Cultuurimpuls stedelijke vernieuwing

 • View
  962

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jan Brouwer (ABF Research), themabijeenkomst Duurzame Gebiedsexploitatie, juni 2007

Text of Cultuurimpuls stedelijke vernieuwing

 • 1. Cultuur en Stedelijke Vernieuwing22 juni 2007 Jan Brouwer ABF Research

2. Doelstelling

 • Vaststellen van de behoefte aan middelen voor cultuur en stedelijke vernieuwing
 • Mogelijkheden van cultuur als trekker van stedelijke vernieuwing
 • Inzicht geven in mogelijke effecten

3. Themas

 • Cultuur en ruimtelijke identiteit
  • Monumenten en beschermde stadsgezichten
  • Nieuwe monumenten en industrieel erfgoed
  • Kunst in de openbare ruimte
 • Cultuur en sociale ontwikkeling
  • Culturele voorzieningen
  • Culturele activiteiten
 • Cultuur en economische vernieuwing
  • Creatieve milieus
 • Culturele planologie
  • Archeologie
  • Architectuur en stedenbouw

4. Onderscheiden gebieden 5. Positie 40 wijken

 • Lage kwaliteit woningvoorraad
  • veel kleine huurwoningen
  • hoge dichtheid
  • monotone voorraad
 • Relatief veel fysieke overlast
 • Hoge werkloosheid, laag inkomen, veel lager opgeleid
 • Relatief veel sociale overlast
 • Hoog aandeel allochtonen, ofwel vele culturen, maar weinig cultureel aanbod

6. Positie 40 wijken ten aanzien van kunst en cultuur 7. Analyse cultuur en stedelijke vernieuwing (1)

 • Kunst en cultuur zijn waardemakers.
 • Wijken met veel kunst en cultuur hebben een hogere vastgoedwaarde
 • De aanwijzing en verbetering van monumenten heeft een sterke positieve invloed op de waarde van het omliggende vastgoed.
 • Zorg voor behoud omgeving trekt nieuwe culturele voorzieningen.

8. Monumenten en woningwaarde 9. Vesting werken Den Bosch 10. Analyse cultuur en stedelijke vernieuwing (2)

 • Het niveau van de culturele voorzieningen is bepaald aan de ha n d van de werkgelegenheid in de cultuur.
 • De kunst en cultuur zorgt voor iconen en publiekstrekkers
 • De aanwezigheid van culturele voorzieningen genereert ook waarde.
 • Kunst en cultuur zijn daardoor ook trekkers voor de stedelijke vernieuwing.
 • Wijken met veel kunst en cultuur herstellen zich sneller dan vergelijkbare andere wijken.

11. Cultureel voorzieningenniveau en waarde omgeving 12. Lijm & Cultuur Delft 13. Analyse cultuur en stedelijke vernieuwing (3)

 • De creatieve industrie een ruimer begrip dan kunst en cultuur.
 • Deze sector is waardemaker. Met name creatieve milieus met een concentratie van creatieve werkgelegenheid genereren waarde.
 • De creatieve industrie zorgt bovendien voor werkgelegenheid die past bij een stedelijke omgeving.
 • De groei van de creatieve industrie was meer dan het dubbele van de algemene groei van de werkgelegenheid.

14. Woningwaarde naar type wijk en creatief milieu 15. Caballero fabriek Den Haag 16. Formulering ambities

 • Wijken identiteit verschaffen via nieuwe monumenten, herstructurering pleinen en kunst in de openbare ruimte
 • Wijken met extreem laag niveau van culturele voorzieningen op niveau brengen
 • Maximaal gebruik maken van kansen voor creatieve industrie
 • Aandeel cultureel actieve bevolking op peil brengen

17. Samenhang themas cultuurimpuls en stedelijke vernieuwing 18. Cultuurimpuls stedelijke vernieuwing

 • Ruimtelijke identiteit> I conen in de wijk
 • Sociale ontwikkeling bevorderen > Cultuurhuizen
 • Economische vernieuwing bevorderen > Creatieve wijken
 • Vaste plaats binnen besluitvorming > Culturele Planologie

19. Metamorphose Delft 20. Kosten en opbrengsten cultuurimpuls

 • Huidige bedrag Rijksoverheid voor stedelijke vernieuwing is 300 miljoen per jaar (ISV).
 • De cultuurimpuls is op dit moment 10 miljoen per jaar. Effect zeer beperkt.
 • Nieuwe ministerie van WWI krijgt 400 miljoen per jaar extra; grotendeels voor 40 wijken
 • Op 40 wijken cultureel op peil te brengen is 40 miljoen van Rijksoverheid nodig. Inspanning andere partijen moet vergelijkbaar omhoog.
 • Hogere inzet verdient zich gemakkelijk terug. Verwachte effect op de prijzen 4%, ofwel circa 2 miljard euro voor 400 duizend woningen.

21. Puddingfabriek Groningen 22. Conclusies

 • De waarde van woningen wordt bepaald door kwaliteit woning en woonomgeving
 • Verder is van belang de sociale economische positie van bewoners
 • Sterk negatieve invloed gaat uit van fysieke en sociale overlast
 • Sterk positieve invloed gaat uit van cultuur en de creatieve industrie
 • Andere factoren als zorg, onderwijs, welzijn zijn van belang in specifieke gevallen
 • Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stedelijke vernieuwing