CÔNG TÁC BIÊN TẬP

Embed Size (px)

Text of CÔNG TÁC BIÊN TẬP

GIO TRNH MN CNG TC BIN TP

TRNG CAO NG PHT THANH - TRUYN HNH II

KHOA BO CH

*****

TP BI GING MN CNG TC BIN TP

(Dnh cho cc lp cao ng bo ch)

BIN SAN:

Thc s Dng Th Thanh Thy

Ging vin Khoa Bo chTP. H Ch Minh, thng 9 nm 2008

LI M U

Bo ch l sn phm ca cc phng tin truyn thng i chng hin i nh bo vit, bo ni, bo hnh, bo mng in t Mi lai hnh bo ch c mt phng thc hot ng ring, nhng u c cng nhng c im nh tnh i chng, tnh ng dng cng ngh, tnh thi s v tnh hp dn. Quy trnh sn xut bo ch v cng phc tp nhng cng ht sc l th. N i hi nhng ngi tham gia phi c nhng phm cht tt p, c s nhy bn, nhn ni v lng yu ngh nghip.

S cng thng v cng lao ng tr tu, s thc p ca thi gian, s bt n ca lch lm vic, s dch chuyn thng xuyn v khng gian a l, nhng nguy him e da, gnh nng trch nhim chnh tr- x hi tt c to nn s nhc nhn ca ngh lm bo. Khi nghin cu v cng tc bin tp bo ch, mt trong nhng b phn quan trng trong qu trnh lao ng bo ch trc ht cn phi hiu r v cc loi hnh lao ng bo ch, c im ca lao ng bo ch, c ch phi hp trong hot ng bo ch T hiu bit mt cch tng th v lao ng bo ch vi nhng c im c bn v phng thc sn xut mang tnh c th s gip nhng ngi nghin cu c ci nhn tng quan v cng tc bin tp bo ch ni chung v phng php bin tp tng lai hnh bo in, bo pht thanh, bo truyn hnh ni ring.

CHNG I KHI QUT V CNG TC BIN TP BO CH

1.1. C IM CA LAO NG BO CH1.1.1. TNH CHNH TR - T TNG- Bo ch c th tc ng, to nn d lun v nh hng d lun. - Bo ch gnh chu trch nhim chnh tr - x hi to ln, chu sc p ca cc th lc chnh tr - x hi.

- Tnh chnh tr - t tng chnh l ht nhn trong nguyn tc lm bo ca cc nh bo cch mng.

1.1.2. TNH TP TH- Di gc chnh tr- x hi, bo ch t chc, c ng, tuyn truyn t tng chnh tr ca ng, ca ng o nhn dn- Xt di gc ngh nghip, bo ch l mt c my vn hnh bi nhiu b phn quan trng khc nhau hp thnh (chia thnh hai nhm: nhm gin tip v nhm trc tip). - Trong c quan bo ch c b phn lao ng gin tip v lao ng trc tip. Hai b phn ny c mi quan h mt thit hu c vi nhau trong qu trnh thc hin tc phm.

- Sc p v thi gian, v t chc kp lao ng, cng vi tnh nh k ca cc sn phm bo ch, tnh chnh xc v k thut cc cng on sn xut bo ch quy nh tnh k lut nghim khc ca lao ng bo ch. Nhng yu t khng nh tnh y chuyn sn xut l mt c im ca lao ng bo ch.1.1.3. TNH CNG NGH SN XUT

- Bo ch ra i v pht trin cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh hin i.- Bo ch ng dng tin b khoa hc cng ngh lin tc i mi ni dung v hnh thc t bo.

- KHCN lm cho bo ch c ph bin rng khp; lm xut hin nhiu loi hnh bo ch khc nhau v lm xut hin khi nim mi:

Lng thng tin ton cu

1.1.4. TNH SNG TO- Bo ch l mt ngh lao ng sng to c th.

- Bo ch l mt lai hng ha c bit, nn n cng i hi ngi sn xut phi c nng lc cao v tr tu, v c s sng to c nhn su sc. - S sng to th hin ch t nhng thng tin, s kin ri rc gp nht c trong qu trnh lao ng, ngi lm bo mang n cho cng chng nhng ba n tinh thn ngy mt ngon hn. - S sng to mc vt tri n s to thnh thng hiu ca t bo, lm nn uy tn ring ca nh bo, hoc lm nn s khc bit c o trong tng tc phm. - Cng cnh tranh bo ch v nh bo phi cng khng ngng sng to.1. 2. VAI TR - V TR CA CNG TC BIN TP TRONG LAO NG BO CH

1.2.1. CC KHI NIM LIN QUAN N CNG TC BIN TP

- Theo ngha chung nht, Bin tp l hnh thc hat ng vn ha x hi trong cc lnh vc sng tc vn hc ngh thut, khoa hc, bo ch

- Cng tc bin tp l cng vic tm ti, thu gp ti liu, bin san sch v, chnh sa tc phm bo ch.

- Theo khi nim khoa hc hin i th cng tc bin tp c khi qut nh mt qu trnh bin mc ch chnh tr, vn ha, khoa hc c tnh c nhn thnh cc sn phm vn ha, tinh thn mang tnh x hi di dng xut bn phm gii thiu n ng o cng chng.

- Bin tp bo ch l mt ngha hp ca cng tc bin tp.

- Hiu theo ngha n thun l cng an c v x l bn tho cc tc phm bo ch (bo in, pht thanh, truyn hnh, bo mng) do phng vin thc hin, nhm nng cht lng cc tc phm bo ch t mc ti a.

1.2.2. V TR CA LAO NG BIN TP TRONG BAN BIN TP

a) Ban bin tp

- Ban Bin tp (B bin tp) l ni lm vic ca cc nh bo.

- Ban Bin tp l b phn chu trch nhim trc ta san v ni dung v hnh thc trc khi t bo pht hnh.

- Cng vic ca Ban bin tp trong c quan bo ch:

*Xc nh phng hng, mc tiu m t bo, bi bo hng n

* La chn ti, ch

* T chc lc lng sng tc tin bi; thc hin bn tho, tc phm.

* Nhn xt nh gi, x l ni dung, sa cha v tu chnh bn tho c ni dung v hnh thc; c v m thut ln k thut.

* Ch trng vic truyn b cc ni dung theo cc mc tiu hat ng v li ch ca c quan bo ch .

- Nhng nhim v trong Ban bin tp do hai b phn lao ng chnh m nhim l phng vin v bin tp vin.

b) Phng vin

- Lao ng phng vin l hnh thc lao ng tc gi (c c t chc, sng to, vt kh).

- Phng vin pht hin ngun tin, thc hin tc phm.

c) Bin tp vin

- Lao ng Bin tp l hnh thc lao ng h tr c mc ch cho lao ng tc gi (cn c s chun mc, khoa hc, khdch quan trong cng vic).

- Bin tp vin thm nh, sa cha, quyt nh ph bin hay khng ph bin tc phm ca phng vin.

d) T liu v nh my

- Tham gia qu trnh x l tin bi cng tc vin.

- Nhp liu, gi t liu cho BBT

1.2.3. VAI TR V TR CA BIN TP VIN TRONG LAO NG BO CH

- Phng vin l lng lng ch cng v xung kch trong Ban bin tp, l ngi to ra cc mi lin h gia cc b phn khc nhau trong cng mt c quan bo ch

- Bin tp vin l b phn ch cht ca c quan thng tin i chng. H c mi lin h gn gi v trc tip nht i vi phng vin thc hin cc nhim v trong Ban bin tp .

cc i PT-TH a phng, cc Trng hoc Ph phng nghip v kim lun cng tc bin tp tin bi.

cc to son bo, tham gia cng tc bin tp l nhng ngi ph trch cc Ban chuyn mn, th k to son, v Ban bin tp (thng l Ph tng bin tp ph trch ni dung).

Mt s t bo ln trn th gii c m hnh bin tp tin da trn 3 giai on, gm 3 bin tp vin:

- Bin tp vin ni dung

- Bin tp vin thit k trang.

- Bin tp vin tng hp .

M hnh ny c nhng u im sau y:

* Tt c cc bi vit u c c k ti ba ln ti ba bn lm vic khc nhau.

* Cc bin tp vin ni dung khng cn phi qu lo v cng tc bin tp ch ngha v c th tp trung lm vic vi cc phng vin.

* Cc bin tp vin tng hp v bin tp vin thit k trang khng cn bo co tr li cho bin tp vin ni dung m thuc quyn iu hnh ca nhng bin tp vin c cng nhng k nng chuyn ngnh vi h.

* Bin tp vin cp cao nht ph trch b phn bin tp tng hp l ngi va nm vng cng tc bin tp, va c kh nng qun l.

1. 3. NHIM V CA BIN TP VIN V C TRNG CA CNG TC BIN TP BO CH

1.3.1. NHIM V CA BIN TP VIN BO CH- Bin tp vin bo ch l ngi thc hin cng tc bin tp chnh sa bn tho tc phm, ng thi c nhim v tham gia xy dng k hach tuyn truyn trong mt c quan bo ch, di s iu hnh trc tip ca Ban bin tp.- Nhng nhim v c th ca BTV:

a) Tham gia vo quy trnh sn xut bo ch.

Thng qua vic hiu nh, sa cha ni dung, hnh thc tin bi ca phng vin v cng tc vin, cc bin tp vin l ngi lm cho tc phm bo ch t cht lng tt nht trc khi ph bin rng ri ra cng chng.

b) Tch cc tham gia vo cng tc phng vin.

Ngi bin tp cn phi nghin cu su quy trnh sn xut bo ch, tham gia vo lc lng xung kch ca c quan bo ch, hoc lm phng vin chuyn ngnh, chuyn nm bt tnh hnh thi s ng thi thc s am hiu cng vic ca phng vin v k thut vin

c) T chc tt mng li cng tc vin v ng vai tr quan trng trong rt kinh nghim cng tc.

Trn thc t, khng ai c th am hiu tt c, v vy m vic t chc tt mng li cng tc vin c c nhng c vn tt v c c tin bi thuc lnh vc kh l cng vic m cc Ban bin tp v bin tp vin phi c bit quan tm..

Thng thng bin tp vin l ngi ch ng trong vic nu kin nh gi ng - sai, hay - cha hay, v xut vic rt kinh nghim ti cc cuc hp giao ban ca Ban bin tp.1.3.2. C TRNG CA CNG TC BIN TP BO CHa) Bin tp bo ch l mt cng vic nhc cng v t m.

b) Bin tp bo ch l cng vic thm lng

c) Bin tp bo ch chu nhiu p lc v thi gian.d) Bin tp bo ch chu sc p tm l ln.1.3.3. NHNG YU CU I VI BIN TP VIN BO CHa) C phm cht chnh tr. b) C trnh vn ha v tri thc hiu bit v ngh nghip. c) C nng lc chuyn mn.d) C trch nhim x hi v ngha v cng dn.

* Phi pht hin cc kh nng tr tu ca x hi s dng chng tha mn cho vic cung cp tr tu nng cao dn tr.* Phi pht hin, trn trng cc nhn ti, cc tim nng tr tu ph bin v truyn b cho x hi.

* Phi bo tn nhng tinh hoa, nhng gi tr tinh thn cao p ca dn tc, tip thu c chn lc nhng tinh hoa vn ha ca nhn lai, chng s xm nhp cc nc c vn ha v thng tin lch lc t bn ngai. * Tun th php lut khi hnh ngh.

* Khng li dng chc nng, nhim v vi vnh, lm kh phng vin hoc i tc nhm vo vic trc li c nhn.

1.3.4. CC MI QUAN H CA BIN TP VIN BO CHa) Quan h vi lnh o cp trn.

- Bin tp vin phi tun th mnh lnh cp trn.

- c lnh o y quyn trong quan h vi tc gi v cng chng

b) Quan h vi phng vin v cng tc vin.

- Mi quan h gia bin tp vin v tc gi l mi quan h bnh ng. Cn tun th mt s nguyn tc:

* Hiu r tm quan trng v cng vic ca mnh.

Khng th c mt t bo tuyt vi nu khng c nhng phng vin tuyt vi. Nhng cng khng th c mt t bo tuyt vi nu khng c nhng bin tp vin chuyn nghip, gii ngh v dn dy kinh nghim. ( li ca William G. Connolly, mt bin tp vin cao cp ca Times).

*C thc cng ng trch nhim trong vic quyt nh s dng hay khng s dng tc phm ca tc gi

* Tn trng s sng to c o c nhn khi bin tp tc phm

* C thi bnh tnh, n tn khi ny sinh mu thn vi tc gi.

c) Quan h vi cng chng

Trong khi thc hin nhim v ca mnh, cc bin tp vin u nhm vo s i hi ca cc i tng cng chng.

- Bin tp vin phi cng vi tc gi thng xuyn bm st thc tin cuc sng; lng nghe kin phn hi ca cng chng trc thng tin m t bo a ra; ch trng vic nghin cu nhng thay i v nhu cu, th hiu ca h c s ci tin v i mi ni dung, hnh thc ca t bo cho ph hp.

- Bin tp vin phi bit to lp mi quan h khng kht vi cc ban, ngnh, an th a phng; t chc tt mng li cng tc vin cc a bn, cc lnh vc trong i sng x hi.

1.4. CC TIU CH CA TC PHM BO CH V NGUYN TC BIN TP BO CH

1.4.1. TIU CH CA MT TC PHM BO CH

a) Bo ch phi phn nh ng v khch quan cc s kin, hin tng trong i sng x hi.

Tc phm bo ch t cht lng l tc phm khng bi en hc t hng s vic. Vic nh bo phn nh ng v khch