Conscience 3

  • View
    1.079

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Conscience 3

YUNIT 2- ARALIN 3

Pinagmulan ng Salitang Konsensya.--- Ang salitang KONSENSYA ay mula sa salitang Latin na CUM na ang ibig sabihin sa wikang Ingles na WITH o MAYROON sa Filipino --- at ang Latin na SCIENTIA na ang ibig sabihin ay KNOWLEDGE sa wikang ingles na KAALAMAN sa FIlipino * Samakatuwid ang simpleng kahulugan ng KONSENSYA ay WITH KNOWLEDGE o MAYROONG KAALAMAN

Ano nga ba ang KONSENSYA?KAHULUGAN: Ang KONSENSYA ay munting tinig sa iyong isip at puso na nagsasaad kung anong kilos , kaasalan, gawi, hakbangin at pamamaraan ang Iyong gagawin. .

TANONG: Kinakausap ka ba ng KONSENSYA mo?

Tanong: Dapat ko bang sundin ang KONSENSYA KO?

Ang KONSENSYA ba ay isang uri ng damdamin?.

Paano mo sinusunod ang iyong KONSENSYA? .

Paraan ng Pagsunod ng KONSENSYATANDAAN: Maglaan ng panahon para magsaliksik, makipag-usap, magtanong, makinig, magmuni-muni, magtiwala, magpasensya, disiplina at higit sa lahat magdasal

4 na uri ng KONSENSYA1. TAMA -- Ang konsensyang ito ay naghuhusga o nagpapasya batay sa tamang prinsipyo na ang isang aksyon ay naayon o di kayay taliwas sa batas.

4 na uri ng KONSENSYA 2. MALI -- Ang konsensyang ito ay nakabatay sa maling paniniwala o prinsipyo

4 na uri ng KONSENSYA 3. TIYAK -- may sapat na batayan ang tao upang husgahan ang isang aksyon o kilos at tiwala siya at walang kaduda-duda sa kawastuhan ng kaniyang pagpapasya.

4 na uri ng KONSENSYA

4. DI-TIYAK -Ang konsensyang ito ay naguguluhan at nalilitong pagpapasya.

PAGLINANG NG KONSENSYA 1. Pag-aralan ang mga moral na alituntunin upang malaman at tama at mali 2. Isabuhay ang mga alituntuning ito. 3. Magpasya batay sa katotohanan. 4. Sanayin ang sarili na makinig at sundin ang KONSENSYA.

making good decisionsThe conscience, informed by the moral teachings of the Church and Scripture, the instincts of the mind, and the stirrings of the heart all utilized prayerfully is the best buttress to personal responsibilities we have(Wilkes, 97).