Continguts 2a avaluació

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dossier teoria cel·lular

Text of Continguts 2a avaluació

SESIN 1

Continguts 1r d'ESO 2010/2011

1.- Teoria cellular:

1.1.- Historia, Generalitats i Estructura cellular.

Activitats

1. Don ve la paraula cllula? Qui va ser el descobridor de las cllules? En quin any? Va veure cllules en realitat?

2. Qui va ser el primer en observar cllules vives? Quines? En quin any?

3. Escriu els tres punts de la Teoria cellular, els qui la van enunciar i en quin any.

4. Quin avantatge ofereixen els microscopis electrnics respecte dels ptics? Raona la resposta: Per qu no es va poder descriure lestructura dels orgnuls fins a la invenci del microscopi electrnic?

5. Necessitem microscopi per observar totes les cllules? Justifica la resposta.

6. Assenyala a la fotografia les tres parts de la cllula.

7. Omple el quadre:

Qu es?FuncionsDaltres informacions

Membrana

Citoplasma

Nucli

Activitats dampliaci1. Assenyala en lesquema de la membrana plasmtica les segents parts:

Exterior de la cllula, interior de la cllula, citoplasma, protenes de membrana, lpids de membrana, colesterol.

2. Explica la diferncia entre hialoplasma i citoplasma.

1.2.- Tipus de cllula

1. Completa la taula:

CLLULA EUCARIOTACLLULA PROCARIOTA

Tenen membrana nuclear?

Quants cromosomes? Com sn?

Tenen paret cellular?

Molts o pocs orgnuls citoplasmtics? Quins?

Formen part dels ssers pluricellulars?

Tenen nuclol?

Sn evolucionades o primitives?

Els bacteris son daquesta classe

Ribosomes grans o petits? Molts o pocs?

2. Fes un dibuix de les parts dun bacteri assenyalant les seves parts.

3. Escriu les semblances i les diferncies entre una cllula animal i una cllula vegetal.

SEMBLANCESDIFERNCIES

4. Quina utilitat proporciona la cellulosa de la paret vegetal al conjunt de la planta?

5. Totes les cllules vegetals tenen cloroplasts? Raona la teva resposta.

Activitats dampliaci1. Connectat a Internet i entra en la Hiperenciclopdia, a la URL www.grec.net/HOME/CEL/DICC.HTM i busca el significat de les segents paraules: mesosoma, eucariota, procariota, microorganisme, cili, flagell, cellulosa.

1.3.- Ribosomes, Reticle endoplasmtic, Mitocondri, Cloroplast, Aparell de Golgi, Lisosomes i Vacol.

Activitats bsiques

1. Ribosomes: funci, on es troben.

2. Reticle endoplasmtic: funci, diferencia entre el r.e. llis i el r.e. rugs. Posa nom a les parts del dibuix.

3. Mitocondris: funci, forma, nombre. Posa noms a les parts del mitocondri de la fotografia.

4. Cloroplasts: funci, forma, on se situa la clorofilla. Posa noms a les parts del dibuix.

5. Aparell de Golgi: funci, relaciona aquestes paraules en una frase: dictiosomes-vescules de secreci-lisosomes. Posa nom a les parts del dibuix:

6. Lisosomes: funci.

7. Vacols: funci. Assenyala en el dibuix aquestes parts: paret cellular, nucli, vacol, mitocondris, cloroplasts.

Activitats dampliaci

1. Observa el dibuix que hi ha al final de la pgina dels lisosomes i contesta. Quina diferncia hi ha entre un lisosoma primari i un de secundari?

2. En quina part de la cllula es localitza el reticle endoplasmtic?

1.4.- Membrana nuclear, Nucleoplasma, Nuclol, Cromatina i Cromosomes.

Activitats bsiques1. Explica com es forma la membrana nuclear i quin orgnul citoplasmtic hi interv. Com entren i surten del nucli les substncies qumiques?

2. Qu es el nucleoplasma?

3. Qu son els nuclols? Quants hi pot haver i quina forma tenen? Quina s la seva funci?

4. Qu es i on es troba la cromatina?

5. Posa nom a les parts del nucli.

6. Quina funci tenen els cromosomes? Quan son visibles els cromosomes? A partir de quina substncia es formen els cromosomes? Per qu els ssers vius amb reproducci sexual tenen un nombre parell de cromosomes? Quants cromosomes tenim el gnere hum? Posa nom a les parts daquest cromosoma.

Activitats dampliaci

1. Com determinen els cromosomes el sexe en el cas del gnere hum?

Activitats bsiques

1. Posa noms a aquesta cllula eucariota vegetal: membrana nuclear, ribosomes, mitocondris, vacols, cloroplast, membrana plasmtica, nucli, porus nuclears, reticle endoplasmtic, citoplasma, aparell de Golgi, lisosomes, nuclol, paret cellular.

2. Posa noms a aquesta cllula eucariota animal: membrana nuclear, ribosomes, mitocondris, vacol, membrana plasmtica, nucli, porus nuclears, reticle endoplasmtic, citoplasma, aparell de Golgi, lisosomes, nuclol.

segona avaluaci

Continguts Naturals

primer d'eso

(

19