of 16 /16
Què entenem per Mediació? UNA TROBADA EN QUÈ LA PERSONA MEDIADORA ACTUA PER A QUE ELS PROTAGONISTES DEL CONFLICTE PUGUIN BUSCAR CONJUNTAMENT UNA SOLUCIÓ LA MEDIACIÓ ESCOLAR ÉS: PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES ÉS VOLUNTÀRIA ÉS CONFIDENCIAL LES DECISIONS ES PRENEN LLIUREMENT

Consolidació 1213

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Consolidació 1213

Què entenem per Mediació?

UNA TROBADA EN QUÈ LA PERSONA MEDIADORA ACTUA PER A QUE ELS PROTAGONISTES DEL CONFLICTE PUGUIN BUSCAR

CONJUNTAMENT UNA SOLUCIÓ

LA MEDIACIÓ ESCOLAR ÉS:

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

ÉS VOLUNTÀRIA

ÉS CONFIDENCIAL

LES DECISIONS ES PRENEN LLIUREMENT

Page 2: Consolidació 1213

Rol de la persona mediadora

FACILITA LA TROBADA

CREA UN CLIMA APROPIAT PER AL DIÀLEG

GENERA CONFIANÇA MITJANÇANT LA SEVA ACTITUD PERSONAL

MOSTRA EMPATIA I RESPECTA LES PERSONES

FOMENTA EL PENSAMENT CREATIU

NO INFLUEIX EN LES DECISIONS

EQUILIBRA L’INTERCANVI COMUNICATIU

Page 3: Consolidació 1213

Conscienciació

ACTITUDS:

PASSIVITAT

VIOLÈNCIA

VIA CONSTRUCTIVA

TINC UN PROBLEMA: COM ELPUC AFRONTAR?

TRIA LA MEDIACIÓ!

POT SER UN

BON COMENÇAMENT

Page 4: Consolidació 1213

Conflictes

PROCÉS PROBLEMA

PERSONA

o Equitat

o Transparència

o Inclusió

o Bona comunicació

o Participació en la presa de decisions

o Punts de divergència

o Interessos i valors contraposats

o Incompatibilitats personals

o Sentiments

o Emocions

o Percepcions

Page 5: Consolidació 1213

Conflictes

diferències

CONFLICTE

violència impotència

Page 6: Consolidació 1213

Conflictes

diferències

CONFLICTE

DIÀLEG

Page 7: Consolidació 1213

Quins problemes podem abordar?

Page 8: Consolidació 1213

Quins problemes podem abordar?

Conflictes que es poden generar a partir dels següents motius:

amenaces, insults, burles, rumors i difamacions

utilització d'espais i eines

petits robatoris (bolis, llibretes, ...)

Page 9: Consolidació 1213

El mediador

Per poder mediar s'ha de:

entendre el que ha passat

saber com s'han sentit les parts (si hi ha conflicte hi ha emocions)

poder fer una feina conjunta

EL MEDIADOR NO ÉS UN JUTGE

Page 10: Consolidació 1213

El mediador

La funció del mediador és comprendre el punt de vista de qui parla:

escoltar de manera activa

aclarir el conflicte fent preguntes obertes

precisar les idees i els sentiments

resumir i repetir

donar importància als punts en comú

Page 11: Consolidació 1213

El mediador

MEDIADOR/MEDIADORA

És imparcial? NO, pren part per tots!

Facilita el procés detransformació del

conflicte

Page 12: Consolidació 1213

Fases del Procés

Page 13: Consolidació 1213

Procés de mediació

TROBEM-NOS

PARLEM-NE

QUÈ TENIM ENTRE MANS

FEM PROPOSTES

POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR

JUNTS

VIURE I CONVIURE EN PAU

Page 14: Consolidació 1213

Desenvolupament sessió de mediació

PRESENTACIÓ MÚTUA

EXPLICACIÓ DE LES NORMES BÀSIQUES (respecte, torn de paraula, ...)

ACORD SOBRE EL NIVELL DE CONFIDENCIALITAT

EXPLICACIÓ DELS FETS (cada part explica la seva versió; poden intervenir només els mediadors)

DEFINICIÓ CONJUNTA DEL PROBLEMA

PLUJA D'IDEES

ELABORACIÓ D'UN ACORD

Page 15: Consolidació 1213

Eines per establir una bona comunicació

LLENGUATGE VERBAL I VISUAL

ASSERTIVITAT

ESCOLTA ACTIVA

EMPATIA

Page 16: Consolidació 1213

Tècniques per treballar l’escolta activa

ANIMAR

CLARIFICAR

REPETIR

PARAFRASEJAR

RESUMIR

REFORMULAR