Crowdsourcing strategies

  • View
    974

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Explores and evaluates crowdsourcing strategies for non-profits/governments.

Text of Crowdsourcing strategies

CROWDSOURCING STRATEGIEN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

Eindrapport

Authors: Date

Bas Kotterink, Mildo van Staden December 2009

2009 TNO

Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur

Blank Page

2009 TNO, Danish Technological Institute and PREST Date December 2009

Page 2 of 54

Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur

1 2

INTRODUCTIE ................................................................................................. 6 DE HERKOMST VAN CROWDSOURCING ........................................................... 8 2.1 2.2 2.3 2.4 WAT VOORAF GING ........................................................................................... 8 CROWDSOURCING EN DE PUBLIEKE SECTOR ..............................................................11 OVERWEGINGEN BIJ CROWDSOURCING STRATEGIEN...................................................13 TAKE-UP ......................................................................................................14

3

CASE ANALYSE .............................................................................................. 17 3.1 EERSTE EIGENSCHAP: DE CHALLENGE .....................................................................17 3.1.1 DE INNOVATIE CYCLUS. ..................................................................................18 Product- en proces innovatie ..............................................................................18 Productontwerp- en ontwikkeling ........................................................................19 Personalisatie ...................................................................................................20 Uitvoering ........................................................................................................20 Evaluatie .........................................................................................................21 3.1.2 SECTOREN EN DOMEINEN ................................................................................23 Privaat.............................................................................................................23 Publieke sector .................................................................................................23 3.2 TWEEDE EIGENSCHAP: COMMUNITY .......................................................................23 Motivatie..........................................................................................................23 Expertise .........................................................................................................24 Expertise .........................................................................................................24 3.3 DERDE EIGENSCHAP [3] PLATFORMEN EN INTERMEDIAIREN............................................25 3.3.1 INTERMEDIAREN ...........................................................................................25 3.3.2 OVERIGE PLATFORMEN EN INITIATIEVEN ...............................................................26 Open APIs........................................................................................................26 Overige initiatieven ...........................................................................................26 3.4 CONCLUSIE ...................................................................................................27

4

CROWDSOURCING MODEL ............................................................................ 28 4.1 AANPAK .......................................................................................................28 4.2 DIMENSIES VAN HET MODEL ................................................................................28 Probleemstelling bij Crowdsourcing interventies....................................................28 Complexiteit van het vraagstuk ..........................................................................28 4.3 MODEL DIMENSIES ..........................................................................................30 Complexiteit van het vraagstuk ..........................................................................30 Competentie en expertise ..................................................................................30 Samenstelling van de Crowd ..............................................................................31 Beleids- en innovatie Cyclus ...............................................................................31 4.4 CROWDSOURCING MODEL ..................................................................................32 4.5 TOETSING.....................................................................................................32

5

TOETSING VAN HET MODEL........................................................................... 33 5.1 AANPAK .......................................................................................................33 5.2 DWARSANALYSE..............................................................................................33 5.2.1 CROWDSOURCING ARCHETYPEN .........................................................................34 5.2.2 CROWDSOURCING STRATEGIEN IN DE PRIVATE EN PUBLIEKE SECTOR.............................35 5.3 USECASE STRUCTUURVISIE LANDELIJK GEBIED ........................................................37 5.3.1 AANPAK ....................................................................................................37 5.3.2 BESCHRIJVING.............................................................................................37 Beleidscyclus ....................................................................................................38

2009 TNO, Danish Technological Institute and PREST Date December 2009

Page 3 of 54

Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur

Community ......................................................................................................40 Expertise, inputs...............................................................................................41 Strategie .........................................................................................................42 5.3.3 CONCLUSIE ................................................................................................43 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN CROWDSOURCING STRATEGIEN IN DE PUBLIEKE SECTOR ............................................................. 44 BIJLAGEN ........................................................................................................... 47 BIJLAGE 1. CROWDSOURCING CASES .............................................................................48 BIJLAGE 2. CROWDSOURCING CONFIGURATIES OP BASIS VAN DE CASES ....................................51 BIJLAGE 3. REFERENTIES EN BRONNEN ...........................................................................52 Referenties ......................................................................................................52 Online Bronnen.................................................................................................53

2009 TNO, Danish Technological Institute and PREST Date December 2009

Page 4 of 54

Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur

2010 TNO Information and Communication Technology

Page 5 of 54

Crowdsourcing strategien voor de publieke sector eindrapport voor de Alliantie Vitaal Bestuur

1 Introductie

Op een golf van goedkope breedband verbindingen, laagdrempelige consumentenelektronica en gebruikersvriendelijke webdiensten vinden massale aantallen nieuwe gebruikers hun weg naar het Internet. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een uitdijende explosie van nieuwe content die een belangrijke drijfveer is geworden van een nieuwe generatie business strategien en modellen. Het kerndoel van deze strategien is het tappen (sourcen) van de wisdom of the crowds1 oftewel crowdsourcing. Met de brede take-up van het participatieve web door mainstream gebruikers heeft het Internet een nieuwe schier onuitputtelijke bron aan nieuwe innovatie aangeboord: de collectieve kennis en intelligentie van alle genetwerkte gebruikers. Deze in essentie sociale dimensie van het internet geeft een geheel nieuwe impuls aan open innovatie. Crowdsourcing kunnen we dus ook zien als de verzamelnaam van een eerste generatie strategien die zich richten op het aanwenden van deze gebruikers gestuurde vorm van open innovatie. De oorspronkelijke term en definitie van Crowdsourcing is bedacht door Jeff Howe2. Hij stelde het - kort samengevat - zo voor: " het uitbesteden van een bedrijfstaak aan een breed publiek door middel van een open call". Wikipedia's Jimmy Wales en anderen hebben kritiek op deze definitie omdat het - in de woorden van media Professor Douglas Rushkoff - appelleert aan a kind of an industrial age, corporatist framing of a cultural phenomenon3. De goedaardige vorm van dit framen van het fenomenale succes van social computing is echter precies wat we in deze studie nader willen onderzoeken omdat het mogelijk handvatten biedt voor nieuwe, meer participatieve en evidence based strategien voor publiek bestuur. Het hoofddoel van deze TNO/AVB studie is het evalueren van strategien voor het aanwenden van crowdsourcing in de publieke sector. Inspiratie en directe aanleiding hierbij is het groeiende aantal toepassingen in de private sector.

Vraagstelling De private sector lijkt het fenomeen crowdsourcing te omarmen, getuige het grote en toenemende aantal toepassingen. Wanneer en op welke manier wordt crowdsourcing in de private sector toegepast? Kunnen we hieruit lering trekken voor to