Crowd dich

  • View
    260

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Crowd dich

  • 1. C nh g trong ti liu ny ?ng2Gii php ngun lc thanh nin4Nhng ro cn ca kh nng lnh o v s kt hp ca thanh nin trong vic ng ph AIDS: nhng pht hin chnh6C hi cho bn tr lnh o7Thanh nin lnh o : kt qu mong i v nhng li khuyn chnh9Nhng nh ngha v nguyn tc hng dn11 tin 1: k nng lnh o hiu quu13 tin 2 : hp tc y ca thanh ninu15 tin 3 : cp nht, thng tinu17 tin 4 : mng li chin lcu19 tin 5 : vt qua gii hnu21 tin 6 : u t thng minhu25 Khun kh gii trnh30 l mt ci v bc

2. Bi cnhTrong bng tuyn ngn chnh tr ca HIV/AIDS sinh ra b nhim HIV ang ln ln vi nhngc to ra bi Tng Hi ng ca Lin Minhnhu cu sc khe tnh dc v sinh sn ang bQuc Gia trong thng 6, 2011, nhng lnh o pht l.th gii nhn mnh cc mc tiu mi trong Trong bng tuyn ngn ca AIDS 2011, nhngvic ng ph AIDS t c trong nm 2015. thnh vin lin bang ca UN ni r s lo lngVi mc tiu gim truyn nhim qua ng tnhca h l ngi tr hin nay vn hn ch vdc 50%, cung cp d ch v iu tr cho hn 15 trnh gio dc cht lng cao, cng victriu ngi sng chung vi HIV, gim k th v nghim tc, n nh, v nhng chng trnh scphn bit i x i vi ngi sng chung vikhe tnh dc v sinh sn cung cp nhng thngHIV hoc b nh hng bi HIV. tin ph hp vi tui, k nng, d ch v v nhng cng c phng nga HIV.Mc d qu trnh ngha ny c thc hintrong vng 30 nm qua, vn cn hn 3000 ngiTrn khp cc khu vc trn th gii, nhng mtr mi ( tui t 15-24 ) b nhim HIV mi ngy. hnh mi v th v ca cc t chc x hi angCn c vo d on ca UNAIDS, ngi tr c hnh thnh. Nhng mng li khng chnhchim khong 42% trn tng s thanh nin ( thc v nhng ch quan tm ca cng ngtui 15-49 ) nhim trong nm 2010. Ch c 24%ang bt u to ra sc nh hng n phm viph n tr v 36% nam gii thu nhp thp vchnh tr vi nhng nhu cu r rng cho s cntrung bnh tr li chnh xc khi c hi 5 cubng x hi. Ln sng mi ca cng ng thi trong vn phng chng HIV v nhngpht v vn ng chnh sch, c lnh o binhn thc sai lm v vn ly truyn HIV (3).ngi tr, phi c t chc o c cc chng c v nhu cu v s cung cp c5 triu ngi tr trn khp th gii c cthng tin bi d ch v HIV cho tt c cc ngilng l ang sng chung vi HIV hin nay. tr bt k tnh trng HIV, xu hng tnh dc,Nhiu ngi trong s h bt u phi iu trhoc gii tnh ca h.nhng khng tham gia iu tr v thm chkhng bit tnh trng bnh ca h. Th h trNgi tr chun b nhn nhim v ny. 3. Gii php ngun lc thanh ninTi liu ny cung cp tp hp cc hng dn, gi v Renren vi hn 3500 thnh vin, v 40 din cho chin lc hnh ng m Ban th k n m cho lnh o tr trong cng ng cpUNAIDS nn thc hin v hp tc hiu qu vi quc gia, vi hn 1600 thnh vin thanhth h lnh o tr mi t c cc mcnin c th chia s kinh nghim v perspective.tiu ra ca lnh o th gii trong cng cucphng chng AIDS.3.Tm kim gii php nhng ng dng bng hi trc tuyn em li 220 kin tr li cc cu hiNhng hng dn ny c tun theo bi hi theo ch lin quan hnh ng trn ccng bin son c lp ca lnh o tr, trong din n m ngy mt tng. Cc kin c thcuc i thoi vi ban th k UNAIDS, thay mt c ng h hay khng tn thnh. Nhng kincho hn 5000 ngi tr tham d CrowdOutAIDS. ph bin, xuyn sut trn cc din n m, lTi liu ny trnh by chin d ch vn ngnhng k hoch hnh ng quna trng nht.thanh nin u tin trong l ch s ca UN. 4.L chn gii php hnh ng 10 thnh vin ac gii thiu trc tuyn vo thng 10/2011,c lp trong hi ng bin son ti liu nyCrowdOut c 4 phin: thng qua ng dng cng c Google Docs. Hi ng thng nht vi ban th k UNAIDS1.Lin kt nhng t chc, mng li,c nhntrong bui i thoi v nhn c cc phn hingi tr trn khp cc khu vc trn th gii u n t nhng ngi tr. Ci nh dng cac kt ni v m ra mt ng dng ti liu m ny v cc cu tho lun trc tuyncrowdmappingtrn trangwebny cho php d liu u vo c cp nhtcrowdoutaids.org, ni m tt c cc t chc v lin tc.c nhn c th ng k v tham gia. Truynthng x hi c to ra gii thiu d nQu trnh bin son ny c tng kt li vony trn khp cc khu vc trn th gii. thng 3/2012 sau 48 gi ta m trc tuyn bao gm Hi ng, ban th k UNAIDS, ngi tr.2.Chia s 8 din n m cho lnh o tr vi 7ngn ng khc nhau trn mng x hi Facebook 4. ngi tr vcc th t u tin ca trong vicng ph vi AIDSXuyn sut cc bui tho lun trong cc dinn m, ngi tr xc nh c 3 ch rrng u tin nh sau:1 Xa b s cm on, king k truyn thngxoay quanh v vn tnh dc v gii tnh tigia nh cp cng ng, bao gm cc khuvc nh trng hc, m bo ngi tr cth nm bt thng tin sc khe tnh dc v sinhsn ca h, qua h c th c la chn v raquyt nh cho bn thn mnh.2 Gim thiu k th v phn bit i x ngisng chung vi H, xa b li n, chuyn hoangng v vn HIV.3 Xa b nh ro cn x hi v php lutngang cn tr ngi tr, c bit l nhng ngitr trong nhm c nguy c cao, tip cn ccd ch v phng nga HIV, diu tr , chm sc vh tr. 5. Nn tng cho s hp tc vi ngi trK thut v sng kinKch thchTip cnCng hp tc Gim trng Pht trin linhng ththng tin dn sng to lpktchKhng gian trc tuyn c th ti a tim nng tham gia v lnh o ca ngi tr, n nn c to ranh l mt trung tm phc v cho tt c cc hot ng ca UNAIDS.Nn tng tr tuyn nn:cKch thch cc ch h th vi cc cng c, k thut gy ch , km hm hoc li cun thu ht sngquan tm ca cc bn tr trc y m khng quan tm n vic ng ph AIDSDn ch ha kh nng tip cn thng tin v cho php nhiu bn tr hn hng li t cc c hi sn cPht trin tnh lin kt tng kin thc v kinh nghim chia s trong cc ngi tr trn th giiGim thiu s trng lp bng cch lm cho cc sng kin ca thanh nin pht trin trong vic ng phvi AIDSTng kh nng h tc sng to thng qua vic m ra s hp tc v cc bui ni chuyn ngang hngp 6. Ro cn ca thanh nin trong vic gn kt v lnh o trong vic ng ph vi AIDS: nhng tm kim quantrngTrong phin chia s ca CrowdoutAIDS, cc thnhrng v gii hn v cch tip cn chnh tr v cc cvin tho lun nhng vn cp bch nht mhi nh hng vic ra quyt nh, cng nh l vicbn tr hin nay ang phi mt v tranh ci cc thiu khng gian cho cc t chc tr v mng li cch khc nhau tng s gn kt v tinh thn lnhtham gia vi nhng ngi ra quyt nh cp o ca thanh nin trong vic ng ph vi AIDS.quc gia, c UN v cccng s khc.Phn ny tp trung vo cc th thch chnh yu Thiu si din v a dng ca bn tr nhngc xc nh - cc c quan, x hi, t chc t thin ngi c c hi tham gia, quan m ca dn m n cn tr s tham gia v lnh o hiu qu thng t khi c trnh by, th hinca ngi tr, trong lc nhn ra c rng ci qutrnh y ngha ny c to ra ku gi bn tr Nhng knh chnh thc dnh cho s tham gia catham gia v chuyn gi cc d ch v HIV cho cc bn tr ch cung cp c hi cho mt s lng nhbn tr v trong sut 2 thp k qua. cc bn tr, thay v gng sc bao gm s da vo hi ng. Mc d nhng hot ng ca bn tr thy tt V tr x hi ca bn tr th ng c m t l ph trn giy t, s tht ca vic lnh o c xc nhng nthuc vo nh ng i l tui h iu ny lm n,bi bn bit ai ( mng li v cc mi lin h ) thayvic lnh o ca ngi tr tr nn kh khn. Ccv bn bit g ( nhng kinh nghim v k nng cami lin h trong gia nh thng khng ng h cho bn ). iu cng nh hng n nhng ngis tham gia ch ng ca bn tr trong x hi ngy tham gia u t cho qu lnh o tr.nay c xem nh l mt vn kh gii quyt, khhiu.Nhng hot ng ca thanh nin c th gp tr ngi, khi m nhng d n ca h b nh cp bi thanhCc thi v cch tip cn ca chnh sch cnin ti nhng giai on pht trin khc nhau hay l ng ban hnh v nh ng i ra quyt nh, bao gmsau khi chng c hon thnh ca d n. iu chnh ph v nhng i din ca UN, hot ng nh lm gim ng lc ca bn tr khi vic gn ktcn tr s tham gia ca bn tr. C mt ci ch nhvi chnh ph v UN, v to ra s thiu nim tindnh cho ting ni ca thanh nin trong cc cuc trong cc t chc ny.tranh lun cng ng rng din rng v cc quanim ca bn tr v cc vn lin quan khng cS thiu kin thc tng qut v HIV ca cc bn tr,xem xt mt cch nghim tc. cc d liu b thiu thn v vn HIV v cc bn tr trong bi cnh a phng v quc gia, v sC mt chiu v gii chi phi slnh o ca cc thiu hp tc nhit tnh t mt s cc bn tr ( v dbn tr, l khi cc bn nam tr tui e s khi cc nh cm gic mt mi giai on AIDS ) l tt c ccbn n lm lnh o trong cc hot ng ca bnro cn i vi s tham gia ca bn tr trong victr. ng ph AIDS. Hn na, nhng tc ng xu n vic nhn thc HIV v nhng n lc ngn chn iiSthiu cng nhn tpha x hi i v ng i sngngc li vi s t m, sang to v kinh nghim cachung v HIV, nhm c nguy c cao v s k th x i bn tr.hi km kp cc bn tr khi nhng n lc nngcao nhn thc v HIV tham gia.Bn tr c mt kht khao mnh m tr thnh mt phn trong cc n lc thay i cng ng, nhngNh ro cn tcc t ch khi stham gia cang c nhng c hi b gii hn cho ngi tr, nhng ngibn tr bao gm s thiu thn nhng hng dn r khng c bng cp chnh thc v kinh nghim. 7. Thi im n: c hi cho lnh o trK NNG LNH O V T XA GI HNI TI TRTHNG MINH LNH O TR TT C CC CP TRONG VIC PH AIDSNGTRUY CP THNG TIN MNG L I CHIN L CSTHAM GIA Y S tham gia ca bn tr s m bo nhng UN, v trch nhim ca h m bo mcchnh sch, chng trnh, v quyt nh ti tr tiu ca o lut v AIDS 2011 c thngs chnh xc hn, thc t hn cho bn tr, lm nht.cho u ra hiu qu hn. N cng c th chongi tr i hi nhn quyn, bao gm quynDa trn nhng ro cn i vi bn tr, 6 phmsc kho tnh dc v sinh sn, nhu cu cvi hot ng c xc nh ( hnh bn trn ).hng cc d ch v HIV; v gi chnh quyn, 8. lnh o hiu qu, bn tr cn: nhng c hila chn hnh ng, truy cp vo cc ti tr bncng bng tham gia v m bo s a dngvng theo ui cc chng trnh, cc vicv cc gc nhn khc nhau, tham gia cc c hi phi lm do chnh bn tr ra.xy dng k nng tng s nh hng ca bn Su ci phm vi trn to ra mt nn tngtr ln, tham gia vo cc khu vc ra quyt nh tham gia y , cp nht thng tin nmhnh ng c gi ca Ban th k ca UNAIDSbt tnh hnh v thng bo li cho ngi khc, bit lm th no c th hp tc vi th hcp nht v to ra cc mng li chin lc mi trong vic ng ph AIDS. 9. Lnh o tr :Kt qu mong i & li khuynKt qu mong i trong mi phm vi utin v gi hnh ngChin lc ny s ng gp vo vic tc cc mc tiu m nt c thit1Tng cng k nng lnh o hiulp trong o lut AIDS 2011 bng cchqu ca bn tr tt c cc cp trongtng cng lnh o tr, tng ch quyn vic ng ph AIDSv s huy ng trong chin d ch phng1.1 Cng c ngun lc cho vic hc hi,chng AIDS cp quc gia, khu vc,chia s k nng lnh oton cu ti nm 2015.1.2 Cung cp c hi cho cc kho hunluyn k nng lnh o trong Ban thk UNAIDS1.3 Pht trin cc chng c da trn ccs nh hng ca lnh o tr v stham gia trong chnh sch v ccchng trnh, pht trin, hot ng.2 m bo s tham gia y trong vic ng ph AIDS ti cp quc gia, khu vc v quc t2.1 Vn ng bn tr trong qu trnh raquyt nh ton cu v AIDS2.2 Thnh lp cc nhm tr tiu chun tham khogip cho Ban th k UNAIDS2.3 Vn ng bn tr trong qu trnh raquyt nh v AIDS cp khu vcquc gia v khu vc2.4 Vn ng bn tr tham gia trong vicpht trin cc chng trnh HIV trong 10. 3 Ci thin s truy cp ca bn tr vthng tin lin quan n HIV 5 Tng cng s tip cn ca Ban th k UNAIDS n vi cc mng li chnh thc3.1 pht trin cc chin d ch HIV ton cu, hoc khng chn