ČOVJEK I ZDRAVLJE PRVO POLUGODIŠTE ISPRAVAK

  • View
    17

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

OVJEK I ZDRAVLJE

PISMENI ISPIT ZA STRUKOVNE KOLE ISPRAVAK NEGATIVNE OCJENE PRVOG POLUGODITA

IME I PREZIME:

RAZRED:DATUM:

1. Stanica je_______________________________________________________________.2. Skupine istovrsnih stanica ine ___________.3. Poznajemo tkiva s razliitim funkcijama graena od razliitih stanica. S obzirom na tkiva napii pet vrsta stanica! a) _____________________b) _____________________c) _____________________d) _____________________e) _____________________4. Vrste potpornih tkiva su:a) _____________________b) _____________________c) _____________________5. Popreno prugasto, glatko i srano tkivo dio su _________________ sustava.6. Najvaniji organski spojevi su: ugljikohidrati, ____________________, ____________________, nukleinske kiseline, ____________________. 7. Objasni pojmove stanine i izvanstanine tekuine. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Tijekom dana u organizam trebamo unijeti _____L vode. A iz naeg tijela voda se izluuje putem ________________, __________________ i znojenjem.9. Proces odravanja stalnih uvjeta unutar stanice nazivamo H_ _ _ _ _ _ _ _ _. 10. U ljudskom organizmu pH vrijednost je ____________. U kojem organu je pH 1.5 odnosno kisel? _________________11. Prekrii netono i iznad napii toan naziv.Krv se sastoji od une plazme i miinih stanica. Krvna plazma je zelena tekuina koja se sastoiji od 90% vina, a omoguava prijenos razliitih kamiona kao to su ioni natrija, kalija, kalcija...12. Nabroji vrste krvnih stanica. __________________, ____________________, __________________13. Zaokrui toan odgovorCrvene krvne stanice a) ne prenose kisikb) nemaju membranuc) imaju jezgrud) nemaju jezgru

14. Pridrui crvene krvne stanice trombocitibijele krvne stanice eritrocitikrvne ploice leukociti

15. Nadopuni

Eritrociti ___________ jezgru. Osnovna uloga eritrocita je prijenos____________ iz plua u sve stanice u organizmu. U citoplazmi eritrocita nalazi se crveni krvni pigment _________________. Bijele krvne stanice ili ______________ brinu se za obranu organizma od _______________.Trombociti sudjueluju u ___________________ krvi.

16. Nabroji krvne grupe _____, _____, ______, ______.

17. Arterije su krvne ile koje:a) odvode krv iz srca prema pluimab) odvode krv iz srca prema organimac) dovode plinove u pluad) prenose hranu do eludca

18. Organi dinog sustava su:

nosna upljina, --------------------, grkljan, -------------------, -------------------, -------------------

19. Tuberkuloza je bolest ________________.

20. Dok diemo u pluima se vee plin_________________, a otputa se tetni plin _________________________.