Complete falsafah

Embed Size (px)

Text of Complete falsafah

 • PEMBENTANGAN KUMPULAN

  FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPF4013)

  DISEDIAKAN UNTUK:DR. ROSMA BT OSMAN

  DISEDIAKAN OLEH: MICHELLEE L20111006507NUR HIDAYAH BT HAMZAH L20111006521TAN LI CHIN L20111006516ZURINA BT MOHAMED ARSHAD L20111006518SUHANA ZURYATI BT KAMALUDDIN L20111006530

 • SKOP TUGASANBerasaskan kepada satu mata pelajaran tertentu dalam KBSM jelaskan bagaimana ketrampilan pelajar dapat diperkembangkan melalui mata pelajaran tersebut.

  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

 • TEMA YANG DITETAPKAN

  1.Pencapaian Kendiri2.Hubungan Kekeluargaan3.Hidup Bermasyarakat4.Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia5.Malaysian Negara berdaulat6.Cabaran masa depan

 • PENGENALANPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memainkan peranan penting dalam kurikulum kebangsaan sekolah menengah bagi melahirkan murid yang patriotik dan bertanggungjawab sebagai warganegara Malaysia.

  Kandungan mata pelajaran ini memberi tumpuan kepada hubungan murid dengan masyarakat, peranan, hak dan tanggungjawab murid sebagai warganegara dan pemupukan nilai yang perlu untuk membentuk individu yang dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara. Justeru, unsur-unsur patriotisme dan perpaduan menjadi intipati dalam perancangan kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan peringkat menengah.

  Mata pelajaran ini membolehkan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan melalui pengajaran dan pembelajaran yang berinteraktif dan berpusatkan murid.

 • MATLAMATPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.

 • OBJEKTIFMempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara.

  Menghargai sumbangan keluarga dalam membentuk masyarakat yang mapan.

  Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya sebagai keistimewaan masyarakat Malaysia.

  Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup.

 • SambBersikap prihatin terhadap anggota masyarakat yang memerlukan bantuan demi kesejahteraan bersama.

  Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab.

  Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara.

  Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat.

 • PENCAPAIAN KENDIRI

 • PENCAPAIAN KENDIRIKecemerlangan diriPilihan kerjayaPerkembangan diri yang seimbangPendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara

 • HUBUNGAN KEKELUARGAAN

 • HUBUNGAN KEKELUARGAANKeluarga bahagiaPerpaduan dalam keluargaTanggungjawab terhadap keluarga

 • HIDUP BERMASYARAKAT

 • HIDUP BERMASYARAKATMenghuraikan aspek :Hubungan individu dengan anggota masyarakat dan alam sekitar,Cara menangani isu-isu sosial dan sumbangan individu terhadap pembangunan masyarakat dan Negara.

  Topik dalam tema ini ialah:Bangga terhadap sekolahPenjagaan dan peningkatan imej sekolahHormati hak orang lainPemupukan semangat kekitaanPemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarKepekaan dan tindakan terhadap isu dan masalah alam sekitarKepekaan dan tindakan terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakatPeraturan dan undang-undang dalam masyarakatSumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan

 • PERKEMBANGAN KETRAMPILAN PELAJAR

  Tingkatan 1Mampu menjaga kepentingan dan meningkatkan imej sekolahBangga dan memberi sumbangan kepada aktiviti sekolahCth: Menghasilkan projek sekolah penyayang dan keceriaan sekolah

  Tingkatan 2Mampu menjaga kepentingan menghormati orang lainMengamalkan semangat kekitaan dan peka terhadap isu masyarakatCth: Membincangkan isu/masalah dalam masyarakat serta cara mengatasinya

  Tingkatan 3Mampu menjaga kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitarMelibatkan diri dan bertanggungjawab terhadap alam sekitarCth: membuat projek kehijauan untuk meningkatkan kualiti alam sekitar di kawasan setempat

 • Samb..

  Tingkatan 4

  Peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakatMengambil tindakan wajar untuk menangani isu dan masalah sosialMenjaga kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang dalam masyarakatCth: membincangkan peranan agensi yang berkaitan dan peranan norma komuniti serta peraturan dan undang-undang dalam masyarakat

  Tingkatan 5

  Mampu menjaga kepentingan penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatanBersedia memberi sumbangan kepada aktiviti kemasyarakatan Cth: Projek khidmat masyarakat

 • WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

 • Kandungan warisan kepelbagaian budaya Malaysia termasuklah :Cerita rakyat pelbagai kaum.Warisan kesenian pelbagai kaum.Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum.Prinsip-prinsip penting dalam ajaran agama pelbagai kaum.Kepentingan amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum.Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya.Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar negara.

 • Ketrampilan pelajar diperkembangkanMembentuk jati diri bangsa MalaysiaBelajar untuk hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaumMemupuk perpaduan pelbagai kaumMelahirkan warganegara yang patriotikUnsur kerohanian pelajar diperkembangkan

 • MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

 • Keterampilan pelajar.Mempunyai sifat bangga dalam diri dengan Negara Malaysia diatas kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

  Melahirkan sikap bersyukur menjadi warganegara dan menghargai segala kemudahan-kemudahan yang disediakan dan membentuk pelajar supaya memeliharanya.

 • Melahirkan kesedaran di kalangan pelajar tentang peranan, hak dan tanggungjawab dalam masyarakat dalam memcapai perpaduan Negara. Menjadikan pelajar yang akan berjuang untuk memastikan keamanan negara sentiasa terjamin.

  Mewujudkan pelajar yang mahu mempunyai pentadbiran yang cekap dan berjalan dengan licin dengan memberikan kerjasama dalam pelaksanaan Undang-Undang dan Perlembagaan.

 • Menimbulkan semangat patriotik yang tinggi di dalam jiwa pelajar.

  Membentuk pelajar yang produktif, berdaya tahan dan berdaya saing dalam menempuh kehidupan yang mencabar dalam era menuju wawasan 2020.

  Membentuk sikap kecintaan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Negara dengan menjaga keutuhan negara daripada dipengaruhi oleh anasir luar.

 • CABARAN MASA DEPAN

 • Antara topik dalam tema ini ialah:Kesinambungan kesejahteraan rakyat.Bekerjasama dan bersatu padu dalam menghadapi pelbagai cabaran.Mengekalkan keamanan negara dan sejagat.Membina budaya kerja yang cemerlang ke arah kemakmuran negara.Menjana pembangunan negara.Menangani cabaran globalisasi.Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara.

 • KESIMPULANTanggungjawab untuk menyediakan generasi yang seimbang dan harmonis dari segi JERI bagi melaksanakan hasrat Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu yang mudah. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah harapan untuk melahirkan insan yang soleh dan berakhlak mulia.

  Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran dalam yang dapat memperkembangkan ketrampilan pelajar dari segi JERI.

  Selain itu, telah memperakui 16 nilai-nilai murni termasuklah baik hati, berdikari, hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, kesyukuran, rasional serta semangat bermasyarakat dapat membantu dalam membentuk ketrampilan pelajar.

 • SEKIAN TERIMA KASIH

  *****