus meningkat

Pelan Kontigensi Unit Kurikulum Panitia Panatia Pengurusan Projek

6

Ceramah/ Seminar/ Motivasi Latih Tubi Ujian/ Peperiksaan

Pengerusi Panitia

1 hari untuk 1 mata pelajaran Jan - Nov Jadual OTI

Projek

Projek

7 8

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

Panitia Peperiksaan

Panitia Peperiksaan

39

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGI 2 Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh 1 2 Papan Kenyataan /Laluan Ilmu Lawatan sambil belajar Penasihat persatuan Pengerusi Panitia Sepanjang tahun 1 hari

Kos Sumber Panitia Panatia

Output Pelajar peka kepada maklumat Pelajar mendapat pendedahan situasi sebenar Pelajar berpengetahu an Pelajar bermaklumat

Indikator Prestasi % pengetahuan meningkat % pengetahuan meningkat % peningkatan membaca % penglibatan pelajar

Pelan Kontigensi Panitia/ Persatuan Panatia

3 4

Percambahan Minda Perkongsian Ilmu

Pengerusi Panitia Guru-guru Bahasa Arab

Feb- Okt. Jan.- okt

-

Panitia Panitia

STRATEGI 3 Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh 1 2 Penyeliaan Guru Penyeliaan Buku Nota & Latihan Guru Kanan Bahasa Guru Kanan Bahasa Mac- Jun

Kos Sumber -

Output 100% guru diselia 80% buku diselia

Mac - Jun -

Indikator Prestasi % kualiti P&P meningkat % semakan/ penandaan buku

Pelan Kontigensi Pengurusan Pengurusan

40

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRATEGI 4 Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh 1 Aplikasi Ilmu a. Pertandingan bahasa (Pidato, bahas, forum,esei, dll) Pemupukan Bakat a. Bengkel Penulisan Kreatif b. Bulan Bahasa April - Julai

Kos Sumber Panitia

Output Pelajar terpilih

Indikator Prestasi % penglibatan

Pelan Kontigensi Pertandingan peringkat daerah dan negeri Jemput pemberita Panitia

2 3

Pengerusi Panitia Guru kanan Mata pelajaran

Jun Mac

RM300.00 RM1800.00 (Panitia)

Pelajar tingkatan 6

% penglibatan % penglibatan pelajar

4.

PANITIA PENGAJIAN AM 41

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.1ANALISIS SWOT PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 3. Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. 4. Guru-guru yang berpengalaman mengajar 3. Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 5. IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. 6. Aktiviti peringkat daerah dan negeri untuk aktiviti koakademik yang banyak. 7. Pendedahan melalui media dan internet. 8. Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. ANCAMAN 4. 5. 6. Penyalahgunaan kemudahan IT. Kurang bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa terhadap bahasa. Ibu bapa kurang berkemampuan menyediakan bahan bacaan yang agak mahal.

KELEMAHAN 5. Pelajar lemah dalam mata pelajaran matematik. 6. Ketidakseimbangan pelajar mengikut komposisi jantina menjejaskan P & P. 7. Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa.

4.2 TOW MATRIK 42

ISU 2. Pengajian Am tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan 3. Kurang keyakinan diri untuk bersaing 3 4 Kurang pengetahuan am . Kurang pencapaian % A dalam peperiksaan

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 - Majoriti pelajar Melayu berbahasa Melayu dalam pertuturan mereka. S2 - Guru-guru yang berpengalaman mengajar S3 - Kemudahan IT yang luas sebagai sekolah bestari. S4 Kemudahan meminjam buku di bilik SAC dan perpustakaan. S5 - Guru berpegalaman dalam aktiviti ko-akademik

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W2 - Pelajar lemah dalam mata pelajaran matematik W3 - Ketidakseimbangan pelajar mengikut SMK MATANG : PELAN STRATEGIK 2009-2013 komposisi jantina menjejaskan P& P. W4 Kurang tumpuan oleh pelajar semasa p&p di dalam kelas W5 - Pelajar tidak memahami dengan mendalam isu-isu semasa. W6 - Kebanyakan pelajar tidak mempunyai buku rujukan dan mengharapkan guru. W7 - Penglibat pelajar terhad dalam Ko-akademik

2. Guru kurang berpengalaman dan bukan opsyen OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - IT telah tersebar luas untuk mendapatkan maklumat. O2 - Pendedahan melalui media dan internet. O3 - Terdapat peruntukan Dana Khas Kerajaan Negeri. O4 Ibu bapa berusaha membantu anak-anak mereka. SO (S3,O1) Menggalakkan pelajar mengunakan IT untuk mendapatkan maklumat tambahan. (S1,O2) -Mengadakan program cakna PA peringkat sekolah. (S5,O6) -Mengadakan program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah yang terpilih bagi mendedahkan tentang corak pembelajaran di sekolah lain. -Pertukaran soalan- soalan peperiksaan antara daerah dan negeri (S6,02) -Menggalakkan pelajar menyertai pertandingan koakademik peringkat daerah dan negeri. ST (S2,T2) Mengadakan seminar teknik WO (W6,O5) Mewajibkan ibu bapa menyediakan Buku rujukan untuk anak-anak mereka. (W5,O3) -Menggalakkan pelajar menyediakan buku skrap berkaitan isu-isu semasa

THREATS (ANCAMAN) T1 Penyalahgunaan kemudahan IT.

WT (W5,T2) Pihak sekolah mengadakan program

43

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

4.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

Bil

Strategi Program Meningkatkan Peratus Kelulusan Mata Pelajaran Pengajian Am STPM kepada 100%

Tempoh masa

Kumpulan sasar

Tindakan

Pencap aian 2007

Sasar an 2008

Sasar an 2009

Sasar an 2010

Sasar an 2011

Sasa ran 2012

Sasar an 2013

1

5 tahun

Ting 6 Rendah /Tingkatan 6 Atas

GMP/Pen yelaras Projek STPM

K1 80% K2 91.11%

K1 84% K2 93%

K1 86% K2 -95%

K1 90% K2 96%

K1 92% K2 97%

K195% K2 99%

K1 96% K2 100%

4.4 PELAN STRATEGIK 44

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil

Program

Objektif

Deskripsi

Kumpulan Sasaran dan bilangan

Tarikh/ tempat

Kos/ Sumber

TOV

ETR

Indikator Pencapa i-an)

Tindakan

1

PROMAS ( Program Mahir Soalan )Soalansoalan peperiksaan 1993-2008

Pelajar didedahkan dengan bentuk soalan sebenar STPM

Guru mencari soalan sebenar STPM dan meminta pelajar menjawabnya .

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Januari hingga Oktober

RM240

Pelajar dapat menjawab soalan yang disedia -kan

Pelajar dapat juga menjaPelajar wab terdedah soalan dengan tukar soalandengan soalan sekola sebenar h lain

Ketua panitia

2

Ceramah Teknik Menjawab Soalan

Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pengajian Am apabila mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul. Membantu pelajar yang masih lemah dalam mata pelajaran PA untuk mencapai

Menjemput penceramah dari luar yang terdiri daripada guru pemeriksa kertas Pengajian Am Mengadakan kelas-kelas pengukuhan secara bimbingan berkumpul-an

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Mac dan Ogos

RM300

Seoran g pencer a-mah dijemput

Semua pencer a-mah kertas 1 dan 2 dijemput

Pelajar tahu teknik menjawab soalan

Ketua panitia

3

Kelas Pengukuhan

Pelajar yang tidak mencapai tahap minimum C

Februari hingga Oktober

Tiada

10 orang pelajar yang lemah dikenal

Pelajar yang lemah berjaya dikurangka

Semua pelajar mendap at sekuran g-

Guru MP

45

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

tahap minimum C Pelajar dipecahkan kepada kumpulan dan diadakan perbincangan berdasarkan soalan yang disediakan. Pembentukan Kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 5-6 orang pelajar Guru memberikan tajuk yang perlu dilaksanakan oleh setiap kumpulan. Pelajar perlu siapkan dalam bentuk bertaip untuk dibukukan

pasti.

n

kurangnya minimu mC Semua pelajar dalam membin a kumpulan masingmasing

4

Kerja Berkumpulan

Pelajar dapat mengadakan perbincangan dalam kumpulan

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Mac hingga Oktober

Tiada

Bebera -pa kumpul -an tertent u dilibatkan

Semua kumpul -an pelajar terlibat

Guru MP

5

Modul Pengajian Am

Pelajar dapat menjadikan bahan ini sebagai rujukan dan panduan dalam menghadapi peperiksaan

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang

Januari hingga Jun

RM200

Pelajar Berjay a menyediakan lima tajuk setiap bagi setiap kumpul -an

Pelajar Berjay a mengh asilkan satu buku modul soalan dan jawapa n

Pelajar memiliki sebuah buku panduan menulis esei bahagia n A dan B

Guru MP

46

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6

Penyeliaan dan Pemantauan

Memastikan guru yang mengajar tidak lari daripada landasan pengajaran

Guru dipantau oleh pihak pentadbir semasa proses P & P

Pelajar STPM 2009 seramai 48 orang dan guru MP

April Julai Sept

Tiada

Sekurangkurang -nya guru dipantau sekali

Guru dipantau sebanyak tiga kali

Pemant au-an dan penyelia -an mengiku t jadual

Guru MP

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Mata Pelajaran Pengajian Am STPM 2009 sebanyak 100% Bil 1 2 3 4 Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Program Mahir Soalan ( PROMAS )- Soalan peperiksaan STPM yang lepas dan Modul Pengajian Am 1. Menambahkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan Pengajian Am 1 dan 2 2. Meningkatkan peratus kelulusan dalam STPM 2009 3. Menambah jumlah pelajar yang mendapat A dalam STPM 2009 1. Setiap kali selesai aktiviti P&P Pengajian Am 2, pelajar akan diberikan 1 soalan karangan atau mana bahagian B, C, D atau E. Bagi Pengajian Am 1 sekurangkurangnya 5 soalan objektif akan diberikan . Semua pelajar wajib hantar jawapan dan dlm P&P seterusnya guru akan mengambil 15 minit untuk membincangkan isiisi jawapan. Pelajar Tingkatan 6 Atas Januari - Oktober47

Perincian

5

Aktiviti

6 7

Kumpulan Sasar Tempoh Masa

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

8 9 10 11

Pelaksana Kos Penilaian / Pemantauan Indikator Kejayaan

Guru Mata Pelajaran Pengajian Am 1 dan 2 RM 240 ( kertas, Fotostat soalan ) Guru Mata Pelajaran Pengajian Am Peningkatan peratus kelulusan dalam STPM 2009

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Mata Pelajaran Pengajian Am 2009sebanyak 100% Bil 1 2 3 4 Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Seminar Teknik Menjawab 1. 2. 3. 5 Aktiviti Pelajar mendapat pendedahan tentang cara-cara menjawab soalan STPM dengan cara yang betul khususnya Pengajian Am 2. Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pengajian Am apabila mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul. Meningkatkan peratus kelulusan dalam SPM 2009. 1. Menjemput penceramah dari luar yang terdiri daripada guru pemeriksa kertas Pengajian Am STPM Pelajar Tingkatan 6 2 kali Mac dan Ogos Penyelaras Projek STPM dan Panitia RM 300 ( bayaran penceramah 2 X )48

Perincian

6 7 8 9

Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10 11

Penilaian / Pemantauan Indikator Kejayaan

GMP Panitia. Peningkatan dalam peratus lulus STPM 2009.

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Pengajian Am 2008 sebanyak 100% Bil 1 2 3 4 Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Modul Pengajian Am ( Penyelesaian Masalah) 4. Menambahkan Pemahaman Pelajar terhadap mata pelajaran Pengajian Am 5. Mencapai kelulusan 100 peratus dalam STPM 2008 6. Pelajar dapat menjadikan bahan ini sebagai rujukan dan panduan dalam menghadapi peperiksaan 2. Pembentukan Kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 5-6 orang pelajar 3. Guru memberikan tajuk yang perlu dilaksanakan oleh setiap kumpulan. 4. Pelajar perlu siapkan dalam bentuk bertaip untuk dibukukan Pelajar Tingkatan 6 Januari - Jun Guru Mata Pelajaran Pergajian Am RM 200 ( kertas, Fotostat, Binding )49

Perincian

5

Aktiviti

6 7 8 9

Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

10 11

Penilaian Pemantauan Indikator Kejayaan

Guru Mata Pelajaran Pengajian Am Mencapai peratus kelulusan yang diunjurkan dalam STPM 2009

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Pengajian Am 2008 sebanyak 100%

Bil 1 2 3 4

Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum Klinik Pengajian Am

Perincian

7. Meningkatkan peratus pelajar-pelajar yang mendapat markah sekurangkurangnya 40%. 8. Mencapai kelulusan 100 peratus dalam STPM 2009 5. Pelajar-pelajar GALUS dikumpulkan dan diberikan soalan-soalan latihan yang mirip soalan peperiksaan sebenar. Pelajar Tingkatan 6 Atas April September. Guru Mata Pergajian Am. RM 100 ( kertas, Fotostat Soalan ) Guru Mata Pergajian Am50

5

Aktiviti

6 7 8 9 10

Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos Penilaian Pemantauan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

11

Indikator Kejayaan

Peratus kelulusan dalam STPM 2009 meningkat.

PELAN OPERASI PANITIA PENGAJIAN AM Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Matlamat : Mencapai Peratus Kelulusan Pengajian Am 2008 sebanyak 100%

Bil 1 2 3 4

Perkara Tahun Perlaksanaan Bidang / Aspek Nama Program Objektif 2009 Kurikulum

Perincian

Lawatan Bermaklumat ke Sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu 9. Meningkatkan kefahaman tentang perjalanan sistem kenegaraan di Negara kita 10. Mencapai kelulusan 100 peratus dalam STPM 2009

5 6 7 8 9 10 11

Aktiviti Kumpulan Sasar Tempoh Masa Pelaksana Kos Penilaian Pemantauan Indikator Kejayaan

6. Pelajar dikehendaki membuat laporan hasil daripada lawatan tersebut. Pelajar Tingkatan 6 Atas April . Guru Mata Pengajian Am. RM 600 ( Pengangkutan ) Guru Mata Pengajian Am Peratus kelulusan dalam STPM 2009 meningkat.

51

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

B.

BIDANG KEMANUSIAN

1. PANITIA GEOGRAFI 1.1 ANALISIS SWOT

PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Pelajar yang mengambil Geografi memang minat Geografi 2. Guru yang sudah berpengalaman mengajar Geografi Ting 5 3. Bahan latih tubi yang mencukupi KELEMAHAN 1. Pelajar kurang rajin menjawab soalan kertas 2, bahagian A (Peta TOPO) 2. Pelajar keliru untuk memilih fakta yang sesuai dengan kehendak soalan. Contohnya soalan berkehendakkan faktor jerebu, tetapi pelajar menjawab faktor hujan asid.

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 1. Pelajar sudah menguasai fakta 2. Kertas Geografi pada hari akhir peperiksaan, memberi peluang pelajar mengukuhkan penguasaan

ANCAMAN 1. Subjek Geografi dianggap bukan subjek komersial seperti lain-lain subjek.

1.2 TOWS MATRIK

52

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

ISU 1. 20% dapat A Dalam PMR 2. Hanya 50% dapat A dalam SPM 3. Hanya 14% dapat A dalam STPM 4. Pelajar lemah menjawab soalan peta. 5. Pelajar Men Atas dan Pra U kurang mahir menghurai fakta. 6. Pelajar PMR masih gagal mencapai 100% lulus sekurang-kurangnya gred D

STRENGTHS (KEKUATAN) S1-GURU TERLATIH DAN MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI S2-KEMUDAHAN DAN PRASARANA YANG MEMUASKAN S3-MEMPUNYAI SEMANGAT BERPASUKAN YANG MANTAP DI KALANGAN GURU S4-BUKU TEKS DIBEKALKAN S5-KELAS PENGUKUHAN DISEDIAKAN

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1- KEKANGAN MASA DALAM MEMBINA BAHAN P&P YANG MANTAP. W2- PELAJAR KURANG MENGHAYATI SUBJEK KEMANUSIAAN DAN MENGABAIKAN KEPENTINGANNYA KERANA DIANGGAP TIADA NILAI KOMERSIAL W3- PELAJAR TIDAK MENITIKBERATKAN PENGGUNAAN BUKU TEKS W4- PELAJAR MEMANDANG REMEH KELAS TAMBAHAN SERTA MEMPERKECILKAN PROFESIONAL PERGURUAN W5- SEBAHAGIAN PELAJAR TIDAK MEMPRAKTIKKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN WO 1. MENDAPATKAN KHIDMAT GURU PAKAR GEOGRAFI 2. MENGADAKAN LAWATAN BERMAKLUMAT/ KAJIAN LUAR 3. MEWUJUDKAN SUDUT PETA DI TEMPAT YANG BERSESUAIAN.

OPPORTUNITIES (PELUANG) O1 - PERUNTUKAN KEWANGAN DARI DANA KHAS PERSEKUTUAN O2- PIBG YANG SUPPORTIF. O3- MAKLUMAT DAN PERUBAHAN TERKINI DISALURKAN OLEH PIHAK YANG BERKENAAN O4- KEMUDAHAN ICT YANG BERKESAN DI LUAR SEKOLAH

SO 1. MEMBERI PENDEDAHAN ICT KEPADA PELAJAR 2. GURU-GURU DIBERI LATIHAN DAN KURSUS BERKAITAN ICT DARI SEMASA KE SEMASA 3. MENGANJURKAN KEM MATA PELAJARAN 4. MENGADAKAN TAKLIMAT DAN MENGEDARKAN RISALAH YAN BERKAITAN

53

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

THREATS (ANCAMAN) T1 - KEGIATAN EKONOMI KELUARGA LUAR BANDAR MEMPENGARUHI TUMPUAN PELAJAR TERHADAP AKTIVITI DI SEKOLAH T2- PELAJAR KURANG ROL MODEL DALAM KELUARGA/MASYARAKAT YANG BOLEH DIJADIKAN CONTOH T3- IBU BAPA KURANG MEMBERI BIMBINGAN AGAMA, PERHATIAN DAN GALAKAN TERHADAP PEMBELAJARAN ANAK-ANAK SERTA KURANG BERPANDANGAN JAUH DAN BERPADA

ST 1. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG KONDUSIF 2. MENYEDIAKAN PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN DAN BERKESAN 3. MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA PIHAK SEKOLAH DENGAN ISTITUSI SEPERTI SEMINAR KEIBUBAPAAN

WT MENYERTAI BULAN KEMANUSIAAN BERSAMA PANITIA LAIN DI BAWAH BIDANG KEMANUSIAAN

SENARAI STATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan.

Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

54

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.3

ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN

Pengurusan : Kurikulum Unit : Panitia Geografi Isu Strategik: Matlamat Strategik 1.Meningkatkan 1. 20% dapat A pencapaian A Dalam PMR dalam Geografi. 2. Hanya 50% dapat A dalam SPM 3. Hanya 14% dapat A dalam STPM 4. Pelajar lemah menjawab soalan peta. 2.Lulus sekurangkurangnya D dalam Geografi PMR dan sekurangkurangnya C dalam STPM

Objektif Meningkatkan pencapaian A PMR kepada 50% Meningkatkan pencapaian A SPM kepada 70% Meningkatkan pencapaian A STPM kepada 30% 100% pelajar menjawab soalan berkaitan peta dengan tepat Huraian tepat dengan fakta Soalan aras rendah mesti betul

Indikator Prestasi Keputusan peperiksaan awam

TOV 2008 20

2009 30

2010 35

2011 40

2012 45

2013 50

50

60

65

70

75

80

14

17

20

23

26

30

Tingkatkan keupayaan menjawab soalan peta Meningkatkan keupayaan menghurai fakta dengan berkesan Lulus sekurangkurangnya gred D

Pencapaian Gred A meningkat. Peratus lulus Geog meningkat. Mendapat markah penuh untuk soalan bertulis OTI dan pepriksaan

30

50

60

70

80

100

5. Pelajar Men Atas dan Pra U kurang mahir menghurai fakta. 6. Pelajar PMR masih gagal mencapai 100% lulus sekurangkurangnya gred D

30

50

60 100

70 100

80 100

100 100

55

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.4PELAN TAKTIKAL 1.5 Bil Program / Projek 1 2 Mesyuarat JKS/ Panitia Kem mata pelajaran

Tanggungjawab Pengerusi Panitia Pengerusi Panitia

Tempoh Jan. /Jun/ Sept. 2 kali setahun

Kos Sumber Panitia

Output Pengagihan tugas Pencapaian pelajar semakin meningkat Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan silibus tahun sebelum Setiap tahap peperiksaan umum sudah mempunyai pelajar confirm A Murid menjawab menggunak an teknik yang betul dan jawapan tepat Pelajar mahir

Indikator Prestasi 3 kali Pencapaian pelajar dalam OTI Peperiksaan OTI untuk kelas PMR, SPM dan STPM

Pelan Kontigensi PKP Panitia/ persatuan

3

Kelas bimbingan selepas waktu persekolahan

Pengerusi Panitia

Feb - Okt

Dana Khas

Unit Kurikulum

4

Kelas Elit

Pengerusi Panitia

Ogos - Okt

RM1000.00

% mendapat A dalam OTI meningkat

Panitia

5

Seminar teknik Menjawab

Ketua Panitia bersama Penyelaras kecemerlangan

Sekali setahun untuk setiap tahap

Unit Kecemerlangan

% pencapaian A meningkat

Bilik Seminar

6

Kerja Kursus Geografi untuk pelajar bukan

Pengerusi Panitia

Ogos September

-

Kualiti jawapan

Panitia 56

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

kelas Peperiksaan 7 Sudut Peta Ahli Panitia Feb- Okt. -

8 9

Penyeliaan Buku Nota & Latihan Kerja Luar/Lapangan

Guru Kanan Kemanusiaan/Pe ngerusi Panitia Pengerusi Panitia/Guru MP 6 Rendah

Mac - Jun Mac Sept. Panitia dan sumbangan pelajar

dengan istilah geografi Pelajar mahir dan fasih dengan peta Malaysia 80% buku diselia Pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas Kemahiran menjawab Pendedaha n format peperiksaan Pelajar mendapat pendedahan alam sekitar fizikal dan budaya yang sebenar

pelajar dalam OTI Soalan berkaitan peta betul 100% % Kekemasan buku % pengetahuan meningkat Panitia

Pengurusan Panitia

10 11 12

Latih Tubi Ujian/ Peperiksaan Lawatan sambil belajar

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Pengerusi Panitia/Guru Geografi

Jan Nov Jadual OTI 3 hari

Panitia Peperiksaan PPU/Kelab Pencinta Alam

% lulus meningkat % lulus meningkat % pengetahuan meningkat

Panitia Peperiksaan Projek

57

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

12

Program Mahir Soalan (PROMAS)

Guru Mata Pelajaran

Sept, Okt

Pelajar dapat menguasai kehendak soalan dengan jelas RM 100.00 Pelajar kelas peperiksaan yang mendapat markah 39% dan ke bawah Pencapaian pelajar semakin meningkat Murid dapat menjawab soalan mudah dan sederhana

Jawapan pelajar tepat seperti yang dikehendaki soalan

Seminar Teknik Menjawab

13

Program Kem Galus (PMR)

Guru mata pelajaran

Julai, Ogos, September

Pelajar lulus ujian berformat peperiksaan sekurangkurangnya gred D Pencapaian pelajar dalam OTI Lulus sekurangkurangnya D

Guru Mata Pelajaran

14

Program Latih tubi terancang Program Kem Galus (PMR)

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

Cuti hujung minggu dan cuti umum Sept

Panitia

Kem Mata pelajaran

15

1. PANITIA SEJARAH 2.1 ANALISIS SWOT

58

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. 90% guru adalah yang berpengalaman dan juga terdapat guru 1. Kekangan masa dalam membina bahan/modul p&p yang pemeriksa 2. Kemudahan infrastruktur dan prasarana yang memuaskan 3. Terdapat kelas KRK Peluang (O) mantap. 2. Sejarah dianggap tiada nilai komersial 3. Kemudahan prasarana dan infrastruktur tidak dimanfaatkan 4. Pelajar bersikap malas dan kurang motivasi Ancaman (T) belakang keluarga dan masyarakat yang tidak

1. Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG dan pihak berkaitan. 1. Latar 2. Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). 3. Kemudahan ICT di pusat komuniti

menitikberatkan kecemerlangan akademik. 2. Pelajar terpengaruh dengan unsur- unsur negatif daripada luar. 3. Tumpuan pendidikan negara lebih kepada sains dan teknologi

1.2 TOWS MATRIK

59

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu 1. Sejarah keputusan menjadi pelajar yang salah untuk satu penghalang

Kekuatan (S) faktorS1. 90% guru daripada guru-guru yang berpengalaman dan juga terdapat guru pemeriksa yang memuaskan dalam mendapatkan

Kelemahan (W) W1 Kekangan masa dalam membina bahan/modul p&p yang mantap. W2 Sejarah dianggap tiada nilai komersial infrastruktur tidak dimanfaatkan W4 Pelajar bersikap malas dan kurang bermotivasi WO (mini-maxi) W4,O1 Program kesedaran untuk belajar dalam kalangan pelajar. W2, O1 1. Mendapatkan khidmat guru pakar dalam bidang berkaitan 2. Mengadakan lawatan bermaklumat/ kajian luar

cemerlang

peperiksaan dalaman dan awam 2. Sejarah kurang membantu pelajar menjadi semangat kebangsaan Peluang (O) O1 Sokongan moral dan bantuan daripada PIBG.dan pihak berkaitan O2 Peruntukan kewangan dari DANA (Program Pendidikan Terengganu Terbilang). O3 Kemudahan ICT yang berkesan di luar sekolah

S2. Kemudahan infrastruktur dan prasarana W3 Kemudahan prasarana dan

seorang warga yang mempunyai jati diri danS3 Terdapat kelas KRK) SO (maxi-maxi) S1,O2 secara terancang dengan menggunakan peruntukan PPTT. S1,O1 1. Memberi pendedahan teknik menjawab soalan. S2,O3 dan kemudahan infrastruktur dan

1. Melaksanakan program kelas tambahan1.

1. Latihan dan tugasan menggunakan ICT 3. Mewujudkan sudut bermaklumat di tempat yang bersesuaian prasarana

60

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Ancaman (T) T1 Latar belakang keluarga dan masyarakat akademik. T2 Pelajar terpengaruh dengan unsur- unsur negatif daripada luar. T3 Tumpuan pendidikan negara lebih kepada sains dan teknologi

ST (maxi-mini) S2, T1, T2 kursus keibubapaan bawah unit bimbingan dan kaunseling. S1, S2, S3, T2 dan bimbingan rakan sebaya. kondusif 3. Menyediakan pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan

WT (mini-mini) W2, T1 di 2. Mengadakan W2, W4, T2, T3 cemerlang. aktiviti tahunan. ceramah kesedaran dan motivasi kepada pelajar.

yang tidak menitikberatkan kecemerlangan 1. Menganjurkan

1. Menghidupkan program mentor-mentee 1. Menganjurkan lawatan ke sekolah-sekolah 2. Mewujudkan persekitaran sekolah yang 2. Menganjurkan bulan kemanusiaan sebagai

SENARAI STATEGI Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar. 1.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN 61

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik: Sejarah menjadi salah satu faktor penghalang pelajar bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dalaman dan awam

Matlamat Strategik Memastikan pelajar memahami konsep belajar sejarah dan meminati subjek sejarah

Objektif Meningkatkan % kualiti dan kuantiti Adalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman.

Indikator Prestasi Meningkat % kelulusan PMR SPM STPM Dalaman Meningkat Kualiti A PMR SPM STPM Dalaman

2008 100% 92.8% 84% 75%

2009 100% 93% 84.3% 75.3%

2010 100% 93.5 % 84.5 % 75.5 %

2011 100% 94% 84.8 % 75.8 %

2012 100% 94.5 % 85% 76%

2013 100% 95% 85.3 % 76.3 %

23

25 29 28 27 30

Membentuk pelajar yang mempunyai semangat patriotisme. Sejarah kurang membantu pelajar menjadi seorang warga yang mempunyai jati diri dan semangat Melahirkan pelajar kebangsaan yang celik sejarah, bertanggungjawab, berfikiran kritis dan kreatif.

Peningkatan penguasaan Melahirkan pelajar dan yang pemahaman bertanggungjawab pelajar terhadap diri terhadap mata sendiri, keluarga pelajaran agama, bangsa sejarah dan negara. Melahirkan pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni di persekitaran sekolah. Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar Peningkatan amalan murni dalam kalangan pelajar Peningkatan pelajar dalam aktiviti yang dilaksanakan

60%

62% 69% 67% 65% 72%

50%

52% 55% 54% 53% 56% 67% 66% 65% 68%

Penglibatan pelajar dalam aktiviti panitia kurang memuaskan

63%

64%

62

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik: Sejarah menjadi salah satu faktor penghalang pelajar bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dalaman dan awam

Matlamat Strategik Memastikan pelajar memahami konsep belajar sejarah dan meminati subjek sejarah

Objektif Meningkatkan % kualiti dan kuantiti Adalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman.

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Prestasi Meningkat % kelulusan PMR 100% 100% 100% 100% 100% SPM 92.8% 93% 93.5% 94% 94.5% STPM 84% 84.3% 84.5% 84.8% 85% Dalaman 75% 75.3% 75.5% 75.8% 76% Meningkat Kualiti A PMR SPM STPM Dalaman

2013 100% 95% 85.3% 76.3%

Membentuk pelajar yang mempunyai semangat patriotisme.

23

25

27

28

29

30

Peningkatan Sejarah kurang Melahirkan pelajar yang Melahirkan pelajar penguasaan dan membantu celik sejarah, yang pemahaman pelajar menjadi bertanggungjawab, bertanggungjawab pelajar terhadap seorang warga berfikiran kritis dan terhadap diri sendiri, mata pelajaran yang kreatif. keluarga sejarah mempunyai jati agama, bangsa dan diri dan negara. semangat kebangsaan Melahirkan pelajar Peningkatan yang mengamalkan amalan murni nilai-nilai murni di dalam kalangan persekitaran pelajar sekolah. Penglibatan pelajar dalam aktiviti panitia kurang memuaskan Memupuk bakat dan Peningkatan daya saing dalam pelajar dalam kalangan pelajar aktiviti yang dilaksanakan

60%

62%

65%

67%

69%

72%

50%

52%

53%

54%

55%

56%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

63

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

1.4 Bil

PELAN TAKTIKAL Objektif Program Deskripsi Pelaksanaan Dibina sendiri oleh guru berkenaan atau disediakan oleh pihak panitia Kumpulan Tarikh/ Sasar dan Tempoh Kos Bilangan Masa Semua Sepanjang pelajar tahun ETR TOV Indikator Kejayaan Catatan

1. Penyediaan Memastikan semua bahan/modul guru sejarah p&p bekerjasama dalam melaksanakan dan meningkatkan p&p berteraskan ICT. 2. PROMAS Meningkatkan % (Program kualiti dan kuantiti Mahir A dalam mata soalan) pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman.

Bahan Modul yang Pelaksanaan Tumpuan semasa mantap p&p kepada buku ketiadaan teks SPBT guru Merangkumi Pencapaian Bina modul semua topik A dalam OTI untuk subjek/ yang soalan dipelajari sebenar yang lepas

Latihan Fokus Jan-Okt RM100 Tumpuan menjawab utama-kelas pada soalan soalan selepas peperiksaan objektif p &p/ topical / sahaja modul kecemerlangan

3. Taklimat dan Meningkatkan % Waktu p&p dan Semua Sepanjang Pelaksanaan kualiti dan kuantiti di rumah pelajar T1&2 tahun PBS A dalam mata pelajaran Sejarah Pelajar PMR dalam peperiksaan Mac RM awam & dalaman. Julai 300 4. Kem Q PMR Meningkatkan % SPM & kualiti dan kuantiti STPM A dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman. 5. Kem Galus Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman. Dibuat pada hujung minggu Pelajar elit kelas Peperiksaan Jun

Pelaksanaan Kerja kursus Penghasilan Panduan kerja kursus PMR mantap bahan kerja kerja kursus berformat kursus yang telah ditetapkan oleh kementerian/ contoh kerja kursus diedar RM400 Penguasaan Penguasaan pencapaian Latihan fakta secara fakta sejarah A dalam OTI dalam Modul topikal secara menyeluruh Penurunan E Latihan dalam OTI dalam Modul

Di buat pada Pelajar Ting Jun - Julai RM300Tumpuan Menguasai hujung minggu 3, 5 dan 6 kepada topictopik-topik Atas yang yang bolehyang gagal dalam dikuasai membantu OTI lulus OTI

64

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

6. Seminar Teknik Menjawab Soalan

Meningkatkan % Penceramah kualiti dan kuantiti luar A dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam & dalaman.

Semua pelajar PMR, SPM dan STPM

Julai

RM300Teknik menjawab yang betul

Penguasaan Pencapaian Dilaksanakan teknik lulus dalam mengikut menjawab OTI jadual

7. Gerak Gempur Sejarah PMR/SPM/ STPM

Meningkatkan % Waktu P& P & Semua Ogos Merangkumi Penguasaan kualiti dan kuantiti hujung minggu Pelajar PMR hingga semua topiksemua topik A dalam mata Oktober PMR PMR pelajaran Sejarah Semua dalam peperiksaan Pelajar awam & dalaman. STPM dan Oktober SPM hingga November 8. Cakna nota Melahirkan pelajar Waktu p&p dan Semua Setiap RM100 Penyediaan Menguasai & latihan yang di hujung kelas bulan nota dan fakta sejarah pelajar bertanggungjawab minggu latihan yang terhadap diri sendiri, berkualiti keluarga, agama, bangsa dan negara 9. Program Cuti Melahirkan pelajar Dibuat pada Terancang yang setiap cuti bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara 10.Lawatan Melahirkan pelajar Dilaksanakan Bermaklumat yang pada musim bertanggungjawab cuti sekolah terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Semua Mac, Jun Tingkatan dan Ogos

Pencapaian Soalan kualiti dan percubaan kuantiti negeri lain dalam OTI

Pencapaian Lembaran dalam kerja dan TOV/OTI buku log

Merangkumi Pengetahuan Pencapaian Bahan topik-topik fakta sejarah A dan fotostat dari semasa semaksimum penurunan E soalanmungkin. dalam OTI soalan terpilih

Pelajar cemerlang

Cuti RM Penggal 3000

Pengetahuan Menghargai Dokumentasi tentang khazanah sejarah bangsa, negara agama dan negara.

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 200965

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang Bil. 1 2 3 4 5 6

: :

Tahun 2009 Kurikulum Perincian Program Mahir Soalan (PROMAS) Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A dalam peperiksaan awam dan dalaman Januari hingga Oktober 2009 Semua pelajar SeMAT(keutamaan kelas-kelas peperiksaan awam) Semua GMP 1. Taklimat/Perbincangan 2. Agihan tugasan dan tingkatan 3. Penyediaan bahan/ aktiviti 4. Pelaksanaan dalam bentuk aktiviti selepas p&p soalan topikal modul kecemerlangan

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 20 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum Bil. 1 2 3 4 5 6 Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti Perincian Taklimat dan Pelaksanaan PBS Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Mac hingga Julai 2009 Semua pelajar PMR Semua GMP 1. Taklimat kepada guru-guru Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan 66

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. Taklimat kepada pelajar tentang pelaksanaan PBS Mengedarkan jadual dan borang-borang berkaitan kepada pelajar. Mengedarkan soalan kepada pelajar Penerangan tentang kehendak soalan berkenaan 4. Bentuk kumpulan Mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber 5. Melaksanakan tugasan berdasarkan format 6. Semakan dan penilaian oleh pentaksir 7 8 9 10 Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 20 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Kem Q PMR, SPM & STPM Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Jun 2009 Pelajar elit kelas peperiksaan awam Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Bentuk dan agih kumpulan Latih tubi Pre-test 4. Penilaian 5. Post mortem 67

7 8

Kekangan Pemantauan

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

9 10

Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Kem Galus Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Jun hingga Julai 2009 Pelajar kelas peperiksaan awam yng gagal dalam OTI Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Bentuk dan agih kumpulan Latih tubi Pre-test 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 68

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Seminar Teknik Menjawab Soalan Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Julai/Ogos 2009 Semua pelajar peperiksaan awam Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Penceramah jemputan atau dalaman 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 69

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Tempoh Pelaksanaan Bidang

: :

Tahun 2009 Kurikulum

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Gerak Gempur PMR, SPM & STPM Meningkatkan % kualiti dan kuantiti A subjek sejarah dalam peperiksaan awam dan dalaman Ogos hingga Oktober 2009 (PMR), Oktober hingga November 2009 (SPM & STPM) Semua pelajar PMR Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Latih tubi/pre-test soalan-soalan percubaan dari negeri lain 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 70

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Cakna Nota dan Latihan Pelajar Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Setiap bulan/sepanjang tahun 2009 Semua pelajar Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Pelaksanaan program Pemantauan dan penyemakan buku nota dan latihan Mengumumkan pemenang dan penyampaian hadiah 3. Penilaian 4. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 71

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Program Cuti Terancang Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Mac, Jun dan Ogos 2009 Semua pelajar Semua GMP 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Edaran bahan melalui penyelaras tingkatan Pelajar membuat latih tubi sepanjang cuti persekolahan Perbincangan dan semakan 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 72

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Penyediaan bahan/modul p&p Memastikan semua guru sejarah bekerjasama dalam melaksanakan dan meningkatkan p&p berteraskan ICT. Sepanjang tahun 2009 Semua guru Sejarah Semua guru Sejarah 1. Taklimat Perbincangan tugas Hal-hal lain 2. Penyediaan bahan/ aktiviti 3. Pelaksanaan program Pengagihan tingkatan dan topic Merangka dan menyiapkan modul dalam pelbagai cara dan bentuk Mempraktikkan modul berkenaan 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA SEJARAH 2009 Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2009 Bidang : Kurikulum 73

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Bil. 1 2 3 4 5 6

Perkara Nama Program Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran/Bilangan Guru Terlibat Proses Kerja/Aktiviti

Perincian Lawatan Bermaklumat Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara Cuti penggal Semua guru Sejarah Guru Sejarah berkenaan 1. Mesyuarat Perbincangan aktiviti dan tugasan Hal-hal lain 2. Menyediakan kertas cadangan 3. Pelaksanaan program Pemilihan pelajar yang berkelayakan Taklimat kepada pelajar Lawatan Dokumentasi 4. Penilaian 5. Post mortem

7 8 9 10

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

2. PANITIA PENDIDIKAN ISLAM & TASAWWUR 3.1 ANALISIS SWOT 74

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

STRENGTHS (KEKUATAN) S1 Guru Pendidikan Islam yang terlatih, berkelayakan dan berpengalaman. S2. Komitmen guru yang tinggi. S3. Pelajar KRK menguasai mata pelajaran Pendidikan islam dengan baik. S4. Peruntukan kewangan yang mencukupi. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1. Pendedahan maklumat melalui media, internet tentang aspek-aspek keagamaan. O2. Intensif kerajaan negeri untuk aktiviti - aktiviti keagamaan seperti Hafazan Al-Quran. O3. Sokongan padu daripada PIBG. O4. Program keagamaan anjuran NGO dan agensi kerajaan. PERSEKITARAN DALAMAN KEKUATAN 1. Pelajar yang mengambil Geografi memang minat Geografi 2. Guru yang sudah berpengalaman mengajar Geografi Ting 5 3. Bahan latih tubi yang mencukupi KELEMAHAN

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1. Pelajar yang tidak menguasai Jawi dan Al-Quran. W2. Pelajar lemah mengingati fakta-fakta dalam Pendidikan Islam W3. Kurang pengetahuan dan maklumat tentang tokohtokoh Islam. W4. Pelajar kurang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. THREATS (ANCAMAN/CABARAN) T1. Pengaruh negatif rakan dan persekitaran serta media massa. T2. Masyarakat kurang mengambil berat tentang pendidikan keagamaan. T3. Kurang bimbingan keagamaan daripada ibu bapa di rumah

PERSEKITARAN LUARAN PELUANG 3. Pelajar sudah menguasai fakta 4. Kertas Geografi pada hari akhir peperiksaan, memberi peluang pelajar mengukuhkan penguasaan

ANCAMAN 1. Subjek Geografi dianggap bukan subjek komersial 75

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

3. Pelajar kurang rajin menjawab soalan kertas 2, bahagian A (Peta TOPO) 4. Pelajar keliru untuk memilih fakta yang sesuai dengan kehendak soalan. Contohnya soalan berkehendakkan faktor jerebu, tetapi pelajar menjawab faktor hujan asid. 3.2 TOWS MATRIK ISU 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam tidak mencapai lulus 100% dalam peperiksaan. 2. Pelajar tidak menguasai Al-Quran dan Jawi. 3. Pelajar sukar mengingati fakta dalam Pendidikan Islam 4. Kurang penghayatan Islam dalam kehidupan seharian pelajar. OPPORTUNITIES (PELUANG) O1. Pendedahan maklumat melalui media, internet tentang aspek-aspek keagamaan. O2. Intensif kerajaan negeri untuk aktivitiaktiviti keagamaan seperti Hafazan AlQuran. O3. Sokongan padu daripada PIBG. O4. Program keagamaan anjuran NGO dan agensi kerajaan. THREATS (ANCAMAN/CABARAN) T1. Pengaruh negatif rakan dan

seperti lain-lain subjek.

STRENGTHS (KEKUATAN) S1. Guru Pendidikan Islam yang terlatih, berkelayakan dan berpengalaman. S2. Komitmen guru yang tinggi. S3. Pelajar KRK menguasai mata pelajaran Pendidikan islam dengan baik. S4. Peruntukan kewangan yang mencukupi. SO (S3, O2) Mengadakan pertandingan keagamaan peringkat sekolah. (S3, O4) Menyertai pertandingan keagamaan anjuran NGO dan agensi kerajaan seperti pertandingan Tilawah & Hafazan.

WEAKNESSES (KELEMAHAN) W1. Pelajar yang tidak menguasai Jawi dan Al-Quran. W2. Pelajar lemah mengingati fakta-fakta dalam Pendidikan Islam W3. Kurang pengetahuan dan maklumat tentang tokoh-tokoh Islam. W4. Pelajar kurang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. WO (W3, O1) Menggalakkan pelajar mencari maklumat tentang Islam melalui internet dan media massa. (W4, O4) Menyertai program-program anjuran NGO dan agensi kerajaan seperti Bulan Kesenian Islam dan sambutan hari kebesaran Islam.

ST (S5, T3)

WT (W1, T3) 76

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

persekitaran serta media massa. T2. Masyarakat kurang mengambil berat tentang pendidikan keagamaan. T3. Kurang bimbingan keagamaan daripada ibu bapa di rumah SENARAI STATEGI

Mengadakan ceramah untuk ibu bapa tentang kepentingan bimbingan keagamaan di rumah. (S1, T1) Guru Pendidikan Islam membimbing pelajar yang lemah dalam subjek Pendidikan Islam.

Mengadakankan bengkel pintar AlQuran dan kemahiran Jawi (W4, T3) Mengadakan Kem Bina Insan

Strategi 1 (S1, W1, W2, O4, O5, T2, T4, T5) *Meningkatkan peratus kelulusan cemerlang pelajar dalam peperiksaan. Strategi 2 (S3, S4, W5, W6, O1, T1) *Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan bermaklumat. Strategi 3 (S2, W3, W4, O3, O6, T3) *Meningkatkan pengurusan panitia yang berkesan. Strategi 4 (S5, S6, O2, W7) *Memupuk bakat dan daya saing dalam kalangan pelajar.

2.3 ISU, MATLAMAT STRATEGIK, KPI, OBJEKTIF DAN SASARAN Pengurusan : Kurikulum Unit : Panitia Pendidikan Islam 77

SMK MATANG : PELAN STRATEGIK

2009-2013

Isu Strategik 1. Subjek Pendidikan Islam tidak mencapai lulus 100% .dalam peperiksaan 2. Masih ada pelajar yang tidak mengusai AlQuran dan Jawi 3. Pelajar sukar mengingati fakta dalam Pendidikan Islam 4. Kurang penghayatan Islam dalam kehidupan seharian pelajar

Matlamat Strategik Meningkatkan pencapaian lulus 100%

Objektif PAI lulus 100%

Indikator Prestasi % lulus meningkat

2008 100%

2009 100%

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 100%

Memantapkan kemahiran Jawi dan Al-Quran di kalangan pelajar

Melahirkan pelajar yang celik Al-Quran dan Jawi

Ramai pelajar yang dapat membaca alQuran dan menguasai jawi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meningkatkan keupayaan pelajar mengingati fakta

Peratus A meningkat Dapat menjawab soalan dengan tepat. Solat berjemaah dan mem