CONCEPTUALITZACI“ I DIRECCI“ D’ART DEL .Ambrose, Gavin. Harris, Paul. Layout. Parramon. Barcelona

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONCEPTUALITZACI“ I DIRECCI“ D’ART DEL .Ambrose, Gavin. Harris, Paul....

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  CONCEPTUALITZACI I DIRECCI DART DEL MISSATGE PUBLICITARI 20681__________________

  Fitxa de lassignatura Identificaci

  1. Nom de lassignatura Conceptualitzaci I direcci dart del missatge publicitari 2. rea CAP Titulaci Publicitat i Relacions Pbliques 3. Tipus Troncal Obligatria x Optativa 4. Crdits (ECTS) 5

  Descripci

  Finalitats / propsits de la formaci :

  a. Demostrar les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar grficament idees

  publicitries amb la mxima eficcia i eficincia.

  b. Demostrar els mxims coneixements dels elements que es consideren propis de la

  direcci dart i del disseny grfic publicitari per utilitzar-los duna manera tcnicament

  correcta, efica i eficient.

  c. Demostrar conixer i analitzar els corrents i les tendncies del disseny grfic i de

  comunicaci publicitria que marquen les grans lnies de la publicitat actual.

  d. Demostrar solvncia en lestructuraci de missatges publicitaris des de la perspectiva

  formal tot experimentant amb la construcci de peces grfiques visuals i audiovisuals.

  1. Mduls, blocs, temes o apartats:

  Tema 1 Conceptualitzaci del missatge publicitari Tema 2 La direcci dart en publicitat

  Tema 3 Tendncies i Estils en grfica publicitria Tema 4 El treball de director dart

  2. Bibliografia obligatria

  Ambrose, Gavin. Harris, Paul. (2005) Imagen. Parramon. Barcelona.

  Ambrose, Gavin. Harris, Paul. Layout. Parramon. Barcelona 2005.

  Pricken, Mario. (2004) Publicidad Creativa. Gustavo Gili. Barcelona.

  Knight, Carolyn. Glaser, Jessica. Create impact with type, image & color.

  Rotovision. Mies (Switzerland) 2007

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  Stoklossa, Uwe. (2005) Trucos publicitarios, instrucciones sobre seduccin visual.

  Gustavo Gili. Barcelona.

  Bibliografia recomanada:

  Ambrose, Gavin. Harris, Paul. Fundamentos del Diseo Creativo. Parramon.

  Barcelona 2004.

  Bhaskaran, Lakshmi (2007). El diseo en el tiempo. Ed. Blume. Barcelona

  Dabner, David. (2005) Diseo grfico, fundamentos y prcticas. Blume.

  Barcelona.

  Dorrian, M.; Gavin, L. (2006) Publicidad de guerrilla. Otras formas de comunicar.

  Gustavo Gili. Barcelona.

  Lynch, P.; Horton, S. (2004) Manual de estilo web. Gustavo Pili. Barcelona

  Pao & Paws (2002). E-project. A book of the most creative web sites around the

  world. Long Sea International Book Co., Ltd. Taiwn. 2002.

  Swann, Alan. Bases del diseo grfico. Gustavo Gili. Barcelona 2004.

  Tena, Daniel. Diseo Grfico y Comunicacin. Pearson-Prentice Hall. Madrid. 2004

  Viction Workshop. (2004) Si estamos hablando de diseo, estamos hablando de

  promocin. Index Books. Barcelona.

  1. Referncies per estructurar el treball de lalumne

  Lalumne ha de seguir les indicacions de lequip de professors i especialment seguir

  les recomanacions de la Guia de lestudiant.

  2. Competncies a desenvolupar

  Competncia Indicador especfic de la competncia

  Artstic i de la Creativitat: Creativitat

  Aplicar el pensament creatiu en la creaci del missatge publicitari i en el seu desenvolupament. Desenvolupar idees i conceptes en formes visuals i sonores.

  Cientfica: Anlisi i sntesi; i Operar amb rigor cientfic

  Anlisis i valoraci

  Validar i verificar les idees, formes i conceptes.

  De desenvolupament:

  Tenir la capacitat i lautoexigncia de fer la feina ben feta.

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  Capacitat dautoaprenentatge autnom i continu; i Investigaci

  Avaluaci

  Bloc/Apartat/tema Pes Descripci

  Temes 1 i 2

  30% de la nota final.

  - Individualment, resoluci de problema de conceptualitzaci i de treball amb els elements formals basats en diversos briefings de clients reals o ficticis que es passaran a classe. - Tutoria/Entrevista amb lequip docent. - Els treballs formaran part del book final de lalumne.

  Tema 3 30% de la nota final.

  En grup, Treball collaboratiu dinvestigaci sobre algun dels aspectes de la direcci dart publicitria. - Tutoria/Entrevista amb lequip docent. - Un extracte del treball formar part del book final de lalumne.

  Tema 4 40% de la nota final

  Activitats prctiques per el desenvolupament creatiu, realitzades individualment. - Tutoria/Entrevista amb lequip docent. - Els treballs formaran part del book final de lalumne.

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  Plantilla de lassignatura (model de continguts qualitatius, complementa a la general dassignatura)

  Activitats docents (veure fitxes) Hores destinades Activitats

  dAvaluaci (veure

  descriptor) Presencials Dirigides Autnomes Professor Alumne

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  Fitxa dactivitat docent

  1. Informaci respecte lassignatura

  Ttol Conceptualitzacin i Direcci dart del missatge publicitari______________

  Tema, mdul o unitat 1 i 2___________________________________________________

  Nom de lactivitat: Elements Estructurals ________________________

  2. Descripci de lactivitat Explicaci i objectius de lactivitat:

  a. Visualitzar la idea publicitria duna manera creativa, rpida i efica.

  b. Aprofundir en el coneixement dels elements formals de la direcci dart que

  permeten obtenir productes grfics ms eficients.

  Metodologia: Individual X grupal

  3. Tipus de recursos necessaris

  o Exemples de classe

  o Bibliografia de lassignatura

  o Recursos externs (Internet, campanyes en curs, etc.)

  Perode i dates de presentaci: Segons la guia de lestudiant ________________

  Avaluaci: Entrega dels materials ___________________

  _________________________________________ Pes:1 30% ___________

  4. Distribuci de Competncies a desenvolupar (de les escollides per desenvolupar a lassignatura)

  2

  Creativitat

  Cientfica

  De desenvolupament

  1 Pes de lactivitat en el total de lavaluaci de lassignatura 2 Es recomana no ms de 3 competncies per tal de poder-les treballar i avaluar correctament.

  1

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  5. Objectius en relaci a la competncia. (en funci dels objectius de lactivitat i

  les competncies seleccionades

  6.Indicadors dobservaci de les competncies. (qu observar en lavaluaci de cada competncia)

  Competncia Indicador especfic de la competncia

  Artstic i de la Creativitat: Creativitat

  Aplicar el pensament creatiu en la creaci del missatge publicitari i en el seu desenvolupament. Desenvolupar idees i conceptes en formes visuals i sonores.

  Cientfica: Anlisi i sntesi; i Operar amb rigor cientfic

  Anlisis i valoraci

  Validar i verificar les idees, formes i conceptes.

  De desenvolupament: Capacitat dautoaprenentatge autnom i continu; i Investigaci

  Tenir la capacitat i lautoexigncia de fer la feina ben feta.

  7.Desglossament de les hores requerides per lactivitat3

  Hores de preparaci (professor) t. estimat t. validat

  Buscar o idear la prctica 2

  Adaptar-la als objectius, seqenciaci i adaptaci a lassignatura 1

  Elaboraci de material (dossiers, bibliografia i referncies, etc.) pels alumnes i elaboraci per el propi docent.

  1

  3 Crdits ECTS: (hores daula + hores autnomes / 25 = X ECTS)

  Objectius en relaci a les competncies. Definir la prioritzaci dels objectius en funci de les competncies seleccionades .

  a. Demostrar les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar grficament

  idees publicitries amb la mxima eficcia i eficincia.

  b. Demostrar els mxims coneixements dels elements que es consideren propis de la

  direcci dart i del disseny grfic publicitari per utilitzar-los duna manera tcnicament

  correcta, efica i eficient.

  c. Demostrar solvncia en lestructuraci de missatges publicitaris des de la

  perspectiva formal tot experimentant amb la construcci de peces grfiques visuals i

  audiovisuals.

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  Avaluaci 1

  Coordinaci entre professors 1

  Hores daula

  Exposici i planificaci de lexercici als alumnes 1

  Classes dirigides 1

  Tutories individual/grupal 2

  Exposici final 0

  Debat / Seminari 0

  Hores de treball dels alumnes

  Recerca dinformaci 2

  Planificaci del treball i del grup (si s el cas). 1

  Estructuraci i execuci de lactivitat. 2

  Preparar lavaluaci 1

  Autoavaluaci ,30

  Elaborar el portfolio o carpeta de lalumne. ,30

  Activitats dAvaluaci

  Tipus davaluaci (Exposici oral, Treball escrit, Defensa intergrupal).

  Exposici escrit i oral

  8. Avaluaci vers els objectius establerts: compliment dels objectius marcats amb aquesta activitat.

  x Molt Fora Poc Gens

 • Fitxes dAssignatura - Quart Curs, Primer Semestre Titulaci Publicitat i RRPP

  Fitxa dactivitat docent

  1. Informaci respecte lassignatura

  Ttol Conceptualitzaci i Direcc