of 13 /13
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Croatia Control Ltd

Croatia Control Ltd - FSB

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Croatia Control Ltd - FSB

Safety Assessment Presentation: Experience SharingHKZP d.o.o.
• U 100% vlasništvu RH • Trgovako društvo: od sijenja 2000. • Prije, 1992-1999: dio Ministarstva nadlenog za promet • Do 1991., dio Savezne uprave za kontrolu leta
(više od pola stoljea iskustva u pruanju usluga u zranom prometu)
• Skupština: 3 ministra (MPPII, MORH i MFIN) • Nadzorni odbor: 5 lanova (predstavnik radnika) • Uprava: Direktor društva • 730 zaposlenika, 270 kontrolora leta • 550.000 IFR operacija + 80.000 VFR i MIL
• Communication, Navigation, Surveillance (CNS)
• Aeronautical Information Services (AIS)
• Aeronautical Meteorological Services (MET)
Lokacije
Zagreb
(1000 ft – FL 285)
(FL 285 – FL 660)
HKZP d.o.o. – trend prometa
– NEASCOG – NATO/EUROCONTROL ATM Security Coordination Group – Sub Groups ...
• NATO: – AVC - Aviation Committee
• CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation)
• COOPANS (COOPeration of ANS Providers)
• CEOC (CEO Committee)
Funkcionalni blok zranog prostor Centralna Europa (FAB CE)
• 2011, 7 zemalja potpisalo FAB CE Agreement (Functional Airspace Block Central Europe)
• Dio EU inicijative SES (Single European Sky), neovisno o dravnim granicama
• Ciljevi: poveanje tokova zranog prometa, kapaciteta, nivoa sigurnosti; smanjenje kašnjenja, troškova i zagaenja okoliša
• Tijela FAB CE: Vijee, Odbor za civilno-vojnu koordinaciju i Odbor za pravna pitanja
• COOPeration of ANS Providers – partnerstvo izmeu Austro Control (Austrija), Croatia Control (Hrvatska), IAA (Irska), LFV (Švedska) and Naviair (Danska) sa zajednikim ciljem usklaivanja ATM sustava
• Napredni Thales ATM sustav, u skladu s EU standardima
• Dobitak – zajednika ulaganja; raspodjela troškova na 5 pruatelja usluga
• TopSky – ATM sustav instaliran u 7 centara u 5 drava; kontinuirano udovoljavanje SES zahtjevima; bolji alat za rad kontrolora leta; vei kapaciteti; vea sigurnost
Pitanja ?
Hrvoje Filipovi Direktor sektora vojnih zadaa
Tel: +385 1 6259 387 Mob: +385 99 324 66 21 VPN: 387 Fax: +385 1 6259 499 email: [email protected]