Conference Proceedings National e-Learning Conference eISBN 978-967-5677-86-1 1. Politeknik

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Conference Proceedings National e-Learning Conference eISBN 978-967-5677-86-1 1. Politeknik

 • Conference Proceedings

  National e-Learning Conference 2018

  NeLCon2018

  “Exploring Possibilities”

  May 2, 2018

  ORGANIZED BY Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan, Malaysia

 • Diterbitkan oleh: Politeknik Port Dickson

  http://www.polipd.edu.my

  ©Politeknik Port Dickson 2018 Hak cipta terpelihara. Penulis bertanggungjawab untuk memastikan karyanya tidak melanggar mana-mana hak cipta. Editor dan penerbit tidak bertanggungjawab terhadap sebarang perlanggaran hak oleh penulis. Perpustakaan Negara Malaysia Data pengkatalogan-dalam-Penerbitan National e-Learning Conference 2018 (NeLCon2018). (2018: Port Dickson, Negeri Sembilan) ‘Exploring Possibilities’ : prosiding National e-Learning Conference 2018 (NeLCon2018). 2 Mei 2018/editor Dr. Zuraidah binti Ahmad ..[et al.]; anjuran Politeknik Port Dickson, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia eISBN 978-967-5677-86-1 1. Politeknik Port Dickson – Research – Congresses 2. Education, Higher – Research – Malaysia – Congresses 3. Education, Higher – Effect of technological innovations On – Malaysia – Congresses 4. Technical education – Research – Malaysia – Congresses 5. Vocational education – Research – Malaysia – Congresses I. Dr. Zuraidah binti Ahmad II. Politeknik Port Dickson. III. Judul

  http://www.polipd.edu.my/ http://www.polipd.edu.my/ http://www.polipd.edu.my/

 • TABLE OF CONTENTS Editorial Team Panel of Reviewers Articles Polytechnic Students’ Readiness Level Towards Blended Learning Mode in Teaching and Learning Process in Politeknik Metro Kuala Lumpur Nurul Awanis Muhammad, Murugadas Ramdas & Kannan Rassiah …………………………………………………………..........…..1 A Review of Blended Learning in Tertiary Education Amran Ab. Ghani & Rozlini Mohamed……………………………………………………………………………………..………………..……......18 Tahap Kesediaan Guru Terhadap Penyediaan “Dual Language Programme,(DLP)” Nooryusma Laily Binti Talib & Mohamed Yusoff Bin Mohd. Nor ………………………………………………………………..………..24 Tahap Kesedaran Alam Sekitar Dalam Kalangan Pelajar FTV di Universiti Pendidikan Sultan Idris Nathasha Amirah Adnan & Raja Nazim Raja Abdullah ………………………………………………………………………………………....34 Meneroka Penerimaan Majikan Terhadap Pekerja Kelainan Upaya dalam Bidang Perkhidmatan Makanan di Malaysia Nadiatul Fadlina Mohd Zaki, Suriani Mohamed & Irdayanti Mat Nashir ………………………………………………………..…… 41 Menerokai Dimensi Guru Teknikal dalam Sistem Pendidikan Teknikal dan Vokasional Saidatul Amira Hamzah & Irdayanti Mat Nashir ……………………………………………………………………………………………….…45 Exploring the Leaders Attributes in Technical and Vocational Education System Irdayanti Mat Nashir, Abdullah Yusoff & Ramlee Mustapha ………………………………………………………………………….……50 Kesediaan Pelajar Politeknik dalam Mengimplimentasikan Kaedah E-Pembelajaran Semasa Menjalani Latihan Industri Muzafar Bin Mat Yusof & Hasmadi Hj Hassan ……………………………………………………………………………………………………...55 Potensi Aplikasi Mudah Alih dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ukur Kerja Kejuruteraan Awam Siti Asmiza Binti Muzafar …………………………………………………………………………………………………………………………………..…64 Persepsi Pelajar Kolej Komuniti Hulu Langat terhadap Penggunaan Aplikasi EDMODO dalam Membantu Pengajaran dan Pembelajaran Yusmaria Binti Mohd Yusoff, Nurul Izzah Binti Ibrahim & Zulkurnain Bin Hassan ………………………………………………….71 Redesigning Social Media in Teaching and Learning: Students’ Assessment on the Usability of e-Learning Blog Azuin Ramli & Rufaizal Che Mamat …………………………………………………………………………………………………………………… 80 Effects of e-Learning towards Students’ Motivation and Performance Nur Farahin Afiqah binti Daud & Norsalwati Binti Mohd Razalli ………………………………………………………………………… 87

  Penggunaan Logic Gate Simulator sebagai Bahan Bantu Mengajar dalam Aspek Pengajaran dan Pembelajaran bagi Modul SSK 1023 Asas Sistem Digit di Kolej Komuniti Selandar, Melaka. Nurul Liyana Binti Mahmod ……………………………………………………………………………………………………………………………… 98 Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran CD Multimedia Interaktif: Belajar Pola Sendiri (BPS) Noranisah Marni & Khairudin Bin Baharum ……………………………………………………………………………………………………. 108

  ii

  https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10wDMOH4q30TkHCGZOtIQzKixYdN5Ef3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h5jPtrCvW1YvUPGcO-rl4wcRysSkm27c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KcWQyeNhjo_G7DIqe4tWa3DHTW2rdAf3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KcWQyeNhjo_G7DIqe4tWa3DHTW2rdAf3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KcWQyeNhjo_G7DIqe4tWa3DHTW2rdAf3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file