of 24 /24
1 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena

Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA...

Page 1: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

1

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

Page 2: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Abanto Zierbenako herritar guztion helburua da gure bizi-kalitateaz harro egoteko moduko udalerria egitea, eta horretan dihardugu lanean.

Gida honek Abanto Zierbenak eskaintzen duena erakusten du. Hala, gure herriko gizarte, administrazio, ekonomia, kultura, kirol eta aisialdiko zerbitzuei buruzko informazio eguneratua jasotzen du, baita bizitza eta elkarbizitza hobetzen lagun dezaketen merkataritza eta elkarte-egiturako hainbat alderdi ere. Eskaintza zabal eta askotariko horren baitan daude gizarteko bizitzaren esparru guztiak, eta asmoa da berebiziko gure beharrizanen zati handi bat asebetetzea.Orrialde hauen bidez, bizitzaz beteriko herria deskubrituko duzue; izan ere, bertako elkarte eta kultura zein kirol taldeek herritarren partaidetzaren eredua ematen digute.

Espero dugu udalerriko herritar guztientzat zein Abanto Zierbenara gero eta gehiago hurbiltzen diren pertsona guztientzat gida erabilgarria egin izana.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet euren laguntza ematen diguten enpresa eta saltokiei, gidaren edizio berri hau egitea ahalbidetu dutelako.

Har ezazue nire agurrik beroena, Maite Etxebarria

Alkatea

Hacer de Abanto Zierbena un municipio donde todos los vecinos y vecinas estemos orgullosos de nuestra calidad de vida es el objetivo con el que trabajamos.

Esta Guia es una muestra de lo que Abanto Zierbena ofrece, recogiendo información actualizada de los servicios sociales, administrativos, económicos, culturales, deportivos y de ocio de nuestra localidad, así como diversos aspectos comerciales y del mundo asociativo que pueden contribuir a mejorar la vida y la convivencia. Una amplia y variada oferta que abarca todos los campos de la vida en sociedad y que pretende satisfacer buena parte de nuestras necesidades vitales.En estas páginas descubriréis un pueblo lleno de vida en el que sus asociaciones y grupos culturales y deportivos nos brindan un ejemplo de participación ciudadana.

Esperamos haber confeccionado una guía útil para todos los vecinos y vecinas del municipio, así como para todas las personas que , cada vez más, se acerquen a Abanto Zierbena.

Finalmente, quiero enviar mi agradecimiento a las empresas y comercios que nos han dispensado su ayuda y que han hecho posible la realización de esta nueva edición de la guía.

Recibid mi más cordial saludo,Maite Etxebarria

Alcaldesa

AURKEZPENA / PRESENTACIÓNAURKIBIDEA / ÍNDICE

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

© Abanto Zierbenako Udala - Ayuntamiento de Abanto Zierbena / Zure Leku, S.L.Coordina / koordinatzailea: Zure Leku, S.L. • Tel.: 943 404 114

Datu Orokorrak / Datos Generales________________________________ 6

Historia / Historia________________________________ 8

Argazki Lehiaketa / Concurso de fotografía_______________________________ 14

Tipi-Tapa Bideak / Rutas saludables_______________________________ 15

Jaiak / Fiestas _______________________________ 16

Udalbatza / Corporación _______________________________ 18

Administrazio bulegoa / Oficinas administrativas_______________________________ 19

Hondurak / Suministros _______________________________ 20

Justizia / Justicia _______________________________ 20

Planoak / Planos _______________________________ 22

Ingurumena / Medio ambiente _______________________________ 24

Kultura / Cultura _______________________________ 25

Euskara Arloa / Área de Euskera_______________________________ 25

Hezkuntza / Educación _______________________________ 27

Gazteria / Juventud _______________________________ 28

Gizarte Ekintza / Acción social_______________________________ 29

Berdintasuna / Igualdad _______________________________ 30

Osasuna / Sanidad_______________________________ 31

Elkarteak / Asociaciones_______________________________ 32

Kirolak / Deportes _______________________________ 33

Garraiobideak / Transporte de viajeros _______________________________ 34

Zerbitzuak eta profesionalak / Servicios y profesionales _______________________________ 37

Ostalaritza / Hostelería _______________________________ 37

Industria / Industria_______________________________ 38

Merkatal gida / Guía Comercial_______________________________ 42

Page 3: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

5

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN

Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde historikoa: Bizkaia Azalera: 16,2 km2

Eskualdea: Gran Bilbao

Comunidad autónoma: Euskadi Partido judicial: Barakaldo Territorio histórico: Bizkaia Superficie: 16,2 km2

Comarca: Gran Bilbao

Koka

pen

map

a M

apa

de s

ituac

ión

4

Datu Orokorrak / Datos Generales________________________________ 6

Historia / Historia________________________________ 8

Argazki Lehiaketa / Concurso de fotografía_______________________________ 14

Tipi-Tapa Bideak / Rutas saludables_______________________________ 15

Jaiak / Fiestas _______________________________ 16

ABAN

TO Z

IERB

ENA

Or.

ABAN

TO Z

IERB

ENA E

ZAG

UTZ

EKO

/ C

ON

OCE

R ABAN

TO Z

IERB

ENA

Page 4: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

6 7

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES

Geografia.Egituraren aldetik alde hau “Bizkaiko antiklinala” izenekoaren barruan kokatuta dago; He-lm norabidea dauka eta horrek gaur egungo mendilerroetan irauten du. Antiklinal hau osatzen duten materialek higadurari dioten iraunkortasuna ez da berdina izan Leku guztietan, eta, horren ondorioz, gorabehera handiko paisajea eta er-liebea daude.

Alde honetatik Cotorrio ibaia igarotzen da, Barbadún ibaiaren adarra, eta horrek zenbait errekatako urak jasotzen ditu. (Picon, Castaños, Bárcena,…). Iturburu nagusiak, berriz, Moruecos,Las Tabas eta Cerrillo ditugu, eta horiek Trianoko mendietan sortzen dira. Erreka irregularrak dira eta kanalizazio nahiz desbideratze ugari izan dute joan den mendetik hona, meatze-ustiapenaren eraginez.

Eraketa. Bilbao-Santander autobidearen horren albo bietan, biztanlegune nagusiak kokatzen dira: Sanfuertes, El Casal,Gallarta,Las Carreras,Putxeta eta Murrieta.Lehenengo eta bigarren barrutiak (Gallarta-Abanto eta Las Carreras-Abanto) Abantoko Santa Julianako eta San Pedroko kontzejuei egokitzen zaizkie.

Biztanleria. Abanto Zierbenak biztanleri hazkunde handia izan zuen XIX.mendean, inguruetan dauden meatoki oparoak ustiatzeari esker.Biztanleria hori, Gerra zibileko gorabeheretan izan ezik, egonkortu egin zen 50eko hamarkadara arte; hamarkada horretan ere biztanleri hazkunde handia egon zen, industriak ezartzearen eta meatzeak ustiatzearen eraginez.

60ko hamarkadatik aurrera, beherakada txikia baina etengabea egon da. Meatokiak agortu egin dira edota errentagarri izateari utzi diote, eta horren ondorioz, meatze guztiak itxi egin dira apurko-apurka, eta urte hauetan, hirigintza plan partzialak egin dira Gallartan eta Las Carrerasen; horien helburua, berriz, datozen urteotan Abanto Zierbenak berriro ere 10.000 biztanle inguruko biztanleria izatea da.Gau egun 9.713 biztanle ditu.

Egitura ekonomikoa.Gaur egun, Abanto Zierbena industri udalerria da.Biztanleriak industrian egitera du lan, udalerri honetatik kanpo bada ere.Udal mugartearen barruan, El Campilloko industrialdean, industri lurzoruaren eskaintza handituz joan da apurka-apurka, eta, gutxira, Abra industrial deritzoank ere beste horrenbeste egingo du, Agrominsa zaharraren lurretan.

Horietan, portuari laguntzeko alde bat egondo da, eta beste alde batzuk ere bai, teknologi aurreratuko enpresak instalatzeko .Horrela,datozen urteotan langabezi tasak beheranzko joerari eustea lortu nahi da.

Eskualdeko gune handiekiko komunikazio onak egotearen eraginez, zerbitzu sektorea oinarri-oinarrizkoa da, eta ez du inolako espezializaziorik.Sektore hori Gallartan dago batik bat.

Nekazaritza sektorearen barruan, ustiapenek larre iraunkorrak lortzen dihardute, abeltzaintzari eusteko; abeltzaintzan, behiak nagusitzen dira, gero ardiak eta, azkenik, ahuntzak.Ereindako lur-azalera oso txikia da, eta bertan barazkiak eta bazkalandareak landatzen dira.

Geografía: Estructuralmente esta zona se inscribe dentro del llamado “Anticlinal de Vizcaya”, cuya dirección SE-NW se mantiene en las alineaciones montañosas que hoy perduran. La distinta consistencia de los materiales ante la erosión ha dado lugar a un paisaje y relieve desigual.

Por esta razón discurre el río Cotorrio, afluente del Barbadún que recibe las aguas de varios arroyos: Picón, Castaños, Bárcena,…, siendo los principales manantiales Moruecos, Las Tobas y Cerrillo, que nacen en los montes de Triano. Son arroyos irregulares que han sufrido canalizaciones y desviaciones desde el siglo pasado como consecuencia de la explotación minera.

Composición: Los principales núcleos de población: Sanfuentes, El Casal, Gallarta, Las Carreras, Putxeta y Murrieta se articulan en torno a la autovía Bilbao-Santander. Los distritos primero y segundo, denominados oficialmente Gallarta-Abanto y Las Carreras-Abanto, coinciden aproximadamente con los antiguos Concejos de Santa Juliana y San Pedro de Abanto.

Población. Abanto Zierbena experimentó a finales del s.XIX un extraordinario crecimiento demográfico como consecuencia de la puesta en explotación de los ricos yacimientos mineros cercanos. Esta población, salvó los avatares de la Guerra civil, se estabilizó hasta la década de los 50, donde se produce un nuevo crecimiento, a causa del establecimiento de industrias y el auge de las explotaciones mineras en esta década.

A partir de los años 60 entramos en un suave pero continuo descenso. El agotamiento o falta de rentabilidad de los yacimientos provocan el cierre paulatino de todas las minas y un importante proceso de emigración hacia las zonas industriales del resto de Bizkaia. En estos últimos años planes urbanísticos parciales en Gallarta y las Carreras pretenden que en los próximos años Abanto Zierbena alcance de nuevo una población cercana a los 10.000 habitantes. Actualmente cuenta con 9.713.

Estructura económica: Hoy Abanto Zierbena es un municipio industrial. La población desarrolla su trabajo en la industria, aunque sea fuera del municipio. Abanto Zierbena ha ido ampliando paulatinamente la oferta del suelo industrial en el polígono El Campillo, al que se ha unido Abra industrial, en los terrenos de la antigua Agruminsa. En ellos se ha ubicado una zona de apoyo al puerto y otras en las que se instalarán empresas de tecnología avanzada. De esta forma se espera que en los próximos años descienda la tasa de paro.

Las buenas comunicaciones con grandes núcleos de la comarca ha dado lugar a un sector servicio básico, sin ninguna especialización .Se localiza fundamentalmente, en Gallarta.

Dentro del sector agrario, las explotaciones se dedican fundamentalmente a pastos permanentes, para mantener una ganadería en la que sobresale el ganado bovino, seguido de ovino y caprino. La superficie labrada, muy reducida, se dedica a productos hortícolas y plantas forrajeras.

DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES

Page 5: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

8 9

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

HISTORIA / HISTORIA

Laburpen historiko motza

Uste dute lur hauei buruzko lehen erreferentzia historikoak historialari erromatarren lumetatik etor daitezkeela (Plinio “El Viejo”, gure aroko I. mendea); izan ere, “Naturalis Historia” izeneko bere obra batean mendi bat aipatzen du Kantauriko itsasertzean, eta harridura erakusten du Triano mendietan zegoen meatzaritza aberastasunagatik. Ez da aurkitu lehen mendeetako asentatze-aztarnarik. (1)

Burdina, eta are gehiago Triano mendietakoa, kalitate handikoa baita, oso mineral irrikatua izan da historian zehar; beraz, aztarna falta hori XIX. mende amaieran ustiategietan egin ziren lur-mugimendu handiei egotzi ahal zaie, baita aldez aurretik ikerketarik egin ez izanari ere. Antzinako meatzaritza ustiategietan zenbait aztarna daude, zehazki, mendiko burdinolenak, eta baita industria arkeologia minimo bat ere, lurzoruan enpresa kopuru handi bat lanean izan bazuten ere.

Baina lur horietan meatzaritzak izan duen garrantzia begi bistakoa da, eta bere txirlen ustiaketa aspaldiko kontua da. Fernando Abantokoak, Aiarako kondeen ilobak, Santa Juliana eta San Pedro baselizak (Abanto de Suso eta Abanto de Yuso) fundatu zituen 1260an. Leku horietan, errege bidearen bi alboetan, merkantzien pasabidean kargatzen zuten, gehienbat burdina-minerala.

Abanto Zierbena, udalerri gisa, “Erreinuko Udalen Legea”-rekin (1840) sartu zen historian, baina hori ez litzateke ulertuko alde batera utziz gero mende mordoxka lehenago Somorrostro Harana (Ezkerraldea eta Meatzaldea) osatzen duen lurra izan zela eta, azken batean, Encartaciones/Enkarterriko eskualdearena. Avellanedako foru zaharrak (1520. urtean jaso eta idatzi zen) ezartzen zituen eskualdeko bizitza sozial eta ekonomikoan jarraitu beharreko urrats nagusiak, haranetan, errepublikatan eta kontzejuetan banatuta.

XIX. bigarren erdialdera arte, nekazaritza eta abeltzaintzan oinarritutako ekonomia nagusi zireneko mendeak izan ziren, honako hauekin osatuta: banatu gabeko mendien eta herri-mendien ustiaketa tradizionalaren (egurra, bazka, zaina) ekonomia babestua (soilik Enkarterrikoak), meatzaritza barrutietako zainaren “harroketa”, Ugarteko, Galindoko eta Barbaduneko ibarretako Enkarterriko portuetaraino minerala garraiatzeko milaka errepideak eta Kantauriko erlaitzetik hurbileko Gaztelako koroaren burdinola guztietara kabotajearen bidez zaina kargatu eta eramaten zuten zain-itsasontziak.

Encartaciones/Enkarterriko lurralde banaketak udalerri eta Abanto Zierbena bilakatu ziren (1841). Zehazki, hiru kontzeju batuta osatu zen: Abantoko Santa Juliana, Abantoko San Pedro eta Zierbenako San Roman. Armarria gorri kolore bizikoa da, mendi, tresna, gurdi eta meatze-ahoa eta guzti, eta Avellanedako Juntetxean ikus daiteke. Armarri horrek udalerri hau ordezkatzen duten atributuak irudikatzen ditu: 2 otso eta zortzi ikoroski edo sotuere inguruan, zehazki, Ayalako kondeen armarriari dagokiona, Abantoko Fernandoren (herriko fundatzailea) oroitzapenean. Aipatu ikurrean zutik agertzen diren 5 mendiak, meatze-ahoa eta lan-tresnak meatzaritzaren industria irudikatzen dute, hau da, udalerriaren aberastasuna eta biztanlerian izandako garapen handiaren eta udaleko diru-sarreren jatorria.

Breve resumen histórico

Las primeras referencias históricas sobre estas tierras se cree que pueden venir de la pluma de los historiadores romanos (Plinio “El Viejo”, siglo I de nuestra era) ya que en un libro de su obra “Naturalis Historia” cita una montaña a orillas del Cantábrico dando muestras de asombro ante la riqueza minera de los montes de Triano. No se han encontrado restos de asentamientos a lo largo de los primeros siglos. (1)

El hierro, y más el de los montes de Triano, por ser de gran calidad, ha sido un mineral muy codiciado a través de la historia por lo que la falta de vestigios puede ser atribuible a los enormes movimientos de tierra que se llevaron a cabo en las explotaciones a finales del siglo XIX, y a la falta de investigaciones anteriores. Existen algunos indicios de antiguas explotaciones mineras, de ferrerías de monte y una mínima arqueología industrial a pesar de haber tenido gran número de empresas mineras operando en su suelo.

Pero la importancia minera de estas tierras es algo evidente y la explotación de sus veneras viene de muy antiguo. Fernando de Abanto, sobrino de los Condes de Ayala, funda las ermitas de Santa Juliana y San Pedro (Abanto de Suso y Abanto de Yuso), hacia 1260. Estos enclaves, a ambos lados del camino real, gravaban el paso de mercancías, en su mayor parte mineral de hierro.

Como municipio, Abanto Zierbena entra en la historia con la “Ley de Ayuntamientos del Reino” (1840), pero no se entendería ésto omitiendo que, desde muchos siglos atrás, es una tierra que forma parte del Valle de Somorrostro (Margen Izquierda y Zona Minera) y, en definitiva, de la comarca de las Encartaciones / Enkarterri. El antiguo Fuero de Avellaneda (recogido y redactado en 1520), marcaba las principales pautas a seguir en la vida social y económica de la comarca dividida en valles, repúblicas y concejos.

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, fueron siglos de economía agropecuaria complementada con la protegida (sólo encartados) explotación tradicional de los montes indivisos y comunales (madera, pastos, vena), de “arranque” de vena en los cotos mineros, de miles de carretas transportando el mineral hasta los puertos encartados de las vegas de Ugarte, Galindo y del Barbadún y de barcos venaqueros que cargaban y llevaban por cabotaje la vena a todas las ferrerías de la Corona de Castilla próximas a la cornisa cantábrica.

Las divisiones territoriales de las Encartaciones / Enkarterri se convierten en municipios y Abanto Zierbena (1841) se forma por la unión de tres concejos: Santa Juliana de Abanto, San Pedro de Abanto y San Román de Zierbena. Su escudo color rojo intenso, con montes, herramientas, carro y bocamina, se puede contemplar en la Casa de Juntas de Avellaneda. Este escudo simboliza los atributos que representan a este municipio, con 2 lobos y ocho aspas o sotueres en derredor que pertenecen al escudo de armas de los Sres. Condes de Ayala, como recuerdo de Fernando de Abanto, fundador del pueblo. Las 5 montañas, la bocamina y utensilios de trabajo que aparecen a pie de dicho emblema significa la industria minera, fuente de riqueza para el municipio y origen de su gran desarrollo en población e ingresos municipales.

HISTORIA / HISTORIA

Page 6: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

10 11

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

XIX. mendean “Industria iraultzaren” garapena ezagutu zuen, baita labe ingelesetarako Enkarterriko zaina izateko berebiziko beharrizana ere. Burdinaren mineralak are garrantzi handiagoa hartu zuen, eta hainbat lege (Eusko Jaurlaritza) eta arau (Aldundia) aldarrikatu ziren 1830. urte aldean, eragozpenak kentzeko (ustiatzeko azturazko eskubideak), lurzorua antolatzeko eta nazioko eta atzerriko konpainiei zainen ustiapena errazteko.

“Burdinazko Kalifornia” abiarazi zen (1850). Zehazki, historialari ospetsu batek definitu zuen(2), eta orduan iritsi zen mugan dauden probintzietako lehen jende uholdea. Peoi-jornalariak meatzeen inguruan hartu zuten lekua, eta, horrela, gaur egun jendea bizi den zenbait gune sortu ziren; besteak beste, Pucheta, Labarga, Triano eta abar. Kontzentrazio horiek, zenbait kasutan, banatu gabeko mendian zeuden (Somorrostro Haraneko udalerri guztietako mendi komuna; beraz, udalaren kontroletik at, eta, ondorioz, bertako biztanleak higiene eta zerbitzuei dagokienez, (estolderia, eskolak eta abar) baldintza txarretan bizi ziren (barrakoiak eta txabolak). Laburbilduz, milaka jornalari zainak martxan jartzen eta ehunka idi-gurdi zamatzeko tokietaraino garraiatzen.

Baina egiazki II. Gerra Karlistaren ondoren sartu ziren indarrean meatzaritzari buruzko legeak. 1873 eta 1876 urte bitartean, karlistek eta liberalek elkarri aurre egin zieten berriz ere bataila odoltsuetan. Horietako bat historiara igaroko da “Somorrostroko bataila” gisa (1874) eta Barbadungo ibarra hartuko du kokaleku. Liberalak Janeo eta Pico Ramos gailurretan jarri ziren, ingeniari katalan karlisten trintxerak zeharkatzen ahalegindu eta La Arena hondartzatik Gueñeseraino eraiki zuten, Montañotik, Mantrestik, Las Carrerastik, Puchetatik eta Las Cortestik igaro ondoren, hori guztia Bilbo hiribildua askatzeko, karlistek setiatuta baitzuten. Hogeita hamazortzik, batailoiko euren Krupp kanoi modernoekin eta guzti, ezin izan zituzten zeharkatu arma gutxi eta kanoi gutxi zituzten 18 batailoi karlisten trintxerak. Balentria beliko hori ez zen batere erromantikoa izan, milaka hildako eragin baitzituen, eta tropa liberalek Bilbora iristeko Cadaguako bidea hartzea erabaki zutenean amaitu zen.

Liberalen garaipenarekin, eskualdeko ohiturazko eskubideak galdu ziren, besteak beste, meategien barrutiak libre ustiatzearena, eta zatitu gabeko mendiak zatitzera behartu zituzten. “Meatzarien salaketen” garaia hasi zen; herri lursailak hainbat konpainiari laga zizkieten, burdina-harria ustiatzeko. Hala, lau hamarkada baino gutxiagotan (1870–1910) Abanto Zierbenako paisaia, eraldatu, eta betiko markatuta gelditu zen izugarrizko ebakiondoekin. Zain ona amaitu egin zen, eta, ondorioz, kalitate txikiagoko minerala ustiatu zuten. Garai berean, kokaleku berriak sortu ziren (bigarren immigrazio olatua) meatze-ustiategien inguruetan.

Abanto Zierbenan jendetza bildu zen: 1877an 2.200 biztanle zituen, eta 1877an, berriz, 7.200. Gainera, 1910. urtean 9.800 biztanle izateraino hazi zen.

Asaldura handiko urteak izan ziren, hazkuntza kaotikoa izan zen, udalerrian kokagunea berriak sortu ziren, konpainia berriak ezarri zituzten eta meatze trenak sortu zituzten mineralak garraiatzeko. 1856an, Trianoko trenbidea inauguratu zen Ortuellaraino, eta ondoren, 1884an, luzatu egin zen San Julian de Musqueseraino. Galdameskoa 1876an hasi zen, eta minerala garraiatzeko erabiltzen zen. Katetxoak, plano okertuak, balde lerroak (Triano-Campomar 1912an), joan-etorrian ibiltzen ziren idi-gurdiak, eta ehunka zabortegi sortu ziren, antzua botatzeko. Guztiz degradatu zen paisaia. Labarga herri jendetsua eta ondo hornitua zen, eta desagertu egin zen bertako lurreko mineralak ustiatzearen ondorioz. Hango jendea bizilekuz aldatzera behartu zuten, eta Antonio Trueba idazleak (1819-1889) Gallarta izeneko paisaian ezagutu zituen hiru etxetxoak herri handi bat bihurtu ziren, hortik gutxira meatze inguruko erreferentzia nagusi bihurtuko zena.

Udalerriak udaletxea eraiki zuen (1883) herri berri eta jendetsu horretan, eta denbora gutxian herritarren beharrak asetzeko hainbat negoziotako pertsonak etorri ziren, besteak beste, uhalgileak, errementariak, kutxagileak, orgariak eta beste hainbat.

El siglo XIX conocerá el desarrollo de la “Revolución Industrial” y la necesidad imperiosa de la vena encartada para los hornos ingleses. El mineral de hierro cobra mayor importancia y se promulgan una serie de leyes (Gobierno) y normas (Diputación) (hacia 1830) con objeto de eliminar trabas (derechos consuetudinarios de explotación), ordenar el suelo y facilitar la explotación de las veneras a compañías nacionales y extranjeras.

Comienza (hacia 1850) la “California del hierro” que definió un afamado historiador (2) y llega una primera oleada de gentes provenientes de las provincias limítrofes. Peones-braceros que se asientan alrededor de las minas dando lugar a núcleos habitados que conocemos como Pucheta, Labarga, Triano, etcétera, concentraciones que, en algunos casos, están situadas en monte indiviso (monte comunal de todos los municipios del Valle de Somorrostro) y, por tanto, fuera de los controles municipales lo que propiciaba que sus habitantes vivieran en condiciones pésimas (barracones y chabolas) en cuanto a medidas de higiene y servicios (alcantarillado, escuelas, etcétera). En resumen, miles de peones braceros arrancando vena y cientos de carretas de bueyes transportándola hasta los nuevos cargaderos.

Pero la verdadera entrada en vigor de las leyes mineras es posterior a la II Guerra carlista. Entre 1873 y 1876 carlistas y liberales se enfrentarán de nuevo en batallas cruentas. Una de éstas pasará a la historia como la “Batalla de Somorrostro” (1874) y su escenario será la Vega del Barbadún. Los liberales, situados en las cimas de Janeo y Pico Ramos, tratarán de atravesar las trincheras que los ingenieros catalanes carlistas construyeron desde la Playa de La Arena hasta Güeñes pasando por Montaño, Mantres, Las Carreras, Pucheta y Las Cortes, con objeto de liberar la villa de Bilbao sitiada por los carlistas. Treinta y ocho batallones liberales con sus modernos cañones Krupp no pudieron atravesar las trincheras de 18 batallones carlistas mal armados y con escasos cañones. Una gesta bélica nada romántica que dejó miles de muertos y que finalizó cuando las tropas liberales decidieron tomar el camino del Cadagua para llegar a Bilbao.

Con el triunfo liberal se pierden derechos consuetudinarios de la comarca, como era la libre explotación de los cotos mineros, por ejemplo, y se fuerza a la división de los montes indivisos. Comienza la época de las “denuncias mineras”, la cesión de terrenos comunales a diversas compañías para la explotación del mineral de hierro. Así, en menos de cuatro décadas (1870–1910) el paisaje de Abanto Zierbena se transformará y quedará marcado para siempre con enormes cicatrices. La rica vena se agotará y se explotará el mineral de menor calidad al mismo tiempo que se crearán nuevos asentamientos (segunda ola inmigratoria) en las proximidades de las explotaciones mineras.

Abanto Zierbena se convierte en una gran aglomeración humana, pasa de 2.200 habitantes en 1877 a 7.200 en 1877 y crece hasta 9.800 en 1910.

Son años de gran efervescencia, de crecimiento caótico, en el municipio hay nuevos asentamientos, se instalan nuevas compañías, se crean trenes mineros para el transporte de mineral. La línea Triano se inaugura en 1856 hasta Ortuella y después la prolongación hasta San Julián de Musques en 1884. La Galdamesa para el transporte de mineral comienza en 1876. Cadenillas, planos inclinados, líneas de baldes (Triano-Campomar en 1912), carretas de bueyes que van y vienen, se generan cientos de escombreras donde se deposita el estéril. Nos encontramos ante un paisaje totalmente degradado. El populoso y bien equipado pueblo de Labarga desaparece con la explotación del mineral de su suelo obligando a sus gentes a desplazarse y, las tres casitas, que el escritor Antonio de Trueba (1819-1889) conociera en un paraje denominado Gallarta, se convierten en un gran pueblo que en poco tiempo será el principal referente de la Zona Minera.

El municipio construirá el Ayuntamiento (1883) en esta nueva y populosa localidad que acoge en muy poco tiempo a un ejército de guarnicioneros, herreros, bauleros, carreros, etcétera, y todo tipo de negocios para abastecer las necesidades de los residentes.

HISTORIA / HISTORIA HISTORIA / HISTORIA

Page 7: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

12 13

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

Herri horiek laborategi bihurtu ziren; izan ere, klase ideologiak antolatzen hasi ziren, eta urte horietan hainbat meatze greba egin zituzten, oinarrizko eskubideak aldarrikatzeko, esplotazio basatia salatzeko eta meatzarientzat lan egiteko baldintza hobeak eskatzeko. Langileen protestak geldiarazteko eta meategietan gertatzen ziren istripu ugariak arintzeko, meatze konpainiek hiru ospitale eraiki zituzten inguruan. Trianoko ospitalea zen ospitale nagusia, handiena eta ondoen hornitua. Cerro Buenos Airesen zegoen (Areilza doktorea), eta bertan egiten ziren ebakuntza kirurgikoak. La Arboleda eta Galdamesekoak lehen mailako larrialdietarako eta egonaldi luzeagoetarako izaten ziren.

1920 inguruan, Las Carrerasko, Sanfuentesko eta Gallartako nukleoak ziren jendetsuenak. Aldarrikapen urteak izan ziren, asaldura politiko handikoak, baina, aldi berean, herriak prestakuntza jasotzen ari ziren, kohesio soziala nabaria zen, eskolak, garbitegiak eta abar eraiki zituzten... Garapen kultural eta sozial bat izan zen, eta, hori, batez ere, kalean adierazten zen. Kirol ekitaldietan, dantzaldietan, komedietan, antzerkietan, zinematan eta hainbat lekutan egiten zituzten aldarrikapen alaiak.

XX. mendeko lehen urteetako gauzarik esanguratsuena izan zen, zalantzarik gabe, eskualdera etorri zen peoi-jornalarien oldea, beren bizitza eta familiarena hobetzeko aukeren bila. Ilusioz betetako urteak izan ziren, baina baita gabeziaz eta mundu justuago bat lortzeko ametsez betetakoa ere.

Errepublikak irabazi izanak (1931) ilusioa ekarri zuen, gizarte bidezkoagoa baitzen, baina ilusio hori galduz joan zen aukerak eta adostasunak galtzearekin batera. Gainera, hori guztia okertu egin zen, meatze batzuk agortzearen ondorioz lana falta baitzen. Hogeita hamarreko hamarkada lazgarria izan zen gure eskualdean: grebak, errepresioa, bonbardaketak mendi altuetan (1934) han ezkutatutako meatzariak ateratzeko, hilketak

eta abar. Hala ere, ilusioa oraindik bazegoen, eta hori oraindik ikus daiteke Gallartako gure emakume unibertsalenaren irudian: Dolores Ibarruri. Besteak beste, Asturiaseko espetxeetako ziegak ireki zituen (1936).

Hamarkada hori altxamendu frankistarekin amaitu zen, eta udalerri honetako jendeak legez ezarritako boterea (Errepublika) babesten zuen guztiz. Hasiera-hasieratik, Gallartan eta Las Carrerasen, milizia taldeak eta batailoiak antolatu zituzten (Perezagua, Gazteria eta Kirolak eta beste batzuk). Altxamenduak zapaltzera abiatu ziren (Donostia eta beste herri batzuetara) eta frontera joan ziren frankistek aurrera egitea geldiarazteko (Villarreal, Asturias). Emaitza tristea izan zen, ehunka izan baitziren hildakoak, fusilatuak (Issac Puente eta beste hogei), espetxeratuak, langileen batailoietara bidalitakoak, lekualdatuak asko, erbestera joandako haurrak (batzuk ez ziren inoiz itzuli) eta beste hainbat. Horrek guztiak gizartea hautsi zuen eta sozialki aldatu zuen udalerria.

Gerra galduta, udalerria iluntasunezko, beharrez betetako eta drama sozialeko hamarkadetan murgildu zen. Berrogeita hamarreko hamarkadan hasi ziren egoera soziala eta kultura berreskuratzen, pertsona anonimo, aktibo eta konprometituen eskutik eta “apaiz langileen” (Alberto Eskurdia, Periko Solabarria, Luis Pinedo) parte-hartzearekin.

Baina, berriz ere, udalerrira zoritxarra etorri zen; izan ere, meatze ustiaketek aurrera egin ahala, Gallarta herria pixkanaka desagertuz joan zen (1960-1980). Hainbat gallartar desjabetu zituzten eta inguruko herrietara joan behar izan zuten, Ezkerraldeko udalerrietara eta, are, probintziatik kanpora.

Abanto Zierbenak, pixkanaka, (1970-1990) aspaldiko maila sozialak berreskuratu zituen, eta sobera gainditu zituen Gallarta berri bat eraikitzeko proiektu instituzionalak, nahiz eta inoiz ez ziren gauzatu. Meategiak behin betiko itxi ziren (1993). Horrez gain, Zierbenako San Roman kontzejuak banatzea erabaki zuen (1995), eta udalerri berri bat eratu zuen.

Gaur egun, Abanto Zierbena udalerrian hiru hirigune garrantzitsu daude: Gallarta, Las Carreras eta Sanfuentes. Mota guztietako hezkuntza eta kirol ekipamenduak dituzte, eta ekonomia garatzeko eremu zabalak. Udalerriak kultura garapen handia du eta kohesio sozial ona.

Belaunaldi berrientzat aspaldiko kontuak dira meatze eta giza esplotazioen urteak eta pixkanaka Gallarta desagerraraztea eragin zuten desjabetzeen urteak. Gaur egun, gertaera penagarri eta traumatikoz betetako azken bi mendeak aztertu ondoren, esan dezakegu udalerri honetako jendeak beti erakutsi izan duela eta beren ezaugarri direla elkartasun handia, batasun indartsua, ausardia eta guztiona dena babesteko sentimendua, sustatu eta zaindu beharrekoa.

(1)- José Antonio Romero. “Abanto y Zierbena. Referencia histórica”. Gallarta, 2001.

(2)- Manuel Montero. “La California del Hierro: las minas y la modernización económica y social de Vizcaya”. Ed. Beta, 2005.

Pueblos que se convertirán en laboratorios donde las ideologías de clase se organizan y durante estos años se suceden las huelgas mineras (1890) para reivindicar derechos básicos y protestar por la salvaje explotación, solicitando mejores condiciones de trabajo para los mineros. Para frenar las protestas obreras y paliar en parte los numerosos accidentes que se ocasionaban en las minas, las compañías mineras construyen tres hospitales en la zona. El Hospital de Triano, ubicado en el Cerro Buenos Aires (Dr Areilza), el principal, más grande y mejor dotado donde se practicaban intervenciones quirúrgicas y los de La Arboleda y Galdames para primeras urgencias y estancias más prolongadas.

Hacia 1920 los núcleos de Las Carreras, Sanfuentes y Gallarta son los más populosos. Son años de reivindicaciones, de efervescencia política pero también de formación de los pueblos y de cohesión social, de construcción de escuelas, lavaderos, etcétera y de desarrollo cultural y social, que se manifiesta, sobre todo, en la calle, con animadas participaciones en actos deportivos, bailes, comedias, teatro, cine, etcétera.

Lo más significativo de los primeros años del siglo XX es, sin lugar a duda, la avalancha de peones braceros que buscan en la comarca una oportunidad de mejorar su vida y la de sus familias, son años de ilusión pero también de carencias y de sueños por conseguir un mundo más justo.

Las ilusiones aportadas por el triunfo de la República (1931), de una sociedad más equitativa, se van frustrando conforme se pierden las oportunidades y los entendimientos, todo esto agravado por la falta de trabajo debido al agotamiento de algunas minas. Los años treinta son dramáticos para nuestra comarca, con huelgas, represión, bombardeos en los montes altos (1934) para sacar a los mineros allí escondidos, asesinatos, etcétera, aunque la ilusión pervive y todavía se puede sentir en la imagen de nuestra gallartina más universal, Dolores Ibarruri, abriendo las puertas de las celdas en las cárceles de Asturias (1936).

Década que finalizará con la sublevación franquista y el total apoyo de la gente de este municipio al poder legalmente establecido (la República). Desde el primer momento en Gallarta y en Las Carreras, se formarán cuerpos de milicias y batallones (Perezagua, Juventud y Deporte, Avellaneda y otros) que partirán a sofocar los levantamientos (San Sebastián y otras localidades) y marcharán al frente a frenar el avance franquista (Villarreal, Asturias). El triste balance será de cientos de muertos, fusilados (Isaac Puente y unos veinte más), encarcelados, enviados a batallones de trabajadores, muchos desplazados, niños que parten al exilio (algunos nunca volverán), y un largo etcétera que rompe la sociedad transformando socialmente el municipio.

Perdida la guerra el municipio entra en décadas de oscurantismo, necesidades y drama social. No será hasta los años cincuenta cuando, de la mano de personas anónimas, activas y comprometidas, y con la participación de “curas obreros” (Alberto Eskurdia, Periko Solabarria, Luis Pinedo), se vaya consiguiendo la recuperación social y cultural.

Pero de nuevo el municipio sufrirá un fuerte revés con la progresiva desaparición del pueblo de Gallarta debido al avance de las explotaciones mineras (1960-1980). Diversas expropiaciones desplazan a los gallartinos y gallartinas a poblaciones cercanas, a municipios de la Margen Izquierda e incluso fuera de la provincia.

Abanto Zierbena recupera, poco a poco (1970-1990), los niveles sociales de antaño superando con creces los proyectos institucionales, de construcción de un nuevo Gallarta, que nunca llegaron a ejecutarse. Las minas cerraron definitivamente (1993) y el concejo de San Román de Zierbena decide separarse (1995) formando municipio propio.

Hoy, en el municipio de Abanto Zierbena destacan tres núcleos importantes, Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes, que cuentan con todo tipo de equipamientos educativos y deportivos y con amplios espacios para el desarrollo económico. El municipio cuenta con un desarrollo cultural importante y con una buena cohesión social.

Para las nuevas generaciones son ya historia los años de las explotaciones mineras y humanas y aquéllos en los que las expropiaciones suponían la progresiva desaparición del pueblo de Gallarta. Hoy, analizando estos dos últimos siglos, cargados de acontecimientos penosos y traumáticos, podemos mantener que la gente de este municipio se caracteriza por haber demostrado en todo momento una gran solidaridad, una unión fuerte, determinación y un sentimiento de defensa de lo común que hay que potenciar y preservar.

(1)- José Antonio Romero. “Abanto y Zierbena. Referencia histórica”. Gallarta, 2001.

(2)- Manuel Montero. “La California del Hierro: las minas y la modernización económica y social de Vizcaya”. Ed. Beta, 2005.

HISTORIA / HISTORIA HISTORIA / HISTORIA

Page 8: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

14 15

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

ARGAZKI LEHIAKETA / CONCURSO DE FOTOGRAFIA TIPI-TAPA BIDEAK / RUTAS SALUDABLES

Abanto zierbena udalerrian aukera asko daude osasun egoera eta ongizatea hobetzeko, adin guztietarako ibilaldiak eta ariketa fisikoa tartekatu ahal dira eta.

6 ibilbide zehaztu ditugu. Nahi izanez gero, horiek konbinatu ahal izango dituzu, ibilbidea luzatu edo murrizteko. Gainera, Gallartan zein Las Carrerasen dauden mantenimendurako gailuetan egindako zenbait ariketekin osatu ahalko dituzu.

Informazio panelak dituzte, eta seinaleak ere jarri dira hiritik kanpoko guneetako bidegurutzeetan, arazorik gabe identifikatzeko.

El municipio de Abanto Zierbena, un lugar con muchas posibilidades para mejorar el estado de salud y el bienestar, combinando paseos y actividad fisica para todas las edades.

Hemos delimitado 6 rutas que puedes combinar entre ellas para ampliar o reducir el recorrido y complementar con ejercicios en los aparatos de mantenimiento de Gallarta y Las Carreras.

Dispones de paneles indicativos y se han señalizado los cruces en las zonas no urbanas para poder identificarlas sin problemas.

AHOLKUAK•Erabili arropa eta oinetako egokiak•Edan ura•Babestu eguzki-izpietatik•Murriztu gatzaren kontsumoa•Murriztu azukre eta gantz saturatuen kontsumoa•Kontsumitu fruta, barazki eta lekale gehiago

CONSEJOS•Usa ropa y calzado adecuado•Bebe agua•Protégete del sol•Reduce el consumo de sal•Reduce el consumo de azúcar y grasas saturadas•Aumenta el consumo de frutas, verduras, hortalizas y legumbres

LEHENENGO SARIA / PRIMER PREMIO (campanario): Iñaki Ovejas Ealo

Javier Santos Ramos

Izaskun Lansorena Hernando

Elaia Ots Romero

Armando Cruz Llosa Sergio Monedero Albaro

Roberto Corcuera Bartolomé

Antonio Mateo Zarza

BIGARREN SARIA / SEGUNDO PREMIO (burro): Félix Mateo Zarza

HIRUGARREN SARIA / TERCER PREMIO (bajada): Nuria Valenzuela Corchera

Page 9: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

16 17

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

JAIAK / FIESTAS

JAIAK ETA EKITALDIAK / FIESTAS Y EVENTOS

URTARRILA / ENERO • 05 Errege Magoak / Cabalgata de Reyes

OTSAILA / FEBRERO • 04 Agate deuna • Inauteriak / Carnavales

MARTXOA / MARZO • 19 San José • Putxeta

APIRILA / ABRIL • Euskal Astea • Día Internacional de la Educación Física

MAIATZA / MAYO • Sanfuentesko erromeria / Romería de Sanfuentes • Hirutasun Santua / Santísima Trinidad • Las Carreras • Memorial Estébanez

EKAINA / JUNIO • 13 Paduako San Antonio / San Antonio de Padua GALLARTA • 24 San Juan gaua / San Juan (Sanjuanadas) • 28 Santa Juliana SANTA JULIANA • 29 San Pedro SAN PEDRO • 30 Santa Luzia / Santa Lucia SANFUENTES

ABUZTUA / AGOSTO • 10 San Lorenzo / San Lorentzo SAN LORENZO • 15 Virgen de Triana / Ama Birjinaren eguna TRIANO

IRAILA / SEPTIEMBRE • Madalena jaiak / Fiestas de la Magdalena LA MAGDALENA • Garrafón Eguna • 22 Mesedeetako Amaren eguna / Virgen de la Merced BALASTERA • 29 San Miguel COTARRO

URRIA / OCTUBRE • Sagardo Eguna • Mendi Martxa • Burdinjaia

AZAROA / NOVIEMBRE • Triano Cross • Semana Micológica

ABENDUA / DICIEMBRE • 3 Euskararen Nazioarteko eguna / Día Internacional del Euskera • 24 Olentzero

EUSKAL EZKONTZAMeza, dotearen erakurketa, Herri bazkaria eta erromeria dira euskal ezkontza bizipen errepikaezina egiten dutenak.Ospakizun honek antzinako euskal tradizioak gaurkora ekartzen dizkigu.

Una misa, una lectura de dote, una comida popular y una romería hacen que los asistentes a la boda vasca disfruten de un evento irrepetible. Trata de recuperar tradiciones vascas olvidadas por el desuso.

SANFUENTESKO ERROMERIASanta Luziako erromeria berreskuratzeko, egun osoa giro tradizio giroan igarotzeko eguna: nekazaritzako elikagaien postuak, Herri kirolak, musika, herri bazkaria, eta abar.

Recuperación de la romería de Santa Lucía. Un día entero envuelto en un ambiente tradicional con puestos agroalimentarios, deporte rural, música, comida popular, etc.

SAGARDO EGUNAEkitaldi honetan, sagarretatik sagardoa ateratzeaz gain, hainbat jarduera egongo dira: Kirikoketa Besta, Herri bazkaria, musika,artisauen postuak, Herri kirolak,eta abar.

Se escenifica la extracción de la sidra de las manzanas con la Kirokoketa Besta, comida popular, música, puestos de artesanos, deportes autóctonos, etc.

BURDIN JAIAAsteburuko azoka honetan, meatzaritzarekin lotutako hainbat jarduera egongo dira: musika, lanean “ in situ” arituko diren artisauak, ibilaldia tren txikian meategian barrena, nekazaritzako elikagaien postuak,…

Feria de fin de semana con actividades relacionadas con la minería, música,artesanos trabajando “ in situ”, recorrido por la mina en trenecillo, puestos agroalimentarios, …

* Más información en la web www.abanto-zierbena.org

Avda. El Minero, 2 (Ayto) .................................94 6362000/ 94 6362116 Fax 94 6360198 ......................................... [email protected]

Udalbatza / Corporación _______________________________ 18

Administrazio bulegoa / Oficinas administrativas_______________________________ 19

Hondurak / Suministros _______________________________ 20

Justizia / Justicia _______________________________ 20

Planoak / Planos _______________________________ 22

Ingurumena / Medio ambiente _______________________________ 24

Kultura / Cultura _______________________________ 25

Euskera Arola / Área de Euskera_______________________________ 25

Hezkuntza / Educación _______________________________ 27

Gazteria / Juventud _______________________________ 28

Gizarte Ekintza / Acción social_______________________________ 29

Berdintasuna / Igualdad _______________________________ 30

Ogasuna / Sanidad_______________________________ 31

Elkarteak / Asociaciones_______________________________ 32

Kirolak / Deportes _______________________________ 33

Garraiobideak / Transporte de viajeros _______________________________ 34

ABAN

TO

ZIER

BEN

A

Or.

ZERB

ITZU

AK

/ SE

RVIC

IOS

Page 10: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

18

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

19

UDALBATZA / CORPORACIÓN

EAJ/PNV· Maite Etxebarria Azpiolea ..................................... Alkatea Alcaldesa· Jon Andoni Etxebarria Azpiolea............................. Zinegotzia Concejal· Mª Teresa Ortúzar Arruabarrena ............................ Zinegotzia Concejala· Iñaki Sedano Aspiazu ............................................ Zinegotzia Concejal· Mª Elena Setién Romero ...................................... Zinegotzia Concejala· Eneko Urruela Álvarez ........................................... Zinegotzia Concejal· Jon Cuesta Escamilla ............................................ Zinegotzia Concejal· Argiñe de la Cruz Ortúzar ...................................... Zinegotzia Concejala

BILDU· Borja Allende González ......................................... Zinegotzia Concejal· Jesús Fernández Amo .......................................... Zinegotzia Concejal

PSE-EE-PSOE· Julen Mezkorta Antxia .......................................... Zinegotzia Concejal· Roberto Galíndez del Río ...................................... Zinegotzia Concejal

EB-B/INDAZ· Begoña Fraile Martín ............................................. Zinegotzia Concejala

ADMINISTRAZIO BULEGOAK / OFICINAS ADMINISTRATIVAS

UDAL ADMINISTRAZIO BULEGOAK / OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES IZENA / NOMBRE POSTA-E / E-MAIL TEL. FAXA/FAX ORDUTEGIA / HORARIOUdaletxea / Ayuntamiento. Avd El Minero, 2 www.abanto-zierbena.org 94 6362000 9:00 a 13:00 de lunes a viernesFacebook: facebook.com/abantozierbena / Perfil twitter: twitter.com/abantozierbena Epaitegia / Juzgado [email protected] 94 6362417 94 6362494 9:00 a 14:00 de lun. a vier. Udaltzaingoa / Policía Local [email protected] 94 6362881 94 6360094 6.00 a 22:00 de lun. a dom.Gizarte Ekintza / Acción Social [email protected] 94 6361737 94 6360198 9:00 a 13:00Hezkuntza / Educación [email protected] 94 6361737 94 6360198 9:00 a 13:00Berdintasuna / Igualdad [email protected] 94 6361737 94 6360198 9:00 a 13:00Kontu-hartzailetza/gordailua / Intervención-Depositaría recaudació[email protected] 94 6362029 94 6360198 9:00 a 13:00Alkatetza / Alcaldía alca[email protected] 94 6369147 94 6362554 9:00 a 13:00Idazkaritza / Secretaría [email protected] 94 6362000 94 6360198 9:00 a 13:00Euskara / Euskera [email protected] 94 6362000 94 6360198 9:00 a 13:00Bulego Teknikoa / Oficina Técnica [email protected] 94 6362292 94 6360415 9:00 a 13:00TGA (Toki Garapenerako Agentzia) / ADL(Agencia de Desarrollo Local) [email protected] 94 6361794 94 6360198 9:00 a 13:00Kultura / Cultura [email protected] 94 636 2000 94 6360198 9:00 a 13:00Gazteria / Juventud Plaza Bizkaia Nº3(trasera) [email protected] 94 6363769 94 4040601 8:30 a 14:30Ingurumena / Medio Ambiente Plaza Bizkaia Nº3(trasera) [email protected] 94 4040600 94 4040601 8:00 a 15:00Herritarren Informaziorako Bulegoa / Oficina de Informacion CiudadanaPlaza Haritzalde (Sala de Exposiciones de Las Carreras) 94 6368401 Martes y jueves de12:00 a 15:00 horasKontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Avda El Minero, 2 [email protected] 94 6369644 Miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horasAbanto Zierbena Zerbitzuak S.L / Abanto-Zierbena Zerbitzuak S.L.

Plaza Bizkaia Nº3(trasera) i[email protected] 94 4040600 944 040 601 8:00 a 15:00 de lun. a vier.

· Correos .......................................................................... www.correos.es Plaza Bizkaia, 5 (Gallarta) .......................................................946 362 803 Plaza Haritzalde (Las Carreras) ..................................................................

· Ertzaintza .............................................................................944 063 460 Cendeja, 1 Muskiz .....................................................www.ertzaintza.net

· Sos Deiak ........................................................................................... 112

· INSS-Seguridad Social Carlos VII, 3-5(Portugalete) .....................................................944 959 111

· Registro de la Propiedad Larrea. 1-3 (Barakaldo) ...........................................................944 377 000

· Diputación, Hacienda y finanzas Paseo Los Fueros ,4 (Barakaldo) ............................................ 944 065 910

ENPLEGUA, PRESTAKUNTZA, SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA EMPLEO, FORMACIÓN, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

· Orientación laboral· Programas de formación, empleo e intermediación laboral· Apoyo a emprendedores· Vivero de empresas· Servicios a empresas

· Behargintza Zona Minera Meatzaldeko Behargintza ........ 94 4044958 Avda. La estación, 14 bajo ( Ortuella) .............. www.behargintza-zm.com ..................................................................... [email protected]

· Asoc Comerciantes y Hosteleros de Abanto Zierbena ...... 647224 232 ................................................. [email protected]

· Lanbide Sestao. Galindo, 14...................................................94 4033148

Agencia de Empleo y Desarrollo LocalAvd El Minero, 2 (Ayto) ...................................................Tlf 94 6361794 Fax 94 6360198 ................................................adl@abanto-zierbena.orgHorario de atención al público de 9:00 a 13:00 horas

· Lanbide Portugalete. Miguel de Unamuno,37 .......................94 4033120 · Lanbide Santurtzi. Murrieta, 22 .............................................94 4033122 · Seguridad Social Sestao. Blas de Otero, 8 ...................944 953 134-461 .....................................................................................www.seg-social.es

· Seguridad Social Portugalete. Carlos VII, Nº3-5 .................94 495 91 11 ............................[email protected]

· Vida Laboral. www.seg-social.es ..........................................901 502 050

BESTE ZERBITZUAK / OTROS SERVICIOS

· EKONOMIA, OGASUN, HERRITARREN PARTAIDETZA, PROIEKTU ESTRATEGIKO, KULTURA ETA KOMUNIKAZIOA ARLOA / ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, CULTURA Y COMUNICACIÓN Concejal: ............................................ D. Jon Andoni Etxebarria Azpiolea.

· BARNE ERREGIMEN, UDALTZAINGO ETA ZERBITZU OROKORRAK ARLOA / ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR, POLICÍA LOCAL Y SERVICIOS GENERALES Concejala: ......................................... Dª Mª Teresa Ortúzar Arruabarrena.

· LAN ETA ZERBITZU, NEKAZARITZA, ENPLEGU ETA FORMAZIOA, MERKATARITZA, SUSTAPENA EKONOMIKO ETA KIROL INSTALAZIO ARLOA / ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS, MEDIO RURAL, EMPLEO Y FORMACIÓN, COMERCIO, PROMOCIÓN ECONÓMICA E INSTALACIONES DEPORTIVAS Concejal: ........................................................... D. Jon Cuesta Escamilla.

· GIZARTE EKINTZA ARLOA / ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Concejala: ................................................... Dª Argiñe de la Cruz Ortúzar.

· BERDINTASUN ARLOA / ÁREA DE IGUALDAD Alcaldesa: .................................................. Dª Maite Etxebarria Azpiolea.

· EUSKARA, KIROL ETA JAIAK ARLOA / ÁREA DE EUSKERA, DEPORTES Y FIESTAS Concejal: .......................................................... D. Eneko Urruela Alvarez.

· GAZTERIA, INGURUGIRO ETA HEZKUNTZA ARLOA / ÁREA DE JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN Concejala: ......................................................... Dª Elena Setién Romero.

· HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUN ARLOA / ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y SANIDAD Concejal: ........................................................... D. Iñaki Sedano Aspiazu.

INFORMAZIO BATZORDEAK / COMISIONES INFORMATIVAS

Viveros de empresas.

Page 11: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

20

HORNIDURAK / SUMINISTROS JUSTIZIA / JUSTICIA

URA / AGUA • Consorcio de Aguas ..........................................................944 873 187

San Vicente, 8-Ed.Albia (Bilbao) 1º 4 .......... www.consorciodeaguas.com EDAR de Galindo. .......................................................... 944 873 155Oficina de Barakaldo La Florida, 12 Altas y bajas / Averías ........................ 944 387 311

BUTANO GASA / GAS BUTANO• Repsol Butano .................................................. www.repsol.com• Atención al cliente .................................... 901 100 125 / 901 101 520

NATURAL GASA ELEKTRIZITATEA / GAS NATURAL ELECTRICIDAD • Naturgas Energía ................................www.edpnaturgasenergia.es

General Concha, 20 Atención a consultas del servicio de distribución: ...............900 902 933 Urgencias de gas: ..........................................................900 400 523 Aportación de lectura de gas: ...............................................900 902 934 Teléfono de Atención al instalador: ......................................900 902 938

• Iberdrola ................................................www.iberdola.com Plaza Euskadi, 5 .......................................................... 944 151 411 Teléfono del cliente ..........................................................900 225 235

TELEFONIA• Movistar ..................................................www.movistar.es

Información .......................................................... 11888-11818 Teléfono del abonado ...................................................................... 1004 Averías ...................................................................... 1002 Telegramas por teléfono ....................................................... 902 197 197

• Euskaltel ...................................................................... 1717 • Vodafone ...................................................................... 1441• Orange ...................................................................... 1414• Jazztel ...................................................................... 1555• Ono ...................................................................... 1400• Movistar ...................................................................... 1485• Yoigo ...................................................................... 1707

ALTZARIAK BILTZEKO UDAL-ZERBITZUA / RECOGIDA DE MUEBLES MUNICIPAL Sacar los domingos a la noche y dejarlos junto a los contenedores. Se recogerán los lunes a partir de las 7 a.m.. ........................94 4040600

BIRZIKLATZEA / RECICLAJE• GARBIGUNE MUZKIZ (KOBARON) ................. http:/garbiker.bizkaia.net

Bº La Sonda s/n. Ctra Pobeña-Kobaron [email protected] 48500 Muskiz ............................................................635757906 De lunes a viernes de 9:00-13:30 y de 15:30-18:00. Sábado de 9:00 a 13:30

• GARBIGUNE DE SESTAO (restos de poda, pinturas y disolventes) C/ Vega Nueva s/n (junto a la depuradora de Galindo) 48910 Sestao .........................................................94 496 32 20 [email protected] ....................................... http:/garbiker.bizkaia.net De lunes a viernes de 9:00-13:30 y de 15:30-18:00. Sábado de 9:00 a 13:30

• VERTEDERO LA ORCONERA (residuos procedentes de la construcción) Barrio La Orconera, 1-1 bajo 1, 48530 Ortuella http:/garbiker.bizkaia.net [email protected]

· Juzgados de Barakaldo / Palacio de Justicia Plaza Bide Onera s/n ................................................... www.justizia.net Información. ..................................94 4001000 / F: 94 4001072Registro Civil. .................................. 94 4001020 / F: 94 4001076De Guardia. ..................................94 4001009 / F: 94 4001070De 1ª Instancia. Planta 3ª ................................................. F: 94 4001071

Nº1 ........................................................... 94 4001002 Nº2 ........................................................... 94 4001003 Nº3 ........................................................... 94 4001004 Nº4 ........................................................... 94 4001005 Nº5 ( de familia) ........................................................... 94 4001006 Nº6 ........................................................... 94 4001007

De Instrucción. Planta 4ª .................................................. F: 94 4001069 Nº1 ............................................................94 4001010 Nº2 ............................................................ 94 4001011 Nº3 ............................................................94 4001012 Nº4 ............................................................94 4001013

De lo Penal. Planta 4ª Nº1 ................................... 94 4001016 / F:94 4001063 Nº2 .................................. 94 4001017 / F: 94 4001068

• Colegio Notarial Henao, 8 (Bilbao) ...................................944240560 / F: 94 4232110 www.paisvasco.notariado.org / [email protected]

• Colegio de Abogados Uribitarte aldapak, 3 (Bilbao) ......................... 94 4356200 / F:94 4356201 www.icasv-bilbao.com / administració[email protected]

• Colegio de Procuradores .......................www.procuradoresvizcaya.com Alameda de Mazarredo, 5 ( Bilbao) ........................................ 94 4245410

ABOKATUAK / ABOGADOS • Maria Jesús Martínez Plaza Eusko Gudariak, 2 Trasera ...946 362 300

Page 12: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

ALTO DE MANTIZES

ALTO DE MANTIZES

ALTO DE MANTRES

56

52

50

69

71

47

46

45

4443

40

39

4849

38

41

42

40 B

37

10

4

19

21

20

18

22

26

24

22

20

18

30A

30B

31

4

12

14

8

1

5

1

9

2628

326

7

8

9

10

11

12

13

5

4

3

2

1

1

2

3

1

21

2321A

E

15

17

19

2123 25

22

20

18

14

12

1110

11C

11B

11E

11D

13

1

2

3

4

5

7

448

42

6

9

40

34

3638

32 30

28

26

24

22

20

18

31

23

21

29

27 19

17

1

3

5

11

13

1

3

4

18

2

17

16

9

392

4143

4

45

47

1A

6

1214

16

10

8

34

5

49

5153

55

57

59

48

67

63

61

65

12

11 8

710 6

9

1

3

5

7

2

4

6

14

12

6

10

8

42

1

5

7

6

8

915

16

13

12

10

11

14

1

8

7

6

3

4

5

11

12

13

14

1

16

1011

10A

1112

87

5

12

34

4

510

7

8

9

9

6

6

9

12

1

3

2

8

11

38

40

6

7

8

1

2 3

4

31

51

49

47

45

1719

21

15

11

9

7

1

46

4442

3739

41

45

5048

40

34

23

25

27-29

32

30

2224

26

28

12

18

17

16

15

14

13

14

11

12A12B

10

2

1

9

7

8

3

12

8

6

4

2

35

14A

14B

14C

12C

12B12A

68

10

13 5

7

11

19

25

35

44

46

48

42

40

38

36

34

32

30

20

18

14

12

2

2

4 6

4

2

1

23

16

14

13

23

25

27

26

28

222129

3019 20

3132

33

35

36 37

2

4

3

5

9

72

7381

7170 80

40 41 42 43 4445464748495051

52 5369

68 54

6766

6364

65

62

55

565758596061

6

6

9

9

9

6

8

10

11A11B

13

1725

23

21

19

7

11

3

4

2

5

1

45

43

41

3533

31

29

34

32

26

24

22

18

20

30

28

2

1B

1

3

4

12

5

3 4

8

1

2

30

32

34

1

3

5

7

2

4

8

10

17

1113

15

17

19 12

16

14

18

20

21

23

24

22

15

13

16

11

14

12

10

8

7

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11

9

7

19

20

44

40

3842

1

2

3

4

54 52

60

58

56

1

5

3

7

2

3

15

17

16

15

13

12

11

10

7

5

3

4

5C

4

34

14

33

32

6

30

29

28A

28B 23

2627

24 25

5 7

89

11 1012

13

14

16 15

17

18

1920

21

15

17

46

48

50

23

25

27

6

9

1011 9

12

13

18

19

17

16

14

15

21

2223

248

19

18

14

15

10

11

6

5

7

34

1

31

33

2

64

66

29

3

1

22B

57

11

13

15

12

8

10

23

17

4

5 8

7

9

5

4

21

2

3

27

25

18

1

20

13

14

15

12

13

14

9

10

11

15

16

12

13

14

15

16

4

3

21

6 5

12

11

10

11

10

9

8

7

6

9

8

7

8

7

6

5

4

3

2

1

5

4

3

6

5

4

3

2

2

1

1

8B

8A

6A

6B

6C

10A

3

6

2

29

31

33

35

41

22

24

21

23

25

27

1

62

19A

21A

2

3

21

3

5

6

13

8

4042

44

46

4850

AB

C

D

E

F

G

3751

53

39

4749

3

7

9

1113

1

2

10

5

1

5

3

2

4

8

1412

10

6

8

4

2

5

6

7

8

12

13

14

15

16

15

37E

35A

1

2

34

5

6

7

8

2 46 8

10 1214 16

18 20

1 35 7

911

1315

1719

21 23

11A

1

11

13

7

7

15

1B

3B

31A

31B

31C

31D

33

21A

10

6

1

7

27

54

67

9

17

5B

33

35

16

18

13(9)

9A9B

9C9D

9E

9C

9D

9B

9A

11A

11B

11C

11D

28

27

25

21B

A

IH

BC

GF

D

29B

29A

1

1

2

1

3

3

7

10

6

13A13B

13C13D

2C2B

2A

9D9A

9B

9C3

14

19

18B

18C

18D

60

62

64

68

70

1618

14

2 46

810

12

6

7

16

18

20

22

24

26

1

3

5

7

9

11

13

1517

1921

23

A

B

C

D

E

F

13

57

911

30

32

34

38

40

36

29 31

10B

4C

4A

4B

9

42

17

15

13

16

29

23

27

21

28

26

24

22

31

33

37

39

41

43

4547

49

62B62D

62C

22

39

37

30

18

32

30

28

26

24

22

20

2 4 6 8 10 12 14 16

35

7 913

1517

24

68 10

12

1416

18

20

59 13

11

1517

1921

23

25

37D

37C37B

37A

35E35D

35C35B

33D

33C33B

33A

6

513

43

3836

16

12

9

22A

22B

7879 77

767574

3938

16

3

16B

1A1B

2A2B

27

10B

68

12

36

19

66

1

36

8

19

15

19B

21B

A-B-C-D

2

3

4

1

56

7

8

910

11

12

24

6

8

1

3

5

15

13

17

16

20 10

14B

14A

22

24

28

3032

34

36

38

42

44

46

48

50

52

18

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

59

54

12

26

2

46

8

31

33

35

39

41

43

45

47

49

29

37

1

3

57

9

111315

17

19

21

2325

C

B

BC

DE

38

38A

38F

46A

46C 46B

30A

30B

38G

A

36

D

38E

57

55

53

51

23A

23B

23C

23D

23E

23F

19C

21C

14 PARQUE BLASCO IBAÑEZ

PARQUE GALLARTA ZAHARRA

PARQUEDOLORES IBARRURI

PARQUE ALBERTOEZKURDIA GOIENETXE

A B C D E F G H

A B C D E F G H

1

2

3

4

1

2

3

4

ARTEKALE

EL CAMPÓN ETORBIDEA

AVDA. AMBROSIO DE LOS HEROS

NAVARRA

ALAVA

ALAV

A

AMBROSIO DE LOS HEROS ETORBIDEA

AMBROSIO DE LOS HEROS ETORBIDEA

GRUPO GURE ETXEA

ARTEKALE

ANTONIO TRUEBA

PLAZA DELA TRINIDAD

CERRO TALDEA

AVENIDA DEL MINERO

A EL CASAL

ARABAGIPUZKOANAFARROA

GIPUZKOA

ÁLAVA

NAVARRA

MEATZARI ETORBIDEA

MEA

TZAR

I ETO

RBID

EA

MEATZARI ETORBIDEA

AVEN

IDA

DEL M

INER

O

COTARRO AUZOA

COTARRO AUZOA

PASE

O BL

ASCO

IBAÑ

EZ

AVENIDA NUEVAETORBIDE BERRIA

GRUPO EL CERRO

ARTEKALE

TRINITATEENPARANTZA

MORTUERO

GRUPO LA TRINIDAD

PLAZAHARITZALDE

ENPARANTZA

FACU

NDO

PERE

ZAGU

A

FACUNDO PEREZAGUA

AVENIDA DEL MINERO

MEATZARI ETORBIDEA

AVENIDA EL MINERO

PLAZA MUSICOJUAN SACRISTAN

AVENIDA DE LOS CHOPOS

GABRIE

L CELA

IA

AVENIDA DE LOS CHOPOS

GRUPO SANTA BARBARAURBANIZACION MONTE LLANO

URBANIZACION MONTE LLANO

ESTRADA VICTO

R ARMENTIAURBANIZACION MONTE LLANO

EL CASAL AUZOABARRIO EL CASAL

GRUPO LAS ENCINAS

GRUPO SERANTES

GRUPO SERANTES

GRUPO SANTA BARBARA

PLAZA MAESTRAPILAR ABIN

BARR

IO E

L CA

SAL

ARAB

ANA

FARR

OA

GIPU

ZKOA

AVEN

IDA

EL M

INER

O

BIZKAIAPLAZA

GRUPO EL MINERO

GRUPO EL MINERO

HARITZALDE

ENPARANTZA

PUTXETA AUZOA

MARIA AUXILIADORA

PLAZA EUSKOGUDARIAK

ABANTO AUZO

AIT

URRI

GOIT

I

ASKART

ZA-IS

USI

PLAZAVICENTEBARRIOS

GRUPO SAN MIGUEL

GRUPO SAN MIGUEL GRUPO DR.AREILZA

LORED

O AUZOA

NAGU

SIA

MAY

OR

PLAZADOLORESIBARRURI

AUTOVIA

A ZIERBENA

AUTO

VIA

A SA

NTA

NDE

R

CARRETERA A BILBAO

CARR

ETER

ACA

RRET

ERA

A BI

LBAO CARRETERA A BILBAO N-634

A SANTANDERA BILBAO

N-634

CARRETERA A SA

NTANDER

A BILBAOA SANTANDER

A SANTANDER

CARRETERA DE LA CIRCUNVALACIÓN

CARRETERA A CAMPILLO

BI-3756

CARRETERA DE L

A CIRCUNVALACIÓN

CARRETERA

A CAMPILLO

BUS

CAMPO DE FUTBOL

PETRONOR

ERMITA DESANTA BARBARA

GUARDIA CIVIL

LAVADERO DE COCHES

BUS

TUNEL DE SANTA JULIANA

CAMPO DE FUTBOL

COLEGIO PUBLICOEL CASAL

AYUNTAMIENTOFERROCARRIL DE TRIANO

TUNEL DE SANTA JULIANA

SAN PEDRO

CEMENTERIO

CAMPO DE FÚTBOL EL MORTUEROEL MORTUERO FUTBOL ZELAIA

CINE

CASA DEL OBISPADO

CORREOS

FRONTON

JUBILADOHOGAR DEL

LUCRECIAVILLA CARRETE

RA N- 634

A TRIANO

FERROCARRIL

CENTRO DE DÍARESIDENCIA DE ANCIANOS

FERROCARRIL DE TRIANO

FERROCARRILCOLEGIO ASKARTZA-ISUSI

A TRIANO

ESTACION ERMITA DE SAN MIGUEL

EL POZO DE LA CANTERA

FERROCARRIL D

E TRIANO

FERROCARRIL DE TRIANO

FERROCARRIL DE TRIANO

AGRUPACIONESCOLAR MIXTALA BALESTERA LA MINA DE BODOVALLE

MUSEO MINERO

DOLORES IBARRURI

AMBULATORIOOSAKIDETZA

UDALETXEA

ERRERILLA

GALLARTA

GRUPOPEÑUCAS

LA BALASTERA

EL CORRILLO

EL CALERO

LA FUENTE DE LA TEJA

LAS CASAS DE MENDIA

IKAZARRI

BLASCOIBAÑEZ

BUENOS AIRES AUZOA

BARRIO REVILLA AUZOA

SAN FUENTES AUZOA

EL CASAL AUZOA

ALTAMIRA AUZUNEA

MURRIETA BEKOA AUZUNEA

LA BARCENA AUZOA SAN PEDRO AUZOA

EL CASAL AUZOA

EL BAO AUZOA

MURRIETA AUZOALAS CARRERAS AUZOA

SAN LORENZO AUZOA

LLANOS AUZOA

PUTXETA AUZOA

TRINIDADAUZOA

MEATZARI AUZUNEA

LAS CARRERAS AUZOA

LAS CARRERAS AUZOA

SANTA JULIANA AUZOA

ABANTO AUZOA

COTARRO AUZOALA ERA AUZOA

SOPEÑA AUZOA

BARRIO RUBIAS

LANCHA AUZOA

DOCTOR AREILZA AUZUNEA

BARRIO LOREDO

LOREDO AUZOA

CAMPODIEGO AUZOABARRIO COTARRO

BUENOS AIRES AUZOA

BARRIO LANCHA

CAROLINAS AUZOA

COTORRIO AUZOA

COTORRIO AUZUNEA

COTORRIO BAJO AUZUNEA

COTORRIO AUZOA

COTORRIO AUZUNEA

LA BARDAICA AUZUNEABARRIO CAMPODIEGO

BARRIO GALLARTA

5

9

35

39

2230

16

32

37

38

11

36

34

24

27 31

10

3

2

6

114

23

4

41 26

4213 8

18

33

17

2825

7

15

1229

21

20

19

40

35

UDAL PLANOAPLANO MUNICIPAL

Abanto, barrio .................E3

Altamira , barrio ............. A2

Ambrosio de los Heros, avenida ................A2-B2-D3

Antonio Trueba, calle ..... C3

Araba, calle .................... G2

Artekale, calle ...........B3-C3

Askartza-Isusi, calle ..B3-C3

Bizkaia, plaza.................. G2

Blasco Ibañez, paseo...... G3

Buenos Aires, barrio.. F4-G4

Campo Diego, barrio ...... H4

Carolinas, barrio ............. D4

Circunvalación, carretera de ................F3-F4

Cotarro, barrio ........... F3-G4

Cotorrio, barrio ..........A4-B4

Cotorrio bajo, barrio ....... A4

Doctor Areilza, grupo ..... G3

Dolores Ibarruri, parque . G3

Dolores Ibarruri, plaza .... G3

El Bao, barrio ..............E2-F2

El Campillo, barrio ............IP

El Campon, avenida........ B3

El Casal, barrio .......... F1-H1

El Cerro, barrio ............... G2

El Cerro, calle ................. G2

El Corrillo ........................ C3

El Calero ......................... C3

El Manzanal, barrio ..........IP

El Minero, avenida ................G2-G3-G4

El Minero, grupo............. B3

El Once, barrio ..................IP

El pozo de la cantera ...... D4

Estrada Victor Armentia................... G2-G1

Eusko Gudariak, plaza .... G3

Facundo Perezagua, calle C3

Fonso, barrio.....................IP

Gabriel Celaia, calle ....... G1

Gallarta a Ortuella, carretera ......................... H4

Gallarta, barrio ......... G4-H4

Gipuzkoa, calle ............... G2

Gure Etxea, grupo........... C2

Haritzalde, plaza........B2-B3

Ikazarri ...................... G1-H1

Iturrigoiti, calle ............... C3

Kale Nagusia, calle ........ B3

La Balastera, barrio ........ D4

La Barcena, barrio .......... D2

La Bardaica, barrio ....C4-D4

La Hera, barrio.................E3

La Trinidad, barrio .......... B3

La trinidad, plaza ............ B2

Lancha, barrio............D4-E4

Las Calizas, barrio ............IP

Las Carreras, barrio ................... B2-C2-C3

Las Encinas, grupo ......... H2

Loredo, barrio ........... G4-H4

Los Castaños, barrio.........IP

Los Chopos, avenida ...... G1

Los Cucharines, barrio......IP

Los Heros, barrio ..............IP

Los Llanos, barrio ......A2-B2

Los Llanos, camino ....A2-B2

Maria Auxiliadora, grupo .............................. C3

Maria Pilar Abin, plaza... H1

Mortuero, avenida.......... B2

Montellano, urbanización G1

Musico Juan Sacristan, plaza ............................... G1

Murrieta, barrio .............. C2

Murrieta beko, barrio C2-D2

Nafarroa, calle ............... G2

Nueva Avenida, calle F3-G3

Peñucas, grupo .............. G4

Picon, barrio .....................IP

Putxeta, barrio ................ C3

Revilla, barrio ............D1-E1

Rubias, barrio ................. C4

San Lorenzo, barrio ........ A2

San Miguel, grupo.......... G3

San Pedro, barrio.............E2

Sanfuentes, barrio.......... G1

Santa Bárbara, grupo ..... H1

Santa Juliana, barrio.......F3

Santa Lucia, barrio ...........IP

Santander a Bilbao, carretera ......................... A2

Serantes, grupo .............. H2

Sopeña, barrio ................ C3

Triano, barrio ....................IP

Vicente Barrios, plaza .... C4

KALE IZENAK / CALLEJERO

Page 13: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

23

INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE

Plaza Bizkaia 3, trasera .........................................................94 4040600 Fax 94 4040601 ........................... [email protected]

· Vivero y huertos ecológicos.· Cestas, llaves y bolsas del nuevo contenedor para la recogida selectiva

de materia orgánica.

IHOBE Line Gobierno Vasco ( servicio de información ambiental gratuito) ..............................................................................900 1508643 Alameda Urquijo 36, 6ª planta 48011 Bilbao .....................www.ihobe.net ........................................[email protected]

Oficina Comarcal Agraria ................................................... 94 6800690 Pl. San Severino, 14 (Balmaseda)

12

1

3

2

8

11

14A

14B

14C

12C

16

1413

23

25

27

26

28

222129

3019 20

3132

33

6

6

9

9

9

6

8

10

11A11B

13

1725

23

21

19

7

11

3

4

2

51

45

43

41

3533

31

29

34

32

26

24

22

18

20

30

28

2

1B

1

3

4

1 2

5

3 4

8

1

2

30

32

34

1

3

5

7

24

8

10

17

1113

15

17

19 12

1614

1820

21

23

24

22

15

13

16

11

14

12

10

8

7

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11

9

7

19

20

44

40

3842

1

2

3

4

54 52

60

58

56

1

5

3

7

2

3

15

17

16

15

13

12

11

10

7

5

3

4

5C

4

34

14

33

32

6

30

29

28A28B 23

2627

24 25

5 7

89

11 1012

13

14

16 15

1718

192021

15

17

46

48

50

2325

27

6

9

6

5

7

34

1

1

2

45 6

7

9

11

14

13

15

1617

1819

20

21

31

33

2

64

66

28

27

1A3A5A7A9A11A13A15A17A19A21A23A25A27A29A

2A4A6A8A10A12A14A16A18A20A22A24A26A

29

3

1

22B

4

2

1

3

1

2

21

23

25

27

1

62

19A

21A

2

3

21

3

5

6

13

8

404244

46

4850

AB

C

D

E

F

G

3751

53

3947

49

21A

10

6

27

54

67

9

1

2

1

3

18B

18C18D

62B62D

62C

22

9

24 23 22

16B

3

30M

68

36

19

15

19B

21B

C

B

BC

DE

38

38A

38F

46A

46C 46B

30A

30B

38G

A

36

D

38E

19C

21C

14

21A 19A 17A

10A14A16A20A24A

27 A

13. B

3B5B

34

32

31

30

29

27

33

43

3.C45

3 D

10 D

ALAV

A

AVENIDA DEL MINERO

MEA

TZAR

I ETO

RBID

EA

MEATZARI ETORBIDEA

AVEN

IDA

DEL M

INER

O

COTARRO AUZOA

COTARRO AUZOA

PASE

O BL

ASCO

IBAÑ

EZ

AVENIDA NUEVAETORBIDE BERRIA

AVENIDA DEL MINERO

MEATZARI ETORBIDEA

PLAZA EUSKOGUDARIAK

ABANTO AUZO

A

GRUPO SAN MIGUEL

GRUPO SAN MIGUEL GRUPO DR.AREILZA

LORED

O AUZOA

EL SER

EL SER

PLAZADOLORESIBARRURI

CARRETERA DE LA CIRCUNVALACIÓN

CARRETERA A CAMPILLO

BI-3756

CARRETERA DE L

A CIRCUNVALACIÓN

A CAMPILLO

BUS

CARRETERA N- 6

34

A TRIANO

CENTRO DE DÍARESIDENCIA DE ANCIANOS

INSTITUTO

IGLESIA

COLEGIO BUENOS AIRES

COLEGIO SAN ANTONIO

ERMITA DE SAN MIGUEL

IKASTOLA SAN MIGUEL

CEMENTERIO DE GALLARTA

CENTRO DE ESTUDIOS

INSTITUTO DE LACONSTRUCCION

ERAIKUNTZARENINSTITUTOA

EL PREVENTORIO / KASTIELZAREL POZO DE LA CANTERA

AGRUPACIONESCOLAR MIXTALA BALESTERA

ESCUELA

LA MINA DE BODOVALLE

MUSEO MINERO

SAN MIGUEL FUTBOL ZELAIACAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL

GASOLINERA EL MINERO

ABREVADERO

FRONTONTXIKITO DE GALLARTA

O.N.C.E.

SAN INAXIOELEIZA

DOLORES IBARRURI

INSTITUTO DE ENSEÑANZAMEDIA

AMBULATORIOOSAKIDETZA

LA VARGA PUTZUA

LA BARGA

EL CAMPILLO

LA FLORIDA

GALLARTA

BLASCOIBAÑEZ

PARQUE BLASCO IBAÑEZ

LA VARGA PARKEA

PARQUE GALLARTA ZAHARRA

PARQUEDOLORES IBARRURI

PARQUE ALBERTOEZKURDIA GOIENETXE

BUENOS AIRES AUZOA

COTARRO AUZOALA ERA AUZOA

LANCHA AUZOA

DOCTOR AREILZA AUZUNEA

BARRIO LOREDO

LOREDO AUZOA

CAMPODIEGO AUZOABARRIO COTARRO

BUENOS AIRES AUZOA

BARRIO LANCHA

LA BALASTERA AUZOA

EL CAMPILLO

POLÍGONO EL CAMPILLO

ABRA INDUSTRIAL

AUZOA

BARRIO CAMPODIEGO

LA BARGA AUZOAFONSO AUZOA

EL CAMPILLO AUZOA

INDUSTRIALDEA

FASE I

FASE II

LA FLORIDA AUZOA

POLIGONO INDUSTRIALEL CAMPILLO I

LA FLORIDA AUZOA

BARRIO LA FLORIDA

POLIGONO INDUSTRIALEL CAMPILLO II

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

3

1

1

22

3

3

4 4

4

5

5

6

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

3.4.

3.1.

2.2.

INDUSTRIA PLANOAPLANO INDUSTRIAL

PUNTU INTERESGARRIAK / PUNTOS DE INTERÉS

Egoitza ofizialak / CEntros ofiCialEs AyuntAmiento .......................................................G2 PolicíA municiPAl ................................................. G2 GuArdiA civil ..........................................................H2 JuzGAdo de PAz ......................................................G2 correos ..................................................................G2 correos lAs cArrerAs .........................................B3 AlmAcén servicio de oBrAs ................................G2 cementerio lAs cArrerAs .................................. e2 cementerio GAllArtA...........................................H4 ABAnto-zierBenA zerBitzuAk ..............................G2 AGenciA de desArrollo locAl ...........................G2

osasuna Eta gizartE Ekintza / sanidad y aCCión soCial centro de sAlud de GAllArtA ............................G3 centro de sAlud de lAs cArrerAs ....................B3 HoGAr Pers. JuBilAdAs de cArrerAs .................c3 AsistenciA sociAl ..................................................G2 GAllArretA lAnteGiAk ......................................... e3 cluB PersonAs JuBilAdAs – BBk .........................G3 residenciA tercerA edAd eGoitzA .....................G3 cAsA sociAl.............................................................B2 centro de díA ......................................................... F3

HEzkuntza / EduCaCión ceiP el cAsAl HlHi ..................................................G2 ceiP Buenos Aires HlHi..........................................G4 ceiP AskArtzA-isusi HlHi .......................................B3 etorkizunA ikAstolA ............................................ F4 ies dolores iBArruri BHi ......................................G3 cetro de FormAción ............................................ F4 euskAlteGi Aek .......................................................G4 ABAntoko AurreskolA .........................................G4 kz GuneA .................................................................G2

kultura / Cultura ÁreA municiPAl de culturA ................................G2 cAsA de culturA ...................................................G3 BiBliotecA municiPAl ...........................................G3 BiBliotecA munic. lAs cArrerAs .......................B3 museo de lA mineríA del P.v ...............................H4 AlBerGue municiPAl ............................................A4 oFicinA de inFormAción Juvenil ......................G2 GAzteGuneA ..........................................................G2 AntiGuAs escuelAs sAnFuentes ........................H1

kirola / dEportE PiscinAs municiPAles ...........................................G2 BolerA sAnFuentes ..............................................G1 cAmPo de FútBol sAn miGuel ........................... F4 estAdio Federico vAlBuenA ...............................H2 Frontón sAnFuentes ...........................................H1 cAmPo de tiro Al PlAto ....................................... F4 Frontón txikito de GAllArtA ............................G3 zonA deP. lAs cArrerAs ......................................c3 comPleJo deP. sAnFuentes .................................H1 cAmPo de FútBol el mortuero .........................c2 cAmPo de tiro con Arco ....................................c3

Egoitza Erlijiosoak / CEntros rEligiosos PArroquiA s. Antonio de PAduA ........................G3 PArroquiA sAntA lucíA .......................................H1 PArroquiA sAn Pedro APóstol.................................. e2 HiJAs de lA cruz ...........................................................G4 iGlesiA sAntA JuliAnA ................................................. e3

1

1

3

1

4

5

6

34

35

41

1

8

9

22

1

11

12

13

39

42

14

15

16

17

18

7

19

20

41

1

21

21

9

40

38

41

41

2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37

33

1034

20

36

Page 14: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

25

KULTURA / CULTURA

Avd El Minero, 2 (Ayto) ................................ 946 362 000/ 946 362 116 Fax 946 360 198 ....[email protected]

KULTUR EKIPAMENDUAK / EQUIPAMIENTOS CULTURALES GALLARTA CASA DE CULTURA ................................... 946 362 000 / 946 362 116 Avda. El Minero, 5 .......................................cultura@abanto-zierbena.org • Salón de actos con 122 butacas • Sala de exposiciones BIBLIOTECA ........................................................................94 6363987 Avda. El Minero, 5 ..............................bibliogal[email protected] Horario: 11:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00

LAS CARRERAS SALA DE EXPOSICIONES Y SALÓN DE ACTOS HARITZALDE ............... 946 362 000 / 946 362 116 Plaza Haritzalde ...........................................cultura@abanto-zierbena.org BIBLIOTECA ........................................................................ 94 6368711 Kale Nagusia, 2 ............................ [email protected] Horario:16:00 a 20:00

MONTAÑO ARETOA (Instalación multifuncional) ........................ 946 362 000/ 946 362 116 Bº La Trinidad ..........[email protected]

SANFUENTES ANTIGUAS ESCUELAS ................................ 946 362 000/ 946 362 116 Plaza Pilar Abín .......[email protected]

BESTEAK / OTROS: ALBERGUE DE COTORRIO ..................................... 94 6362968 (Felipe) Bº Cotorrio s/n .................................................. [email protected] · Grupo mínimo de 20 personas · Tarifas: 7,50 € persona/día

MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO .......................94 6363682 Bº Campo Diego, 3 ................................. informació[email protected] Fax: 94 6360581 ...............................................www.museominero.net.

EUSKARA ARLOA / ÀREA DE EUSKERA

Avd El Minero, 2 (Ayto.) ......................................................946 362 000Fax: 946 360 198 .................................... [email protected]

EUSKALTEGIA AEK ..................................................................................... 946 369 447

Peñucas, 13 ........................................... www.aek.org / [email protected]

Page 15: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

26

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

27

HEZKUNTZA / EDUCACIÓN

ÁREA DE EDUCACIÓNAvenida El Minero, 2 ..................................94 636 17 37 - 94 636 28 82Email. .................................................. [email protected]

Proyectos de ocio y tiempo libre para menores de 3 a 9 años de edad:· Ludoteca: espacio lúdico educativo a disposición de los y las menores

durante el curso escolar.· Colonias Urbanas: actividades de ocio y tiempo libre para menores en

los periodos vacacionales (semana santa, verano y navidad).· Larunbat Alai: actuaciones de ocio para disfrutar en familia

(puntualmente los sábados).

IKASTETXEAK / CENTROS EDUCATIVOS Abantoko Haurreskola (modelo D) ................................. 94 636 34 81 Bº Cotarro 16 ...................................................... www.haurreskolak.net Fax 94 636 92 24 .......................Email [email protected] Horario 07.30 a 17.00 24 Plazas < 1 año / 39 plazas de 1 año Asociación de Madres y Padres del Alumnado

CEIP Askartza Isusi HLHI (modelo D) .............................. 94 636 84 53 C/ Askartza Isusi 8 ..............................www.askartzaisusi.blogspot.com Fax 94 636 77 01 .................................. Email [email protected] Horario 9.30 a 16.30 Aula de 2 años, Educación Infantil y Educación Primaria Asociación de Madres y Padres del Alumnado

CEIP Buenos Aires HLHI (modelo D) ................................94 636 30 76 C/ Cotarro 11 .............................www.buenosaireseskola.hezkuntza.net Fax 94 636 30 76 .................................. Email [email protected] Horario 10.00 a 16.30 Aula de 2 años, Educación Infantil y Educación Primaria Asociación de Madres y Padres del Alumnado

CEIP El Casal HLHI (modelo D) ........................................ 94 636 28 29 Avenida El Casal 6 ................www.elcasalikastetxea-gallarta.blogspot.com Fax 94 636 28 29 .................................... Email [email protected] Horario 9.00 a 16.30 Aula de 2 años, Educación Infantil y Educación Primaria Asociación de Madres y Padres del Alumnado

CEIP Etorkizuna Ikastola HLHI (modelo D)..................... 94 636 29 29 Bº Cotarro 15 .............................................. www.etorkizunaikastola.org Fax 94 636 29 29 ................................. Email [email protected] Horario 9.30 a 16.30 Aula de 2 años, Educación Infantil y Educación Primaria Asociación de Madres y Padres del Alumnado

IES Dolores Ibarruri BHI ................................................... 94 636 27 25 Avda. El Minero 28 ................................... www.doloresibarruribhi.com Fax 94 636 04 29 ............................. Email [email protected] ESO 8.55h – 16.25h. Bachillerato 8.00h – 15.10h Ciclos Formativos Grado Medio 8.00h – 15.10h Ciclos Formativos Grado Superior 8.55h – 14.55h Asociación de Madres y Padres del Alumnado

BESTE ZENTRU BATZUK / OTROS CENTROS Gobierno Vasco .................................................................94 403 10 69 Dpto. Educación, Política Lingüística y Cultura Delegación Territorial de Educación de Bizkaia Gran Via 85 (48011 Bilbao) ................................Email [email protected] Fax 94 403 11 63

Centro de Iniciación Profesional Meatzaldea Zona Minera ......................................................... 94 664 21 89 / 00 79 Bº Mendialde 54 (Ortuella) .................................www.cipmeatzaldea.org Fax 94 664 24 02 .............................Email [email protected] Dirigido a jovenes de 16 a 18 años PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) PEC (Programa de Escolarización Complementaria)

Centro de Educación Personas Adultas (CEPA) ............. 94 636 24 58 Avda. El Minero 5 ........................................... [email protected]

KZ Gunea ...........................................................................94 403 33 01 Plaza Bizkaia 3 ........................................................... www.kzgunea.net Fax 94 404 48 71 ................................. Email [email protected]

Escuela Oficial de Idiomas Barakaldo ........................... 94 438 35 40 Juan de Garai s/n (Barakaldo) ............................www.eoibarakaldo.com Fax: 94 438 05 17 ............................... E-mail: [email protected]

Escuela Oficial de Idiomas Santurtzi ...............................94 438 43 11 Jose Miguel de Barandiaran, 12 ................... www.eoi-santurtzi-heo.net Fax: 94 483.70.15 ...........................E-mail: [email protected]

Universidad del País Vasco ...............................................94 601 20 00 Barrio Sarriena s/n Leioa .....................................................www.ehu.es

Universidad de Deusto .....................................................94 413 91 34 Campus de Bilbao Avda. de las Universidades 24 Bilbao ............................www.deusto.es ................................................................ [email protected]

Centro de Educaión Básica a Distancia - cebad ............... 944116856 Avda. Miraflores 83A Bilbao ...............................................www.cebad.orgFax:944113521 .......[email protected]

Universidad de Educación a Distancia – Uned .............. 94 493 65 33 Parque I Ellacuría 2-3. Portugalete ......................... www.unedbizkaia.es Fax 94 461 74 66 .....[email protected]

AKADEMIAK / ACADEMIAS · Academia Marga. Peñucas, 7 .......................................... 944 038 984· Academia On The Spot Languages. Av. El Minero, 12C 944 044 793· Centro De Estudios Seneca. Pas. Blasco Ibañez, 1 Bis ......................· Globalk. Los Llanos, 12 - 5º E .......................................... 675 933 848

IKASLEEN GURASO ELKARTEAK / ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS · AMPA ASKARTZA ISUSI· AMPA HAIZE ONAK (C.P. BUENOS AIRES)· AMPA ETORKIZUNA IKASTOLA· AMPA PASIONARIA· IES DOLORES IBARRURI· AMPA ABANTOKO HAURRESKOLA· AMPA BURDIN (C.P. EL CASAL)· ASALCEPA

Page 16: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

28

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

29

GIZARTE EKINTZA / ACCIÓN SOCIAL

Avda. El Minero, nº 2 .................................. 946 36 17 37 / 946 36 17 39bienesta[email protected]ón al público: 9.00-13.00 horas

Servicio público dirigido a la totalidad de las personas empadronadas en Abanto Zierbena: · Prestaciones y Recursos Sociales: Ayudas de Emergencia Social, Ayuda

Local, Información sobre Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.

· Atención a colectivos específicos: personas mayores, personas con discapacidad, personas inmigrantes, personas en situación y/ o riesgo de exclusión social.

· Programas Comunitarios: Zainduz, Servicio de Ayuda a Domicilio, Jornadas y Talleres informativos, etc.

ARLOARI ATXIKITAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS ADSCRITOS AL ÁREA:

EQUIPO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA (EISE) [email protected]

· Recurso dirigido a la infancia, juventud y familia. Su objetivo es prevenir y paliar carencias personales, afectivas, familiares, educativas y sociales a menores en entornos familiares, sociales y comunitarios considerados de riesgo y favorecer su desarrollo integral.

· Servicio de inserción socioeducativa: inclusión social de todos los colectivos.

TELEFONO INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:

Diputación Foral de Bizkaia: ........................................... 900 22 00 02 www.bizkaia.net

(Acción Social, Gizatek, Servicio de Valoración de Dependencia, Prestaciones).

Gobierno Vasco: ...............................................................................012 ................................................................................... www.euskadi.net

Teleasistencia: ................................................................... 900 851 600 www.gizartelan.ejgv.euskadi.net

Jakiten (Apoyo Psicológico a las personas cuidadoras): 900 100 356 [email protected]

Lanbide: ..................................................... 901 222 901 – 945 160 600 .................................................................................... www.lanbide.net Oficina Portugalete: ..............................................................94 4033120 Oficina Sestao: ....................................................................94 4033148

Coordinadora de Personas con Discapacidad Física: ...... 94 4053666 [email protected] ......................................................www.fekoor.com

IGON (Asociación Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad Física y/o Sensorial de Bizkaia: .............. 94 435 99 00

www.fundacionigon.org

Fundación Etorkintza (Toxicomanías): .......................... 94 435 99 00 www.etorkintza.org

Información sobre drogas ...................................................902 47 18 18

Proyecto Hombre (Toxicomanías) ....................................94 447 10 33 www.proyectohombre.es

Fundación Gizakia: ............................................................94 447 10 33 www.gizakia.org

Asociación Ekintza – Aluviz (Ludopatía): ....................... 94 438 86 65 [email protected] ..............................www.ekintza.aluviz.org

Asociación de Lucha contra el Cáncer: ............................94 424 13 00 bizkaia.aecc.es

Aspace. Asociación Paralíticos Cerebrales: .................... 94 441 47 21 [email protected] ................................www.aspacebizkaia.org

Asociación Vizcaína Familiares y Enfermos Psíquicos - AVIFES: ......................................... 94 445 62 56

...................................................................................... www.avifes.org

Servicio Vasco de Gestión de penas. Barroeta Aldamar ,5 ....................................www.jusap.ejgv.euskadi.net Tfno (Bilbao): ......................................................................94 401 64 86 Tfno (Barakaldo): .................................................................94 400 10 30

Servicio De orientación Jurídica a Inmigrantes: .............900 840 126

HIRUGARREN ADINERAKO ZENTRUAK / CENTROS TERCERA EDAD Diputación Foral De Bizkaia

Residencia Tercera Edad “Egoitza” ................................. 94 636 93 30 Nueva Avenida, 3 Prestaciones: Atención integral a personas mayores. Servicios médicos y geriátricos. Actividades recreativas y culturales.

Centro de Día Bizigura ......................................................94 656 81 16 Nueva Avenida, 5

GAZTERIA / JUVENTUD

ÁREA DE JUVENTUDPlaza Bizkaia 3, trasera ................................94 6363769 · F. 94 4040601gaz[email protected] .. Facebook: GazteGune Abanto Zierbena

GAZTEGUNEA para jóvenes de 12 a 18 años Horario de atención: de domingo a jueves de 16:00h a 20:00h. Viernes y sábados de 16:00h a 21:30h.

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL para jóvenes de 12 a 30 años. Atención y orientación personalizada. Horario de atención: de 10 a 13h. y de 16 a 20 h.

· Autoempleo y ofertas públicas y privadas de empleo· Becas y ayudas de estudio· Educación reglada· Formación ocupacional y continua· Información: becas, cursos, actividades...· Actividades culturales, de ocio, tiempo libre...· Subvenciones a asociaciones y otros colectivos· Premios y concursos· Consulta de guías: alojamientos, viajes, estudios en el extranjero,

empresas...· Carné Internacional de Estudiante· Carné de alberguista (juvenil, adulto, de grupo y familiar)

GAZTE LOKALAK para cuadrillas de jóvenes empadronados de entre 18 y 30 años.Para información o inscripción pasar por la Oficina de Información Juvenil

ALBERGUE DE COTORRIO .....................................94 6362968 (Felipe) Bº Cotorrio s/n .................................................c.a.gallarreta@gmail.com · Grupo mínimo de 20 personas · Tarifas: 7,50 € persona/día

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, SERVICIO DE JUVENTUD ................................................. 94 4068000 Alameda Rekalde 30Bilbao ..................................... www.gaztebizz.com

GAZTEAUKERA PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI ..........012 Gran Vía, 85 Bilbao .............. www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2279/es

GAZTEENTZAKO SEXUALITATE AHOLKULARITZA ................................................................................. www.kolokon.com

Premios abuelo actual

Page 17: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

30

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

31

OSASUNA / SANIDAD

Centro de Salud Gallarta .................................................. 946 007 570 Nueva Avenida, 2 ........................................www.osakidetza.euskadi.net Horario de 8.00 a 17.00 h

· Atención Urgente De Lunes a Viernes .............................................8.00 -17.00 en el Centro Niños de 15.00-17.00 en C.S.Ortuella ..... Sábados, Domingos y Festivos

Centro de Salud Las Carreras ........................................... 946 368 543 Kale Nagusia, 2

· Servicios: Medicina general y enfermería· De Lunes a Viernes de 8:00- 15:00 h.

ZERBITZU ERKIDEAK / SERVICIOS COMUNES Avisos domiciliarios .......................................................... 946 007 630

Laborables, de 15.00 a 17.00 h; sábado de 9.00 a 17.00 h

Urgencias pediatría y matrona ........................................ 946 007 630 Laborables, de 15.00 a 17.00 h; sábado de 9.00 a 17.00 h

Servicio de urgencias.........................................................944 100 000 Laborables, de 17.00 a 9.00 h; domingos y festivos

Ambulatorio de Ortuella Avenida el Minero, s/n ......................................................... 946 007 630

· Prestaciones con cita previa: - Planificación familiar y ginecología ..................................... 946 007 635 - Salud mental de adultos .................................................... 946 007 638 Servicio de Urgencias de Osakidetza ............................................. 112 www.emergencias.org Servicio de Enfermedades de Transmisión sexual. Ledo ................................................. 94 600 69 69 Cruz Roja ........................................................................... 94 462 83 55 DYA ambulancia.www.dya.es ........................................... 94 410 10 10 Mutua Fraternidad Muprespa ..........................................94 636 10 89 Polígono El Campillo I, 2 ........................................www.fraternidad.com .......................................................................................... F. 946 361 090

ZERBITZU INTERESGARRIAK / SERVICIOS DE INTERÉS Hospital Universitario Basurto Avda. Montevideo, 18 (Bilbao) ............................................ 944 006 000 www.hospitalbasurto.com ................................................ F. 944 006 180 Hospital Universitario Cruces Plaza de Cruces, 12 (Barakaldo) .......................................... 944 006 000 .........................................................................www.hospitalcruces.com

Hospital San Juan de Dios ............................................... 944 939 900 Avda. Murrieta, 70 (Santurtzi)................www.hospital-sanjuandedios.es ............................................................................................F.944 614 144 Hospital San Eloy .............................................................. 944 006 700 Avda.Antonio Miranda, 5 (Barakaldo) ............... www.hospitalsaneloy.org ........................................................................................... F.944 006 727 Hospital Galdakao-Usansolo ........................................... 944 007 000 Barrio Labeaga, s/n (Galdakao) ...... www.hospitalgaldakao-usansolo.com ........................................................................................... F.944 007 132 Hospital Gorliz ................................................................... 944 006 600 Paseo Bahía de Gorliz, 2 (Gorliz) ..............................................................

FARMAZIAK / FARMACIAS ...........................www.cofbizkaia.net Emilio Ojeda García ..................................................... T/F946 368 477 Plaza Haritzalde, 6 Diego L.Suárez-Bárcena ................................................... 946 362 559 Avenida El Minero, 10 A ............................... [email protected] .......................................................................................... F 946 369 326 Mº Elvira Loizaga ......................................................... T/F 946 362 204 Avenida El Minero, 3

OPTIKAK / ÓPTICA Centro Óptico Abanto ...................................................T/F946 369 519 Avenida El Minero, 14 B ...........................................................................

TERAPIA NATURALA / TERAPIA NATURAL Goizeder Pellicer ............................................................... 946 362 536 Avda. El Minero, 56-5º C Helios ................................................................................. 630 436 229 Plaza Eusko Gudariak, 2

HORTZ KLINIKAK / CLÍNICAS DENTALES Abanto .................................................................................946 360 158 Avenida El Minero, 8 B local Lázaro Pastor Santos ........................................................ 946 362 079 Avenida El Minero, 62-1º izda Zelai Cabañas Muñoz ..................................................T/F 946 363 716 Plaza Eusko Gudariak, 3-2ºA

MASAJEA-AKUPUNTURA-ERREFLEXOLOGIA / MASAJE-ACUPUNTURA-REFLEXOLOGÍA

Kirin .....................................................................................944 628 614 Plaza Eusko Gudariak, 1

BERDINTASUNA / IGUALDAD

ÁREA DE IGUALDADAvda. El Minero 2, planta baja .........................................94 636 17 37/9Fax: 94 63618 78 ................. E-mail: [email protected]

ZERBITZUAK / SERVICIOS· Servicio de Asesoramiento Jurídico: ................................94 636 17 37 Miércoles alternos de 9:00 a 13:00 horas. Cita previa.

· Servicio Integral preparto: ................................................94 636 12 07 Cursos de Matronatación. Información: Piscinas Municipales.

· Piso de Acogida: Mujeres víctimas de violencia de género derivadas desde la Diputación Foral de Bizkaia

EMAKUMEEN ELKARTEAK / ASOCIACIONES DE MUJERES· Asociación Cultural de Mujeres de Gallarta .................... 94 636 21 47 Plaza Eusko Gudariak,3 [email protected]

· Asociación EMELKA de Las Carreras ............................... 94 636 82 65 Kale Nagusia, 2 ...[email protected]

· Asociación de Mujeres de Sanfuentes ............................. 94 636 04 05 Santa Bárbara 11, lonja ................................... [email protected]

HELBIDE INTERESGARRIAK / DIRECCIONES DE INTERÉS

· Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ..............................945 016 700 www.emakunde.euskadi.net

· Mujer e intervención familiar Diputación Foral de Bizkaia .. 944 068 000 www.bizkaia.net

· Igualdad, cooperación y derechos ciudadanos Diputación Foral de Bizkaia ............................................... 944 068 000 www.bizkaia.net

· Información sobre violencia de género ...........................................016

· Servicio de Atención Telefónica 24 h.Mujeres Víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales ....................... (gratuito) 900 840 111

· SOS – Deiak ........................................................................................ 112

· Servicio de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia sobre la Mujer, de Violencia Doméstica y de Agresiones Sexuales del Colegio de Abogados (turno de oficio) .............................902 103 908

· Zutitu.Asistencia Psicológica a mujeres víctimas y maltratadores www.zutitu.es .......................................................................944 450 760 [email protected]

Semana de la Movilidad

Page 18: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

32

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

33

ÁREA DE DEPORTES Avd El Minero, 2 (Ayto) ................................. 946 362 000/ 946 362 116 Fax 946 360 198 ....[email protected]

KIROL-EKIPAMENDUAK / EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GALLARTA Campo de Fútbol San Miguel .......................................... 946 361 207 Bº El Campillo

Estadio Federico Valbuena. Gallarta · Campo de fútbol y pista de atletismo. Con vestuarios.

Piscinas Municipales ......................................................... 946 361 207 Bº El Cerro ........................................... [email protected] · 2 vasos de piscina, ( infantil y adultos), sala polivalente, gimnasio, sauna, mesa de ping-pong, solárium, 2 pistas de padel. Con vestuarios, botiquín y bar. · Actividades: Fitness, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, cursos de natación, masaje,matronación, masaje infantil y gimnasia postparto, aquagym, escuela municipal de natación y escuela municipal de natación sincronizada, familiarización piscina 2-3 años, etc.

Frontón Txikito de Gallarta ............................................... 946 361 207 Pº Blasco Ibañez, 5 · Dispone de : Pista polivalente, rocódromo ( bulder de escalada) y campo de tiragomas. Con vestuarios.

Campo de Tiro al Plato (Jesús) ..........................................647 186 160 Pista de Skate y mesa de ping-pong Parque Alberto Ezkurdia (pista de skate). ...............................................

LAS CARRERAS Zona Libre dep. Las Carreras · Campo de futbol-sala, pista de tennis y baloncesto. Con vestuarios.

Frontón Las Carreras ......................................................... 688 649 546 Las Carreras (reserva)

Campo Fútbol el Mortuero Bº El Mortuero Campo de Tiro con Arco Bº Sopeña, 11

SANFUENTES Bolera a Katxete Sanfuentes Sanfuentes Frontón Sanfuentes (abierto) Plaza Mº Pilar Abin

KIROLAK / DEPORTES

ERLIJIO ERAKUNDEAK / INSTITUCIONES RELIGIOSAS

ELIZAK / PARROQUIAS· San Antonio de Padua Avda. El Minero, 71 ......................946 362 203

· San Pedro Apóstol Avda. Ambr. de Los Heros, 24 .....946 368 253· Santa Lucía Plaza María Pilar Abin, 1 ...................................

ELKARTEAK / ASOCIACIONES

KIROLAK / DEPORTES· ABANTO MINERO RUGBY KIROL TALDEA· ABANTO BARRENALARI HERRI KIROL TALDEA· ABANTOKO LAS KARRERASKO GAZTERIA FUTBOL K.E · PEÑA ENKARTERRI TIRAGOMAS· C.D DE CAZA DE LAS CARRERAS· C.D NATACIÓN MEATZALDEA DE ABANTO Y CIERVANA· ABANTO CLUB· CLUB ALPINO GALLARRETA· CLUB ATLETISMO SENDOA· CLUB CICLISTA ABANTO-ZIERBENA-MUSKIZ· ABANTOKO TAICHI ESKOLA· CLUB DE KARATE GALLARTA· CLUB DE TIRO CON ARCO ABANTO-GEZALERIAK· CLUB DEPORTIVO GALLARTA· GALLARTA PELOTAZALE· GURE MENDI ZAHARRAK· PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA· SOCIEDAD CAZA Y PESCA GALLARTA· SOCIEDAD DE BOLOS A KATXETE SANFUENTES· CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL MEATZARI DE GALLARTA· ASOC. DEPORTIVA 50 ANIVERSARIO CD GALLARTA· CLUB DEPORTIVO HÍPICA MUSTANG DE ABANTO· SASKIBALOIKO LAGUNEN ELKARTE K.· HIRU LAGUN HERRI KIROL ELKARTEA

KULTURALA / CULTURA· ALDATZ GORA KULTUR ELKARTEA FANFARREA· CORO BODEGÓN· ENARAK DANTZA TALDEA· JOKOAN ROL ELKARTEA· HERRIZALEAK· MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEA· FUNDAC. MUSEO DE LA MINERÍA P. VASCO· OTXOTE MUÑATONES· RADIO COSTA VERDE ABANTO· SOCIEDAD MICOLÓGICA· ASOC. MÚSICO-CULTURAL TRASH-SAMBA· KOVA KERAMICA· EZKERARTEA· ABANTOKO SOINULARI MUSIKA ELKARTEA· TATRO´K· TXOKO IZKUTUA· CORAL MIXTA DE SAN PEDRO HOGEITALAU· PIZTU ABANTO KULTUR ELKARTEA· ASOC.MUSICAL TXARANGA BURDIN KLASH· GALLARTAKO DJ’S MUSIKA ELKARTEA· HARRIGORRIA KULTUR ELKARTEA· ASOC.AMIGOS DEL CAMIÓN DE GALLARTA· ASOC.CULT.AMIGOS DE DOLORES IBARRURI· ASOC. MUSICAL “AMIGOS/AS DEL ROCK”· GRUPO MUSICAL KM-1· ASOC. GALLARTAKO GAZTE INDARRA· GORROTORIK EZ!!

· HARRIGORRIA KULTUR ELKARTEA· PINTXA-PINTXO MUSIKA ELKARTEA· TROPIC DANCE TALDEA· ASOC. FOTOGRÁFICO CULTURAL”ARGAZKI-ART”· ASOC. CULTURAL AMIGOS DEL BAILE DE LAS CARRERAS; LASKABAILA· ASOC. VECINOS URB. LA MAGDALENA OESTE

JAIAK / FIESTAS· COMISIÓN DE FIESTAS DE SANFUENTES “SANJAIBA”

EUSKARA / EUSKERA· AXOLA EUSKARA ELKARTEA· ABANTO AEK EUSKALTEGIA· MEATZALDEKO IRAKURZALE ELKARTEA

GAZTERIA / JUVENTUD· KOTARRO OILARGORRI ELKARTE KULTURALA· MEATZALDE ESKAUTAK· POTXOKI ELKARTE KULTURALA

INGURUMENA / MEDIOAMBIENTE· KIMA BERDEA

GIZARTE EKINTZA / ACCIÓN SOCIAL· PERSONAS JUBILADAS, VIUDAS Y PENSIONISTAS DE LAS CARRERAS· PERSONAS JUBILADAS, VIUDAS Y PENSIONISTAS DE GALLARTA· PERSONAS JUBILADAS, VIUDAS Y PENSIONISTAS DE SANFUENTES· ADIFIDAZ· CÁRITAS (PARROQUIA SANTA JULIANA Y SAN ANTONIO DE PADUA)· MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA GALLARTA· MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANFUENTES· MUTUTALIDAD DE LAS CARRERAS· ADIZMI : ASOC FAMILIARES DE LA ZONA MINERA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD· BETI ABANTO SAHARAREKIN· O.N.G. ZUBIAK EGINEZ· ASOCIACIÓN BENÉFICA BIKARTE· ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE SAN PEDRO· ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES DE SANFUENTES· ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES DE GALLARTA· ASOC. EMELKA MUJERES DE LAS CARRERRAS

BERDINTASUNA / IGUALDAD· ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES DE GALLARTA· ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LAS CARRERAS (EMELKA)· ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SANFUENTES

TOKI GARAPENA ARLOA (MERKATARITZA) / ÀREA DE DESARROLLO LOCAL (COMERCIO)· ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE ABANTO ZIERBENA

Page 19: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

34

Zerb

itzua

k S

ervi

cios

35

GARRAIOBIDEAK / TRANSPORTE DE VIAJEROS

Para más información y horarios de cada línea y servicio dirigirse a los teléfonos de información o página web de la empresa.

TAXIA / TAXI· Parada de Gallarta Avda El Minero, 1 .............................................· Parada de Las Carreras Avda. A. de los Heros ................... 946 368 478· Tele taxi www.teletaxibilbao.com................944 102 121· Radio Taxi Nervión www.radiotaxinervion.com .......... 944 269 026· Radio Taxi Bilbao www.taxibilbao.es ........................ 944 448 888

TAXISTAS· Jose Joaquin Gallarta ........................................... 629416119· Juan Carlos Gallarta ........................................... 670573457· Patxi Lombas Gallarta ........................................... 629481005· Luis Angel Las Carreras ...................................670051910· Patxi Las Carreras .................................. 686450400· Urbe Las Carreras .................................. 609469557

TRENBIDEA / FERROCARRIL Renfe.Información www.renfe.es............................... 902 320 320· Linea C2 BILBAO-MUSKIZ Bilbao (Abando)-Zabalburu-Ametzola-Autonomía-San Mamés-Olabeaga-Zorroza-Lutxana-Barakaldo-Galindo-Trapagaran-Urioste-Sagrada Familia-Ortuella-Gallarta-Putxeta-Muskiz

Metro Bilbao www.metrobilbao.net .................. 944 254 025· L1 BASAURI-SAN IGNACIO (Conexión con L2 hasta SANTURTZI)-PLENTZIA

AEROPORTUA / AEROPUERTOBilbao Loiu/ www.aena.es ...................... 902 404 704

AUTOBUSAK / AUTOBÚS Encartaciones.Inform Avda. de los Chopos, 61 ............... 946 363 424

www.encartaciones.es................F.946 363 112 [email protected]

LINEAS:

· A3323 PORTUGALETE-GALDAMES Portugalete-Santurtzi-Ortuella-Abanto-Zierbena ( Las Postas, El Casal, El Bao, Las Carreras)-Muskiz-Galdames-Sopuerta-Galdames

· A3333 SANTURTZI –ABANTO-ZIERBENA Santurtzi-Portugalete-Ortuella-Abanto-Zierbena ( Las Postas, El Casal, Ayuntamiento, Instituto, Av.El Minero-Pol.El Campillo)

· A3334 SANTURTZI-BALMASEDA Santurtzi-Ortuella-Abanto-Zierbena-Muskiz-Galdames-Sopuerta-Zalla-Balmaseda

· A335 MUSKIZ-SESTAO Muskiz-Zierbena-Abanto-Zierbena (Los Heros, San Fuentes, Las Postas)-Ortuella-Santurtzi-Portugalete-Sestao

· A3338 MUSKIZ-BARAKALDO-GETXO Muskiz-Abanto-Zierbena ( Las Carreras, El Bao, Instituto, El Minero, Instituto, Ayuntamiento, El Casal, Las Postas)-Ortuella-Trapagaran-Barakaldo-Erandio-Leioa-Getxo-Las Arenas

· A3337 MUSKIZ-BILBAO (por N-634) Muskiz-Abanto-Zierbena ( Las Carreras, El Bao, Ayuntamiento,Instituto,El Minero, Instituto, Ayuntamiento, El Casal, Las Postas)-Ortuella-Trapagaran-Barakaldo-Bilbao. En verano alrgan su recorrido hasta la playa.

· A3345 BILBAO-CASTRO URDIALES Bilbao-Barakaldo-Trapagaran-Ortuella-Abanto-Zierbena ( Las Postas, El Casal, Las Carreras) Muskiz-Castro Urdiales.

· A3336 MUSKIZ-BILBAO (por Ortuella) Muskiz-Abanto-Zierbena (Las Carreras, El Bao, Ayuntamiento, Instituto, El Minero)-Ortuella-Trapagaran-Barakaldo-Bilbao

· A3340 MUSKIZ-ABANTO-ZIERB-BILBAO

GARRAIO BEREZIA / TRANSPORTE DISCRECIONAL Autobuses J.M.Vigiola Barrio Santa Juliana, 30 ................ 946 362 944

www.autobusesvigiola.com ...... F. 946 362 650

Zerbitzuak eta profesionalak / Servicios y profesionales _______________________________ 37

Ostalaritza / Hostelería _______________________________ 37

Industria / Industria_______________________________ 38

Merkatal gida / Guía Comercial_______________________________ 42

ABAN

TO Z

IERB

ENA

Or.

GID

A E

RABIL

GARR

IA /

GU

ÍA Ú

TIL

Page 20: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

37

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

36

ZERBITZUAK ETA PROFESIONALAK / SERVICIOS Y PROFESIONALES

AUTOMOBILAREN GIDA / GUÍA EL AUTOMÓVIL

OSTALARITZA / HOSTELERIA

ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTO TÉCNICOEstudios Koonor Pol. Campillo Edificio Empresas Planta Baja Dpto.4 ..............946 369 538 ..F. 946 369 538

AHOLKULARITZAK / ASESORÍASAsesoria Lagulan Avda. El Minero, 8 A ..........................946 363 586 ..F. 946 363 586Ays Gestión Eusko Gudariak, 2 Bajo .......................944 063 036 ..F. 944 06 3036Gallarta Gestión Avda. El Minero, 13 Bajo.....................946 360 329 ..F. 946 369 647

BANKOAK ETA AURREZKI KUTXAK BANCOS Y CAJAS DE AHORROBanco Sabadell Guipuzcoano Paseo Blasco Ibáñez, 1 Bis .................946 361 715 ..F. 946 361 846BBVA Avda. El Minero, 44 .............................946 362 178 ..F. 946 369 140Caixabank Avda. El Minero, 1 ..............................944 590 420 ..F. 946 361 012Kutxabank Avda. El Minero, 14 C .........................946 362 152 ..F. 946 360 149Kutxabank Plaza Haritzalde, 2 ..............................946 368 125 ..F. 946 368 646Laboral Kutxa Avda. El Minero, 1 ..............................946 361 000 ..F. 946 361 842

ESTANKOAK / ESTANCOSEstanco Arturo (Expendeduria Nº 1) Avda. El Minero, 6 B............................946 363 661 .........................Estanco Iñigo Errasti (Expendeduria Nº 2) Avda. El Minero, 58 ............................946 362 754 .........................

HIGIEZINEN AGENTZIA / INMOBILIARIA M. Prada Inmobiliaria Avda. El Minero, 44 ............................944 042 971 ..F. 944 042 971

LOTERIA / LOTERÍA Administración De Loteria Nº 1 Avda. El Minero, 3 ..............................946 362 285 .........................Kiosko De La O.N.C.E Avda. El Minero, 1 .............................................................................

ASEGUROAK / SEGUROSAllianz Seguros Plaza Eusko Gudariak, 2 .....................946 362 919 ..F. 946 360 009Correduría de Seguros Vitoria, Verdejo y Mendikote S.l Plaza Eusko Gudariak, 2 Trasera ........946 369 097 ..F. 946 363 969

AUTOESKOLA / AUTOESCUELA Autoescuela Jesús Avda. El Minero, 40 .............................946 362 125 .........................Autoescuela Preciado Avda. El Minero, 12 B .........................946 362 058 ..F. 946 362 058

ERREGAIA / ESTACIÓN DE SERVICIOEl Campillo Pol. El Campillo Parc 1 - 2, Fase 2 ......946 361 709 ..F. 946 360 239El Casal Ctra Nacional 634 Km 127 El Casal ....946 362 257 ..F. 946 363 001Ugaldebieta Direccion Bilbao A-8 Km 131 Direccion Bilbao ..............946 360 365 ..F. 946 360 365Ugaldebieta Direccion Santander A-8 Km 131 Direccion Santander ........946 361 501 .........................

GARBIKETA / LAVADO DE COCHESAutolavados De Coches El Casal El Casal, 25 ..........................................946 362 020 .........................

KONPONTZEKO TAILERRA - SALMENTA/ TALLER DE REPARACIÓN - VENTAGng (Neumáticos) Polígono El Campillo Fase Ii, 1.2 .........902 820 062 .........................Lealauto Avda. El Casal, 26................................946 362 283 ..F. 946 362 283Neumáticos Vizcaya S.l Ctra Nacional 634 Km 127 El Casal ....946 360 482 ..F. 946 362 691Taller Mecánico Gallarta Doctor Areilza, 14 ...............................946 369 414 ..F. 946 369 414Talleres Cítores S.l Pol. Campillo Industrialdea Parc. C-1 ..946 363 524 ..F. 946 363 524Talleres Goikoetxea (Camiones) Barrio El Casal, S/N ............................946 362 006 ..F. 946 362 006Talleres Trinidad Barrio San Pedro, 1 .............................946 368 203 ..F. 946 368 599

IAT / ITVItv Trápaga Barrio El Junkal ...................................944 781 214 .....944 781 226 .................................................................................. www.itelink.es

TABERNAK, KAFETEGIAK / BARES, CAFETERIASBar All Iron Avda. El Minero, 15 Bajo ..................................946 362 770Bar Arlekín Plaza Eusko Gudariak, 4 ...................................946 362 176Bar Arrantzale Avda. El Minero, 42 .............................................................Bar Bigotes Triano, 15 ..........................................................946 363 057Bar Cafetería Mave Los Llanos, 8 ....................................................946 368 128Bar Casa Del Pueblo Plaza Eusko Gudariak, 4 ..................................630 659 096Bar Dond´Aimeé Plaza Haritzalde, 6 ...............................................................Bar El Caserio (Bar El 14) Avda. De Los Chopos, 14 .....................................................Bar El Pasaje Plaza Eusko Gudariak, 1 ..................................946 362 390Bar El Ser Avda. El Minero, 60 .........................................946 360 164Bar Encarna Doctor Areilza, 3 ...............................................946 362 083Bar Enparantza Plaza La Trinidad, 9 ..........................................946 368 451Bar Estanco Putxeta, 25 ...........................................................................Bar Jubilados De Gallarta Avda. Del Minero 3 Bajo ..................................946 363 652Bar Jubilados De Sanfuentes Grupo Santa Barbara, Sin Numero ......................................Bar Jubilados Las Carreras Ambrosio De Los Heros, 21 .................................................Bar La Parra El Casal, 11 .......................................................946 362 252Bar La Parrilla Cotarro, 12 Bajo ...................................................................Bar La Taberna Ambrosio De Los Heros, 47 .............................635 712 698Bar La Viña Los Llanos, 12 ...................................................946 368 377Bar Las Postas Carretera Nacional 634 Km 127 El Casal 2 ..........................Bar Mai Gau Txori Plaza Eusko Gudariak, 3 ..................................946 362 758Bar Meatza Plaza Eusko Gudariak, 3 ......................................................Bar Serantes Avda. El Casal, 32 .............................................946 363 179Bar Taberna Plaza Eusko Gudariak, 2 Trasera .........................................Bar Zuhaitz Avda. El Minero, 56 ..........................................946 362 128Café Bar Bidari Avda. El Minero, 14 B ......................................620 564 463Café Bar Max Plaza Bizkaia, 2 ................................................946 361 216Café Kantxantxara Alcalde Juan De San Fuentes, 1 .....................946 369 335Cafe La Galeria Avda. El Minero, 12 A .....................................946 360 063Cafestore A-8 Km 131 Direccion Bilbao ...............................................Cafetería - Destilería 1914 Plaza Haritzalde, 8 ...............................................................Cafetería Arlea Avda. El Minero, 4 A .......................................944 069 652Cafetería El Derby Avda. El Minero, 6 A ............................................................Cafetería La Pausa Ugaldebieta A-8 Km 131 Direccion Santander .....................946 361 007Cafetería Tantak (Las Piscinas) Calle El Cerro S/N ...........................................669 148 766Casa Recreo La Balastera La Balastera, 23 ...............................................946 362 406Degustación Maila Avda. El Minero, 1 ...........................................946 362 538Harrigorria (Herriko Taberna) Avda. El Minero, 7 ...........................................946 362 105In Tua Nua An Sibin (Pub Irlandés) Plaza Eusko Gudariak, 1 ..................................946 129 012Pub La Rosa Negra Plaza Eusko Gudariak, 3 Trasera .........................................Taberna Ureta La Balastera, 33 ..............................................946 363 974

LANDETXEA / CASA RURAL Alojamiento Rural San Pedro Barrio San Pedro, 4 ..........................................946 368 766

JATETXEAK / RESTAURANTES Abantoko Batzokia Plaza Eusko Gudariak, 2 ...................................944 049 473La Bodeguita Minera Avda. El Minero, 1 ............................................946 360 521Restaurante Angulo Ambrosio De Los Heros, 42 .............................946 368 252Restaurante Argia Plaza Eusko Gudariak, 1 ..................................946 561 020Restaurante Asador El Paso Avda. De Los Chopos, 27 .................................946 360 300Restaurante El Minero Poligono El Campillo Fase 2 .............................661 216 299Restaurante Gallarta Zaharra Avda. El Minero, 21 Bajo A ..............................946 369 430Restaurante Sutea Av. De Los Chopos, 23 ......................................946 575 946

Page 21: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

39

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

38

Ab Global Metal Metales Inoxidables. Chatarra ................................ Pol. Campillo Fase I Parc. 4 ...........................................946363465 .......946369204 ....................www.hierrosalava.comAbanto Zierbenako Industrialdea, S.A. Gestión de Polígonos Industriales .......................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 1º Dpto. 12 ......946363350 ...........................................................www.sprilur.esAbra Industrial Parque Empresarial Gestión del P. E. Abra Industrial. Prom. Suelo ........ Barrio Loredo S/N ..........................................................946363109 .......946362082 ................................ www.spidex.esAbra Store International, S.L. Almacenamiento de Mercancías ............................ Pol. Abra Industrial Parcela 1.2.2 /1.2.4 .......................946369524 .......946369528 ........................... www.abrastore.esAerospace engineering Group S.A Motores de Aviones, Repar. de Aeronaves ............. Pol. Campillo Industrialdea Parc. 1-D ............................946363711 .......946363870 .....www.aerospacengineringroup.aeroAimek Fontanería, Calefacción .......................................... Avda. El Minero 64 ........................................................686461121 ....................................................................................Alberto Cajigas Vasco Excavaciones S.L.L Excavaciones ........................................................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 1º Dpto. 3 ........944002387 .......944666207 ..........................................................Aleyfa S.A Venta de Bebidas,Refrescos y Licores .................... Pol. Campillo Fase I Parc. 31 ........................................946361714 .......946360003 .......................... www.aleyfasa.comAlimentaria Asua S.L Dist. Productos Lacteos, Cárnicos y derivados. ...... Pol. Campillo Fase I Parc. 39 ........................................946361503 ........................................www.alimentariaasua.comAlsubi Alquileres y Suministros Bizkainos, S.L. Alquiler de Maquinaria de Construcción ................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-18 ..........................946369666 ....................................................................................Altiva energy Ingeniería de energías Renovables ......................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 1º Dpto. 11 .....................................................................................www.altiva.esArcas Arbasal S.A Fabricación de Mobiliario Metálico ........................ Pol. Campillo Fase Ii Parc. 10.6 ....................................946363677 .......944045179 ................... www.arcasarbasal.comArgitel Dreams Factory S.L. Intal. de Telecom. y Reformas Eléctricas ................ Plaza Eusko Gudariak, 4 Bajo ........................................626610943 ........................................... www.argiteldreams.comArquibil S.L Montajes Eléctricos ................................................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-11 ..........................946360399 ....................................................................................Arreglos A Domicilio Arreglos en General ................................................ Avda El Minero, 21 ........................................................946360466 ....................................................................................Asanpi 2000 S.L ................................................................................. Pol. Campillo Fase I Parc. 19 .........................................946361818 .......946361222 ..........................................................Aslan Asesores Tamas Comerciales ................................................. Bº San Pedro, 15 ............................................................625198894 ....................................................................................Asotrans S.A Activ. Aux. y Complementos Transportes ............... Pol. Campillo Fase I Parc. 32 ........................................946363710 .......946363700 ..........................................................Atlántica Garantía S.L Aseguradoras Riesgos y Garantías Mecánicas ...... Pol. Campillo Edificio Empresas 2 Planta Dpto.8 ..........946361960 .......902152506 ............ www.atlanticagarantia.comAutobuses Simon Transporte de Viajeros ............................................ Pol. Campillo Fase I Parc. 40 ........................................944616041 .......944838430 ............. www.autobusessimon.comAuxtrol Auxiliar de Troquelería S.A Elementos Matricería, Automovil y Máq. Herram. ....... Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-9 y ................................................................................. Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-17 ..........................946363612 .......946363658 .............................www.auxtrol.comBerritze S.L Mecanizados ........................................................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-7 ............................946363737 .......946363951 ............................www.berritze.comBidico S.L Rotulación ............................................................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-12 ..........................946362599 .......946362672 .............................. www.bidico.comBizkai Izarra Distribución de Bebidas .......................................... Pol. Abra Industrial Parcela 2.2.3.1 ...............................944862357 .......946353819 ..........................................................

Bizkaitour Organización de Viajes ............................................ Plaza Eusko Gudariak, 4 - 1ºa Izq...................................684031282 ...................................................www.bizkaitour.comBombas Omega S.L Construcción de Maquinaria Hidráulica ................. Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-9, B-10 y B-11 .......946363510 .......946363501 ................ www.bombasomega.comBulkograf S.A.l Artes Gráficas .......................................................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-20, A-22 ...............946361721 .......946361841 ..........................................................Carlos Herraez de Grado Ahorro energético ................................................... Plaza Eusko Gudariak, 2 3ºc Izq .....................................615066303 ....................................................................................Carpintería Abanto Carpintería y Cerrajería ........................................... Los Llanos, 14 - 3ºf ........................................................686827673 ....................................................................................Carpintería Jesus Carpintería ............................................................... Sanfuentes, S/N Lonja ..................................................636463011 ....................................................................................Carpintería Kaiku 2003 S.L Carpintería Metálica. .................................................Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-12, A-14 y A-16 ........946363484 ....................................................................................Carpintería Malmasín S.coop Piezas de Carpintería,Ventanas,Balcones. .............. Pol. Campillo Parc.47 ....................................................946363927 .......946363972 .......www.carpinteriamalmasin.comCarpintería Metálica Martín S.L Herrería y Carpintería Metálica .............................. Pol. Campillo Fase I Parc. 29 .........................................946363618 .......946363506 ..........................................................Cazaventuras Empresa de Turismo (Cazaventuras) ....................... Edificio del Preventorio - ................................................................................. Vivero de Empresas Barrio Buenos Aires Nº 1 ..............639137109 .............................................www.cazaventuras.comCeiba Sistemas Avanzados de Rehabilitación, S.L. Fontameria .............................................................. Pol. Campillo Edificio Meatza Planta Baja Dpto.2 ........946553808 .......946553807 .................................. www.ceiba.esCerinox S.A Piezas Inoxidables Refractarias .............................. Pol. Campillo Industrialdea Parc. D-7 ............................946363443 .......946362781 ....................... www.cerinox-sa.comCerticonsa S.c. Certificación y Rehabilitación energética ............... Avda. Ambrosio de Los Heros, 29C ...............................600638857-606734305 .............................. www.certiconsa.comComercial Ulzama S.L Mayorista Alimentos, Bebidas ................................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-17, A-19 y A-21 .......946363836 .......946363950 ............................... www.ulzama.esComercial Unimels S.L Mayorista de Productos Cárnicos. .......................... Pol. Campillo Fase I Parc. 30 ........................................946360341 .......946360342 ..........................................................Conductos de Aireación Vizcaya Carpintería Metálica ............................................... Pol. Abra Industrial Parcela 2.2.2/Modulo 3-A11 .........944863893 .......944862842 ..........................................................Construcción y Carpintería Luis Felipe Ruiz Arostegui Construcción, Carpintería ........................................ Bº Los Llanos 9...............................................................607840513 .......946708341 ..........................................................Construcciones & Canalizaciones 2000 Construcción ............................................................ Avda. El Minero, 4 ........................................................946362544 .......946362051 ..........................................................Construcciones Edergarri C.B. Construcción, Reformas, Coord. Gremios ............... Avda. El Minero 62C Lonja ............................................946362845 .......946362845 ..........................................................Cooper Tratamientos Térmicos S.A Tratamientos Térmicos. ........................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 9.1.1 ...................................946363944 .......946363966 .......................... www.coopertt.comCristalería Martín Picasso S.A Cristalería Aluminio, PVC y Acero Inox. .................. Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-1, A-3 y A-5 ..........946363455 .......946363447 ..........................................................Cuñado, S.A. Tubos, Tuberías Metálicas y Válvulas ..................... Pol. Abra Industrial Parcela 1.1.2 /1.1.3 .......................944533154 .......944531509 ............................ www.cemide.comCuprum S.A Repar. Maquinaria y Lingotera de Cobre ................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. D-11 y D-12 ..............946360128 .......946360133 ...............................www.cuprum.esDerribos y Contenedores Abanto Derribos y Contenedores ......................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 8 ...........................................946369268 .......946363672 ..........................................................Diratel Diseño Radio y Televisión S.L.L Fabr. de Equipos de Radiodifusión, Tv Comunic. .... Pol. Campillo Industrialdea Parc. C-4 ............................946363978 .......946363651 ................................ www.diratel.esDistribuciones Gallo S.L Mayorista Alimentación-Aperitivos ........................ Pol. Campillo Fase I Parc. 9 ...........................................946369501 ....................................................................................Distribuciones Hoang Luis, S.L. Productos de Congelado. ........................................ Pol. Campillo Fase I Parc. 43 .........................................946363326 .......946363326 ..........................................................Distribuciones Murrieta Distribuciones Alimentarias .................................... Los Llanos, 8 Izq Lonja ...................................................609081190 ....................................................................................Distriplac Gallarta S.L Mayorista de Mat. de Construcción y Vidrio .......... Pol. Campillo Ii 10-2.......................................................946363525 ....................................................................................Distriplac Wanner Dist.de Productos de Construcción ......................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 10.2 ....................................946363525 .......946363462 .........................www.distriplac.comEgenor S.L Materiales de Construcción .................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 42 .........................................946369102 .......943639102 .................................www.genor.netEkotopia Garbi energiak Sl (Agiantza) Formación Medioambiental .................................... Bº La Barga S/N .............................................................944154988 .......944167875 .............................www.agiantza.euElectricidad Gallarta Electricidad .............................................................. Avda. El Minero 12C, 2ºe ...............................................639 66 77 81 .................................................................................Electricidad Patxi, S.L. Instalaciones Eléctricas .......................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 41 .........................................946369398 .......946369398 ..........................................................Embutidos Herminio Angulo S.L Prod. Cárnicos y Alimentos Precocinados .............. Pol. Campillo Fase Ii Parc. 10.1 ....................................946362230 .......946363623 ..........................................................Emica Bombas Mantenimiento Fabr. de Grupo de Presión y Bombas de Agua. ....... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-1 ............................946363961 .......946363956 ..........................................................Emica Bombas S.A Bombas Centrífugas ................................................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-25, A-27 y A-29 ........946363961 .......946363956 ..........................................................Encartaciones SA Compañía Regular de Autobuses ............................ Avenida Los Chopos, 61 ................................................946363424 .......946363112 .................... www.encartaciones.esEnvases de Euskadi S.L.U. Envases Pásticos y de Poliestireno ......................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 8.4 .......................................946360359 .......946360374 ...........www.grupo-Santamaria.comErgokide PRL ........................................................................... Edif.del Preventorio - Vivero de Emp. Bº Buenos Aires Nº 1 ...626312394 ..................................www.ergokide.worderess.comEskulan Hortz Laborategia Laboratorio de Prótesis dental ................................ Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 2º Dpto.11 .......946360111 .......946360111 ..........................................................Estudios Koonor, S.L. Arquitecto Técnico................................................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta Baja Dpto.4 .....946369538 .......946369538 ..........................................................Euro-Cobil S.L Componentes Para Gas, Agua y Calefacción .......... Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-13 ..........................946363496 .......946362796 ....................... www.euro-Cobil.comExcavaciones Ivander S.L Excavaciones ........................................................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 1º Dpto.2 .........946363012 .................................www.excavacionesivander.comExcavaciones Joiz S.L Excavaciones y Transportes .................................................Pol. Campillo Fase I Parc. 11 y Pol. Campillo Edif. Meatza Pl.1º Dpto. 1 ..944044800 .......944044803 ..........................................................Excavaciones San Lorenzo SL Excavaciones ........................................................... Bº La Trinidad 11 ............................................................946368251 ....................................................................................Excavaciones Viuda de Sainz S.A Construcción ............................................................ Pol. Campillo Fase I Parc. 19 .........................................946361722 .......946363900 ..........................................................Exclusivas Pablo y Castro S.L Distribución Alimentos y Bebidas ........................... Pol. Campillo Fase I Parc. 24 .........................................946360075 .......946360076 ..........................................................Fundiciones Aldeko Fundición ................................................................. Pol. Campillo. Fase II. Parc. 10.6 ...................................946361415 .................................... www.fundicionesaldeko.comFya 2000 S.L Calderería ................................................................ Pol. Campillo Fase I Parc. 21 .........................................946369177 .......946369476 ..............................www.fya2000.EsGarabi Dorrea - Gruas Torre SL Alquiler de Maquinaria Para Construcción ............. Bº Cotarro 29.........................................................................................................................................................................Garay Recubrimientos S.A Recubrimientos Anti-Corrosivos ............................. Pol. Campillo Fase Ii Parc. 11.1 .....................................946361777 .......946369302 .................................. www.garay.esGastronomía Gure Etxea S.A Elaboración y Comercialización Comidas ............... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-14 ..........................946363873 .......946363873 ............. www.gastrogureetxea.comGestamp Servicios, S.L. (Gph) I+D Estampación en Caliente Sector Automovil ..... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 11.2 .....................................944507902 ....................................................www.gestamp.comGotor Gestión S.L Construcción ............................................................ Paseo Blasco Ibañez, 1 Bis ...........................................944425118 .......944270135 ..........................................................Gráficas Indauchu S.L Artes Gráficas. Imprenta ......................................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-6 ............................946363676 .......946363597 ..........................................................Grafitex Impresión Digital y Serigrafía Textil........................ Bº El Casal 32 .................................................................946369399 .......946360328 ..........www.grafitexsanfuentes.comGrúas Gallarta S.L Alquiler de Grúas Móviles ...................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 4.3 .......................................946369004 .......946363103 .................. www.gruasgallarta.comGuesa S.L Calefacciones. ......................................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 18 .........................................946363201 .......946361027 ............................... www.gue-Sa.esHeroslam S.A.l Herramientas de Roscado y Laminado ................... Pol. Campillo Fase I Parc. 20 .........................................944113900 .......944113065 .........................www.heroslam.comHidrodiesel Gallarta S.L Reparación de Maquinaria Industrial ..................... Pol. Campillo Fase I Parc. 7 ...........................................946369460 .......946362500 .................... www.hidro-Diesel.comHierros Abra S.L Comercio de Metal .................................................. Pol. Abra Industrial Parcela 2.2.2 ..................................946363199 .......946363229 ..........................................................Hierros Alava S.L Mayorista de Metales. ............................................ Pol. Campillo Fase I Parc. 4 ...........................................946363465 .......946369204 ..........................................................Hierros Hona Comercio de Manipulacion de Hierros y Aceros........ Pol. Abra Industrial Parcela 2.2.3.1 ...............................944575420 .......944561273 .....................www.honahierros.comHierros y Recuperaciones Gutram SL Chatarra,Gestor Residuos No Peligrosos ................ Avda. de Los Chopos 49 ................................................656791071 .......946354522 ............................ www.gutram.comHijos de Cabanellas S.L Embalajes y Trineaje. .............................................. Pol. Campillo Fase I Parc. 35 .........................................944837203 ....................................................................................Hilario Forjas y Calderería, S.L. Carpintería Metálica. .............................................. Pol. Campillo Industrialdea Parc. C-3 ............................944544766 ....................................................................................Lancha Restauración SL Relleno de Tierras. .................................................. Bº Putxeta S/N ...............................................................944417150/946368936 .................................................................Horprenorsa Fabricación de Hormigones y Preparados ............... Bº El Ser S/N..................................................................669122752 .......944872230 ..........................................................I.C.M S.A (Ingenieria y Construcción de Matrices) Ingeniería, Diseño y Construcción de Troqueles ..... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 8.1 .......................................946668050 .......946369125 .............................. www.icticm.comI.C.T S.A (Ingenieria y Construcción de Troqueles) Forja, Estampación, Troquelería, Matricería ........... Pol. Campillo Industrialdea Parc. D-2 y D-3 ..................946668050 .......946369125 .............................. www.icticm.comI.T.S. Logistics (Iturausin Logistica Integral) Transporte de Mercancías. Logística ...................... Pol. Abra Industrial Parcela 1.4 2 B ...............................946361019 .......946713316 ..........................www.iturausin.comIndustrias Eléctricas Hergoros S.L Reparaciones de Motores Eléctricos ...................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-23 ..........................946363848 .......946363723 ..........................................................Instalaciones Latorre (Insta·lator) Fontanería, Calefacción, Gas, Combustibles .......... Grupo María Auxiliadora 1- 4º B ...................................605703074 .......946368966 ..........................................................Intek Ingenieria & Soluciones Acústicas Ingeniería y Soluciones Acústicas .......................... Avenida El Minero, 21A - 5C .........................................671861477 ......................www.aislamientosacusticosintek.comIntertek (Antiguamente Caleb Brett Iberica, S.A.) Laboratorio de Fueles y Petroquímicos ................... Pol. Campillo Fase I Parc. 46 ........................................946361730 .......946361880 .............................. www.intertek.esIñigo Lazpita Reformas ................................................................. Nafarroa, 10 Bajo Izq .....................................................656724257 ....................................................................................Ivan Diez Rodriguez Instal. y Mant. de Líneas Telefónicas ..................... Barrio La Trinidad, 22 Bajo ............................................946368020 ....................................................................................J. Sanz Materiales de Construcción, Herramientas ............ Grupo Dr. Areilza 7 Lonja ...............................................946362594 .......946362594 ..........................................................

INDUSTRIA / INDUSTRIA INDUSTRIA / INDUSTRIA

Page 22: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

41

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

40

J.A Peral S.L Limpieza .................................................................. Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 2º Dpto.7 .........946353241 .......946353484 ................ www.limpiezasperal.comJ.M. Vigiola Sa Autocares Discrecionales ....................................... Bº Santa Juliana 30 .......................................................946362944 .......946362650 ............ www.autobusesvigiola.comKit 98 S.A Fabricación de Cauchos y Latex Sintéticos ............. Pol. Campillo Fase Ii Parc. 9.2.1 y Pol. Campillo Industr. Parc. D-13 ..944618650 .......944837936 ..........................................................Kopitex Reprografía y Diseño Artes Gráficas .......................................................... Avenida El Minero, 40 Bajo ...........................................946362241 .......946362241 ............................ www.kopitex.comLancor 2000 S.L Fabricación de Motores Eléctricos .......................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 3 ..........................................946361508 .......946361890 ................................. www.lancor.esLara Informática Informática. ............................................................. Pol. Campillo Edificio de Oficinas Planta Baja Dpto.6 ........946361817 ......................................... www.larainformatica.comLavandería El Cantábrico Lavandería ............................................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 45 .........................................946363899 .......946363899 ..... www.lavanderiaelcantabrico.comLejarza S.A Venta,Alquiler y Repar. de Maq. de O. Pública ....... Pol. Abra Industrial Parcela 1.4.2 A ..............................946360259 .......944536020 ....................www.grupolejarza.comLimari Bañeras Para Gente encamada ............................... Ed. del Preventorio - Vivero de Empresas Bº Buenos Aires Nº 1 .946363629 ...................................................... www.jube.com.esLimpiezas Abanto Limpieza en General. ............................................... Bº La Balastera 26 .........................................................946630038 .........................................www.limpiezasaltuve.comLlaher S.L. Estacionamiento de Vehículos ................................ Pol. Campillo Fase Ii Parc. 1.2 .......................................946361700 .......946360093 ..........................................................Lopd Adapta Empresa Sobre Ley de Protección de Datos ........... Ed. del Preventorio - Vivero de Empresas Bº Buenos Aires Nº 1 .607942473 ................................................www.lopdadapta.comLoradi S.L Promoción de Terrenos ............................................ Pol. Campillo Parc. 19 ....................................................946360513 .......946361222 ..........................................................Macresa S.A Recubrimientos y Pinturas Industriales .................. Pol. Campillo Fase Ii Parc. 9.2.3 ....................................946360411 .......946360411 ............................. www.macresa.esManuel Santana Santos Albañil ..................................................................... Santa Barbara, 11 Planta Bajo Dcha .............................946369374 ....................................................................................Marmolería del Norte S.L Industrias de Piedra Natural ................................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-15 ..........................946363590 .......946363590 ...... www.marmoleriasdelnorte.comMaterial de Construc Arselina Sevilla Materiales de Construcción y Vidrio ....................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 10.5 .....................................946360134 .......946369025 ..........................................................Material de Construcción Javier Sanz Materiales de Construcción .................................... Grupo Doctor Areilza, 7 Lonja .......................................946362594 .......946362594 ..........................................................Materiales de Construcción Salinero S.L Venta de Materiales de Construcción ..................... Pol. Campillo Fase I Parc. 38 .........................................946369482 .......946369085 ...................... www.mcsalinero.comMetalúrgica Sprint, S.L. Mayorista Calderas y Otros .................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 33 .........................................946360000 .......946360135 ..........................................................Miesa SA Instalaciones Eléctricas e Instrumentación ............ Ambrosio de Los Heros S/N ..........................................946709816 .......946368174 .......................... www.miesasa.comMinero de Katea S.L Bar Restaurante ...................................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc.1.2 ........................................946360373 ....................................................................................Montajes Tecnimar, S.A . Mant. y Reparaciones Mecánicas Industriales ...... Pol. Campillo Industrialdea Parc. C-5 ............................946361004 .......................................................www.tecnimar.esMontero Alquiler S.L Alquiler de Maquinaria de Obra Pública ................. Pol. Abra Industrial Parcela 1.4.2 .................................944522877 .......944522677 ..........................................................Mutua Fraternidad Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajadores ................... Pol. Campillo Nº 30 B.....................................................946361089 .......946361090 ......................www.fraternidad.comNudiplast S.L. Transformación Plásticos Por Inyección ................. Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-5 ............................946360039 .......946360486 ..........................................................Ocio y Cia S.A. Pan y Bollería .......................................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 5 ...........................................944920102 ..................................................... www.panocio.comOlakoa S.A Comercializacion de Maquinas Recreativas ........... Pol. Campillo Fase I Parc. 26 .........................................944459472 .......944459908 ..........................................................Onduline Industrial S.A. Fabricación de Onduline Bajo Teja .......................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 12 ........................................946369444 .......946369103 .............................www.onduline.esOrmaki Project S.L Intermediarios de Comercio .................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 9.2.3 ....................................946360411 .......946360411 ..........................................................Oxicorte El Abra S.A Siderometalurgia ..................................................... Pol. Abra Industrial Parcela 2.1.3 ..................................944936619 .......944611427 .................www.oxicorteelabra.comOxicortes Gallarta S.L. Corte de Chapa ........................................................ Pol. Campillo Fase Ii Parc. 8.3 .......................................946361505 .......946361889 ..........................................................Pabisa Construcción y Servicios (Pavimentos de Vizcaya S.A ) Aglomerado Asfáltico y Obra Civil .......................... Pol. Campillo Fase I Parc. 3 ...........................................946369418 .......946369418 ..........................................................Panificadora Arrandi S.L Pan y Bollería .......................................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 13 .........................................946363416 .......946363500 ..........................................................Petrolífera de Transportes S.A. (Logigas) Materias Peligrosas ................................................ Pol. Campillo Fase 2 Parc 1.2 ........................................946361975 .......946362643 ..........................................................Petronor Refinería de Petróleo ............................................... San Martin 5 Edificio Muñatones 48550 Muskiz ..........946357000 .....................................................www.petronor.comPiensos Alonso Piensos .................................................................... Avda. El Minero, 25 ......................................................946362202 .......946369142 ..........................................................Pinturas Banaka, S.A. Pinturas Plásticas, Esmaltes, Barnices y Lasures ...... Pol. Campillo I Parc. 36 y Pol. Campillo Fase Ii Parc. 4.1 ......946360018 .......946360005 ............................... www.banaka.esPiscinas Gilliam Thermal Mantenimiento de Instal. deportivas ......................... Ed. del Preventorio - Vivero de Empresas BºBuenos Aires Nº 1 ..689097131 .......................................... www.gilliamthermal.comProgressive dental Supplies Spain S.L Distribución Productos de Ortodoncia .................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 2ª Dpto.12 .......900122397 .......946361095 ......................... www.pdsspain.comPromotora yortu 2000 Sl Promotora ................................................................ Bº La Trinidad 11 ............................................................946368664 .......946368664 ..........................................................Prosertek S.L Fabricación de defensas Portuarias ........................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. D-6 y D-13 ................944831775 .......944837936 .........................www.prosertek.comRecubrimientos Aglan S.L Tratamientos y Recubrimientos Metálicos ............. Pol. Campillo Industrialdea Parc. C-6 ............................946363404 .......94 6363404 .........................................................Rekaprest, S.c Asesor Comercial y Admin. de Serv. Médicos ........ Paseo Blasco Ibañez, 3 ..................................................688899315-688899314 ...................................www.rekaprest.esRepresentaciones Jema S.L Distribución y Agencias de Transporte. .................. Pol. Campillo Fase Ii Parc. 4.2 .......................................946360085 .......946360167 ..........................................................Rhinotrade-Stemcor Aceros Especiales ................................................... Pol. Abra Industrial Parcela 1.4.3 ..................................944545588 .......944545587 ........................... www.stemcor.comSadekosa S.A Aislamientos E Impermeabilizaciones .................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-15 ..........................946362010 .......946363931 .........................www.sadekosa.comSalgai Editorial S.L Reparto y Edicción de Pediódico y Revistas. .......... Pol. Campillo Fase I Parc. 27-28 ....................................946363942 ..........................................................www.salgai.netSanta Ana de Bolueta Fabricación de Bolas Forjadas. ............................... Pol. Abra Industrial Parcela 2.2.1. .................................944112100 ....................................................................................Segurola Excavaciones, S.L. Preparación de Terrenos Para Obras Civiles ........... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 2ª Dpto.2 .........943212323 .......943210365 .... www.segurolaexcavaciones.comSendoki Alquileres, S.L. Asist. Técnica Maquinaria y Equipos Industriales. ....... Pol. Abra Industrial Parcela 2.2.2 ..................................946363022 ....................................................................................Sercrisa - Sergio Ccial.recuperadora Indal SL Chatarra, desguaces, Metales ................................ Paraje Mina La Lorenza .................................................946708211 .......946708508 ........................... www.sercrisa.comSerigrafía Abanto Artes Gráficas .......................................................... Bº El Casal 28 .................................................................946369164 .......946369164 ..........................................................Serigrafía Arcosan S.A.l Serigrafía,Impresión Digital, Rótulos ...................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. A-18 ..........................946361718 .......946361837 ........................... www.arcosan.comSerlasa S.A Limpieza Para Hostelería. Lavandería Industrial .... Pol. Campillo Industrialdea Parc. D-4 y D-5 ..................946363432 .......946362453 ............................ www.serlasa.comServicios Generales de Gallarta Apoyo de Actividad Industriales. ............................ Pol. Campillo Fase I Parc. 18 .........................................946363201 .......946361027 ............................... www.gue-Sa.esSiban Peosa Bandas Transportadoras.......................................... Pol. Abra Industrial Parcela 2.1.2 ..................................944375000 .......944386111 ............................... www.siban.comSoltrans S. Coop Transporte de Mercancías....................................... Bº El Casal 30 .................................................................946362301 .......946369227 ..........................................................Spril Norte S.L Prevención de Riesgos Laborales ............................... Pol. Campillo Edificio Empresas Planta 1ª Dpto.4-5-6-7-8 .......944806320 ...................................................www.denbolan.comSteel Beton Bizkaia S.A Estructuras.prefabr. de Hormigón.forjados ............. Pol. Campillo Fase Ii Parc. 8.5 .......................................946361608 .......946361908 ..........................................................Sun Chemical Fabricación Pinturas, Barnices y Lacas ................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 5-6-7 ....................................946361999 .......946363451 ....................www.sunchemical.comSystalum S.L Distribución de Perfiles de Aluminio ....................... Pol. Campillo Fase I Parc. 17 .........................................946363436 .......946360375 ..........................................................T.C.T (Torch Cutting Technology) Máquinas de Oxicorte ............................................. Pol. Campillo Fase I Parc. 14 y 15 .................................946361186 .......946363555 ............................... www.tct-Sl.comT.S.M S.L (Talleres de Soldadura y Mecanizado) Soldadura y Mecanizado ......................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 23 .........................................946360288 .......946362474 .................................. www.tsmsl.esTalleres Gallarreta Lantegiak S.L. Torneados Madera,Jardinería y Servicios .............. Bº Abanto 12 ..................................................................946362478 .......946362492 ..........................www.gallarreta.netTalleres Iper S.A Fabricación de Barandillas ...................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 8.2 .......................................946363624 .......946361208 ..........................................................Tea Adhesivos S.L Artes Gráficas .......................................................... Pol. Campillo Fase I Parc. 14 .........................................946363553 .......946363555 ....................www.tea-Adhesivos.esTecaplas S.L Transformación de Caucho y Plástico ..................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. D-8, D-9 ....................946363464 .......946363826 .......................... www.tecaplas.comTeknia Indeco Decoletaje ............................................................... Pol. Abra Industrial, Vial H ............................................94 471 00 55 ....944711353 .......................www.tekniagrop.comTotalservi Comer. de Productos dedicados Al Automovil ......... Ed. del Preventorio - Vivero de Empresas Bº Buenos Aires Nº 1 .665909933 ...................................................www.totalservi.comTrammi 2001, S.L. Reparaciones Mecánicas ........................................ Pol. Campillo Industrialdea Parc. C-5 ............................946361004 .......946361903 .............................www.tecnimar.esTransporte José Antonio Llantada Transporte de Mercancías....................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 1.1 .......................................946361700 .......946360093 ..........................................................Transportes Francisco Sanz Zabala (Patxo) Transportes Especiales y de Maquinaria ................ Grupo Doctor Areilza, 12 - 2º A .....................................946363717 ....................................................................................Transportes Petrolíferos del Norte S.L Transporte de Mercancías....................................... Pol. Campillo Fase Ii Parc. 1.3 .......................................946361981 .......944836701 ..........................................................Tulocreativo S.L. Artes Gráficas .......................................................... Ed. del Preventorio - Vivero de Empresas Bº Buenos Aires Nº 1 .722447155 ..................................... www.tuloveotuloquiero.comVerybal S.L. Herrería ................................................................... Pol. Abra Industrial, P-222 .............................................944447582 .......944101083 ..........................................................Viconsa, S.A Construcción de Obra Civil y Fabr. de Hormigón ..... Pol. Campillo Fase I Parc. 6 ...........................................946369250 .......944447920 ...............................www.viconsa.esZaitut 21 Artes Gráficas. Imprenta ......................................... Pol. Campillo Industrialdea Parc. B-6 ............................946363676 .......946363597 ............... www.graficasindauchu.esZandesa S.A Demolición, Excavación y Obra Pública .................. Pol. Campillo Fase I Parc. 8 ...........................................946369268 .......946363672 ..........................................................

INDUSTRIA / INDUSTRIA

Page 23: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde

43

Aba

nto

Zier

bena

Eza

gutz

eko

Con

ocer

Aba

nto

Zier

bena

Gid

a E

rabi

lgar

ria

Guí

a Ú

til

42

ANIMALIAK / ANIMALES Hobema Avda. De Los Chopos, 2 .......................................946 363 728

ESKULANGINTZA / ARTESANIASLas Cosas De Patricia Grupo Doctor Areilza 16 Bajo C ...........................948 729 373Las Manos De Leire Avda. El Minero 48 ...............................................676 238 731Todoplasti Edificio Del Preventorio - Vivero De Empresas Barrio Buenos Aires Nº 1 .....................610 335 462

HARATEGIAK / CARNICERÍASGamboa Gure Etxea, 3 ........................................................679 307 432Gamboa Avda. El Minero, 4 B ............................................946 363 007Iñaki Y Estibaliz Paseo Blasco Ibáñez, S/N ....................................946 363 237Javi Avda. El Minero, 9 ...............................................946 363 690Mundita (Pedro Y Arrate) Los Llanos, 6 ........................................................946 368 078Carniceria y Fruteria Patxo y Leo Peñucas, 7 ...........................................................946 360 068

IZOZTUAK / CONGELADOSCongelados Mamut Paseo Blasco Ibáñez, S/N ...................................946 363 237

ESTETIKA / ESTÉTICA Disa Natura Avda. El Minero, 44 ..............................................946 362 130

BURDINDEGIAK, BAZARRAK / FERRETERÍA, BAZARAbanto Suministros Industriales Plaza Eusko Gudariak, 2 Trasera .........................946 361 203Eurobazar Plaza Eusko Gudariak, 3 Trasera .........................946 362 827Ferretería - Bazar Angulo Ambrosio De Los Heros, 50 ..................................946 368 528Surtido Desde 0,60 Céntimos Paseo Blasco Ibáñez, S/N .......................................................

LORADENDA / FLORISTERÍA Floristeria Margari Avda. El Minero, 40 ..............................................946 362 625

KOPISTERIA / FOTOCOPISTERIA Kopitex Reprografia Y Diseño Avda. El Minero, 40 ..............................................946 362 241

ARGAZKIGINTZA ETA BIDEOA / FOTOGRAFÍA Y VÍDEO Foto Abanto Argazkariak Avda. El Minero, 14 A ..........................................946 361 710Fotografía y Vídeo Juan Cruz Hoces Avda. El Casal, 31 2B ...........................................670 064 990

FRUTADENDA / FRUTERÍAS Frutería - Charcuteria Crespo Avda. El Minero, 3 ...................................................................Frutería Andres Avda. El Minero, 9 ...............................................946 363 151Frutería Crespo Avda. El Minero, 4 C.................................................................Frutería La Frute Avda. El Minero, 12 A .........................................665 855 124Frutería Paquita Plaza Eusko Gudariak, 2 Trasera ..........................946 361 997

GOZOKIAK / GOLOSINAS, FRUTOS SECOS Gozokien Mundua Avda. El Minero, 10 A .........................................627 165 573Ikusi Makusi Plaza Haritzalde, 3 ...............................................946 368 768Kiosko De Prensa Gallarta Avda. El Minero, S/N ..........................................946 363 948Kiosko El Parque Paseo Blasco Ibáñez, S/N .......................................................Mikel Gozokiak Avda. El Minero, 6 B ................................................................Urtzi Plaza Eusko Gudariak, 2 ......................................946 362 654

GROwN SHOPLa Mina Verde Avda. El Minero, 8 A ...........................................946 362 509

INFORMATIKA / INFORMÁTICAMiner Informática Avda. El Minero, 40 .............................................946 360 378

BITXITEGIAK / JOYERÍAS Joyería - Relojería Manu Avda. El Minero, 7 ...............................................946 362 227Joyería Iturmar Avda. El Minero, 6 B ............................................946 362 435

LENTZERIA / LENCERÍALencería Luz Avda. El Minero, 12 B ..........................................946 363 720

LIBURUDENDAK / LIBRERÍASLibrería - Panadería Huete Avda. El Minero, 1 ...............................................946 362 163Loimar Ambrosio De Los Heros, 31 Bajo .........................946 368 903Ociolan Paseo Blasco Ibáñez, S/N ...................................946 369 308

MERTZERIAK / MERCERÍAS Mercería Irabel Avda. El Minero, 7 ...............................................946 361 758

Mercería Mari Carmen Plaza Eusko Gudariak, 3 ......................................946 369 195Mercería Orratza Grupo El Minero, 1 ...................................................................

ALTZARIAK / MUEBLES El Chollo Del Mueble Doctor Areilza, 13 .................................................946 362 219

ELIKADURA ETA DIETETIKA / NUTRICIÓN Y DIETÉTICADietética - Nutrición - Terapias Manuales Goizeder Pellicer Avda. El Minero 56, 5º C ......................................946 362 536Dietética Y Belleza Nefele Plaza Eusko Gudariak, 4 ......................................946 363 341Dietética Y Estética Aura Avda. El Minero, 19 .............................................946 361 117Nútricion Y Dietética Idoia López Avda. El Casal Nº 39 2ºb ......................................946 362 346

OKINDEGIA - GOZOTEGIA / PANADERÍA, PASTELERÍA Panadería - Pastelería Alai Paseo Blasco Ibáñez, S/N ....................................946 362 332Panadería - Pastelería Goizalde Avda El Minero, 12 C............................................946 369 341Panadería - Pastelería Ocio Avda. El Minero, 42 ............................................637 003 962Panadería - Pastelería Ocio Avda. El Casal, 32 ....................................................................Panadería - Pastelería Ocio Avda. El Minero, 4 C ............................................946 360 070Panadería - Pastelería Ocio Plaza Haritzalde, 7 ...............................................946 368 483Sucesora De Ocio Los Llanos, 6 ............................................................................

ILEAPAINDEGIAK / PELUQUERÍAS Peluquería Alazne Calle Victor Armendia Nº 23 ................................946 363 865Peluquería Ana Villegas Grupo San Miguel, 7 ...........................................946 360 140Peluquería Beatriz Avda. De Los Chopos, 35 .....................................946 362 279Peluquería De Caballeros Emilio Avda. El Minero, 6 ................................................946 579 354Peluquería Mari Jose Cotarro, 8 .............................................................946 362 100Peluquería Mertxe Doctor Areilza, 2 ...................................................946 360 368Peluquería Nuria Ambrosio De Los Heros, 38 ..................................946 368 696Peluquería Rosi Cotarro, 18B Bajo ................................................946 361 956Peluquería Rosmary Plaza Eusko Gudariak, 2 Trasera ..........................946 363 047Peluquería Unisex Txortxi Los Llanos, 8 ........................................................946 368 444Peluquería Urmen Avda. El Minero, 21 .............................................946 360 440Peluquería y Estética Blb Avda. El Minero, 10 B ..........................................946 363 635

ARRAINDEGIAK / PESCADERÍAS Pescadería El Minero Avda. El Minero, 6 B ............................................946 558 344Pescadería Laura - Anuska Los Llanos, 8 Lonja ...............................................946 368 025

OINETAKOEN KONPOKETA / REPARACIÓN CALZADO Zirol, Reparación De Calzado Paseo Blasco Ibáñez, 1 Bis Trasera ......................946 363 657

ARROPA / ROPA Misstriss & Rousse Avda. El Minero, 1 ........................651 708 402 - 637 180 818Papiro Avda. El Minero, 10 B ..........................................946 363 828Pespuntes Arreglos Textiles Plaza Eusko Gudariak, 3 ......................................944 045 811Surf Gallarta Avda. El Minero, 44 .............................................946 362 295Traffic Avda. El Minero, 1 ...............................................946 363 008

LANERAKO ARROPA / ROPA LABORAL Lauko Vestuario Laboral Grupo Doctor Areilza, 15 ......................................618 985 706

APAINDEGIAK / SALÓN DE BELLEZA Salón De Belleza La Plaza Unisex Plaza Eusko Gudariak, 4 .......................................946 363 242Salón De Belleza Lidia Irusta Ambrosio De Los Heros, 39 Bajo .........................946 368 869Salón De Belleza Olivia Plaza Bizkaia, 1 ....................................................946 363 908

SERIGRAFIA TEXTILGrafitex Avda. El Casal, 32 ................................................946 369 399

SUPERMERKATUAK / SUPERMERCADOS Eroski City Gallarta Paseo Blasco Ibáñez, S/N ...................................946 360 335Happy Denda Avda. De Los Chopos, 4 .......................................946 362 623Clarel Plaza Eusko Gudariak, 1 Trasera .............................................Super 2000 Avda. El Minero, 1 ...............................................946 362 900Super 2000 Avda. El Casal, 28 ................................................946 363 694Super 2000 Plaza Haritzalde, 8 ...............................................946 368 111

MERKATAL GIDA / GUÍA COMERCIAL

Page 24: Conocer Abanto Zierbena...5 Abanto Zierbena Ezagutzeko Conocer Abanto Zierbena KOKAPEN MAPA / MAPA DE SITUACIÓN Autonomia erkidegoa: Euskadi Alderdi judiziala: Barakaldo Lurralde